ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی …

www.farsnews.com/13951016000559

۳ ساعت پیش – ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند. خبرگزاری فارس: ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در …

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی …

www.yjc.ir › سیاسی › دفاعی امنیتی

۱ ساعت پیش – فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی …

khabarfarsi.com/u/30976749

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می . … زیرا دولت و فرماندهان ارتش عراق در امان ماندن جان مردم بی دفاع را در صدر اولویت های خود برشمرده اند. ….. کیا با “استینگر” در نمایشگاه دیترویت قدرت نمایی می کند!

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی …

www.btitr.com/…/ارتشعلاوه-بر-دفاع-از-تمامیتارضیکشور-در-حفظا

۲۸ دقیقه پیش – امیر حیدری: فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می کند.

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی …

khabarpu.com/k.php?u…2YfYtNiv2KfYsSDZhtuM2YjYsg==

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند – هشدار نیوز | خبرپو.

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی …

web.zamzar.ir/…/326388_ارتشعلاوه-بر-دفاع-از-تمامیتارضیکشور-د

خبرگزاری فارس … اخبار سیاسی. سیاست: ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند. فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: …

هرلحظه، ارتش در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند

harlahze.com/اخبار…/ارتش-در-حفظامنیتداخلینیزایفاینقشمی-ک

۲ ساعت پیش – ارتش در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند (۵ دقیقه پیش) VSpace … دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در …

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی …

akhbartop.ir/241435/

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند. ۲۰۱۷/۰۱/۰۵; سیاسی · اخبار جدید سیاسی اخبار سیاسی سیاست. تمامی اخبار …

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی …

ezkhabar.ir/1395/10/16/ارتشعلاوه-بر-دفاع-از-تمامیتارضیکشور-د/

۳ ساعت پیش – ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند Fars News Agency (FNA) RSS serviceفرمانده نیروی زمینی …

ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است – خبر …

noorabad.com/fa/rssreader/news?sec_id=45&id=2529727

۲ ساعت پیش – فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم معارفه جانشین و معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی گفت: ارتش … سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است – دفاع پرس

defapress.ir/…/ارتش-بازوی-توانمند-نیروهای-مسلح-در-دفاع-از-کشور-اس…

۴ ساعت پیش – شهدای ارتش گوش به فرمان ولی امر خود بوده‌اند/ ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در … در کنار سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است

tabeshekosar.ir/vdcd5k0o.yt0f56a22y.html

۳ ساعت پیش – به گزارش تابش کوثر امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم معارفه جانشین و … سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی …

iruni.ir/news/1722693

… عنوان بازویی توانمند در کنار سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند …

فرمانده نیروی زمینی ارتش: بازوی توانمند نیروهای مسلح در …

www.khabaronline.ir/detail/620104/Politics/military

۴ ساعت پیش – فرمانده نیروی زمینی ارتش: بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور هستیم … توانمند در کنار سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

جام نیوز :: JamNews – ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در …

www.jamnews.ir/detail/News/750535

۲ ساعت پیش – امیر حیدری ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است … بازویی توانمند در کنار سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش: بازوی توانمند نیروهای مسلح در …

nobnews.ir/news/124223

\n امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم معارفه جانشین و معاون … نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است | …

www.ilna.ir/…/445074-ارتش-بازوی-توانمند-نیروهای-مسلح-در-دفاع-از-ک

۳۸ دقیقه پیش – فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم معارفه جانشین و معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی گفت: ارتش … سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است

www.mizanonline.ir/…/امیر-حیدری-ارتش-بازوی-توانمند-نیروهای-مسلح-د…

۳ ساعت پیش – امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است … بازویی توانمند در کنار سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است

www.imna.ir/…/امیر-حیدری-ارتش-بازوی-توانمند-نیروهای-مسلح-دفاعک

۳ ساعت پیش – امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است … بازویی توانمند در کنار سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح است – ملیت

www.meliyat.com/…/امیر-حیدری-ارتش-بازوی-توانمند-نیروهای-مسلح-اس…

۳ ساعت پیش – امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح است … دفاع مقدس به عنوان بازویی توانمند در کنار سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است – دانش …

daneshnews.com/view/FA/284870.aspx

۱ ساعت پیش – فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم معارفه جانشین و معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی گفت: ارتش … سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

ارتش در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند

www.akhbarjo.ir/…/ارتش-در-حفظامنیتداخلینیزایفاینقش-می.html

۲۱ دقیقه پیش – ارتش در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند. … به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز …

ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است | دمادم

damadam.ir › اخبار › ایلنا › دسته‌بندی نشده

فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم معارفه جانشین و معاون هماهنگ کننده نیروی … نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

هم اندیشی – ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است

www.hamandishi.ir/news/360859/

۱ ساعت پیش – ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است … مقدس به عنوان بازویی توانمند در کنار سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

اخبار پارسیک – ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از …

news.parseek.ir/Url/?id=13429900

۲ ساعت پیش – ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است. … مقدس به عنوان بازویی توانمند در کنار سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی …

khabarche.ir/…/ارتشعلاوه-بر-دفاع-از-تمامیتارضیکشور-در-حفظامن

۵۳ دقیقه پیش – ارتش امنیت دفاع بعد از ظهر پنجشنبه شانزدهم دی ماه ۱۳۹۵ خبر ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است

www.radicalkhabar.ir/…/امیر+حیدری+ارتش+بازوی+توانمند+نیروهای+مس…

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشورعلاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور …

khabarian.ir/news/150057

امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است … و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش: بازوی توانمند نیروهای مسلح در …

khabarehfarsi.ir/fa/395863

امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم معارفه جانشی. … و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

پورتال سامانه قانون اساسی/اصول ۱۷۷ گانه‌ي قانون اساسي …

www.ghanoonasasi.ir/Portal/home/?event/26796/26805/21898/…

۵ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام‌. … استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي‌كند. … ۱۱ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي‌براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. …. كشور به صورتي كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش …

محدودیت‌ها، آثار و تبعات ناشی از اجرای ماده ۳۰ برنامه ششم …

sokhane-ashena.com/index.php/eghtesadi/10836-2016-09-27-08-16-41

۶ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در این نوشتار علاوه بر بررسی موارد تعارض ماده ۳۰ با قانون اساسی و قوانین موضوعه … حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور از موضوعات مهمی است که قانون اساسی با … مأموریت ذاتی این نیروها در دفاع از تمامیت ارضی کشور سخن می‌گوید دیده می‌شود. … بین آن‌ها را نیز بر عهده نهاد بالادستی شورای عالی امنیت ملی گذاشته‌ است.

امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است

downloadestan.net/mag/news/35073

امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است … و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

دیوان عدالت اداری :: قانون اساسی

www.divan-edalat.ir/show.php?page=base

امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. … تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. … در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر ….. و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در …

امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور …

aranka.ir/امیر-حیدری-ارتش-بازوی-توانمند-نیروهای.html

۴ ساعت پیش – امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح در دفاع از کشور است … بازویی توانمند در کنار سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

آیا در ایران هم کودتا خواهد شد؟ – رادیو فردا

www.radiofarda.com/a/f3-if-there-would-be-coup…/27864613.html

کاظمیان: تصفیه در ارتش نیز به‌شکلی فزاینده هم‌زمان با استقرار و تثبیت جمهوری … و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی»، که «در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی» نیز باید … علاوه بر این سپاه مسئولیت حفظ امنیت داخلی در محدوده بالا‌تر از توان انتظامی را … نهادی که مدت‌هاست نقش دولت سایه را در تحولات سیاسی امنیتی ایران ایفا می‌کند.

– آثار و تبعات اجرای ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه

article.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=10791

۱۱ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در این نوشتار علاوه بر بررسی موارد تعارض ماده ۳۰ با قانون اساسی و قوانین … حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور از موضوعات مهمی است که قانون اساسی با … و نیز توانایی واکنش به‌موقع در برابر تهدیدات خارجی و داخلی، فرماندهی و مدیریت … مأموریت ذاتی این نیروها در دفاع از تمامیت ارضی کشور سخن می‌گوید دیده می‌شود.

رزمایش پدافند هوایی در اطراف تأسیسات هسته‌ای+تصاویر

www.dana.ir/…/رزمایش-پدافند-هوایی-در-اطراف-ت-سیسات-هسته-ای-تصاو…

۴ روز پیش – در ایران نیز موضوع مهم و حساس پدافند هوایی به عنوان یک مقوله راهبردی تلقی … می‌سازد که علاوه بر اطمینان‌پذیری بالاتر و بهره‌گیری حداکثر از امکانات از هرگونه … رهگیر نیروی هوایی ارتش، نقش مهمی را در ساختار نیروهای مسلح ایفا می‌کند که در … امنیت مسیرهای هوایی بر فراز مرزهای هوایی (FIR) و نقاط شناسایی دفاع هوایی …

نگاهی به استراتژی امنیت ملی روسیه، چین، هند و جایگاه ایران …

www.mashreghnews.ir/…/نگاهی-به-استراتژی-امنیت-ملی-روسیه-چین-هن…

کشورهای روسیه، چین و هند اسناد امنیت ملی خود را با چه رویکردی نسبت به آمریکا تنظیم … دو نکته جالب در سند دکترین نظامی روسیه خودنمایی می‌کند: اولاً اینکه برای … جالب است که علاوه بر مسائل امنیتی، ارتش چین خود را موظف به «ایفای نقش فعال در …. دارد «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، …

مراجعه بیش از ۶هزار نفر به کتابخانه و آرشیو ملی از هفته …

mazandmajles.ir/…/مراجعه-بیش-از-۶هزار-نفر-به-کتابخانه-و-آرشیو-ملی-…

۱۸ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – از هفته کتاب تا پایان هفته پژوهش ۳هزار و ۳۴۰ نفر بازدید کننده داخلی از موزه کتاب و … سرفصل‌های رشته درسی «مددکاری اجتماعی» تصویب شد · جمعی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم ارتش با رهبر انقلاب دیدار کردند · نتایج آزمون … ارتش علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند · تمدن: …

امیر حیدری: ارتش بازوی توانمند نیروهای مسلح است – دنیای خبر

donyaekhabar.com/…/امیر+حیدری+ارتش+بازوی+توانمند+نیروهای+مسلح…

خبرگزاری تسنیم،:امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم … نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

نسخه قابل چاپ

www.media-javanrood.blogsky.com/print/post-14

نقش ارتش ایران در شکست راهبرد نظامی عراق … مخالف و معاند نظام دریافت کرده بود و نیز برانگیخته از غرور کاذب و کینه یی عمیق، راهبردی را انتخاب … خلبانان سلحشور نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این اقدام بی نظیر با انجام … قرار گرفتن در کنار مردم و سرکوبی عناصر ضدانقلاب تمامیت ارضی کشور را حفظ و با اندیشه …

پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران -اصلي-صفحه …

aja.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS…

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در این مراسم که به دلیل تعطیل بودن روز ۲۹ فروردین در کشور میزبان، دوشنبه در … کرد: ارتش بر اساس قانون اساسی، وظیفه پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و … پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت فعال و ایفای نقش محوری در دوران هشت سال دفاع … وی ادامه داد: در پرتو این مهم، ارتش کشورمان علاوه بر تامین امنیت مرزهای جمهوری …

[PDF]اﺻﻞ ١ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ

moghavemati.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?Mode…FileId…

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﻴﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺍﺭﺿﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ … ﻣﻮﺍﺭﺩ٬ ﻃﺮﺯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ….. ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﻟﻮﺍﯾﺢ ﻃﺒﻖ ﺁﯾﻴﻨ ﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﺼﺎﺏ ﺧﺎﺻﯽ … ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ٬ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺏ ﮐﻨﺪ٬ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺭﯾﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍء …

پایگاه خبری تحلیلی انوار نیوز کد خبر : ۲۰۷۳۰ – شنبه ۰۸ …

www.anvarnews.ir/section/save/id/20730

عبدالملک بدر الدین اضافه کرد: عربستان با این جنگ امنیت، ثبات و اقتصاد یمن را هدف قرار … حمله کنندگان درصدد تقسیم کشور به چندین ایالت بودند اما این تلاششان به … مقابله با جنایتکاران و حفظ امنیت داخلی شد و از علما و فرهیختگان نیز خواست تا … جنبش «انصار الله» خود را برای بستن تنگه «باب المندب» آماده می کند منابع آگاه …

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – ویکی‌نبشته

https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران

۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر …

اخبار سیاسی ایران و جهان – Pars Today

parstoday.com/fa/world-i15949

۱۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رهبر معظم انقلاب اسلامی: امنیت، رکن اساسی پیشرفت کشور و نیروی انتظامی … به دعوت رسمی رییس جمهور ویتنام به هانوی پایتخت این کشور سفر می کند. …. خود کشورهای منطقه هستند و کویت نیز بر ایفای نقش تهران در این زمینه تاکید دارد. … اتحادیه عرب همچنین بر حفظ تمامیت ارضی سوریه و استقلال آن تاکید کرد.

نقش ولایت فقیه در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران – موسسه …

www.seratolmobin.com/index.php/library/…/3707-2014-05-24-10-27-2…

۳ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. – در اين فصل با بررسی نقش ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران، به مقايسه … می‌یابد و بقای نظام با ولایت فقیه تامین می‌شود، لذا امنيت آن نیز وابستگي تام به بقاي آن خواهد داشت. … لزوم حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و تأمين امنيت آن در مقابل …. ۳ـ نقش عرفي مقام رهبري در تعيين و عزل وزراي اطلاعات، دفاع و كشور:

روزنامه مردم مشهد ، شهرآرا :. استاندار در مراسم رژه روز ارتش در …

shahrara.com/page,1394,1,30,2,01.html

۳۰ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: هوشیاری نیروهای مسلح کشور در … در هشت‌ سال دفاع مقدس نقش مهمی را در حفظ تمامیت عرضی ایران ایفا کرده است و امروز … کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه شهدا با اهدای جان خود، استقلال و امنیت و … انقلاب یاد کرد و ادامه داد: ارتش علاوه بر اینکه در سرکوب‌کردن درگیری‌های داخلی …

رویکرد قانون اساسی به مقوله امنیت

www.hawzah.net/fa/Article/View/…/رویکرد-قانون-اساسی-به-مقوله-امنی

چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی تغییر … و در صورت لزوم نیز قادر باشد که منافع مشروع خویش را از طریق جنگیدن حفظ کند.۲ … با بند فوق در بررسی سیاست های کلی نقش مشورتی و کارشناسی ایفا می کند.۴ … از سوی دیگر تأمین اهداف دفاعی و پاسداری از تمامیت ارضی و امنیت کشور امری …

آیا در ایران هم کودتا خواهد شد؟ | مركز پژوهش های ایرانی خلیج عربی

arabiangcis.org › صفحه اصلى › مقالات ویژه

۵ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اقدام ناگهانی و نظامی بخشی از ارتش در ترکیه به عزم برانداختن دولت اردوغان، واژه … دیگر در بستر سیاسی کنونی این است که آیا ایران امروز نیز شاهد کودتا خواهد بود؟ … علاوه بر این سپاه مسئولیت حفظ امنیت داخلی در محدوده بالا‌تر از توان … نهادی که مدت هاست نقش دولت سایه را در تحولات سیاسی- امنیتی ایران ایفا می کند.

جنگ ایران و عراق – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/جنگ_ایران_و_عراق

جنگ عراق با ایران که در ایران با نام جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس و در زمان صدام در عراق با نام …. از حاکمیت و تمامیت ارضی و بازپس‌گیری اراضی خود با توسل به زور استفاده می‌کند. …. یکی از مشکلات ایران در ابتدای جنگ، مسئله فرماندهان ارتش این کشور بود. … علاوه بر این ۲ هزار تبعه غیر ایرانی نیز در جنگ هشت ساله کشته شدند که همراه با …

[PDF]ﺩﻭﺭﻧﻤﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۲۰۳۰-۲۰۲۵ – ایسکانیوز

www.iscanews.ir/newspdf?id=97972

ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ – ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ: ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎﺯﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﭼﯿﻦ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺁﯾﻨﺪﻩﻧﮕﺮﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺎﻥ. ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۲۰۳۰-۲۰۲۵ …. ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

Qafqaz – روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان؛ …

qafqaz.ir/fa/?p=7471

۸ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان تحت تأثیر عوامل داخلی، منطقه‌ای و … دنبال کردن سیاست خارجی مستقل به منظور برپایی تمامیت ارضی و … جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود تلاشهای بسیار در مراحل اولیه بحران، … در واقع علاوه بر منابع انرژی که نقش قاطعی در تعیین معادلات امنیتی منطقه ایفا میکنند، مقامات …

بازخوانی روزهای حماسه درسفرهای راهیان نور – انتشار محتوا

basij.irib.ir/web/kordestan/showcontent/-/asset…/pop_up;…

این تشکیلات نقش بسزایی در معرفی جنبه‌های مختلف آموزشی و ارزشی دفاع مقدس به … نبود که نیروی زمینی ارتش به عنوان بزرگ‌ترین نیرو بین نیروهای مسلح برای حفظ و … امسال نیز در واپسین روزهای منتهی به نوروز، جمعی از اهالی رسانه از مناطق عملیاتی … یگان‌های ارتش آمادگی خوبی دارند و برای دفاع از مرزها و تمامیت ارضی کشور مشغول …

خلاصه ای از کتاب برآورد موقعیت استراتژیک کشور آذربایجان

mohammadmardani.blogfa.com/post/16

«باکو» بزرکترین شهر و پایتخت کشور، نیز موقعیت ساحلی دارد. …. در زمینه اتحاذ تصمیمات راهبردی ( استراتژیک) هر کدام از سه قوه اصلی کشور ایفای نقش می کند. …. و علاوه بر امنیت داخلی، به یک معضل بین المللی و منطقه ای برای آذربایجان تبدیل شده …. صلح: احترام گذاشتن به استقلال و تمامیت ارضی کشورهادفاع از حقوق اقلیت ها.

در مقابله با روشنفکرانی که امپریالیسم ایران را توجیه می …

www.allianceofmesocialists.org/در-مقابله-با-روشنفکرانی-که-امپریالی…

چماقداران امنیت ملی؛ بسترسازان هم‌آغوشی ناسیونالیستی دولت – ملت …. برای کسانی که به تمامیت ارضی قائلند نیز حتی، دفاع از این تمامیت در مرزهای کشور آغاز میشود، بدین … مرزهای داخلی من قرار ندارند، پس من میتوانم به قیمت و با بهانه حفظ تمامیت ارضیتمامیت ارضی در این تعریف، با نفی و حذف “دیگری”هایی مشخص میشود که تنها …

عناصر مؤثر بر استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران با …

www.ensani.ir/fa/content/72367/default.aspx

اگرچه ساختارهای دفاعی عمده ترین نقش را در فرایند دفاع و تصمیمات دفاعی عهده دارند، …. ج نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران … تجاوز نظامی علیه استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور به انجام رسانده و علاوه بر آن …. اول توسعه ۷۲-۱۳۶۸ جهت حفظ نظم و امنیت داخلی کشور ، امور دفاعی و تقویت هزینه های …

مرکز پژوهشها – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ … ارتش مکتبی … جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار … ۵ – امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام . …. کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ….. علاوه بر این ،

بازدارندگی در امنیت ملی‌ کشور هایی با اندازه متوسط(۱)

www.negineiran.ir/article_4710.html

توسط اولسوسکی – ‏۲۰۰۴

در این دکترین‌ها، تاکید ویژه‌ای بر حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی، و استقلال سیاسی به … در این مقاله تلاش می‌شود تا نقش بازدارندگی در حفظ امنیت ملی کشورهایی با اندازهِ … اهمیت آنها تا بدان جاست که می‌توانند موجودیت یک کشور را نیز با خطر روبه‌رو سازند. …. در بازدارندگی نظامی علاوه بر جلوگیری از تجاوز که نقش اصلی آن است، به مقاصد …

ایران مقتدر – قدرت موشكي ایران و سپر موشكي دشمنان ایران

iranemogtader.blogfa.com/category/12?p=8

فردمن نیز تحلیلگر مسایل دفاعی در شورای روابط خارجی لبنان است و سمت‌های …. در داخل این روستا نیز عناصر حزب الله بین ۵ تا ۷ ساعت را در درگیری با ارتش اسرائیل سپری کردند. ….. بخش دفاع و امنیت و همکاری با مراکز مطالعاتی داخلی و خارجی اقدامات در خور توجهی داشته …… ۱- حفظ استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران.

نویدنو – جایی که دومسیر” انقلابی” وارتجاعی به هم می پیوندد

www.rahman-hatefi.net/navidenou-740-92-329-921029.htm

اما به گفته بسیاری از رفقای داخل و خارج کشور، حزب ما در مبارزات دموکراتیک و … و تمامیت ارضی ایران را هدف اصلی خود قرار داده است، و از سوی دیگر، در درون کشور، مردم و خلق‌های … است که به مدت ۱۶ سال نماینده علی خامنه ای و دبیر ”شورای امنیت ملی“ بوده است. …. نقش مخربی که سپاه پاسداران به ویژه دراین زمینه ایفا کرده و می کند با توجه به …

امنیت آب های دریایی ایران

daryasea2.blogfa.com/

ا ایران در سواحل دریاي عمان، نقش نیروي دریایی راهبردي ارتش در تامین امنیت منطقه … بودن از ساحل، براي هر کشور، یک فرصت بزرگ براي پیشرفت و حفظ منافع ملی محسوب میگردد. … تبیین توانمنديهاي نیروي دریایی ارتش به عنوان نگهبان تمامیت ارضی ج. …. اقیانوسی ایران است نیز در شمال این دریا قرار دارد که این بندر، علاوه بر ایران، …

مصر . ارتش

www.did.ir/search/result.aspx?field1=subject&term1=مصر+.+ارتش

ایجاد فضای بازتر سیاسی پس از ۱۹۷۰ نقش ارتش را در جامعه و اقتصاد مصر وسعت بخشید. … برآورده است، علاوه بر اخراج مرسی از ریاست، مجلس شورای تحت‌سلطه وی نیز، منحل شد؛ … ماموریت اصلی ارتش مصر، دفاع و حراست از مرزها و تمامیت ارضی این کشور در … حفظ ثبات داخلی این کشور به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب ایفا می‌کند.

معرفی فرمانده جدید ارتش در منطقه شمال شرق کشور/ ارتش در …

www.mehrnews.com/…/معرفی-فرمانده-جدید-ارتش-در-منطقه-شمال-شرق-…

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ ه‍.ش. – امیر سرتیپ ستاد احمد پور دستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری ایران در این مراسم با بیان … کنار سایر نیروهای مسلح به دفاع از کشور پرداخت و اکنون نیز علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی کشور، در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش موثری دارند . … مراسم بزرگداشت اربعین زائران حریم رضوی در تبریز برگزار می‌شود …

سند امنیت ملی گرجستان – سفارت جمهوری اسلامی ایران …

tbilisi.mfa.ir/index.aspx?siteid=130&pageid=23341

امنيت. – رفاه. – صلح. منافع ملي گرجستان: ۱٫ تامين تماميت ارضي و حق حاكميت كشور؛. ۲٫ … دولت گرجستان بر اساس اين سند در راستاي حفظ ارزش ها و منافع ملي اقدام مي كند و به … و يكپارچه مي تواند نقش مهمي در تحكيم امنيت منطقه اي و بين المللي ايفا نمايد. … در اين درگيري ها علاوه بر گروه هاي مسلح جدايي طلبان ، نيرو هاي ارتش روسيه نيز …

نیروی زمینی ارتش در دوران دفاع مقدس از انسجام بالایی …

www.imam-khomeini.ir/fa/k141/گاهنامه/s248/حافظان_استقلال

۲۳ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. – ارتش یکی از ارکان حکومت است که مسؤلیت حفظ تمامیت ارضی را به عهده دارد. … و سرانجام حضرت امام خمینی(س) توانست علاوه بر اقشار مختلف مردم، این بدنۀ وسیع را نیزایفای نقش خود که همان دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور است آماده گردد. ….. انتطامی در مرز تحت کنترل عملیاتی نیروی زمینی انجام وظیفه می‌کند.

اتاق‌های فکر مکانی برای آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری‌های …

khabarparsi.com/khabar/?id=266525

۶ روز پیش – شالچی ادامه داد: تلاش می‌شود با فعالیت هر چه بیشتر این اتاق‌های فکر، ….. بر دفاع از تمامیت ارضی کشور در حفظ امنیت داخلی نیز ایفای نقش می‌کند.

جهان بین – حمله مجدد عربستان به مناطق مسکونی/ هشدار …

jahanbinnews.ir/prtivwar.t1azp2bcct.html

رهبر جنبش انصارالله یمن درباره آخرین تحولات این کشور و حمله عربستان به یمن … وی در سخنان خود گفت که سفیر عربستان از واشنگتن جنگ علیه ارتش یمن را اعلام کرد … مقابله با جنایتکاران و حفظ امنیت داخلی شد و از علما و فرهیختگان نیز خواست تا میان … به یمن، آن را «دفاع مشروع» در برابر ایران خوانده و خواستار ادامه حملات شده است.

آذر ۱۳۹۴ – دیدگــــــان همیشــــه بیـدار ایران

chashman.blogfa.com/1394/09

برچسب‌ها: دیدگان همیشه بیدار ایران, امیر پوردستان, فرمانده نیروی زمینی ارتش, …. را تقویت کند و البته در این زمینه با ایفای نقش نیروهای موثر منطقه‌ای همچون ایران؛ با … سخنرانی، از رشادت های ارتشیان غیور در هشت سال دفاع مقدس تا به امروز و نیز مقام والای …. پدید می‌آید که مقتدرانه حافظ استقلال، تمامیت ارضی، امنیت داخلی کشور می‌شود.

پرسمان – مشاهده پاسخ

www.porseman.org/q/vservice.aspx?id=84542

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز فصلي مستقل به سياست خارجي كشور اختصاص يافته كه اصول ۱۵۲ تا … بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر از مبارزه حق طلبانه … اصل نفي سبيل و نفي سلطه و حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور ؛ … به عضويت درآمده و بيشترين تعامل و همكاري را ايفا مي نمايد.

قانون اساسی – دیوان محاسبات کشور

www.dmk.ir/ShowPage.aspx?page_=form&sub=6&PageId=1670

۵ – امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام ، … ۱۱ – تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. … ۱۴ – تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و … اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق …

باشگاه اندیشه › قومیّت ‌و امنیّت ‌در ایران

www.bashgah.net › مطالعات اجتماعی › اقوام › قوم گرایی

بنا به ادعای دیوید بالوین وهلن میلز«اصطلاح امنیّت ملّی، شاخص ترین مفهوم در حوزه علوم اجتماعی … همانند نژاد، زبان، مذهب و زادگاه هرگاه به عناصری جهت ایفای نقش در تحولات سیاسی جامعه تبدیل گردد … ۱- حفظ استقلال و تمامیت ارضی …. در شرق و جنوب شرق نیز مرزهای سیاسی از بین حیطه بندی اقوام گذر می کند و در شمال شرق نیز همینطور.

راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن

prb.iauctb.ac.ir/article_523644.html

توسط نجات – ‏۲۰۱۶

جمهوری اسلامی ایران نیز با حمایت و پشتیبانی معنوی و سیاسی از جنبش انصار الله و … عربستان با هدف انکار دخالت نظامی در تمامیت ارضی یمن، اعلام کرد که اقدام نظامی … علاوه بر این، اجماع کشورهای عربی در شورای امنیت و خواست آنان مبنی بر تحریم …. است تا با ایفای نقش برادر بزرگ‌تر برای یمن درپی حفظ و توسعه نفوذ سنتی خود در …

ارتشیان؛ مدافعان دیروز وطن، مدافعان امروز حرم – خبرافلاک

www.khabaraflak.ir/…/ارتشیان؛%۲۰مدافعان%۲۰دیروز%۲۰وطن،%۲۰مداف…

۲۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امروز ارتش مقتدر جمهوری اسلامی با فرماندهی و حکیمانه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) علاوه بر حفظ امنیت داخلی و تمامیت ارضی در خارج از مرزهای … به گزارش خبرافلاک، حضرت امام خمینی نیز (ره) با بینش بصیرتی و آگاهی از اهمیت نقش ارتش در عرصه … گواه این مدعا حماسه سازی دلاور مردان تکاور ارتشی در دفاع از حرم عقیله …

مدرنیزه کردن بزرگترین ارتش جهان – آفتاب

www.aftabir.com › مقالات › سیاسی › جهان

۱۷ تیر ۱۳۸۸ ه‍.ش. – این عبارت مشخص می کند که امنیت داخلی و دفاع از حزب کمونیست چین در اولویت … چنین بیان می کند که «حفاظت از تمامیت ارضی کشور مستلزم در اختیار داشتن …. به علاوه، تقریباً نیمی از نیروی اصلی پیاده نظام ارتش خلق چین و … طرح نیرو همچنین به چین اجازه می دهد با ایفای یک نقش مهم تر در اقدامات بشردوستانه، حفظ …

ارتش ایران

ta1388.mihanblog.com/

ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتشی از نوع منظم حساب می‌شود که حدوداً دارای ۴۲۰۰۰۰ نفر … ولایت۳ در جمع خبرنگاران، در خصوص نقش پدافند هوایی در ایجاد امنیت ملی گفت: …. منطقه نیز قطعا ایران قدرتمند و آماده، ضامن حفظ امنیت كشورهای دیگر نیز خواهد بود در ….. این رزمایش رساندن این پیام بود که ایران علاوه بر دفاع توان حمله بالایی نیز دارد و …

سفير – نقش شوراي امنيت در جنگ ايران و عراق

ghmazayedi.blogfa.com/post/20/نقش-شوراي-امنيت-در-جنگ-ايران-و-عراق

هدف: اول آگاهي نسبت به آشنائي با تاريخ جنگ ايران و عراق و نقش شوراي امنيت در اين جنگ … ۴- جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان ملل متحد ج.۱، محمدعلي خرمي، مركز اسناد دفاع … شوراي امنيت به موجب بند ۱ ماده ۲۴ منشور، مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين … از احترام به حاكميت و استقلال و تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها مورد …

نقش پدافند غیر عامل در نیروگاه های برق کشور – mktop.ir

mktop.ir/نقش-پدافند-غیر-عامل-در-نیروگاه-های-برق-ک/

۱۷ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – با پیشرفت تکنولوژیهای شناسایی، قابلیت های پدافندی غیرعامل نیز متناسب پیشرفت … امجام اقدامات دفاع غیر عامل در جنگ‌های امروزی در جهت مقابله با تهاجمات دشمن و تقلیل … دشمن در این تاکتیک از فواصل حمله می‌کند که ما نمی‌توانیم با آن مقابله مستقیم کنیم و …. ۹- حفظ تماميت ارضي، امنيت ملي و استقلال كشور.

Print – president.ir

www.president.ir/EN/89345/printable

رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان این که پاسداری از انقلاب اسلامی و … شده اما عین این وظیفه برای نمایندگان مجلس، شورای عالی امنیت ملی، ارتش جمهوری اسلامی و … حرف بزنیم اما در مقام عمل نتوانیم چنانکه شایسته است از منافع ملت و کشور دفاع کنیم. … اظهار داشت: نمی‌گویم تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های بزرگ را می‌شود یک شبه لغو کرد اما ما …

چرا ارتش رضاشاه در برابر هجوم متفقین تنها چند ساعت دوام آورد …

www.empireoflies.ir/ارتش-رضاشاه-برابر-هجوم-متفقین/

۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در واقع هم در سراسر دوران سلطنت رضاشاه سرمایه گذاری‌های کلانی می‌شود در … در آستانه اشغال کشور در هر یک از جنگهای مذکور شرایط سیاسی- امنیتی، اجتماعی و … برخلاف دوران جنگ جهانی اول، که برغم فشارها و بحران‌های عدیده داخلی و خارجی، هنوز …. در دفاع از تمامیت ارضی و سرزمینی ایران زمین ایفا می‌کردند، خلع سلاح و سخت …

خلیج فارس و اهمیت آن در تدوین راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی …

darofogheayande.persianblog.ir/post/291/

۶ آذر ۱۳۸۹ ه‍.ش. – حفظ موجودیت کشور که گاهی از آن به نفع حیاتی نیز تعبیر می‌شود، … حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان مردم، بقاء و تداوم سامانه اجتماعی و حاکمیت کشور … در تعیین وضعیت امنیت ملی هر واحد سیاسی، عوامل و مراحل بسیاری نقش ایفا می‌کنند که می‌توان … به علاوه جوانب غیرنظامی باید به‌صورت کافی تأمین مالی شده و سازماندهی …

اخبار ایران و جهان|سامانه اطلاع رسانی سراج۲۴ | ارتش تکیه گاه …

seraj24.ir/fa/news-details/…/ارتش-تکیه-گاه-امنیت-منطقه-+-تصاویر-/

به گزارش سراج۲۴،ارتش جمهوری اسلامی ایران که به‌اختصار آجا نیز نامیده می‌شود، پیکرهٔ … وظیفهٔ اصلی ارتش، مانند همهٔ نیروهای مسلح جهان، حفظ تمامیت ارضی و دفاع از کشور در … رژیم ستمشاهی وستیز بی امان با دشمنان داخلی و خارجی انقلاب برخاست و به عنوان …. تفرقه هایی که در کردستان بود با شهید مصطفی چمران نقش بارزی را ایفا کرد.

ظهور داعش و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

journals.iau.ir/article_525717_0.html

توسط سنایی – ‏۲۰۱۶

کشورهای گوناگونی نیز با پدیده داعش درگیر شده و به ناچار در مقابل آن به تدابیر … زیرا داعش علاوه بر اینکه تمامیت ارضی و رژیم‌های سیاسی متحدان منطقه ای ایران را به … دفاع از حقوق مستضعفین، حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش، طرفداری از صلح و امنیت دایمی ….. قادر به حفظ قدرت خود و ایفای نقش منطقه ای خود برای رفع بحران های جاری است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – شورای اسلامی استان خراسان …

www.shora-razavi.ir/HomePage.aspx?TabID=4924&Site…Lang…

۵ – امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام … استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند. … ۱۱ – تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور ….. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي …

اصول و مباني ملّي در قانون اساسي افغانستان | معرفت – صفحه …

marifat.nashriyat.ir › معرفت شماره ۱۲۵ – ارديبهشت ۱۳۸۷

۲۷ مرداد ۱۳۸۹ ه‍.ش. – اهتمام به تأمين آزادي و استقلال و تماميت ارضي كشور از امتيازات قانون … قانون اساسي هر كشور تا چه حد مي‌تواند در ملت‌سازي ايفاي نقش كند؟ …. پشه‌يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تكلّم مي‌كنند آن زبان علاوه بر … فلسفه تشكيل نيروهاي مسلّح در هر كشوري تأمين امنيت داخلي، دفاع از استقلال و تماميت ارضي در برابر …

رژه ارتش گزینه‌های روی میز دشمن را پوچ و بی ارزش می‌کند – …

shahrezanews.ir/33316/رژه-ارتش-گزینه‌های-روی-میز-دشمن-را-پوچ

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. – این یگان به نوعی نقش آتش پشتیبان را در ارتش‌های جهان ایفا می‌کند. … دشمن نیز اقدامات موثری با کمک و همیاری سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به ارتش و سایر … اسلامی ایران دفاع از تمامیت ارضی کشور و دفع تهدیدات امنیتی در مرزهای جغرافیایی … و پوچ و خیال باطل در سر بپرورانند و با حفظ آمادگی خود در تمام سطوح به روش‌های …

دیدگاه نیوز – بین الملل

seyedyaser.blogfa.com/cat-4.aspx

آنکارا سياستهاي نات و جامعه جهاني را اجرا مي کند و به دنبال عضويت در اتحاديه اروپاست. … در ادامه این یادداشت به نقش امریکا در تقویت جایگاه ترکیه در میان کشورهای عربی … علاوه بر آن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز که از نفوذ روزافزون ایران به شدت ….. بلکه خلاف منافع ، امنیت ملی و تمامیت ارضی چین ، طراحی و تعریف شده است .

گزارش مشروح فارس از رزمايش پدافند هوايي در اطراف تاسيسات …

haftcheshme.com/…/گزارش+مشروح+فارس+از+رزمايش+پدافند+هوايي+در…

۴ روز پیش – در ايران نيز موضوع مهم و حساس پدافند هوايي به عنوان يک مقوله راهبردي تلقي … مي‌سازد که علاوه بر اطمينان‌پذيري بالاتر و بهره‌گيري حداکثر از امکانات از هرگونه … رهگير نيروي هوايي ارتش، نقش مهمي را در ساختار نيروهاي مسلح ايفا مي‌کند که در … امنيت مسيرهاي هوايي بر فراز مرزهاي هوايي (FIR) و نقاط شناسايي دفاع هوايي …

حمله مجدد عربستان به مناطق مسکونی/ هشدار عبدالملک‌ الحوثی …

sabernews.com/mobile_shownews.php?idnews=59250

رهبر جنبش انصارالله یمن درباره آخرین تحولات این کشور و حمله عربستان به یمن گفت که … برای مقابله با جنایتکاران و حفظ امنیت داخلی شد و از علما و فرهیختگان نیز خواست تا میان … جنبش «انصار الله» خود را برای بستن تنگه «باب المندب» آماده می کند …. بهتر است برای حل این اختلافات و تقویت وحدت در جهان اسلام ایفای نقش کنیم.

حمایت – نخستین روزنامه حقوقی و قضائی کشور – دفاع مقدس نوین

www.hemayatonline.ir/detail/News/8978

۱۹ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ۲- نقش سرداران و رزمندگان بزرگ اسلام که در طول دفاع مقدس تجربه‌های ارزشمندی … کشور است که حوزه دفاع از منافع ملی را در «خارج از مرزها» تعریف می‌کند. … از تمامیت ارضی و جغرافیای سیاسی از توسعه دیواره دفاعی کشور چاره‌ای نخواهیم داشت. … و به مدد راهبردهای منطقه‌ای و نیز به اذعان دوست و دشمن، امنیت کشور به الگو و …

[PDF]قانون اساسی

www.emdad.ir/central/asnad/files/ghanoonasasi.pdf

اﻣﺎﻣﺖ و رﻫﺒﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ آن در ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼم،. – ۶ … ارﺿﯽ اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪ اي وارد ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر آزادﯾﻬﺎي ﻣﺸﺮوع را، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ.

عراق جدید و استراتژی سیاسی-امنیتی ایران – پیشکسوتان …

pishkesvat.ir/index.php?option=com_content&view…id…

پژوهش ذیل در پی تحلیل رویکردهای سیاسی – امنیتی ایران در قبال تحولات عراق نوین می … است که استراتژی وراهبردی قوی وتوانمد را ازطرف ایران در این کشور طلب می کند . … داخلی است ، که مشکلات امنیتی آن برای ایران برطرف شده ودر آینده نیز دولت این ….. ۱)حفظ تمامیت ارضی ،حفظ جان مردم ، بقاء وادامه سیستم اجتماعی وحاکمیت کشور .

[DOC]بررسی نقش سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)در امنیت مرزهای …

dhod.pmo.ir/…/2158f7748ca93f1fb63e24baafbd4b98d60eee51ae2e2c6…

در نهايت یافته‌های پژوهش نیز نشان می دهد كه سامانه اطلاعات جغرافيايي قادر است در امنیت … واژه های کلیدی: امنیت ؛ مرزهای دریایی ؛ سامانه اطلاعات جغرافيايي، سامانه تعيين … مرز هر کشور عامل بسیار مؤثر برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و …. توسعه و پدافند داخلي را اجرا نموده است به مجموعه اين اقدامات دفاع ملي گفته ميشود.

راهبرد اصلاح‌طلبان، همبستگی ملی و اصلاحات سیاسی است – …

www.ion.ir/News/133363.html

۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به علاوه این کار احتیاج به سازمان‌یافتگی و کار جمعی دارد و این نیز با دشواری‌های زیادی مواجه است. … همه آنهایی که از افزایش مشارکت در تصمیم گیری‌های عمومی دفاع می‌کنند و … حفظ و تقویت امنیت ملی و تأمین منافع ملی کشور ایران. … روزها نگران حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، امنیت داخلی، جایگاه مناسب منطقه‌ای و جهانی، …

پدافند غيرعامل

kurdistan.ichto.ir/Default.aspx?tabid=5215

انجام اقدامات دفاع غيرعامل، در جنگ‌هاي نامتقارن امروزي در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و …. به کارگيري تمهيدات و ملاحظات پدافند غيرعامل علاوه برکاهش شديد هزينه ها، کارآيي … ۱۱- حفظ تماميت ارضي، امنيت ملي و استقلال کشور. …. قطعاً در مقابل يک حمله هسته اي به طور کامل تسليم نخواهند شد، آموزش در اين زمينه نقش موثري را ايفا مي کند.

جوان و تاریخ – موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران – نقش آمریکا …

yandory.ir/p/ShowContent.aspx?id=11234&title=نقش-آمریکا-در…

۴ روز پیش – نقش آمریکا در اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ نقش نظامی آمریکا درر اشغال ایران، … اعلان جنگ علیه ژاپن، نقش مهمی در جنگ جهانی و نیز اشغال ایران ایفا نمود که به … بین رفتن مقاومت چند ساعته ارتش، کشور توسط نیروهای نظامی اشغال میگردد. … این کشور به ایران و نیز طلب کمک از آن کشور در حفظ تمامیت ارضی ایران میباشد: «.

جمهوری اسلامی ایران جایگاه واقعی قطر را در منطقه تبیین کند …

www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=839

دیپلماسی قطر تحولات سوریه جنگ داخلی یمن بحرین انقلاب شیعیان. … در منطقه تبدیل نموده و امریکا نیز پذیرفته است که نقش جدید و موثری را به قطر واگذار و …. سخنگوی این کشور در میان جهان عرب و سایر مناطق استفاده می‌کند، علاوه بر حفظ منافع … سراسر جهان، علاوه بر این که اقدامی غیر مسوولانه و هدف مند علیه تمامیت ارضی ایران محسوب …

قره باغ کجاست؟ و جنگ قره باغ بر سر چیست؟ +عکس ،نقشه و …

www.saat24.com/…/قره-باغ-کجاست-و-جنگ-قره-باغ-بر-سر-چیست-عک…

۱۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – از این‌رو، قره‌ باغ به منطقه یا محلی گفته می‌شود که در آنجا باغ‌های وسیع و انبوه وجود … ارامنه بعد از افتادن قفقاز به دست روسیه به ایفای نقش خود ادامه داده و در … بنا به گفته رضوانی نیز حدود ۳۵ تا ۴۵ هزار ارمنی از ایران به جنوب قفقاز مهاجرت کردند. … و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای منطقه تاکید شده است.

بررسی نقش جامعه اطلاعاتی سپاه در برخورد با پدیده ها …

basij.ir/…/2094-بررسی-نقش-جامعه-اطلاعاتی-سپاه-برخورد-پدیده‎های-امنی

انقلاب اسلامی نیز مستثنای از این اصل نمی باشد پدیده ای که بیشترین بار … کلیدواژگان: امنیت، پدیده، اطلاعات، تهدید نرم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قدرت نرم. … در فعالیت¬های فرهنگی و مقابله با تهدیدات نرم علاوه بر دفاع نظامی و امنیتی در حد …. و تمامیت ارضی کشور در خطر (بالفعل یا بالقوه) هجوم نیروهای نظامی کشور دیگر یا …

سردار پاکپور در نشست خبری : رزمایش امنیتی پیامبر اعظم (ص)

sepahnews.com/…/868-سردار-پاکپور-در-نشست-خبری-رزمایش-امنیتی-پ…

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سردار پاکپور حفظ آمادگی رزمی یگانی و نمایش اقتدار نظامی نیروهای مستقر در … فرمانده نیروی زمینی سپاه از ایفای نقش و حضور مؤثر یگان هوانیروز سپاه در … سردار پاکپور خاطرنشان کرد: در جنوب شرق کشور از سال ۸۸ با توجه به شرایط … از حریم امنیت، تمامیت ارضی و اقتدار نظام اسلامی به دفاع سلحشورانه می‌پردازد.

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود