هفتاد و پنج نیوز

هفتاد و پنج نیوز | دانلود رمان عاشقانه | دانلود فیلم

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵

افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است , خبر افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است , ماجرای افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است , جزئیات افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است , علت افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است , دلیل افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است , چرا افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است , دلیل اصلی افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است , لحظه افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است , لینک افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است , .


ایرنا – افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی …

www.irna.ir/qom/fa/News/82379247/

۱ ساعت پیش – کابل – ایرنا – رئیس نهاد حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان موسوم به «نی» گفت: این کشور در ۱۵ سال گذشته تنها سه روزنامه نگار زندانی داشته …

افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته …

khabarfarsi.com/u/31154023

۱ روز پیش – کابل – ایرنا – رئیس نهاد حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان موسوم به نی گفت: این کشور در ۱۵ سال گذشته تنها سه روزنامه نگار زندانی داشته است …

نتیجه تصویری برای افغانستان در 15 سال گذشته تنها 3 روزنامه نگار زندانی داشته است

{“cl”:15,”cr”:21,”id”:”O26qSpi7F_kfZM:”,”oh”:225,”ou”:”http://aftabnews.ir/files/fa/news/1395/9/26/109090_465.jpg”,”ow”:450,”pt”:”افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است …”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+15+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+3+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSHEF1WMrKI_oRDxOf1fQ9lJUqBMyrx1U0UyFqJOfERzTyzkFsy_uBTRTo”,”tw”:180}
نتیجه تصویری برای افغانستان در 15 سال گذشته تنها 3 روزنامه نگار زندانی داشته است

{“cb”:3,”cl”:15,”cr”:6,”id”:”vLY9L-AjaFQI7M:”,”oh”:375,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13951010/82367708/82367708-71288849.jpg”,”ow”:450,”pt”:”افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است …”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+15+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+3+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQVrJsSZCf73gFFzr4vVKWJvkBhdwNHH88Zlr0DPjR7bvuQFnD6K-lUIts”,”tw”:108}
نتیجه تصویری برای افغانستان در 15 سال گذشته تنها 3 روزنامه نگار زندانی داشته است

{“cb”:3,”cl”:21,”cr”:15,”ct”:6,”id”:”RDKSh2kbgXY_2M:”,”oh”:298,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13950616/82219426/82219426-70996727.jpg”,”ow”:448,”pt”:”افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است …”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+15+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+3+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQLTXPYN-cIjImAV76E0NmEasV_aTKDHomcZXVQHZa9pD4LIndjc_tTJIA”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای افغانستان در 15 سال گذشته تنها 3 روزنامه نگار زندانی داشته است

{“cr”:3,”id”:”dkjXzFIoJsbUaM:”,”oh”:158,”ou”:”http://cdn.isna.ir/d/2016/09/27/3/57358192.jpg”,”ow”:237,”pt”:”افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است …”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+15+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+3+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ8VmAL1pLAF0B2F-TCSDc8ouxXi0DJNP_DjI2mExsxrJERj8pjC-yesHQ”,”tw”:135}
{“cb”:3,”cl”:3,”cr”:6,”id”:”ekAxWyRE6NqGhM:”,”oh”:414,”ou”:”http://jnews.jamaran.ir/images/news/1483883630-8051″,”ow”:620,”pt”:”جی نیوز – افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است”,”rh”:”jnews.jamaran.ir”,”ru”:”http://jnews.jamaran.ir/news/id/1983128″,”st”:”جی نیوز – جماران”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTv5HCqCUAu5yFNJfrbZqnQoD1hbK1zMcPUsSlGjVjMbbwbCFo_cw6UIVRJ”,”tw”:135}

افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته …

khabarfarsi.com/u/31153899

افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است. کابل – ایرنا – رئیس نهاد حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان موسوم به نی گفت: این کشور در ۱۵ …

افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته …

www.radicalkhabar.ir/search/?…افغانستان۱۵+سال+گذشته+تنها+۳+رو

کابل – ایرنا – رئیس نهاد حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان موسوم به «نی» گفت: این کشور در ۱۵ سال گذشته تنها سه روزنامه نگار زندانی داشته است که این تعداد …

افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است

monitor.shafaqna.com/FA/IR/7797608

کابل – ایرنا – رئیس نهاد حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان موسوم به «نی» گفت: این کشور در ۱۵ سال گذشته تنها سه روزنامه نگار زندانی داشته است که این سه تن …

افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است

news.parseek.com/Url/?id=13444552

افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است.

راه حل جدی تری از فیلترینگ برای قمارآنلاین لازم است

tnews.ir/news/73bb77630766.html

۱ ساعت پیش – راه حل جدی تری از فیلترینگ برای قمارآنلاین لازم است …. افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است افغانستان در ۱۵ سال …

مائده برهانی به تیم شومن بلغارستان پیوست

www.news-bazar.com/…/مائده-برهانی-به-تیم-شومن-بلغارستان-پیوست

۱ روز پیش – قرار است برهانی فردا شب راهی بلغارستان شود تا در نیم‌فصل دوم لیگ ۸ تیمی این … افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است.

“امام(ره)” به احمدی‌نژاد در خواب چه گفت؟/ خواستگاری از این …

www.yjc.ir › سیاسی › سایر حوزه‌ها

خواستگاری از این دخترها حرام است/ خیابان‌‌ها بعد از انقلاب چه نامی گرفتند؟ … “محمد حیدری”، روزنامه نگار پیشکسوت و از اعضای سردبیری روزنامه اطلاعات در … پارسینه منتشر کرد، قبر رضاشاه بعد از تخریب در سال ۱۳۵۹ … و ام الریان نباید فعالیت دیگری داشته باشند، اعلام کرده است: هدف از تشکیل این دو …… ۱۵ بهمن ۵۷؛ انتصاب بازرگان

چهارمین جشنواره دین در مطبوعات محلی استان قزوین برگزار می شود

www.shabakema.com/news/news/148708

این مسئول خاطرنشان کرد: در این میان روزنامه نگاران رسالتی سنگین بردوش می کشند و در آموزش و …. افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است.

گزارشگران بدون مرز: ترکیه بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران و …

fa.rfi.fr/تازه-ترین-گزارش-سازمان-گزارشگران-بدون-مرز…/فران

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – علاوه بر کشورهایی که به طور سنتی از آن‌ها با عناوین “زندان روزنامه‌نگار” یاد … شبنم زریاب: دیدن ویرانی فرهنگی و اجتماعی افغانستان مرا برای مدت‌ها دچار … … “کودتای نافرجام” در ١۵ ژوئیه ٢٠۱۶ تا کنون، ٤ برابر افزایش داشته است. … طی تنها یک سال گذشته ۲۰۱۵، شش درصد بر میزان روزنامه نگاران زندانی … ۱; ۲; ۳; ۴; ۵; ۶٫

هرلحظه، ستاد انتخابات استان گلستان تشکیل شد

harlahze.com/اخبار-استان-ها/ستاد-انتخابات-استان-گلستان-تشکیل-شد

سال ۲۰۲۲ بزرگترین انفجار آسمانی تاریخ را مشاهده می‌کنید · اسامی جان باختگان … نظام ستودنی است · افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است …

پارسی نیوز: نیروهای عراقی به رود دجله در مرکز موصل رسیدند

parsinews.ir/news/page/5fc9dba7bc7db895caf845d0a8ce67b9

۵۴ دقیقه پیش – این در حالی است که پل های پنجگانه موصل به دلیل بمباران جنگنده های … بین‌الملل افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است.

کشته شدن دست کم ۴ تن دیگر در موج تازه خشونت در زندان های … …

www.wikinegar.com/…/کشته-شدن-دست-کم-۴-تن-دیگر-در-موج-تازه-خش…

۱ ساعت پیش – تنها در چند روز گذشته دست کم ۶۴ زندانی در بازداشتگاه های داخل یا … افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است -۵ دقيقه قبل.

۷ هزارخانوار توانمند شده ازپوشش کمیته امدادخراسان شمالی خارج …

news.pishtaz.ir/…/7-هزارخانوار-توانمند-شده-ازپوشش-کمیته-امدادخراسان-ش…

۲ ساعت پیش – … هزار خانوار توانمند شده از زیر پوشش این نهاد حمایتی در سال جاری خارج می شوند. … افغانستان در ۱۵ سال گذشته تنها ۳ روزنامه نگار زندانی داشته است.

گزارشگران بدون مرز: ایران رتبه سوم جهان را در زندانی کردن …

www.bbc.com/persian/iran/2015/12/151215_nm_rsf_journalism

چین بزرگترین زندان روزنامه نگاران درجهان است و پس از آن مصر، ایران، اریتره و ترکیه قرار دارند. … ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ – ۲۴ آذر ۱۳۹۴ … است. او سال گذشته با همکاری مقامات ترکیه بازداشت و به باکو مسترد شد، این … که امسال بازداشت‌ روزنامه نگاران در ترکیه ۱۱ درصد افزایش داشته است. … مشکلات قرقیزهای افغان؛ زندگی ابتدایی بر بام دنیا.

سرکوب مطبوعات در ایران خرداد – دی ماه ١٣٨٨ – گزارش‌گران بدون مرز

www.rsf-persan.org/article16855.html

در بهمن ماه سال گذشته نیز این هفته نامه بازهم به دلیل ” توهین به مقامات مسئول” از سوی هیات نظارت بر … و وب‌نگار ایرانی بی اطلاع است. روزنامه نگار. ۱٫ احمد زیدآبادی. ۲٫ کیوان صمیمی بهبهانی. ۳. … ۱۳٫ ساسان آقایی. ۱۴٫ محمد نوری زاد. بازداشت از تاریخ ٧ دی ماه. ۱۵. عمادالدین باقی … اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی پیش از ٢٣ خرداد ١٣٨٨.

نوشته‌های بهمن احمدی امویی

آنجا که راوی داستان واقعی کتاب می‌نویسد: «او سال‌های سال است که حریف خود را می‌شناسد و … بااین‌همه، «تنها نفس حضور و بودن مردان اهل اخلاق، خود اثربخش است. ….. اما هفته گذشته کتاب جدید ژیلا با عنوان ” افسوس برای نرگس های افغانستان ” چاپ شد. ….. روزنامه‌نگار و فعال سیاسی- اجتماعی که تجربه زندان زمان شاه را نیز دارد، یعنی پنج سال …

پارسینه|Parsine

www.parsine.com/

گروه تروریستی داعش از زمان ظهور خود حملاتی مداوم و نظام مند علیه شیعیان داشته است و می توان این اقدا… تبعيض عجيب؛ دايی محروم شد! اعتراض شهريار ادامه دارد؛.

چگونگی رسانه ها در افغانستان

www.acsf.af/dari2/index.php?view…15…1…

شايد بتوان گفت که مطبوعات و رسانه ها اساساً يک پديده ء غربي است که بعداً کشور … نخستين نشريه در افغانستان شمس النهار نام دارد که به سال ۱۸۷۳ درزمان امير شير علي … در کشور هاي مانند افغانستان در آغاز نه تنها نظارت شديدی بر مطبوعات وجود داشته ….. گذشته ا ز آن ايجاد نشريه های اختصاصی ازيک سونه تنها افزايش روزنامه نگاران در …

پايگاه خبری افکارنيوز

www.afkarnews.ir/

پروژه عبور از روحانی چند ماهی است که توسط برخی اصلاح طلبان زده شده است زیرا آنها معتقدند دولت یازدهم در عمل به شعارها نه تنها نتوانست موفق باشد بلکه مشکلات… … هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در طول چهار ماه گذشته با شکایات متعدد علیه نمایندگان مواجه بوده …. پروژه‌های عمرانی تهران در دوره قالیباف؛ رشد ۴ برابری داشته است.

احمد شاملو – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/احمد_شاملو

صبح، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، مترجم، فرهنگ‌نویس ایرانی و از …. در زندان علاوه بر شعر، به بررسی شاهنامه می‌پردازد و دست به نگارش پیش‌نویس دستور … سال ۱۳۲۶ کار شاعری شاملو با انتشار دفتری به نام «آهنگ‌های فراموش شده» که تنها … را بر شعر و شاعران معاصر داشته‌است و بر این باور است که در میان شاعران معاصر ایران، …

یکصدا | ایستگاه خبری افغانستان

یگانه ایستگاه خبری افغانستان. خبرهای همه رسانه های معتبر افغانستان در یکصدا. … نظرسنجی تازه: غنی در سیاست خارجی موفق‌تر از کرزی بوده است. نظرسنجی تازه: …

نامه دختر افغان به مردم ایران/ ببخشید اگر در کوچه‌ها و خیابان …

aftabnews.ir/vdchxknz-23n-vd.tft2.html

۲۶ تیر ۱۳۹۱ ه‍.ش. – بهترین آنها همین دختر افغان است که تمام گلایه‌هایی را که در دلش داشته با مصرع ….. شما افغانی های عزیز اگر به کشورتان که دیگه مثل گذشته اونقدرا جنگ زده ….. من چند سال پيش براي سفر كاري به هرات رفتم واقعا مهمان نواز و با فرهنگ بودند …. نکن ولی به ۲ یا ۳ میلیون افغانی که هنوز توی مملکت ما از همه اون امکاناتی که …

الف – واکنش رهبر انقلاب به انتقادات صريح يکي از نخبگان

alef.ir/vdcfexdt.w6dvcagiiw.html?56087

۷ آبان ۱۳۸۸ ه‍.ش. – وی گفت: من شاید چهار- پنج سال است كه به صورت جدی‌تر روزنامه می‌خوانم و مجلات را مطالعه می‌كنم. … رهبر انقلاب نیز با اشتیاق پاسخ دادند: البته از اول هم وقت گذشته بود ولی من …… واقعا در کجای دنیا سراغ دارید رهبر جامعه اینقدر شرح صدر داشته باشد؟ …. اما از آن زمان تا به حال من همواره تنها به یک نفر در این مملکت واقعا ایمان …

گنجینه نبی خبر خبرنگار روزنامه زاهدان

nabikhabar1.blogfa.com/

بر اساس این طرح قرار است تمامی خانواده ها در یک بازه زمانی ۴ ساله تا پایان سال … در هر شعبه از استان ۲ الی ۳ نفر به عنوان تسهیل گران آموزشی ، آموزشهای لازم … + نوشته شده توسط حاجی غلام نبی براهویی در سه شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۵ و ساعت ۱۵:۲ | نظر بدهید … ثبت شده در ۹ ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال گذشته ۵۳۵۵ فقره افزایش داشته است.

باشگاه اندیشه › امنیت شغلی خبرنگاران؛ تقابل یا تعامل؟

www.bashgah.net/fa/content/show/23897

بر طبق این گزارش، در پنج سال اخیر تنها در این پنج کشور ۵۸روزنامه نگار … خونین ترین مکان برای روزنامه نگاران طی ۱۵ سال گذشته، کشور عراق بوده است و … با ۲۴ روزنامه نگار زندانی بیش از چهار سال است که بزرگترین زندان روزنامه نگاران … در پاکستان ۶ خبرنگار، در سری‌لانکا ۳ نفر، در اریتره، فیلیپین، نپال، افغانستان و مکزیک …

The Voice Of Refugees صدای مهاجر – Timeline | Facebook

https://www.facebook.com/…/photos/a…/1130681833651676/?type=3

پیج اصلی صدای مهاجر صدای شما پناهنده ها و مهاجرین درد کشیده است. با فرستادن مطالب ٬ تصاویر و … سادبری گفت که طی سال گذشته، ۱۱ هزار فرد ملکی در افغانستان کشته شدند و ۱٫۲ میلیون … ۳- اسنادی را که باید هنگام مراجعه با خود داشته باشید: … احمد رشید، روزنامه نگار و نویسنده سرشناس پاکستانی است که مسایل افغانستان را دنبال …

مهمترین وقایع سال ۲۰۱۶ – سایت سیاسی – خبری پیام / صفحه …

www.payaam.org/matalebreside/2017/1/page10.html

۱۲ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۲۰۱۶، سال پرحادثه‌ای با تداوم جنگ در سوریه، عراق، افغانستان، لیبی، …. تنها ۵ کشور وضعیتی بدتر از ایران دارند و ایسلند، فنلاندو نروژ و ….. در گزارش این گروه از سرشماری سالانه روزنامه‌نگاران زندانی آمده است: آزادی … طبق این گزارش، مجموعا ۲۵۹ روزنامه‌نگار در سراسر جهان بازداشت شدند که در مدت مشابه سال گذشته این …

Ali Zaki | تنها بدنیا امدم . تنها هم ازین دنیا خواهم رفت

https://behsod.wordpress.com/

۳ تعلیق ۳ دوره ۶ ماه برای برسی پروندهای مهاجران افغان در ترکیه … ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕˈ ﮐﻪ ﻣﻘﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻭﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ۴۳ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

اخبار و گزارش های مهم افغانستان و جهان در هفته – مشعل

www.mashal.org/content.php?c=payamha&id=00153

در انتخابات پارلماني افغانستان كه ۲۷شهريور ماه سال جاري برگزار شد “عبد السلام … را در باميان افغانستان هدف قرار داد و پس از دوشبانه روز گلوله باران سرانجام تنها با ايجاد دو حفره …. دلار برآورد مي شود كه اين رقم مشابه با ۲/۸ميليارد دلار در سال گذشته است . …… گزارش‌گران بدون مرزدستگیری روزنامه‌نگار و محکومیت به زندان مدیر روزنامه‌ی …

Kabul Press کابل پرس – کابل پرس سانسور نمی کند. کابل …

www.kabulpress.org/

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. … 15 فوریه/ فبروری ۲۰۱۶ , بوسيله‌ى محمد عوض نبی زاده …. بصیر آهنگ شاعر و روزنامه نگار هزاره در مدژين، در پایتخت شعر …. مهاجرت ازتاريخ گذشته ی بشريت وجود داشته ولی درین اواخربرای اولین بار این پدیده‌ای انسانی بعداز جنگ … این کابل پرس شما است!

بازداشت ۱۵ خبرنگار وتوقیف یک روزنامه و خاموشی رسانه‌ها و …

www.kabulpress.org/article219038.html

۲ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – دراسلام دایره مقدسات انقدر گسترده است که از الله و محمد شروع به عمل … بازداشت ۱۵ خبرنگار وتوقیف یک روزنامه و خاموشی رسانه‌ها و جامعه مدنی افغانستان۳– سؤال‌های در مورد ظلم و جنایت در این جهان از خدا دارد و از خود خدا می‌خواهد که … حزب اسلامی افغانستان که در خرابی و قتل‌عام مردم کابل نقش عمده داشته نیز اعلان جهاد داده است.

راز گوآنتانامو , بوسيله ى تی یری میسان – Réseau Voltaire

www.voltairenet.org/article186208.html

۲۴ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – زندانی در خروج از یک جلسۀ آماده سازی در گوآنتانامو …. نیز دست یافته بودند : زندانیان جنگی ایالات متحده با اعتقاد راسخ در مقابل روزنامه نگاران و رسانه …

تجاوز بی رحمانه به یک زن در مقابل شوهرش – صفحه ۵ – تالار …

forum.hammihan.com › عمومی و اجتماعی › گفتگوي آزاد

۱۱ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. – ۱۶پست – ‏۱ نویسنده

شروع یک ماجرای تلخدر یکی از روزهای بهمن سال گذشته مردی همراه همسر خود … شد این تبهکاران بیش از ۶۰ فقره سرقت همراه با ضرب و جرح داشته اند. … از زندان به دفعات با تلفن شاکی تماس گرفته و آنها را تهدید کرده است در … واکنش روزنامه افغانی در مورد خبر تجاوز به دختر ایرانی …… قتل زن تنها توسط نظافتچی افغانی

جمهوری اسلامی ايران بزرگترين زندان جهان برای روزنامه‌نگار و …

www.rahaward.de/webnegarane%20zan

گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای نوشت: “با بازداشت سه روزنامه‌نگار آمريکايی و ايرانی در … که با بسياری از رسانه‌ها همکاری داشته – خانواده‌ی وی خواهان انتشار نامش نيست. … دادگاه نداشته، اما اين محاکمه در مورد پرونده بازداشت روزنامه‌نگار در سال گذشته است. … چهل و هفت ساله تنها به خاطر نوشتن يک جمله در فيس بوک « همه چيز اينجا مذهبی است.

حامد کرزی به دنبال چیست؟ – شبکه اطلاع رسانی افغانستان

www.afghanpaper.com/nbody.php?id=118924

۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نه تنها کرزی بلکه تمام مردم افغانستان از دست سران حکومت دو سر از یک سو وگروه های تروریستی … حامدکرزی درزمان ۱۵سال گذشته چی کردکه حالابکند. …. خود ادامه دهند، ملت افغان میدانند که جای این خود بخشیدگان چوکی ریاست نه بلکه زندان است. … را آسان تر و وسیع تر بسازند و بسوحدت ملی زمانی میتوند مفهوم داشته باشد

[PDF]ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺸﺴﺖ دهﻢ اﺟﻨﺪا ۲ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش – ohchr

www.ohchr.org/Documents/Countries/HRC2009_Dari.pdf

اﻓﺰاﻳﺶ درﮔﻴ. ﺮی هﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺄﺙﻴﺮ ﺧﺎﺹﯽ ﺑﺮ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺁﺱﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد … ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوﺱﻪ ﻋﺪاﻝﺖ اﻧﺘﻘﺎﻝﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و هﻤﭽﻨﺎن ﻧﺒﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪهﯽ در …. اﻓﻘﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻩ اﺱﺖ . III. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن . ۱۳٫ درﮔﻴﺮی هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ. در ﻃﻮل ﺱﺎل. ۲۰۰۸ … .۱۵. ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ. زﻳﺎدی از اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻼت ﺷﻮرﺷﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . در ﺣﺎﻝﻴﮑﻪ ….. ﻧﮕﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ.

ستاد مبارزه با مواد مخدر – صفحه اصلی

… مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب استان ها · دستور العمل ماده ۱۵ · آئين نامه ماده ۱۵ · ماده ۱۶ …. معاون امور اداری، مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اعتیاد نه تنها در ایران … تن مجموع کشفیات مواد مخدر بوده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است، … معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور: مرز افغانستان برای ورود موادمخدر …

[PDF]اقامت و کار در اتریش – AMS

www.ams.at/_docs/FARSI_lebenundarbeiten_publ_16.pdf

ما می دانیم مسیر بازار کار اتریش برای پناهندگان کشورمان مسیری دشوار است. … ۳٫۶٫۳. ۴۰٫ ۳٫۶٫۳٫۱ اجاره. ۴۱٫ ۳٫۶٫۳٫۲ اجاره مشروط. ۴۱٫ ۳٫۶٫۳٫۳ مشاهده آپارتمان پیش از قرارداد ….. برای نمایندگان رسانه ها )مانند روزنامه نگاران( و نیز هنرمندان وجود دارد. … و دارای شرایط کسب مراقبت ثانویه یا پناهندگی هستند در سال گذشته افزایش یافته …. Page 15 …

Iranians History on This Day – تاريخ ايرانيان در اين روز

www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp?GD=17&GM=2

وی یادآور شد: در سال ۱۳۸۸ بیش از ۲۵۰ تَن از کارکنان و عوامل سفارت انگلیس در کشور … کشف نکرده‌ است بیابد و نیز بداند که چرا نتوانسته‌است در طول ۳۷ سال گذشته ….. نظر نسبت به رفراندم ۱۵ فوریه ۲۰۰۹ ونزوئلا گفته بودند که این رفراندم نه تنها … به عبارت دیگر؛ تا فساد اداری (دولتی) و کمبود معلم و روزنامه نگار واقعی وجود داشته …

حسن داعی

iranianlobby.com/

این روزها رسانه های آمریکا اخبار مربوط به رضا ضراب دلال ارزی رژیم که در زندان نیویورک …. آیا آمریکا سیاست های ۵ سال گذشته اش را تغییر داده و در ایفای نقش در خاورمیانه جدی …. اسرائیلی انجام گرفته اند که تریتا پارسی در آن شرکت داشته است ادامه‌ی مطلب. ….. جای این سوال باقی است که چرا هروقت شور حسینی روزنامه نگار بیطرفی مثل …

چگونه در یک شب ۶۰۰ هزار نفر در آتش سوختند! + فیلم و عکس …

www.mashreghnews.ir/…/چگونه-در-یک-شب-۶۰۰-هزار-نفر-در-آتش-سوخ…

در حملاتی که بین روزهای ۱۳ تا ۱۵ فوریه سال ۱۹۴۵ اتفاق افتادند، ۱۳۰۰ بمب … انگلستان و فرانسه در ۳ سپتامبر ۱۹۳۹ علیه آلمان رایش اعلان جنگ دادند. …. بخشی از توصیف فاجعه درسدن در روزنامه دی ولت بدین شرح است: “آنها در درسدن، تنها در عرض یک شب … از آن زمان ۵۰ سال گذشته است و هم اینک هیچ فایده‌ای از این بحث‌ها عاید ما نخواهد شد.” …

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در شهریور ماه ۱۳۹۵ » کانون …

bashariyat.org/?p=5798

۸ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در یک ماهه شهریور همانند سایر ماه های سال نقض سیستماتیک حقوق جوانان و دانشجویان در … اعدام جوانان وهمچنین خبرهائی در محدوده دانشگاه نیز بازتاب داشته است. …. اخبار دریافتی شب گذشته( ۱۵ شهریور) به هنگام پخش فیلمی در زندان، زندانیان … شاعر و روزنامه نگار افغان، «مهدی جعفری»، وبلاگ نویس «افغانستان سرزمین …

روزنامه جمهوري اسلامي ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ صفحه جهان * شرط كرزي براي …

dlia.ir/news.f/…Htm.F/…/13841020_jomhori_islami_19_jahan.HTML

اين روزنامه مي نويسد : در اين نمابر ذكر شده كه ۲۳ زنداني عراقي و افغاني در پايگاه … به عقيده وي راه حل مشكل دو طرف تنها تشكيل يك كشور واحد و غير قابل تفكيك است . … سه سال گذشته ۲۰۰ هزار سرباز را كاهش داد , اما با اين حال با ۲,۳ ميليون نفر همچنان …. در قضاوت خود نسبت به نخست وزير رژيم صهيونيستي نمي تواند دلسوزي داشته باشد.

صد خبر

بازار طلا و سکه طی هفته گذشته در اکثر روزها شاهد حرکت نزولی قیمت بوده است. ۱۲ …. طی سال های آینده، نوآوری های منظم با سیستم های گسترده، همچنان به پایه صنایع سنتی …. اتومبیل مردم را آتش زد تا به زندان برود … حذف ۳ میلیون نفر از دریافت یارانه/ خاطرات وزبر کار از شب حمله طالبان … چگونه آشپزخانه‌ای مطابق مُد ۲۰۱۷ داشته باشیم؟

خبرگزاری تسنیم – آخرین تغییرات نقشه میدانی سوریه از یک …

https://www.tasnimnews.com/…/15/…/آخرین-تغییرات-نقشه-میدانی-سور…

۱۵ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – آخرین تغییرات نقشه میدانی سوریه از یک سال اخیر/کدام مناطق در کنترل ارتش … حمایت می‌شوند، از یک سال پیش تاکنون تغییر زیادی داشته است. … تل الصوان تل کردی، زندان عدرا و مزارع الریحان و گردان راهبردی الاشاره است. …. نظامی سوری به خبرنگار تسنیم گفت نیروهای ارتش یک سال و نیم پیش تنها …. ۳, دینار عراق.

وضعیت حقوق بشر در ایران طبق آخرین گزارش وزارت خارجه …

www.alarabiya.net › صفحه اصلی › بين الملل

۵ خرداد ۱۳۹۱ ه‍.ش. – در گزارش آمده است که “در ایران به طور مداوم ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ و … در واکنش به اﻋﺘﺮاض های ﮔﺴﺘﺮده، دوﻟﺖ ايران در سال ۲۰۱۱ اظهار داشته است ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ … و فعالان و روزنامه نگاران و هنرمندان را دستگیر و راهی زندان کرده است“. … وزارت خارجه امريکا مى نويسد: “در واکنش به اعتراضات ۱۵ آوریل که …. ۳ – به روباه میگن شاهدت کیه؟

انتقاد از دولت و افشای تقلب های انتخاباتی آزاد است – …

www.irdiplomacy.ir/…/انتقاد+از+دولت+و+افشای+تقلب+های+انتخاباتی…

در حال حاضر ۱۵ ویراستار برای زبان های پشتو ، دری و انگلیسی در پژواک مشغول به کار هستند. پژواک ۱۰ سرویس خبری دارد و نه تنها اخبار به سه زبان بر روی سایت قرار می گیرند … نخستین مساله این است که در ۸ یا ۹ سال گذشته شبکه های مجازی در افغانستان با … حتی سفارت ایران با یکی از خبرنگاران ما که خواهان صدور ویزای ۳ ماهه برای …

Iranian.de

وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل … دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا با وعده تعطیلی زندان گوانتانامو روی کار آمد و …. ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار و فعال سیاسی سبز پس از تحمل یک سال حبس آزاد شد. … طباطبایی، خرداد ماه سال گذشته برای پرونده جدید خود که این بار نیز توسط سپاه …

خراسان | شماره :۱۹۴۴۲ | تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

khorasannews.com/

روزنامه را ورق بزنید. آخرین اخبار … سبز روشن؛ رنگ سال ۲۰۱۷ به انتخاب پنتون. ۲ ساعت قبل … پيشنهاد ويژه خوگر/ تخفيف ۱۵% پوف طرح گندم! ۲ ساعت قبل.

نگاهی به وضعیت حقوق بشر در اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی و …

www.humanrights-iran.ir/news-46956.aspx

۴ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در پی اعلام جرم و بازداشت دو روزنامه نگار آلمانی به اتهام افشای اسناد محرمانه … که خشونت ها و جرایم ناشی از اسلام هراسی در طی ۱۴ سال اخیر دو برابر شده است. … بر اساس این گزارش، کودکان مذکور در ۳ زندان عوفر، مجدو و هشارون زندانی هستند. … کمتر از ۴۹ درصد رسیده که این پایین‌ترین سطح در ۱۵ سال گذشته به‌شمار می‌رود.

آبان ۱۳۸۹ – مشکلات مهاجرین افغانی مقیم ایران – blogfa.com

sedayemohager.blogfa.com/8908.aspx

روزنامه « جام جم » مربوط به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مقاله ای را راجع به … حال باید دید كشور ایران كه نزدیك به سی سال میزبان مهاجرین افغانستان بوده است ، چه … تنها فاكتوری كه دولت ایران در برابر مهاجرین و گرفتن كمك های سازمان ملل ارائه می كند …. اشتغال آن ها مشخص گردید، آمار جرائم در میان آنها كاهش چشمگیری داشته است .(۳)

آنگلامرکل برای پنجمین بار قدرتمندترین زن جهان معرفی شد – …

ehyanews.com/3924/آنگلامرکل-برای-پنجمین-بار-قدرتمندتری.html

۶ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – افغانستان … درخور توجه آنکه مرکل در طی ۱۲ سال گذشته ده بار در جمع ده زن قدرتمند جهان بوده و حتی ۹ بار آن را در صدر فهرست فوربس قرار داشته است. فوربس در عین حال نوشته که … ase15 آنگلامرکل برای پنجمین بار قدرتمندترین زن جهان معرفی شد … ریحانه طباطبایی روزنامه نگار اصلاح طلب ایران از زندان آزاد شد · aaa …

haqiqat7,saisi, ariaye

www.ariaye.com/dari3/siasi/haqiqat7.html

کميسيون تحت رياست مجددی می گويد که در يک و نيم سال گذشته حدود ۲۳۰۰ تن … ياد آورى شده است، كه در جريان يك هفته اخير غيابت مكرر داشته و در تصميم گيرى …. پارلمان افغانستان یگانه پارلمان در دنیا است که روزانه ۳ یا ۴ ساعت کار می نماید … اکنون بيم آن می رود تا قانونی يا هواداران ايشان از خشونت برابر روزنامه نگاران استفاده کنند.

[PDF]شماره ۶۲ ، حمل و ثور ۱۳۹۲

mfa.gov.af/content/files/storai%20magazine%20issue%2062-2.pdf

دولت افغانستان اختیار کامل زندان بگرام را بدست گرفت. هشتم مارچ … در عرصه روابط خارجی طی ۱۰ سال گذشته به این مجله معلومات … در زمان طالبان ما تنها با. ۳ … هم پیوند منطقی اقتصادی داشته و در تداخل محتوایی با همدیگر …. تضمین کند.۳ با آنکه با امضای این پیمان ها افغانستان کوشیده است … و افغانستان، روزنامه افغانستان، ۸,۳,۱۳۹۱٫

تجاوز ۴۰ مرد به دختر ۱۵ ساله در مالزی! | هشترود نیوز

www.8roodnews.com/?tag=تجاوز-۴۰-مرد-به-دختر-۱۵ساله-در-مالزی

هشترود نیوز ، سال جاری رو به پایان است و به زودی هیات وزیران درباره عیدی کارکنان … موجود مبلغ آن تفاوت قابل توجهی نسبت به ۵۰۳ هزار تومان سال گذشته داشته باشد. … گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این زندانی به علت ناتوانی در پرداخت دیه دو سال … این خبر که سال آینده تمام کارگران ساختمانی بیمه خواهند شد، گفت: تنها ۱۵ درصد از …

گزارش سالانه ۱۳۹۲ – وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

moi.gov.af/fa/article/annual-report-2014

۳۰ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. – قابل تذکر است که من اولین بار است که یک خانم پولیس را سال گذشته در … این گزارش تمام فعالیت های وزارت امور داخله افغانستان را در سال ۱۳۹۲ هجری … های امنیتی کشور راه اندازی نموده که نتایج ملموس و مثبتی در پی داشته است. …. مدنی که نمایندگی از زنان، جوانان، و روزنامه نگاران می کردند، در این شورا حضور داشتند.

سفرنامه یک خبرنگار افغان از مهاجرت به اروپا – Deutsche Welle

www.dw.com/fa-af/سفرنامه-یک-خبرنگارافغان-از…به…/a-18424295

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – یک خبرنگار افغان که به خاطر مشکلات امنیتی در آلمان پناه جسته، … از سه دهه اخیر بیشر از دو میلیون کشته و زخمی و میلیون ها آواره داشته کفایت می کند. … تراژیدی این مرگ خاموش تنها به گذشتن از مرز سیستان و بلوچستان نیست و … در مسیر راه اختیار راه رفتنت هم دست قاچاقبر است. …. ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶٫

انقلاب اسلامی – اهل سنت، قربانیان خاموش ایران

https://www.enghelabe-eslami.com/…/19…/159-2013-03-03-09-17-48

سیاست دشمنی با زبان و ادبیات اقوام غیر فارس هرچند میراث رژیم گذشته است اما پس از … تنها مدارسی که به صورت مستقل به آموزش احکام دینی اهل سنت می پردازند مدارس دینی ….. ۲-یعقوب مهرنهاد؛ روزنامه نگار و فعال مدنی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ توسط نیروهای … ۳-مولوی یوسف سهرابی؛ درتاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۸۷ در محوطه زندان شهرستان زاهدان اعدام شد.

متن کامل سخنرانی جنجالی نتانیاهو در کنگره امریکا | ایران …

www.irannuc.ir/content/2524

۱۵/۳/۴ – ۱۵:۵۱ … این سخنرانی روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ (۳ مارس ۲۰۱۵) انجام شده است. … به همین صورت، رژیم ایران نه تنها برای اسرائیل بلکه برای صلح کل جهان، خطرناک است. … را آزار و اذیت می کند، روزنامه نگاران را زندانی می کند و شمار بیشتری از زندانیان را … سال گذشته همین (محمدجواد) ظریف که دیپلماتهای غربی را فریفته خودش …

[PDF]3 بين الملل

archive.mardomsalari.com/Template1/GetFileMagPaper.aspx?FilePrm…

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ١ ﺁﺑﺎﻥ ١ ٧ -١ ٣٩٢ ﺫﯼ ﺍﳊﺠﻪ ٢٣- ١٤٣٤ ﺍﮐﺘﱪ ٢٠١٣ – ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ – ﴰﺎﺭﻩ ٣٣٢٢ … ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۷ ﻣﻴﻼﺩﻯ ۱۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ …. ﺯﻧــﺪﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻛﺮﺩ. … ﺍﻭﻻﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ … ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺩﺭ … ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳــﻨﻮﺩﻥ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ … ﺁژﺍﻧﺲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

واقعات گذشتۀ جهان – باز گشت به صفحه اول

www.ayenda.org/new_page_Roidad%20haie%20gozashta%20jahn.htm

با این عمل، نه تنها اخبار متنوع خواهند شد و روزنامه های كشور چهره متفاوت به خود خواهند گرفت، بلكه … روزولت و ترومن هم قبلا همین نظر را ابراز داشته بودند. … اول نوامبر زادروز دو داستان نگار است كه برای تهیه سوژه های خود و لمس حقایق و درك مشكلات و … از مقام و وارد ساختن زیان مالی به دولت به پنج سال زندان و محرومیت از مشاغل عمومی محكوم كرد.

[PDF]دریافت شماره ۶۹ – مجله هفته

hafteh.ca/Downloads/PDF/Nr69-web.pdf

۸ آبان ۱۳۸۸ ه‍.ش. – سال دوم شماره ۶۹ جمعــه ۸ آبان ۱۳۸۸ ۳۰ اکتبــر ۲۰۰۹٫ ۶۹ … صفحۀ ۱۵ پرونده هفته: مافیا تا کجا نفوذ کرده است؟ …. آزادی بيان« ژيال بنی يعقوب را روزنامه نگار و فعال … ماه پیش همچنان در زندان به سر می برد. … در سال گذشته، ارتش آمریکا شاهد خودکشی ۱۲۸ نفر … کانادایی ، که جنازه اش در قرارگاه کانادا در افغانستان.

بالاترین: لینک‌های تازه

https://www.balatarin.com/links/recent/

لازم به ذکر است صیغه و ازدواج موقت در اسلام حرام و گناه کبیره زنا می باشد ولی … با شروع سال جدید ، سایت پورن هاب که مشهورترین و پربیننده ترین وب سایت پورنوگرافی دنیا محسوب می شود ، آمارسال گذشته کاربران درشاخه های مختلف را منتشر کرد و … متن آهنگ هنوزم همونم حامد همایون : ی قلب شکسته ی روح پریشون ی عاشق ی تنها ی بی کس …

نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد | تایمز اسرائیل به …

fa.timesofisrael.com › ایران

۱۶ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – طی هفته ای که گذشت، نقض حقوق بشر در ایران همچون گذشته به طور گسترده ای ادامه داشت. … قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران … بازداشت دو روزنامه نگار و فعال سیاسی توسط وزارت اطلاعات … در ایران را برعهده داشته است، پنجمین سالروز تولدش را در زندان اوین می‌گذراند.

«حزب التحریر»؛ تهدیدی بالقوه و خطرناک برای افغانستان و جهان

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921029000387

۲ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. – حزب التحریر در سال ۱۹۵۳، در زمانی که جنگ سرد به شدت ادامه داشت، توسط … خواهند شد و شرکت در این جهاد برای تمامی مسلمانان بالاتر از ۱۵ سال اجباری خواهد بود. … این حزب بیشتر از سایر احزاب بنیادگرا در زندان کشورهای آسیایی مرکزی هستند. … «رزاق مامون» نویسنده و روزنامه نگار افغان به این باور است که این حزب ریشه …

عصر ايران

www.asriran.com/

وظیفه شان حفاظت از اتفاق های جمعی، مثل همایش ها، کنسرت ها و افتتاحیه ها است. هر مراسمی که بالای ۵۰ نفر جمعیت داشته باشد این افراد آنجا دیده می‌شوند. … زلزله ۵.۱ ریشتری استان فارس را لرزاند/ ۴ افغان کشته شدند. این زلزله ….. تنها راه اصلاح ایران در ۳۰ سال آینده؛ اصلاح خشت اول در ۶ سال نخست زندگی … صفحه اول روزنامه های امروز (عکس).

[PDF]قانون مبارزه با مواد مخدر – Amnesty International

https://www.amnesty.org/download/Documents/…/mde130902011fa.pdf

ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از …. ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ در اﻋﺪام ﺑﻪ اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا. ﺟﺎﻣﻌﻪ.

پسر ۱۵ ساله ایرانی بعد از تجاوز به دختر ۶ ساله افغان جسدش …

gilnegah.ir/40504/پسر-۱۷-ساله-ایرانی-دختر-۶-ساله-افغان/

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش انصاف نیوز، از روزهای پایانی هفته‌ی گذشته که خبر تجاوز و سپس قتل … بنابر گزارش انصاف نیوز، سید جمال الدین سجادی، روزنامه نگار افغان نیز در این … پسر ۱۵ ساله در ورامین، دختر همسایه افغانستانیشان را که هنوز شش سال … برایشان مهم است، همیشه در بزرگنمایی جرائم مهاجرین دستی دراز داشته و حتی در …

این ۴ نفر چه نقشی در فتنه ایفا کردند? – شما

shomanews.com/fa/news/…/این-۴-نفر-چه-نقشی-در-فتنه-ایفا-کردند

۲۲ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – «نازنین زاغری رتکلیف» شهروند ایرانی بریتانیایی است که در … از حدود ۴ سال پیش تا به حال با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشته است و … های آموزشی برگزار کرده ام، من با روزنامه نگاران، نمایندگان مجلس و نمایندگان … مونترال کانادا که سال گذشته به ایران سفر کرده است از دستگیری ، ۳ ماه پیش او در ایران خبر داده اند.

[PDF]روسیه در افغانستان: آیا گذشته یک سرآغاز بوده است؟ – روزنامه …

etilaatroz.com/wp-content/newspapers/18Aqrab_94.pdf

۱۸ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ حدود ۴۶۱٫۷ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که ۲۸۳٫۳ … مهم تر خانواده های آنان امیدهای زیادی به آن ها داشته اند. …. تنها راهی که دارند، روند صلح در افغانستان است و طالبان … سواد از سن ۱۵ به باال، پنج فیصد بوده و میزان مراجعه …. ۳. زندگی سرد معتادان. دوشنبه. ۱۸ عقرب. ۱۳۹۴٫ سال چهارم. شماره ۹۴۷٫

آسیا نیوز – مواد مخدر

asianews.blogfa.com/category/38

۳۰ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – چرا که به مدت ۲٫۵ سال مسئول سازمان ملل در امور افغانستان بودم و خیلی خوب می دانم … طولانی در اختیار طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر قرار داشته است و بنابر گزارش‌های … که در سال ۲۰۱۶ میلادی کشت تریاک در افغانستان نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد …. در اسلام‌آباد، ندیم شهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته پاکستانی در …

نگاهی به وضعیت ایران در سال ۱۳۹۴- بخش دوم | …

https://www.linkedin.com/…/نگاهی-به-وضعیت-ایران-در-سال-۱۳۹۴-بخش-…

۷ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۵ تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد … ارزش درآمد افراد مزد و حقوق‌بگیر «سالیانه ۷/۳ درصد کاهش یافته است. …. (روزنامه اعتماد، ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۴) در پاسخ به‌این پرسش که: «آیا امکان حذف ۱۵ …. سجاده عرب‌سرخی و آتنا دائمی تنها زنان زندانی شناخته‌شده‌ای هستند که در سال گذشته آزاد شدند.

تارنگارِ یک روزنامه‌نگار

wafayi.blogspot.com/

گفته می شود دفتر طالبان در قطر از یک و نیم سال بدینسو، یکتن از اعضای …. شدن در کام داعش و طالب جهتِ تبلیغات و ایجاد وحشت نمی‌خورند، تنها گزینه برای زنده ماندنِ … شمال، اکنون یکی از محورهای اساسیِ جنگ و شورش‌گری در افغانستان است. … در شمال به طور خاص، در گسترش تسلط طالبان بر مناطق شمال نقش داشته است. …… February (3).

به بهانه ۱۷ مرداد که به روز خبرنگار معروف شده است … – …

www1.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100914442018

۲۰ مرداد ۱۳۸۸ ه‍.ش. – سالانه خبرنگاران بسیاری در نقاط مختلف دنیا کشته، مفقود و زندانی می‌شوند. … یک روزنامه‌نگار می‌تواند در جبهه‌های جنگ حضور داشته باشد و با اطلاع‌رسانی با … سال ۲۰۰۴ میلادی «مرگبارترین سال» طی ۱۰ سال گذشته برای خبرنگاران … از سوی دانشگاه صورت نمی‌گیرد و دانشجویان تنها براساس نمره‌ای که در آزمون سراسری به …

[PDF]پایتختتمدن ها – جامعه باز

jameabaz.com/Special_Edition/Zamima09.pdf

|بگذاریم. از ۵ برنامۀ مشترک، نخستین آن جشنوارۀ افتتاحیه است که در ۱۵ جوزا در بامیان برگزار می شود. … جهانی گردش گری، در سال گذشته ۹۱۸ میلیون گردش گر به.

مطالب قدیمی‌تر – بیانگر حقیقت ها در افغانستان – blogfa.com

haqeqatafg.blogfa.com/?p=3

غوث زلمی و قاری مشتاق، روز گذشته از سوی یک دادگاه ابتدایی درکابل به دلیل چاپ قرآن به زبان فارسی بدون متن عربی آن و تحریف آن، به بیست سال زندان محکوم شدند. … غوث زلمی در دهه شصت خورشیدی، مجری شناخته شده تنها تلویزیون دولتی کابل بود. … والی بلخ عطا محمد نور گفته است که در بلخ عليه روزنامه نگاران تهديدی وجود ندارد.

بازخوانی پرونده ۴ متهم به جاسوسی/۳/۱ – تک نوشته هاي يک …

takneveshteha.persianblog.ir/post/134/

در طول این ۱۰ سال بیش از آنکه نقش اصلی بر عهده داشته باشد همواره در کنار جریانهای … وی در آن تحلیل ادعا کرده بود که سیاست صدور انقلاب به افغانستان غلط است و هدف ما … وی یکبار در سال ۱۳۷۲ دستگیر شد و در دادگاه اول دیماه ۱۳۷۲ به یک سال زندان و ۴۰ … اما تنها ۳ سال پس از آن، در پی دوره ای از برگزاری جلسات حلقه کیان که منجر به …

صفحه ۳ تا ۱ – آرشیو مطالب

www.bashariyat.de/Ba%20155/nashriye03.htm

هرانا۱۵دی ماه. ۱۱- شب گذشته مورخ سه شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۳، «احسان اکبری» روزنامه نگار و فعال مدنی در محل کارش توسط سپاه پاسداران بازداشت شده است. … ۱۵روزنامه مردم امروز با دستور مقام قضایی توقیف شد. هرانا۲۷دی ماه … ۲۹- محمدرضا باقری دانشجوی رشته حقوق از سال ۸۹ در زندان وکیل‌آباد مشهد بدون مرخصی نگهداری می‌شود. هرانا۲۰دی ماه.

اولبی آو

www.olbiaao.blogfa.com/

۳/۲۱/۲۰۱۵ – ۴/۲۰/۲۰۱۵ … + نوشته شده توسط در ۲۰۱۶/۸/۲۷ و ساعت ۱۵:۵۰ PM | نظر بدهید … سی’ بین نائورو و گوانتانامو ‘مسخره’ است و تنها یک درصد از ادعاهای مربوط به … وی افزود بسیاری از پناهجویان و مهاجران توسط دولت استرالیا از سه سالِ پیش به این ….. به مقاله یکی از روزنامه نگاران استرالیایی که او نیز مواضع مشابهی داشته و در مقاله …

آخرین آمار از پذیرش یا رد درخواست های پناهندگی به نروژ – زیر …

skyofnorway.blogsky.com/1390/07/23/post-18/

سیاست سخت گیرانه پناهندگی دولت نروژ تنها شامل ایرانی ها نمی شود بلکه این یک سیاست … قابل توجه است که بدانید در طول سال گذشته میلادی(۲۰۱۰)، روند درخواست پناهندگی از … در ابتدا باید توجه داشته باشید که درخواست پناهندگی از داخل کشور متبوع خودتان ….. من ۳ سال پیش رفتم نروژ ولی چون دوبلین بودم فرستادنم سویس منم اونجا …

کمپین سفارت سبز: ۰۷/۳۰/۱۰

sefaratesabz.blogspot.com/2010_07_30_archive.html

۸ مرداد ۱۳۸۹ ه‍.ش. – اما هفته گذشته صدام حسین مرا احضار کرد و پس از بیان اعتراض شدید به دخالتها …. لازم به ذکر است میلاد فدایی اصل پیش از این ۳ سال سابقه فعالیت فرهنگی … کلمه :بهمن احمدی امویی ،روزنامه نگار از سه روز پیش در اعتصاب غذا به سر می برد و … به نظر می رسد که کبودوند در تاریخ ۱۵ ژوئیه در زندان دچار سکته مغزی شده و …

اسناد سری ۱۹۷۶ – همشهری

hamshahrionline.ir/details/12512

۱۴ دی ۱۳۸۵ ه‍.ش. – در گزارش محرمانه ۱۵ دسامبر ۱۹۷۵ (۲۴ آذر ۱۳۵۴) سر «آنتونی پارسونز» سفیر ….. داشت که در ایران تنها ۳۳۰۰ زندانی سیاسی وجود دارد که همه آن‌ها هم مارکسیست هستند. …. شده است) به دلایل نامعلومی سال گذشته آزاد نشد و جزو اسناد از طبقه بندی خارج … علم” وزیر دربار با احضار سفیر بریتانیا نسبت به مندرجات روزنامه های آن …

حقوق بشر در جهان متلاطم(۱) – Emad Baghi :: Persian

www.emadbaghi.com/archives/000694.php

۲۴ اسفند ۱۳۸۴ ه‍.ش. – سالنامه ويژه روزنامه شرق ۲۴اسفند۱۳۸۴ (۱۵مارس۲۰۰۶) … در آوريل سال ۲۰۰۴، براي نخستين بار تصاويری از زندانيان ابوغريب … او تنها تابع دستورات بوده است (بي بي سي ۱۱ ژانويه ۲۰۰۵ برابر با ۲۱ دي ماه ۸۳)‏ … شود به يک زندان مخفی سيا در افغانستان منتقل شده بود تشکيل می شود. … (بي بي سي ۳ دسامبر ۲۰۰۵)‏

۱۵میلیون گردشگر داخلی در ۱۵روز! – روزنامه دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/news/870348

۱۷ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – گروه گردشگری، شیما رئیسی: ۱۵ میلیون نفر گردشگر داخلی در نوروز امسال(از … امسال در مقایسه با سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است که این عدد اختلاف … البته باید اضافه کرد که در آمارگیری امسال برخلاف سال گذشته، تعداد گردشگران تنها بر …. سفید کردن دندانها با روشی طبیعی · “دیپلماسی افغانستان” در سالی که …

بیائید تا رهبران احزاب خلق و پرچم را بهتر بشناسیم – Herat …

www.heratonline.com/…/rahbaran_khalq_wa_parcham_ra_behter_basha…

تنها خاطره خوشی را که مرد م افغانستان در مورد محاکمه رهبران احزاب خلق و پرچم دارند به … ها ، ویرانی ها و نا بسامانیها در گذشته و تداوم آن در زمان حال و آینده افغانستان میباشند …. ماه بعد در زندان پلچرخی یعنی بتاریخ ۹ اکتوبر همان سال از مرگ شوهرش نورمحمد تره … روزنامه نگار امریکائی در کتاب حقایق پشت پرده در مورد امین چنین نگاشته است …

معراج – مقالات اجتماعی

mmeraj.blogfa.com/cat-50.aspx

با آن که هفت سال است که مدافعان حقوق زن در افغانستان به صورت گسترده فعالیت می … بسیاری از عرصه های دیگرـ ناکام بوده و چه نقایصی در برنامه‌های شان وجود داشته است؟ …. چند ماه پیش نیز برخی از اعضای مجلس نمایندگان وضعیت زنان زندانی در زندان … جلسه یک دادگاه در مورد صدور حکم اعدام در باره یک روزنامه نگار، تنها چهار دقیقه طول …

ماجرای وحشتناک خورده شدن ۲۵ ساله در زندان ونزوئلا | اخبار …

simorghshahr.blog.ir/…/ماجرای-وحشتناک-خورده-شدن-۲۵-ساله-در-زندان-ون…

۲۵ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – جونیور» سال گذشته به اتهام سرقت به این زندان منتقل شده و در حال گذراندن … گفته می شود کرووای تنها قبیله آدمخوار مانده از قرن های گذشته است که مردمشان … بستگی داشته باشد. … توسط ویلیام سیبروک۱، روزنامه نگار و ماجراجوی آمریکایی، ارائه شده است. …. در دادگاه مشخص شد که او ۱۵ قتل و آدم خواری را مرتکب شده است.

بازگشت به صفحه نخست – فوروم اجتماعی ایران

www.iransocialforum.org/public/08031006.htm

۳ آزاده فرقانی از بازداشت شدگان تجمع روز ۲۲ خرداد ۸۵ در تهران، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور جهت محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. … ۷ آسیه امینی روزنامه نگار فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان مقابل دادگاه انقلاب در ۱۳ اسفند ۸۵ جهت بازجویی به شعبه امنیت ….. وی در دهه شصت به مدت ۴ سال در زندان بسر برده است.

[PDF]ماه قوس – Nai

nai.org.af/files/documents/mw/NaiMonthlyReportDar115.pdf

Page 3 … خبرنگاران بود، پیش از این همه ساله به طور اوسط سه خبرنگار در افغانستان به … یک سال خونین و پر چالشی بود، اما از جانبی دیگر دست آورد های نیز داشته است. ….. ظفر شاه رویی، روزنامه نگار در ۸ صبح این هشدار های طالبان را بی تاثیر خوانده می …. سال گذشته بیشترین خشونت در برابر خبرنگاران در دفتر دیده بان رسانه ها به …

[PDF]ﺭﻭﺩﺳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺟﺎﺳﻮﺱ ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ …

www.asre-iranian.ir/files/fa/news/1395/5/17/28871_303.pdf

۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ﺭﻭﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ. ﻣﺴــﻠﻤﺎﻥ ﻭ …. ﻃﻼﻕ، ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺎﻥ … ﻫﺎ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺸــﺮﻳﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ …. ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻃﻲ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ….. ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ….. ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ۹۴/۳/۱۵ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭﻓﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ.

[PDF]جنايت به خاطر خانه خيالي – روزنامه ایران

www.iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/36768

۱۶ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – است.مأموران پي بردند كه قاتل به احتمال زياد، پس از ضرب و شتم قرباني و. شكستن … زندگي مقتول دريافتند از چندي پيش جواني افغان به نام »احمد« )۲۲ ساله(. به عنوان … اعتراف گشـــود و به جنايت و فروش گردنبند ۱۵ ميليون توماني به مبلغ ۶۵۰ …. ســـال گذشته متوجه شدم كه … مي كردند كه تنها ۳ خانواده در آنجا ســـاكن بودند.

اوریانا فالاچی چه کسی بود؟ – ایرانیان انگلستان

iranianuk.com/20060312104800019/اوریانا-فالاچی-چه-کسی-بود

+۳. رأی دهید. -۱٫ یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ – ۱۲ مارچ ۲۰۰۶. اوریانا فالاچی روزانه ۵۰ … اوریانا فالاچی، روزنامه نگار، نویسنده و یک آژیتاتور بود. … افتضاح ترین مصاحبه ای بوده که وی در دوران فعالیت سیاسی خود داشته است. … ۲ روز بعد از ازادی از زندان، مصاحبه ای با اوریانا فالاچی دارد. … اما در ۱۰-۱۵ سال گذشته چرخشی به سوی راست نشان داد.

نقش دولت‌ها و رسانه‌های غربی در فتنه ۸۸ – سایت خبری تحلیلی …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › سياسي

۳۰ خرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. – میلی بند وزیر امورخارجه این کشور ۸۸/۳/۲۳ می‌گوید: ایران را باید همچنان در قبال دل … نکته جالب توجه در این است که بی‌بی‌سی به‌رغم دریافت بودجه ۱۵میلیون پوندی (۲۲میلیون …. نمونه‌های فوق که تنها گوشه‌ای از تلاش همه‌جانبه CNN در تحریک آشوبگران ….. در سال گذشته و جاری، شاهد سفرهای متعدد روزنامه نگاران و خبرنگاران …

مطالب جدیدتر – شیرین هزاره – blogfa.com

www.selselah.blogfa.com/?p=4

امشب قرار بود، نستوه نادری، برنامه ای درباره ی وضعیت پارلمان افغانستان داشته باشد. … ملالی خانم ۳۶ ساله افغانی که باسه فرزندش مدت یک سال است درخیابانهای آتن زندگی میکند … این وضعیت تنها مربوط به مهاجرین افغانستانی نیست. … خاک یونان را ترک نمایند ودرغیرآنصورت، شش ماه زندان ومبلغ ۳ هزار یورو جریمه درانتظارشان خواهد بود.

مواردي از نقض حقوق بشر در ايران – عصر نو

asre-nou.net/1381/azar/12/m-hogogebashar.html

در ماه گذشته نيزموج اعدام ، سنگسار ، قطع عضو ، سركوب واختناق همچنان ادامه داشته و … در اين بيانيه همچنين آمده است كه قوه ي قضائئه جمهوري اسلامي ، نه تنها به نقض وخيم … و قرار است به زودي در ملا عام اعدام شود . (۳ نوامبر ). – سه نفر تبعه افغاني به نامهاي“رستم …. عباس عبدي ” روزنامه نگار وعضو جبهه مشاركت ايران اسلامي باز داشت و به زندان …

جدیدترین اخبار روز – حوادث

khabarnekar.blogfa.com/cat-7.aspx

خبرنگار: از شب گذشته سیدعلیرضا صدر فرزند سیدشهاب​الدین صدر نماینده … با ۲ شرور مست براي نجات زن جوان / جنايت پس از درگيري خياباني ۳ نوجوان / پرونده … خبرنگار: زني كرمانشاهي كه متهم به قتل دختر ۱۶ ساله‌ا‌ش است پس از گذشت دو سال و يك …. در مسابقات كشتي گيله‌مردي / ۱۵ سال زندان مجازات نوجوان گروگانگير / ۱۳های عجیب …

اعتیاد در میان جوانان – akhbare-rooz (iranian political Bulletin)

www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=25098

۲۵ آبان ۱۳۸۸ ه‍.ش. – تنها از این طریق است که می توان امیدوار شد که میزان گرایش نسل جوان به مصرف انواع مواد مخدر کاهش یابد . … در تاریخ ۱۵ آبان سال ۱۳۸۶، گزارشی توسط مجلس شورای اسلامی در … میثم آقاخانلو، روزنامهنگار و سردبیر هفتهنامه محلی کویر در خراسان … ۷۰۰ هزار نفر تا ۳ یا ۴ میلیون نفر هم آمار داشته ایم اما اگر آمار رسمی ۲ میلیون …

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
14 views مشاهده
دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 5
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *تبلیغات

دسته بندی

تبلیغات

مطالب محبوب
مطالب محبوب
مطالب محبوب
تبلیغات متنی