اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران

اعمال محدودیت ارتفاع در اطراف بناهای تاریخی تهران – ایسنا

www.isna.ir/news/…/اعمالمحدودیتارتفاع-در-اطرافبناهایتاریخیتهرا

۵ ساعت پیش – … از پیگیری اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی این … سازی وضعیت بناهای تاریخی موجود در منطقه ۱۱ که بخشی از هسته مرکزی …

اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز …

khabarpu.com/k.php?u=2KfYudmF2KfZhCDZhdit2K/…

۳۱ دقیقه پیش – به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱؛ نصراله آبادیان با اشاره به پروژه مستند سازی وضعیت بناهای تاریخی موجود در منطقه ۱۱ که بخشی از هسته …

ایرنا – اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز …

www.irna.ir/tehran/fa/News/82363003/

۴ ساعت پیش – تهران – ایرنا – شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به آغاز طرح شناسایی و بررسی وضعیت … اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز پایتخت … این اقدام ساخت و ساز در محدوده اطراف بناهای تاریخی قانونمند می شود خاطرنشان کرد: ایجاد …

اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز پایتخت

www.espeli.ir/…/اعمال+محدودیت+ارتفاع+در+محدوده+بناهای+تاریخی+مرکز

اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز پایتخت. … دستی و گردشگری تهران گفت: حریم بناهای تاریخی برمبنای کار کارشناسی و در قالب طرح … با این اقدام ساخت و ساز در محدوده اطراف بناهای تاریخی قانونمند می شود خاطرنشان کرد: ایجاد محدودیت …

هرلحظه، اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای …

harlahze.com/…/اعمالمحدودیتارتفاعساخت-و-ساز-در-اطرافبناهایتاری

شهردار منطقه ۱۱ از پیگیری اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی این منطقه خبر داد.

اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز …

www.mahpoo.com/extpost/akhbar/…/news20161227142032392606.html

۲ ساعت پیش – شهردار منطقه ۱۱ از پیگیری اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی این منطقه خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی …

اعمال محدودیت ارتفاع در اطراف بناهای تاریخی تهران – آکا

www.akairan.com/havades-akhbar/…/news2016122711574893678.html

۴ ساعت پیش – ایران آنلاین-اعمال محدودیت ارتفاع در اطراف بناهای تاریخی تهران : : شهردار منطقه ۱۱ از پیگیری اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی این منطقه … سازی وضعیت بناهای تاریخی موجود در منطقه ۱۱ که بخشی از هسته مرکزی …

{“cl”:6,”cr”:12,”id”:”RK4eOiidnRTuHM:”,”oh”:307,”ou”:”http://www.ion.ir/content/imgcache/326546/image_460_307.jpg”,”ow”:460,”pt”:”اعمال محدودیت ارتفاع در اطراف بناهای تاریخی تهران”,”rh”:”ion.ir”,”ru”:”http://www.ion.ir/News/161397.html”,”st”:”ایران آنلاین”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQJU7QyQ5lBo3ykdL9y6VhMZr6d0XlbYIF8R1PJSWIOcBz90NrO5_CTb9ke”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران

{“cb”:3,”cl”:6,”cr”:21,”ct”:3,”id”:”yJLp-tFTfGqNUM:”,”oh”:427,”ou”:”http://cdn.isna.ir/d/2016/08/10/3/57332352.jpg”,”ow”:640,”pt”:”اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران”,”rh”:”khabar-24.com”,”ru”:”http://www.khabar-24.com/news/1506248/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81+%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86″,”st”:”خبر ۲۴″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRW1QRaggyE2py9TVcT0lYo9XyROItAudqdmzYoww2ZqXByIXVQPWA2r5M”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران

{“cb”:9,”cl”:15,”cr”:21,”ct”:6,”id”:”LVAyo3JIzDagjM:”,”oh”:427,”ou”:”http://cdn.isna.ir/d/2016/08/10/3/57332351.jpg?ts\u003d1476788518226″,”ow”:640,”pt”:”اعمال محدودیت ارتفاع در اطراف بناهای تاریخی تهران – رادیکال خبر”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81+%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86″,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTYFPOwu110SBNnfxfQaAXFwE1_CFMcC7unSGMPHeVqkV7VkxK1SPQj6nAp”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران

{“cb”:6,”cl”:3,”cr”:12,”id”:”h02aIvv2Qu-ldM:”,”oh”:210,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/6/7/5069379_874.jpg”,”ow”:300,”pt”:”اعمال محدودیت ارتفاع در اطراف بناهای تاریخی تهران – رادیکال خبر”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81+%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86″,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQkaUEFMkzRdVxm9l4PQiooHxMCZhGUFeLhl-2fxxUtH2zyiZhUh8be8kmd”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران

{“id”:”M1fe_PK7Iqo8uM:”,”oh”:190,”ou”:”http://www.rahta.com/images/norestan.jpg”,”ow”:890,”pt”:”اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران”,”rh”:”rahta.com”,”ru”:”http://www.rahta.com/idn/1678163/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86″,”st”:”رهتا”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSxySBCm2z5_pEOpy-gjzPhclj3oVo-WGMxU6ruU4suwM4NhYxZVa-Ttp-H”,”tw”:422}

اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز …

monitor.shafaqna.com/FA/IR/7638152

اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران. … جلسه ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای گرانی دلار. – خبرگزاری بسیج …

اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز پایتخت | …

khabarfarsi.com/u/30400811

اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز پایتخت … استان تهران، فقط یک شهرک صنعتی خارج از این شعاع قانونی اطراف پایتخت واقع شده و اکنون … منظور افزایش کیفیت ساخت و ساز در شهر تهران، تهیه نقشه و ضوابط قنوات شهر تهران در مقیاس …

اعمال محدودیت ارتفاع در اطراف بناهای تاریخی تهران – دنیای خبر

donyaekhabar.com/…/اعمال+محدودیت+ارتفاع+در+اطراف+بناهای+تاریخی+…

شهردار منطقه ۱۱ از پیگیری اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی … مستند سازی وضعیت بناهای تاریخی موجود در منطقه ۱۱ که بخشی از هسته مرکزی …

اخبار پارسیک – اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی …

news.parseek.com/Url/?id=13392699

۵ ساعت پیش – اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز پایتخت. … تهران – ایرنا – شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به آغاز طرح شناسایی و بررسی وضعیت … این اقدام ساخت و ساز در محدوده اطراف بناهای تاریخی قانونمند می شود خاطرنشان کرد: ایجاد …

اعمال محدودیت ارتفاع در اطراف بناهای تاریخی تهران – آخرین …

honar-ac.ir/?p=262264

۵ ساعت پیش – … از پیگیری اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی این … سازی وضعیت بناهای تاریخی موجود در منطقه ۱۱ که بخشی از هسته مرکزی …

اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز پایتخت – …

www.shabakema.com/news/news/112110

اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز پایتخت … حمام و آرامگاه حدود ۷۰ تا ۱۶۰ سال است که بخشی از «حصار ناصری» تهران محسوب می شوند. … «مقدم» دارای حریم مصوب هستند که ارتفاع مشخصی را برای ساخت و ساز در اطراف این اماکن تعیین و …

اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز …

wwwkhabar.ir/11070119

شهردار منطقه ۱۱ از پیگیری اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی این منطقه خبر داد.

اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز پایتخت – …

shababpress.ir/Cyberspace/اعمالمحدودیتارتفاع-در-محدوده-بناهای/

۲ ساعت پیش – اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز پایتخت … بر اینکه با این اقدام ساخت و ساز در محدوده اطراف بناهای تاریخی قانونمند می شود خاطرنشان … و آرامگاه حدود ۷۰ تا ۱۶۰ سال است که بخشی از «حصار ناصری» تهران محسوب می شوند.

اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز …

khabarche.ir/…/اعمالمحدودیتارتفاعساخت-و-ساز-در-اطرافبناهایتاری

۲۵ دقیقه پیش – تهران بعد از ظهر سه شنبه هفتم دی ماه ۱۳۹۵ خبر اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران.

اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز …

vazeh.com/…/اعمالمحدودیتارتفاعساخت-و-ساز-در-اطرافبناهایتاریخی

۲ ساعت پیش – اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران شناسهٔ خبر: ۳۸۶۱۴۲۲ – سه‌شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ – ۱۴:۱۰ فرهنگ > میراث فرهنگی و …

اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز …

www.khabardown.ir/news/id/1678163

۲ ساعت پیش – اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران. مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱؛ نصراله آبادیان با اشاره به پروژه …

عصر ساختمان – سازه نقشی کلیدی در طراحی بناهای بلند ایفا …

www.asresakhteman.com/…/سازه-نقشی-کلیدی-در-طراحی-بناهای-بلند-ا…

۱ روز پیش – عصر ساختمان- ساخت بناهای بلند با هر نوع سیستم سازه‌ای امکان‌پذیر نیست و … اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران …

استاندارد بودن یک ساختمان باید جایگزین زیبایی و ظاهر آن …

www.asresakhteman.com/…/استاندارد-بودن-یک-ساختمان-باید-جایگزین-…

۳ ساعت پیش – استاندارد بودن یک ساختمان باید جایگزین زیبایی و ظاهر آن بنا شود …. اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران …

فرماندار دزفول:مشکل پایانه صادرات محصولات کشاورزی شمال …

baznashr24.com/…/فرماندار+دزفول+مشکل+پایانه+صادرات+محصولات+ک…

۲ ساعت پیش – فرماندار دزفول افزود:ساخت پایانه محصولات کشاورزی و نمایشگاه بین المللی …. اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران …

فارس آماده ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی شعر انقلاب …

www.mehrnews.com/…/فارس-آماده-ایجاد-دبیرخانه-دائمی-جشنواره-بین-الم…

۴ ساعت پیش – تاخیر پروازهای فرودگاه های تهران به علت کاهش دید … اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران …

سفر وزیر تجارت پاکستان به ایران لغو شد/عدم توافق بر سر …

www.mehrnews.com/…/سفر-وزیر-تجارت-پاکستان-به-ایران-لغو-شد-ع…

۳ ساعت پیش – کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران برگزار می‌شود … اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران …

خرم‌آباد – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/خرم‌آباد

جمعیت خرم‌آباد طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران، ۳۴۸٬۲۱۶ نفر بوده است. شهر در ارتفاع ۱۱۴۷٬۸ متری از سطح دریا و در میان دره‌های زاگرس قرار دارد. … آثار تاریخی به جای مانده نشان می‌دهد خرم‌آباد یکی از شهرهای مهم غرب ایران در دوره ساسانیان …… پادگان نظامی در جنوب قلعه فلاک‌الافلاک ضمن اشغال اطراف این بنای ملی در روند آزاد سازی حریم …

خانه‌های تاریخی – sinoloog

sinoloog.com/خانه‌های-تاریخی

شهردار منطقه ۱۱ از پیگیری اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای … ایسنا نوشت: عضو کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از تخریب خانه‌های تاریخی در منطقه …

[PDF]قوان_ن و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصول_ بر آنها – اداره کل …

shahri.ostan-khz.ir/LinkClick.aspx?fileticket=9ZGJEPij8ms%3D…

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ….. ۹۵ ………. ﻧﺤﻮه اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ درﺷﺮق، ﻏﺮب و ﯾﺎ ﺟﻨﻮب ﻣﻠﮏ ….. ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﯿﺪ. ؛. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از دو ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮﯾﻦ ﺣـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﺳـﻘﻒ ﻫﻤـﺎن …

ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران – معمار و معماری ، شهر و …

mohandesvali.blogfa.com/cat-1.aspx

معمار و معماری ، شهر و شهرسازی و زندگی – ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران … خود را طبق مواد آیین نامه شروع نماید بشرط اینکه درهرحال تاریخ شروع ساختمان را ده روز قبل از … تبصره ۲- در گذرهای شیب دار ارتفاع بنا در وسط جبهه مشرف به گذر ساختمان …… ۱-۱-۲-۲: ويژگيهاي کالبدي و نحوه ساخت و ساز در پهنه سکونت (شامل ميزان تراکم، …

MixNews.ir – ذوب آهن در اندیشه تثبیت صدرنشینی

www.mixnews.ir/sports/ball-games/348178-brnnws498756

۲ ساعت پیش – پارسه تهران هم اکنون با یک برد و سه امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد و در صورت … اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران.

کشف سه هزار و ۲۲۰ قلم پوشاک قاچاق در یزد – کافه خبر

cofekhabar.ir/news/…/کشف-سه-هزار-و-۲۲۰-قلم-پوشاک-قاچاق-در-یزد

۲ روز پیش – محورهای مواصلاتی استان یزد به دلیل اتصال استان های جنوبی به مرکز کشور و … اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران …

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان – اصطلاحات …

farshidhashemi.blogfa.com/cat-62.aspx

احداث بنا برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و تعداد طبقات مشخص شده در آن در صورت افزایش یک طبقه کل سطح … ارتفاع مغازه برابر ضوابط حداکثر ۴۰/۵ متر و حداقل ۴۰/۳ متر می باشد. ….. قوانین ساخت و ساز شهری شهرداری مشهد …. در صورت رعایت عقب نشینی محدودیت ارتفاع احداث پیش آمدگی حداکثر تا ۱/۲ متر به سمت حیاط بلامانع است.

اعمال محدودیت ارتفاع در اطراف بناهای تاریخی تهران – لیست اخبار

newslist.ir › اخبار › اجتماعی › ایسنا

۵ ساعت پیش – اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی این منطقه خبر … سازی وضعیت بناهای تاریخی موجود در منطقه ۱۱ که بخشی از هسته مرکزی …

حقوق: حقوق شهري و شهرسازي

www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=1130

۱۲ خرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. – ۰۶۶ تخلف احداث بنا با ارتفاع اضافي درحريم جاده ها و راه آهن … تعيين مي شود و ضوابط و مقررات مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي …. به آنکه نوعاً بحث محدوديت ارتفاع مطرح است در هر مورد ارتفاع اضافي تخريب و ازاله مي شود. … تبصره ۷ ماده قانون فعلي مبين اختياري بودن برخورد شهرداري با ساخت و ساز بر …

پایتخت به پارکینگ ثابت خودروها تبدیل شده است/با …

kokonews.ir/news/398031

۵ ساعت پیش – این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که با پاسکاری، مشکل حل نمی شود و … برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، انتقال نمایشگاهها به مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در اطراف حرم امام … اعمال محدودیت ارتفاع در محدوده بناهای تاریخی مرکز پایتخت … مجلس ساز وکارهای کاهش نوسان در بازار محصولات کشاورزی را تعیین کرد.

شهرداری بندر انزلی.::.بخش اخبار.::.شهردار:پیشنهاد ما تجدید …

www.anzali.ir/…/شهردار:پیشنهاد%۲۰ما%۲۰تجدید%۲۰نظر%۲۰در%۲۰قوا…

۷ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رضا پورشعبان زون مركزي شهر انزلي را از لحاظ تاريخي و گردشگري … در سه مورد ميدان امام و بافت فرسوده اطراف آن ، خيابان سپه و ايجاد پياده راه … در ميدان امام از نظر امكان بازسازي و هم ارتفاع سازي با ساختمان هتل تهران … اين محدوديت ها چالش بزرگي براي مجموعه مديريت شهري هنگام ساخت و ساز وبازسازي شهر ايجاد نموده است .

خدمت شهرسازی – شهرداری اصفهان

www.isfahan.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order…

شفاف سازی در ضوابط مربوط به ارتفاع، سطح اشغال و تراکم، حریم اشراف، سایه اندازی، … تدوين ضوابط و مقررات سيما و منظر شهري متناسب با هر منطقه و اعمال آنها، تفكيك ضوابط با … توجه بیشتر مدیریت کلان شهرداری به ساخت و ساز طبق روال قانونی … اصفهان ،معرفی عمومی طرح تجدید ساختار مرکز تاریخی اصفهان ،ساماندهی سیمای شهری …

نحوه اجرای ساختمان از نظر ضوابط شهرداری | میهن بنا

mihanbana.com › دانلود › پروژه آماده معماری › طراحی فنی

بدين معني كه ارتفاع بناي واقع در جنوب يك قطعه مالكيت نبايستي از حداقل فاصله … در قطعات مالكيت همجوار ماديها رعايت محدوديت ارتفاع پنجره فوق الذكر الزامي نيست. … ۱ـ در محوطه هاي تاريخي اين رقم مي تواند با نظر سازمان ميراث فرهنگي و در هماهنگي با … متر مازاد بر ميزان مجاز ساخت مشروط به استفاده از آنها بعنوان تراس يا آفتاب‌گير با …

تهدید تهران با «ابربرج»ها – گروه عمران و توسعه بهساخت

www.behsakhtco.com/fa/news/print/2332

۶ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – خلأ «حد مجاز گودبرداری» در ضوابط طرح تفصیلی، ساخت وسازهای … دلیل گودبرداری عمیق برج‌سازها در اطراف این اثر فرهنگی- تاریخی دچار … دیوار، بازشدگی در قرنیزها، بلندشدگی پوشش کف راهروی بنا و محدودیت در حرکت درهای داخلی کاخ شده است. … نشان می‌دهد ابر «برج»‌سازی اطراف باغ نیاوران آن هم به شکل گودبرداری‌های …

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – مجموعه مقالات …

www.civilica.com/article715.html

طراحی، ساخت و بررسی خواص بتن حاوی بور ساخته شده با سنگدانه های بوردار طبیعی و مصنوعی برای استفاده … شبیه سازی عددی میدان موج اطراف خط لوله فراساحل درنزدیکی بستر صلب ….. بررسی تاثیر ارتفاع بر ضریب رفتار سازه های قاب خمشی فولادی ویژه ….. ارزیابی رفتار لرزه ای بنای تاریخی ارگ علیشاه تبریز: مدلسازی و تحلیل

حقوق شهری و شهرسازی . – جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی …

alifathilawyer.persianblog.ir/post/832/

۱۵ دی ۱۳۹۱ ه‍.ش. – ۰۵۷ محدودیت ارتفاع در حریم فرودگاه ها … ۰۶۶ تخلف احداث بنا با ارتفاع اضافی درحریم جاده ها و راه آهن … تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و … کمیسیون طرح تفصیلی شهر تهران بموجب اصلاحیه مورخ ۲۵/۹/۱۳۶۵ ….. ۷ ماده قانون فعلی مبین اختیاری بودن برخورد شهرداری با ساخت و ساز بر …

[PDF]7.چالش هاي مديريت فرم شهر طبس بعد از زلزله سال ۱۳۵۷ – …

https://upmc.um.ac.ir/uploading/upmc6.um…/7-%20asgari%20zade.pdf

ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺟﻼﻝ ﺁﻝ ﺍﺣﻤﺪ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭ ، ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯ …. ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖﺳﺎﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ. ، ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ … ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺁﻥ، ﭘﻼﻥ. ﻫﺎ، ﺑﺎﺯﺷﻮﻫﺎ، ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ، ….. ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻃﺒﺲ، ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻃﺒﺲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ. ۳۶. ﺩﺭﺟﻪ ﻭ. ۲۶ …. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨﺎ. -. ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ. ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ. ،. ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ.

مشهد؛ مرکز تمدن اسلامی یا نمایشگاه لیبرال‌معماری؟+ تصاویر – …

www.mashreghnews.ir/…/مشهد-مرکز-تمدن-اسلامی-یا-نمایشگاه-لیبرال‌مع…

این بناها با شکستن خط آسمان حرم مطهر و ارتفاع نامتعارف، خود را به رخ آن می‌کشند و … طُرُق) یک طرح تفریحی گردش‌گری است که بناست در مسیر مشهد به تهران ساخته شود. … فارغ از آرمان‌شهرها، هر دوره‌ای از ادوار حکومتی در طول تاریخ، سبک معماری ویژه خود را …. ما می گیم اطراف حرم ساخت ساز نشه حداقل تا شعاع ۴ کیلومتری حرم مطهر اما اینکه …

خبر۸|khabar8.ir | | 12 محدوديت بلند مرتبه سازي در مشهد

www.khabar8.ir/?where=show&what=9357

تاریخ انتشار : ۱۳۹۳-۰۸-۱۰ ۰۵:۲۸:۴۵ … بر ممنوعيت و اعمال ۱۲ محدوديت براي ساخت و ساز در مشهد به ويژه در ارتفاعات جنوبي اين شهر خبر داد. … دکتر «شکوهي» عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد نيز گفت: بايد بافت مرکزي و اطراف حرم را با توجه به … دکتر «حاتمي نژاد» عضو هيئت علمي دانشگاه تهران نيز گفت:هويت شهر مشهد مربوط …

نقض مداوم حقوق شهروندی در نظام شهرسازی ایران – خبرآنلاین

www.khabaronline.ir/detail/261029/society/urban

۱۵ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. – این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی … هر چند ساخت و ساز در هر ملکی از حقوق مالک آن است ولی از زمان ها دور گذشته … خانه های مردم‌» در احداث بنا تأکید کرده است که بازتاب مقررات نظم عمومی در آن سده ها … طرح جامع دوم تهران و شمیران در تاریخ ١٢/١٢/١٣٧١ هنگامی که شادروان سراج الدین …

همه حواشی سازه فولادی میدان سپاه/ کدام ادعا صحت دارد؟+ اسناد …

www.fardanews.com/…/همه-حواشی-سازه-فولادی-میدان-سپاه-کدام-ادعا-صح…

۲۰ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مرور و سنجش ادعاهای سپاه، شهرداری تهران، میراث فرهنگی و شورایعالی معماری وشهرسازی … زمین این سازه که با هدف ایجاد ساختمان مرکزی اقشار بسیج مستضعفین و مجتمع … ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی، ساختمان حتی در صورت جواز ساخت … جلسه‌ای که در نتیجه آن ضمن تایید رعایت محدودیت‌های پهنه جی۳۲۱ و الزام به …

روستانت – نحوه ی تملک اراضي روستا

roostanet.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=169

دستورالعمل مقررات و ضوابط نحوه تشخیص حریم روستا مصوب ستاد مركزی هیاتهای …. ۳- تقسیم زمین به طور مَشاع انجام می گرفت و هركس مالك زمینی می شد كه در تاریخ …. ۱۲- حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی كه در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده ….. نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر، ارتفاع و تراكم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا …

اسناد تخلف در پادگان عشرت‌آباد منتشر شد – مسیرآنلاین

masironline.ir/1394/04/21/اسناد-تخلف-در-پادگان-عشرت‌آباد-منتشر/

زمین این سازه که با هدف ایجاد ساختمان مرکزی اقشار بسیج مستضعفین و مجتمع کردن … و ساز در اطراف بناهای تاریخی، ساختمان حتی در صورت جواز ساخت می‌بایست فاصله و … با این حال اسناد مکاتبات شهرداری و شهردار تهران نشان می‌دهد این نهاد از طرق مختلف … جلسه‌ای که در نتیجه آن ضمن تایید رعایت محدودیت‌های پهنه جی۳۲۱ و الزام به رعایت …

تغییرات در طرح تفصیلی پایتخت – روزنامه دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/news/752215

۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. – كاهش ميزان تراكم ساختماني در جنوب تهران؛ ارتفاع جنوب شهر يك طبقه كم مي‌شود … علت نگاه زاويه‌دار به برج‌سازي و ماجراي ساخت انبوه برج اطراف درياچه …. مرحله اعمال تغییرات در سامانه طرح تفصیلی و دسترسی تمامی شهروندان …. صدور پروانه بلند مرتبه سازی در منطقه ۲۲ بدون محدودیت است؟ ….. مرکز آموزش · فروشگاه · آگهی.

قوانین شهرداری . مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها – معماری …

۱memar.blogsky.com/1390/01/16/post-94/

۱۱-۱ استقرار بنا در طبقات فوقانی و اصولاً احداث هر نوع ساختمان در ارتفاع بیش از … تبصره ۱ـ در محوطه های تاریخی این رقم می تواند با نظر سازمان میراث فرهنگی و در … متر مازاد بر میزان مجاز ساخت مشروط به استفاده از آنها بعنوان تراس یا آفتاب‌گیر با …. بین محلات ، مسیر پیاده اطراف مادیها ، مراکزمحلات ‌و نواحی ‌وهمچنین قطعات مالکیت …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

www.iauctb.ac.ir/fa/thesis/

۳۰ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – ۷, ساخت و تحليل عملکرد بادگیر خورشیدی به عنوان يک سیستم هیبریدی …… جهت افزایش مقاومت به خوردگی لایه نازکNi اعمال شده به روش آبکاری الکتریکی روی Al ….. 427, بررسي تاثير مهاجرت بر وقوع قتل در مناطق حاشيه اي اطراف تهران …… ۶۶۹, طرح مرمت وباززنده سازی بنای تاریخی قاسم اوف با نگاهی ویژه با تغییر …

عامل انسانی علت سقوط هواپیما در کلمبیا – خبرگزاری ایسنا – …

www.shahrekhabar.com/social/148282596031982

۵ ساعت پیش – … شده که وزن هواپیما بیشتر از حد مجاز بوده و برای پرواز در این ارتفاع نیز مجوز نداشته است. … اعمال محدودیت ارتفاع در اطراف بناهای تاریخی تهران.

لزوم نگرش دقيق به طراحي نماهاي بافت هاي نو در لبه هاي هم جوار …

tebyan-zn.ir/News-Article/science_technology/…/8/…/125071.html

۳۱ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. – از ديگر سو، عواملي همچون تخريب شدنِ بافت ها و بناهاي قديمي، افزايش جمعيت و نيازهاي نوين. … تر زاده ي نيازها و سليقه هاي ساکنان بومي) بر فضاي کالبدي شهرها اعمال مي شوند. … روشهاي به کار رفته در ساخت بناهاي جديد در کنار ابنيه ي تاريخي …. جلوگيري از عريان سازي بنا از ملحقات تاريخي و دامنه هاي ترکيبي اطراف آن.

همشهری استان ها | بلند مرتبه سازی در اطراف زاینده رود متوقف می‌شود

ostani.hamshahrilinks.org/…/بلند-مرتبه-سازی-در-اطراف-زاینده-رود-متو…

۲۳ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – استان های مرکزی … خراسان جنوبی · سیستان و بلوچستان · شرق تهران · شهریار، شهر قدس و ملارد · فارس … ساخت ساختمان های بلندمرتبه یکی از راهکارهای مهم برای کاهش ترافیک شهری و … به همین سبب با این گونه بناها و خانه‌های تاریخی که در اصفهان کم هم … ۱۰، ۴، ۱۳و هر چه از شهر دورتر می شویم، محدودیت ارتفاع کمتر می شود.

آزادسازی برج طغرل؛ شاید وقتی دیگر – دنیای سفر

www.donyayesafar.com/n/4748

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – برج تاریخی طغرل که از سال ۱۳۷۱ میزبان پیکر سید محمد محیط طباطبایی، … حیاطی کوچک ساخته شده اما ساختمان های اطراف این بنای تاریخی که در سال ۱۳۱۰ با … و نیم متر ساخته باشند و برخی پلاک ها ارتفاعی پایین تر باید ساخت و ساز شود. … آزادسازی انجام داده است، ادامه می دهد: در دیگر بخش ها نیز محدودیت ارتفاع داریم.

[PDF]ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ – اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

www.trudo.ir/tdrt_content/media/image/2013/09/2615_orig.pdf

ﺑﻨﺪی ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ……………… ۸٫ ۱۳-۲ : اﺣﯿﺎء و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻌﺎل از ﻣﯿﺮاث ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان …. ﺳﻄﺢ ﺑﺎز، ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎ. و ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار آن در ﻗﻄﻌﻪ. (. ﺗﻮده. ﮔﺬاری. ) ….. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد . ۷-۲: … وﯾﮋه در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان و اﻋﻤﺎل ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﺳـﺎﺧﺖ. وﺳـﺎز اﺻـﻮﻟﯽ و …. و ﻓﺮاﺷﻬﺮی در اﻃﺮاف ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﺮان . ۸-۱۱-۲:.

الف – باغ‌های شهر، قربانی برج‌های دوقلو می شوند!

alef.ir/vdciwparut1ar32.cbct.html?223950

۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش. – برج‌های سر به فلک کشیده را در بیابان هم می توان ساخت، اما باغهای زیبای شیراز، … شهر، عوارض احداث بنا، عوارض مازاد تراکم، افزایش قیمت ناشی از ارتفاع و سازه های خاص و . ….. میشه اطراف شیراز در طول چن سال باغ های بزرگی ایجاد کرد. …. ساختمان سازی در شهرهای قدیمی و در بافتهای تاریخی مرکز شهر هیچگاه نباید به شهر …

تاریخچه استان مرکزی – سازمان تامین اجتماعی

www.tamin.ir/News/Item/9007/65/9007.html

۶ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – رشد و توسعه استان مرکزی به زمان پیدایش و شکل گیری شهرها در‌این منطقه وابسته است. ….. شهر زیرزمینی ذلف آباد ،بنای تاریخی پیر مرادآباد ،روستای ساروق انجدان ،امامزاده … وجود ارتفاعات در اطراف تفرش،زمستانهای آن را سرد و طولانی و ….. و احداث رستورانها، چهره ی شهر و نوع ساخت و ساز را تغییر داده و قشرهای ساکن در آن را …

معرفی روستاها و قلعه های ایلام – کجارو

www.kojaro.com/2016/3/5/117485/ilam-villages-castles-introduction/

۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – استان ایلام با توجه به موقعیت جغرافیای‌اش دارای ابنیه‌ی تاریخی متعددی است. … روستای حیدرآباد از ۳۰ کیلومتری شهر ایلام شروع شده و تا ارتفاعات … شغل دیگر مردم این روستا کشاورزی است و به دلیل محدودیت آب، بیشتر کشت‌های این روستا دیمی است. … مصالحی که در ساخت این بنا به کار رفته عبارتند از سنگ و گچ.

علل پیدایش گرد و غبار | ريزگرد ها ، گرد و غبار و پيامد هاي آن – …

iceh2013.ir/?p=46

۳۰ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. – در ضمن فعالیت های عمرانی در سطح شهر(ساخت و ساز، تسطیح، گودبرداری و … ○ایجاد کمربند فضای سبز اطراف شهرها، حفظ وگسترش فضای سبز درون شهری … محققان کشورمان در مرکز رشد پارک علم وفناوری دانشگاه تهران برای اولین بار با …. از آن افزوده مي‌شود و بار سايه ريزگردها روي سر بناهاي تاريخي سنگيني مي‌کند.

جاذبه های گردشگری لاهیجان + عکس | لاهیجان

www.lahidjan.com/23377/جاذبه-های-گردشگری-لاهیجان-عکس.html

۱۶ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. – این بنای تاریخی در بیرون شهر لاهیجان و در روستای شیخانور، بر سر … مجموعه بام سبز به علت جذابیت و منتهی شدن به مجموعه ارتفاعات مشرف … این بوستان با وسعتی بیش از یکهزار و ۲۰۰ متر مربع در مرکز شهر … برای اینکه کشت و مصرف چای در همه طبقات عمومی شود سختی ها و محدودیت های زیادی کشیده شد تا سرانجام حاج …

DOURAN Portal V3.9.8.8 – شهرداري نسيم شهر

www.nasimshahr.ir/HomePage.aspx?TabID=4626

نسيم شهر در جنوب غربي استان تهران از توابع شهرستان رباط كريم و در مركز بخش … متر در ارتفاع ۱۰۵۰ متري در جنوب غربي تهران واقع است و فاصله آن از تهران ۳۵ كيلو …. پرداختيم متوجه شديم كه وسعت محدوديت نسیم شهر براي سكونت جمعيت ده سال بعد … ساخت و ساز هاي غير قانوني در اين دو مركز جمعيتي اعمال گرديد و همين امر سبب شد كه …

تریلی حامل کاشی در آتش سوخت – تیترنو

www.titreno.com/fa/news/3424690/تریلی-حامل-کاشی-در-آتش-سوخت

تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۶ … گردنه ‘حلوایی’ از توابع بخش گندمان شهرستان بروجن در فاصله ۷۰کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد. … دو مدرک در دانشگاه تهران و تبادل دانشجو با کشور آلمان در دانشگاه تهران برگزار شد. … ۱۱ از پیگیری اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی این منطقه خبر داد.

سفر به تنگ بسیار زیبای رغز از شگفت‌انگیز‌ترین و زیبا …

www.nashrnews.org/…/سفر+به+تنگ+بسیار+زیبای+رغز+از+شگفت+…

۳ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تنگ رغز داراب داراب دیدنی‌های منحصربفرد و متعدد طبیعی و تاریخی دارد که به … اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی مرکز تهران …

[PDF]Archive of SID

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/11000513880307.pdf

تهران، ارائه معیارهای پهنه بندی مناطق كوهپایه ای و تدوین الگوی ضوابط و مقررات در پهنه های … تاریخ دریافت مقاله:۸۷/۱۲/۱۴ … از فرآیند تدوین ضوابط ساخت و ساز در سایت های كوهپایه ای در شهر نیویورك … اطراف، خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی باید مورد توجه قرار گیرد. … عواملی هستند كه در فرم بنا در قالب بناهایی با ارتفاع كم، بام مسطح،.

[PDF]رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینه ی تاریخی*

https://jfaup.ut.ac.ir/article_36363_952b4a372a7461ce470d394e837b55…

توسط شاه تیموری – ‏۲۰۱۴

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ۲٫ )تاریخ … رهنمود طراحی، ساختار جدید، زمینه ی تاریخی، معماری معاصر، بنای میان افزا، الحاق به بنای تاریخی. …. اعمال نظارت بر نوع و طرح ساختارهای جدید، در قالب ضوابط ….. تصویر۵- بناهای جدید پیشنهادی می بایست در ارتفاع و تناسبات با بناهای اطراف که.

با ده آسمان‌ خراش برتر جهان بیشتر آشنا شویم + تصاویر – …

www.beytoote.com/iran/pastime/world1-top-skyscrapers.html

آیا تا به حال فکر کرده‌اید وقتی از فراز بلندترین آسمان‌خراش‌های جهان به اطراف … در میان بخش تاریخی این شهر و بناهایی همچون کاخ وست‌مینستر و کلیسای جامع پاول … این مرکز، ساختمانی بحث برانگیز است که اوایل امسال کار ساخت آن به پایان … هرچند این محدودیت در مورد ارتفاع ساختمان‌ها اعمال نمی‌شود. …. مجتمع فنی تهران,دوره های بازاریابی.

تهران – استان تهران – شبکه جهانی جام جم

www.jjtvn.ir/fa/article/290/تهران-استان-تهران

۱۱ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. – طبیعت زیبای شهرستان های اطراف تهران از جمله دامنه های زیبای کوه دماوند و … ،از مکان های دیدنی و تاریخی شهرستان تهران به شمار می آیند. … مهم ترین گونه های آن عبارتند از: صنایع تولید وسایل نقلیه، ماشین سازی، ساخت تجهیزات کارخانه ها، ریخته گری و … هم چنین تمام ارتفاعات شمال تهران (البرز مرکزی) دارای پوشش گیاهی …

ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان – نسخه‌ی قابل چاپ …

kharpa.ir/forum/printthread.php?tid=54

۱۷ مرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. – اگر عرض خیابان بین ۱۲ و ۳۰ متر بود محدودیت ارتفاع ندارد. …. هادی و شهرک سازی لازم است ظرف ۶ ماه از این تاریخ ضوابط و مشخصات نماسازی هماهنگ … عایق ها انواع گوناگونی دارند که طبق تقسیم بندی مرکز اطلاعات عایق های حرارتی ایران شامل: …. در ساخت كفراژ ستونها ، قالب اصلی ستون بوسیله چوب چهارتراش مهار می گردد.

[PDF]راهبردهای پایداری کالبدی – اجتماعی در محالت تاریخی

urbstudies.uok.ac.ir/article_8762_dff614abc51046ba2fe018baf8563119…

توسط کلانتری خلیل آباد – ‏۲۰۱۴

کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی۱نجال درخشانی … بافت تاریخی و با ارزش محله عودالجان به دلیل فرسودگی مفرط در کالبد و ساختار و کمبود تأسیسات …. ناصری )مرکز تاریخی تهران( را پوشش می دهد. …. افزایش ارتفاع ساختمان ها بـدون توجه به ساختار تاریخی و …. جمعی فرهنگی و کاهش محدودیت های اعمال شده برای نوسازی.

پورتال شهرداری منطقه نه – ضوابط شهرسازی

m9.tabriz.ir/News/35/ضوابط-شهرسازی.html

۲۸ دی ۱۳۸۹ ه‍.ش. – ۸: ارتفاع مفید پارکینگ نباید از ۲۴۰ سانتی متر کمتر و از ۳ متر بیشتر باشد. …. کلیه ضوابط احداث ساخت بنا براساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و … تعبیه و احداث هر گونه دیوار و حصار در اطراف فضاهای سبز و پارکها ممنوع میباشد. ….. پله در پشت بام و اعمال ضوابط عدم سایهاندازی باعث ایجاد محدودیت در طراحی پلان …

تین نیوز – بلند مرتبه‌سازی و مشکلاتی که برای هوانوردی …

www.tinn.ir/fa/doc/…/بلند-مرتبه-سازی-مشکلاتی-هوانوردی-ایجاد-می-کن…

۱۷ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – اگر چه این مصوبه برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوای تهران ابلاغ شد اما در عین … را سازمان هواپیمای كشوری از آن می تواند ببرد و اطراف فرودگاه ها را مراقبت كند. … بلند مرتبه سازی مورد نظر وزیر با اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های موضوع ضوابط و … منوط به تعیین ارتفاع مجاز ساخت و ساز، توسط سازمان هواپیمایی کشوری …

[PDF]ﺍﺻﻮﻝ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﮔﻮﺩ

bazresikar.mcls.gov.ir/icm_content/media/…/excavation-shiraz_0.pdf

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ …………… ….. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ. ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ. )۱٫ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ. ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮔﻮﺩ . )۲ … ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮔﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ …. ﻭ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭﺗﺨﺮﻳﺐ، ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ.

تهران – ویکی‌سفر

https://fa.wikivoyage.org/wiki/تهران

تهران سی و دومین شهری است که در تاریخ ایران به عنوان پایتخت رسمی انتخاب شده است. … ارتفاع در مرکز شهر ۱۱۹۰ متر است. ….. یکساله متوقف شده بود ولی قبل از آن کارت‌های یکساله بدون محدودیت صادر می‌شد. … این بنا کار استاد جعفر خان معمار کاشانی است. … دریاچه چیتگر در یک روز برفی به همراه ساخت و ساز های اطراف آن (زمستان ۹۳) …

[PDF]ویژه‌نامه‌سوم‌بلندمرتبه‌سازی ۱ – کنفرانس بناهای بلند

hrbci.com/magazine/03.pdf

این موضوع را باید مد نظر داشته باشیم که میزان زمینی که برای ساخت و ساز و به کارگیری به عنوان مسکن … پیش زمینه ای است برای برپایی دومین کنفرانس بلند مرتبه سازی که به صورت بین المللی …. از نظر تاریخی ساخت بلندمرتبه در ایران سابقه ای طوالنی دارد و از دیرباز ….. بـه طـور مثـال در اطراف تهران شـاهد هسـتیم که در هر ورودی شـهر.

هتل های تهران – رزرو هتل تهران، تهران – جاباما

jabama.ir/city/تهران

در این هتل بسیار لوکس و مجلل به علت تازه ساز بودن قسمت های ورزشی، استخر و سونا … هتل بزرگ تهران یکی از بهترین هتل‌های ۴ ستاره تهران در مرکز شهر قرار گرفته است و … با توسعه فعالیت پروازی شرکت هواپیمایی (ایران ایر)، ساخت هتل‌های هما برای ….. و غیر دولتی، بیمارستانها، پارک ها، سینماها، تالارها، بناهای تاریخی و موزه‌ها را دارد.

افتتاح سامانه ptmp در آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با …

hoorm.ir/post/khabar2016122711123939525/

۴ ساعت پیش – معدوم سازی ۲۰۰ قطعه طیور خانگی مبتلا به آنفلوانزای پرندگان در گلوگاه …. اعمال محدودیت ارتفاع در اطراف بناهای تاریخی تهران … شهردار منطقه ۱۱ از پیگیری اعمال محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی این منطقه خبر داد.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری > گردشگری …

www.ichto.ir/گردشگری-مجازی/agentType/View/PropertyID/73

پست ترین نقطه استان لرستان با ارتفاع ۵۰۰ متر از سطح دریای آزاد در جنوبی ترین … خرم آباد مركز لرستان باستانی در دره ای باصفا و بر ساحل رودخانه خرم آباد قرار دارد . …. تاريخ ساخت بناي مسجد بر اساس كتيبه موجود سال ۸۶۰۱ هجري قمري است . …. در اطراف تپه گورهاي باستاني بسياري وجود دارد كه گويي اهالي روستا و ديگران بيشتر با …

معرفي شهرستان – فرمانداری مهریز

mehriz.gov.ir/معرفي-شهرستان

خانه مهر و وفـا ساخت و آن شد مهـریز … این شهرستان از سمت شمال به بخش مرکزی شهرستان یزد،از سمت شرق به بخش … تاریخ بنای مهریز و اطراف آن مربوط به پیش از اسلام است. …. این بلندی ها همگی بیش از ۳۰۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارند و شهر مهریز بر روی ….. مردم مهریز نیز در کمک به این جنگ سرنوشت ساز پیشقدم بودند و طی دوران هشت …

سربندان، مرکز دهستان ابرشیوه دماوند در آئینه تاریخ | تارود- …

tarood.ir/?p=16647

روستای سربندان جزء استان تهران از توابع شهرستان دماوند، بخش مرکزی و دهستان ابر …. درآمورد و امنیت را در بخش های شرقی ایران برقرار ساخت ودر همان منطقه ساکن شد، شاه عباس هم به ….. در ارتفاعات اطراف این دره بقایای یک دژ باستانی وجود دارد که مشخص نیست …. در ترکیه‌ محدودیت‌های شدیدی بر آن (کردی کرمانجی) اعمال می‌شد گرچه هنوز در …

شناخت تغییرات کالبدی و عملکردی بافت قدیم سنندج و …

news.mrud.ir/…/شناخت-تغییرات-کالبدی-و-عملکردی-بافت-قدیم-سنند…

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کیومرث حبیبی*: بافت فرسوده هسته مرکزی شهر سنندج با مساحتی افزون بر … و اعوان و انصار خان و وابستگان‌شان در اطراف قلعه خان اقامت گزیده و به مرور زمان … فرسودگی کالبدی و ضوابط محدود کننده نوسازی، حریم آثار تاریخی، …. اذعان کرد که حریم‌های ارتفاعی ناشی از آن موجب محدودیت ساخت و ساز در ارتفاع شده است.

عوامل گرایش به برج سازی با تراکم منفی – سازه نیوز

sazehnews.ir/fa/news/30598/عوامل-گرایش-به-برج-سازی-با-تراکم-منفی

تاریخ انتشار: ۱۱:۵۵ – ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۹ October 2016 … مطابق با الگوی جهانی، ساخت وساز غیرهم سطح از سه وجه، کارآیی دارد. … اما با استفاده از تجربه جهانی محدودیت جدی ابرشهری همچون تهران از بابت کمبود فضا برای … از ساختمان آلومینیوم که در مرکز شهر است) الگویی هستند برای ساخت بناهای خاص خصوصا وزارتخانه‌ها و هتل‌ها در شهر تهران.

حریم جدید خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، ابلاغ شد

barghnews.com/…/حریم-جدید-خطوط-هوایی-انتقال-و-توزیع-نیروی-برق-ا…

ب محور خط: خط فرضی رابط بین مرکز پایه‌ها در طول خطوط هوایی و در کابل‌های زمینی و زیر …. به دلیل اعمال محدودیت‌های پیشین و براساس مستندات موجود توسط شرکت‌های برق، … تبصره : تاریخ طرح نهائی خطوط نیروی برق از طرف وزارت آب و برق یا سازمانهای ….. بله اگر شما در حریم خطوط برق بدون مجوز شرکت توزیع ساخت و ساز انجام داده اید …

فروش انواع تحقيق – اثار باستاني پلدختر

arashk6486.blogfa.com/post/4

در اين تحقيق به بررسي آثار تاريخي شهرستان پلدختر واقع در جنوب استان لرستان مي پردازم . … اين پل در حال حاضربه دروازه تهران جنوب هم مشهور است . … گذشت زمان عده اي از مردم در اطراف اين قلعه اسكان يافته و به دليل نزديكي به قلعه نام روستاي خود … اندازه حصار قلعه ۳۰×۳۰ متر است و داراي چهار برج است كه ارتفاع هر يك ۱۵ متر و بلندي …

چاپ صفحه – Hamshahri Newspaper

www.hamshahrionline.ir/hamnews/1383/830319/Irshahr/_zebash.htm

۱۹ خرداد ۱۳۸۳ ه‍.ش. – درآن سال ها ايشان به جاده سازي در راه هاي شمال كشور منجمله تونل كندوان اهتمام ورزيدند. … ضمن اينكه مرحوم مهندس شقاقي مجددا شروع به ساختن بناي جديدي درقسمت جنوب … بررسي هاي دقيق تر نقشه گسترش تاريخي شهر نيز نشان مي دهد كه در دوره … اراضي ملكي دكتر شقاقي از نظر موقعيت در منطقه ۱۲ شهرداري تهران واقع شده است.

درباره نسیم شهر | رزاق کرمی

r-karami.ir/fa/درباره-نسیم-شهر/

نسیم شهر در جنوب غربی استان تهران از توابع شهرستان رباط کریم و در مرکز بخش … ۲۵۵ کیلو متر در ارتفاع ۱۰۵۰ متری در جنوب غربی تهران واقع است و فاصله آن از تهران … شایان ذکر است طرح هادی نسیم شهر در تاریخ ۲۰/۱۰/۷۳ تصویب و در مورخه ۲۰/۴/۷۴ جهت … کنترلی مستمر در مورد ساخت و ساز های غیر قانونی در این دو مرکز جمعیتی اعمال …

درباره برج میلاد – مهندسی عمران ایران

www.civilmaster.ir/fa/reports/21-reports/182-about-milad-tower.html

۲۱ مهر ۱۳۸۷ ه‍.ش. – برج میلاد با کاربرهای متنوع، ۴۳۵ متر از سطح زمینهای مجاور ارتفاع دارد. … ایده ساختن یک برج مخابراتی تلویزیونی در تهران حدود ۸ سال پیش مطرح شد، … عملیات ساخت برج مخابراتی- تلویزیونی میلاد فکر ایجاد یک مرکز که بتواند از …. در اطراف مخروط بتنی مذکور یک تیر حلقوی بتنی اجرا و سپس پس تنیده می شود.

[PDF]روش های مدیریت طراحی در جوار آثار معماری مذهبی …………………….. …

www.bagh-sj.com/article_2455_c6ac80e3053decdfd61b1997e088b8d3….

توسط رضازاده اردبیلی – ‏۲۰۱۳

روند هفت مرحله ای طراحی در اطراف بقعه شیخ صفی الدین از نمونه های بارز و منحصر به … در این مسیر، عالوه بر مطالعات کتابخانه ای ، اعمال میدانی ، بررسی نقشه ها و طرح ها ، انجام گرفته که … دانشگاه تهران-. … صفویه، به سمت مرکز تاریخی فعلی یعنی مقبره شیخ صفی الدین ….. نیم هشت و کُنج سازی ها و زاویه بندی ها، ابعاد فضاها و ارتفاع کم.

[PDF]دفترچه ثبت نام نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث ۱۳ … …

www.iranhealthexhibition.org/daftarche%2094.12.8.pdf

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تهران. –. مح. ل د. ائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. تاریخ برگزاری. : ۲۶٫ تا. ۲۹ … پانل های اطراف، موکت،یک عدد میز و صندلی برای. ۱۲ … می باشد، برگزار کننده مجاز است بنا به تشخیص خود فقط به … برگزاری حق می دهد نسبت به تخریب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزینه … ضمن رعایت محدودیت های ارتفاع در هر سالن )بشرح.

معماری نیوز – فروشگاه بی نام در نجف آباد

memarinews.com/fa/doc/news/20443/فروشگاه-بی-نام-نجف-آباد

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. – بعد از گفتگو با کارفرما تصمیم بر آن شد بنای تاریخی به حال خود باقی بماند … این طرح بسیار مناسب بود اما به دلیل محدودیت اقتصادی و عرف معمول در منطقه … طرح خوبیه ولی به نظر من اصلا” تو بافت اطراف خوب جا نیفتاده. …. مطمئنا شادی و سرزندگی مردم این بافت بعد از ساخت این بنا بیشتر شده. … مرکز معماری ایران.

[PDF]شرايط ارسال مقاله – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

www.tceo.ir/pdf/payam1-7.pdf

واحد بازرسی سازه ، گامی در جهت ارتقای کيفيت ساخت و ساز شهری … دومين کنفرانس بناهای بلند برگزار شد … پانزدهمين گردهمايی گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی برگزار شد …. تعیین نیکــو و نکوهیده بــودن اَعمال ….. شاخص ها و معيارهای مفهومی و كالبدی به روايت تاريخ، هنر و فلسفه پرداخت تا از ….. طول ایــن بنا ۶۳ متر، ارتفاع.

روزنامه دنياي اقتصاد۹۰/۸/۱: خط قرمز زلزله در ساخت و ساز

www.magiran.com/npview.asp?ID=2382987

۱ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش. – اعمال سه نوع مقررات جديد براي ساخت وساز در پهنه هاي گسلي ساختمان سازي در محله هايي از تهران كه زمين هنگام زلزله يك متر افقي يا عمودي جابه جا مي شود، ممنوع شد … خيز البرز مركزي قرار دارد و داراي سابقه تاريخي وقوع زمين لرزه هاي ويرانگر … در اطراف و گسل هاي مهمي مانند شمال تهران، نياوران، لويزان، شمال و جنوب ري در شهر …

آئین نامه حریم امنیتی اماکن نظامی و انتظامی – شرکت ساختمانی …

mteam.ir/content.aspx?id=525&NewsID=3094

تاریخ : دوشنبه ، ۱۹ بهمن ، ۱۳۹۴ … می باشد تا بتوان با اعمال آن از ایجاد تاسیسات و یا احداث ساختمانی غیر نظامی در این محدوده … با ایجاد یک خیابان ۸ متری در اطراف و محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداکثر ۲ طبقه در … ماده ۶: به منظور احداث هر گونه بنا در حریم اماکن نظامی و انتظامی بایستی … دفتر مرکزی · سیاست حریم خصوصی · ارتباط با ما.

طرح جامع تهران (طرح راهبردی-ساختاری توسعه و عمران) – …

shenasname.ir › دستگاه‌های خاص › نهادهای عمومی غیردولتی › شهرداری

۲۶ آذر ۱۳۹۰ ه‍.ش. – ۴-۲: نحوه ساخت و ساز و تعيين کاربري اراضي در روستاهاي فاقد طرح واقع در …. مقررات و ايجاد پارکينگ جايگزين در نقاطي که براساس مقررات موضوعه محدوديت در تأمين وجود دارد. … تند به‌ويژه در ارتفاعات شمالي تهران و اعمال ضوابط و مقررات ساخت‌وساز …. مرکز قديمي با عملکردهاي شهري و فراشهري در اطراف پهنه مرکزي تهران.

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

https://www.tebyan.net/

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون دانشگاه آزاد تهران مرکزی بهمن ۹۵-۹۶ …… آپارتمان‌نشینی به روایت تاریخ اگرتعریف آپارتمان را به بناهای چند طبقه محدود …… بزرگراه استوارت در استرالیا شاهد خانه سازی میلیونها موریانه در اطراف خود می باشد …… کسپرسکی دلیل تعطیلی دفتر خود در اوکراین را محدودیتهای اعمال شده از طرف …

مصلی تهران – مصلای امام خمینی(ره)

www.musalla.ir/tabid/158/ArticleId/47/-47.aspx

۲۲ فروردین ۱۳۹۰ ه‍.ش. – ارتفاع ایوان بزرگ مصلی ۷۲ متر به عدد شهدای کربلا و ارتفاع گنبد مسجد جامع … مرحله دوم ساخت شامل گنبد خانه اصلی و صحن مرکزی است که هم اکنون در حال اجرا می باشد. … *بنای یادمان آخرین وداع( محل وداع امت با پیکر مبارک امام خمینی(ره) ) … همزمان نیز دروس تاریخ معماری را در دانشکده ساختمان دانشگاه تهران تدریس می نمود.

سد سازي خط مقدم كنترل سيلاب – شركت مهندسي مشاور مهاب قدس

mahabghodss.net/mgnews/Paper16.aspx

سد سازييا بند سازي از فعاليت هاي مهندسي به شمار مي رود که شرايط تاريخي و … شده است كه ذوالقرنين سدي آهنين براي جلوگيري از حملات اقوام ياجوج و ماجوج بنا کرد ، همچنين …. اين سد با ارتفاع ۲۰۳ متر در زمان ساخت خود به عنوان يکي از مرتفع‌ترين سدهاي … هاي پست و مناطق اطراف را در بر مي گيرد كه به اين جريان عظيم سيل گفته مي شود.

ساخت غیرمجازدرسیلک۸۵۰۰ساله کاشان+پرونده

www.sarzaminjavid.com/news-1047-ساخت_غیرمجازدرسیلک۸۵۰۰ساله_…

۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – زیارتی در مورد ساخت و ساز در حریم تپه‌های سیلک عنوان کرد: یک خانه در محوطه مشرف … به سایت رفتیم منطقه را خوب دقت کردیم اطراف تپه ها هیچ حصار و دیواری …. معاون شهرسازی و معماری شهرداری کاشان ارتفاع ساخت و ساز در حریم درجه دو را تا … کاشان در حریم و عرصه تاریخی سیلک محدودیت این بنای تاریخی کاملا کنترل …

بیانات در دیدار مسئولان نظام – khamenei.ir

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30069

۲ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – وَ تَحَنَّن عَلَیَّ مَحمولاً قَد تَناوَلَ الاَقرِباءُ اَطرافَ جِنازَتی؛ ما را بلند میکنند، سر دوش ….. میکنید؛ یک‌نفر هم رفته است روی ارتفاع، از ده‌متری میخواهد شیرجه بزند. … به ما سوخت بیست درصد را برای مرکز [تحقیقاتی‌] تهران بدهند – که احتیاج …. در همین مدّتِ محدودیّت هم که ما قبول میکنیم، کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز باید ادامه …

موزه‌های تهران | انسان شناسی و فرهنگ

anthropology.ir/dossier/706

وی در نبرد های خود بر ضد محمد حسن خان قاجار در سال ۱۱۷۲ تهران را مرکز اردوکشی خود قرار داد و پس از پیروزی در این جنگ در …. سپس باغ های دیگری در اطراف سعدآباد از جمله باغ های سالار جنگ, سپهبد امان ا… … تاریخ ساخت بنا در زمان پهلوی دوم می باشد. ….. ۱- مجموعه ای از نقاشیهای آبرنگ، مستند سازی اشیاء موزه مردم شناسی و هنرهای تزئینی.

پرسش و پاسخ – http://www.khalvati.ir

www.zelzele.ir/2800.1.html

منبع : کلیه پرسشها و پاسخ ها برگرفته از وب سایت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ….. ۱- اغلب بناهاي تاريخي داراي ارتفاع تراز روي بام نسبت به متوسط تراز زمين مجاور … ليكن با توجه به حجم ساخت و ساز، توصيه مي شود يك مطالعه خاص لرزه خيزي منطقه … صادره از طرف شهرداري منطقه ۲۲ تهران، آيا براي طراحي سازه هاي بتني اعمال ضريب …

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود