اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری

پوشش زنده/ امام خامنه‌ای بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نماز …

https://www.tasnimnews.com/…/پوشش-زنده-امام-خامنه-ای-بر-پیکرآیتا

۸ ساعت پیش – مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران آغاز شد. … اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری …

نتیجه تصویری برای اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری

{“cb”:3,”cl”:9,”cr”:3,”id”:”0sfw5jKCQvVTVM:”,”oh”:557,”ou”:”https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/21/139510211041509829663154.jpg”,”ow”:800,”pt”:”خبرگزاری تسنیم – شبکه الغدیر عراق: رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله …”,”rh”:”tasnimnews.com”,”ru”:”https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/21/1293008/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF”,”st”:”خبرگزاری تسنیم”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQKJIhSWpK6XCGdHugMNFOtOOqkMR8OT4myjhOPOpWHj9_jU5J7FhFdJ41M”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری

{“cl”:12,”cr”:6,”id”:”fFEuhbKTDFftEM:”,”oh”:280,”ou”:”https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/21/139510211110538459663313.jpg”,”ow”:400,”pt”:”خبرگزاری تسنیم – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط …”,”rh”:”tasnimnews.com”,”ru”:”https://www.tasnimnews.com/fa/media/1395/10/21/1292981/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C”,”st”:”خبرگزاری تسنیم”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQeWPr5JF6-h5uTwoYXHnCK6_-PTXUoMlx8qZ5k7ouBF3v9RoIctOHIebGo”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری

{“id”:”seg0-CS3cMXQYM:”,”oh”:280,”ou”:”https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/21/139510211110537679663313.jpg”,”ow”:400,”pt”:”خبرگزاری تسنیم – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط …”,”rh”:”tasnimnews.com”,”ru”:”https://www.tasnimnews.com/fa/media/1395/10/21/1292981/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C”,”st”:”خبرگزاری تسنیم”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRUAQYROjOE5_JRLOimdWNkaGi2nSF8LBb4kASDxU0hXBk_JXcLajK-dk3S”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری

{“cb”:21,”cl”:6,”cr”:9,”ct”:6,”id”:”rn2IQs_H3Jo0YM:”,”oh”:557,”ou”:”https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1395/10/21/139510211041504669663154.jpg”,”ow”:800,”pt”:”خبرگزاری تسنیم – پوشش زنده/ امام خامنه\u200cای بر پیکر آیت\u200cالله هاشمی …”,”rh”:”tasnimnews.com”,”ru”:”https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/21/1292888/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85″,”st”:”خبرگزاری تسنیم”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRhREzoarsIrzIEMBJpf1EnRVrRglK-uS6APEhK2p-j5y4Var2tOs_GHgw”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری

{“id”:”Ty-WJt4pBEICYM:”,”oh”:179,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news_albums/5932331/10386/thumbnails/thm_5683982_322.jpg”,”ow”:269,”pt”:”اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری”,”rh”:”yjc.ir”,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/5932331/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C”,”st”:”باشگاه خبرنگاران جوان”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSr-cJpt4ddKMTarHjd0xKCmVJhnKITGXQV21PkaqRpvZ0ZBXwxP3XQMSg”,”tw”:135}

اقامه نماز مقام معظم رهبری بر پیکر آیت الله هاشمی (فیلم) – …

asriran.com/…/اقامهنمازمقاممعظمرهبری-بر-پیکرآیتاللههاشمی-فیل…

۳ ساعت پیش – اقامه نماز مقام معظم رهبری بر پیکر آیت الله هاشمی (فیلم) … روایت رهبری از آشنایی با مرحوم هاشمی رفسنجانی در کربلا · اقامه نماز مقام معظم …. پیکر آیت الله رفسنجانی در مرقد امام به خاک سپرده می شود/ اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری.

اقامه نماز مقام معظم رهبری بر پیکر آیت‌الله هاشمی (عکس) – عصر …

www.asriran.com › صفحه نخست › سیاسی

۴ ساعت پیش – اقامه نماز مقام معظم رهبری بر پیکر آیت‌الله هاشمی (عکس) … روایت رهبری از آشنایی با مرحوم هاشمی رفسنجانی در کربلا · اقامه نماز مقام معظم …. پیکر آیت الله رفسنجانی در مرقد امام به خاک سپرده می شود/ اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری.

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

www.snn.ir/detail/photo/575680/8953

۲ ساعت پیش – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری http://media.snn.ir/original/1395/10/21/IMG13111212.jpg اقامه نماز بر پیکر آیت …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

www.yjc.ir/…/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمیرفسنجانیتوسطمقام

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری. گزارش های تصویری مرتبط. مراسم وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی-۴٫ پربیننده ترین‌ها.

اقامه نماز توسط رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی

www.iribnews.ir/…/اقامهنمازتوسطرهبر-انقلاب-بر-پیکرآیتاللههاش

۵ ساعت پیش – رهبر انقلاب اسلامی برای اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی وارد دانشگاه … پس از اقامه نماز، پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بر دستان دوستداران … حضور مقام معظم رهبری در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی …

ایرنا – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط مقام معظم رهبری

www.irna.ir/fa/PhotoNews/3395979/

۴ ساعت پیش – ایرنا – تهران – حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز سه شنبه در دانشگاه تهران بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

www.ghatreh.com/…/اقامهنمازپیکرآیتاللههاشمیرفسنجانیتوسط-…

۲ ساعت پیش – اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی · اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

tehrannews.ir/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمی-رفسنج/

۱ روز پیش – به گزارش تهران نیوز ، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی که فردا ۱۰ صبح در دانشگاه تهران برگزار می‌شود، آیت الله …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط مقام معظم رهبری – …

www.behtarynha.ir/…/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمیتوسطمقاممع

۱ روز پیش – حمزه خلیلی روز دوشنبه افزود: براساس آخرین تصمیم خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی ، پیکر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درجوار پیر و مراد خویش …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط رهبر معظم انقلاب – آنا | …

khabarfarsi.com/u/31252911

رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز اقامه کردند …. اکبر هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری لحظاتی قبل مراسم تشییع پیکر وی …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

khabarfarsi.com/u/31197948

۱ روز پیش – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری. به گزارش تهران نیوز ، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

khabarfarsi.com/u/31257680

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری+ تصاویر. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه شنبه) در مراسم تشییع و وداع با رفیق دیرین و …

رهبر انقلاب بر پیکر حجت الاسلام والمسلمین هاشمی نماز اقامه …

khabarfarsi.com/u/31251148

۵ ساعت پیش – رهبر معظم انقلاب بر پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز اقامه کردند … لحظاتی پیش پیکر آیت الله هاشمی توسط مردم، مسئولان و خانواده هاشمی از …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط مقام معظم رهبری – ایرنا …

khabarfarsi.com/u/31252144

رهبر معظم انقلاب بر پیکر مرحوم آیت الله هاشمی نماز اقامه کردند نماز بر پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه شد. مقام معظم رهبری …

آغاز مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی/ اقامه نماز …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › سياسي

۷ ساعت پیش – مراسم اقامه نماز، تشییع و خاک‌سپاری پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس … مشاور عالی مقام معظم رهبری، سیدرضا صالحی امیری وزیر ارشاد ، حسین هاشمینماز میت توسط رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی اقامه شد.

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

www.farsnews.com/13951020000667

۱ روز پیش – روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط رهبر انقلاب/فیلم – …

namehnews.ir/…/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمیتوسطرهبر-انقلاب…

۴ ساعت پیش – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط رهبر انقلاب/فیلم. تصاویر و فیلم های بیشتر … برچسب ها: مقام معظم رهبری ، آیت الله هاشمی رفسنجانی ، نماز …

مقام معظم رهبری بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز می …

www.bultannews.com › صفحه نخست › سیاسی

۶ ساعت پیش – مقام معظم رهبری بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز می خوانند … قرار است پس از اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط رهبری، مراسم تشییع …

اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی …

isna.ir/…/اقامهنمازتوسطمقاممعظمرهبری-بر-پیکر-مرحوم-آیتاللههاش

۳ ساعت پیش – صبح امروز سه شنبه مقام معظم رهبری با حضور در دانشگاه تهران بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نماز اقامه کردند.

لحظه به لحظه با مراسم تشییع پیکر آیت الله رفسنجانی – العالم

fa.alalam.ir/news/1909138

۸ ساعت پیش – مراسم اقامه نماز، تشییع و خاک‌سپاری پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص … و با اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آغاز می‌شود، … کرد: مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ نماز را بر پیکر آیت الله هاشمی اقامه می کنند.

مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ بر پیکر آیت‌الله هاشمی نماز اقامه می …

www.dana.ir/…/مقاممعظمرهبری-ساعت-۱۰-بر-پیکرآیتاللههاشمینما

۶ ساعت پیش – سخنگوی ستاد ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ صبح برای اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حضور خواهند یافت. به گزارش شبکه اطلاع … اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط رهبر انقلاب …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط رهبر انقلاب/ رهبر …

www.dana.ir/…/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمیتوسطرهبر-انقلاب-…

۵ ساعت پیش – مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از صبح امروز در دانشگاه تهران و … مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ بر پیکر آیت‌الله هاشمی نماز اقامه می‌کنند.

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط مقام معظم رهبری | IR24 …

ir24.news/اخبار-تصویری/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمیتوسط-م/

۴ ساعت پیش – ایرنا – تهران – حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز سه شنبه در دانشگاه تهران نماز میت را بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

navduni.com/news/75483

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری. ۵ دقیقه پیش ناودونی باشگاه خبرنگاران،عکس ۱٫ /. ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵. /. اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

https://tehran.ircnn.com/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمی-رفسن-۲/

به گزارش ، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی که فردا ۱۰ صبح در دانشگاه تهران برگزار می‌شود، آیت الله خامنه ای بر پیکر این یار دیرین …

اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی …

harlahze.com/…/اقامهنمازتوسطمقاممعظمرهبری-بر-پیکر-مرحوم-آیتا

۳ ساعت پیش – صبح امروز سه شنبه مقام معظم رهبری با حضور در دانشگاه تهران بر پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز اقامه کردند.

اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله هاشمی توسط رهبر انقلاب – ۷۲۴ پرس

www.724press.com/political/1712-هاشمینماز-بر-پیکررهبر-انقلاب

۵ ساعت پیش – رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص … وارد دانشگاه تهران شدند و بر پیکر آیت الله هاشمی نماز اقامه کردند. … قرائت پیام تسلیت مقام معظم رهبری به آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم …

اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی …

www.shahrekhabar.com/picnews/148403844065415

۳ ساعت پیش – صبح امروز سه شنبه مقام معظم رهبری با حضور در دانشگاه تهران بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نماز اقامه کردند. – خبرگزاری ایسنا.

صفوف گسترده نمازگزاران در اقامه نماز بر پیکر آیت الله …

www.mizanonline.ir/…/صفوف-گسترده-نمازگزاران-در-اقامهنماز-بر-پی

۷ ساعت پیش – مراسم اقامه نماز، تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از … آیت الله هاشمی رفسنجانی به امامت مقام معظم رهبری/ پیکر آیت‌الله هاشمی …. اقامه نماز بر پیکر یار دیرین امام توسط رهبر انقلاب/تشییع پیکر آیت الله هاشمی.

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

rivasjonoob.ir/?p=42118

۱ روز پیش – اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب … مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط مقام معظم رهبری(عکس) …

damadam.ir › اخبار › نواندیش › دسته‌بندی نشده

۳ ساعت پیش – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط مقام معظم رهبری(عکس) … حضرت حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی (رحمة الله علیه) در دانشگاه تهران …

اقامه نماز مقام معظم رهبری بر پیکر آیت الله هاشمی – آپارات

www.aparat.com/…/اقامه_نماز_مقام_معظم_رهبری_بر_پیکر_آیت_الله_ها

۳ ساعت پیش – عصر ایران اقامه نماز مقام معظم رهبری بر پیکر آیت الله هاشمی هاشمی رفسنجانی , عصر ایران. … جست و جو. داغ‌ترین‌ها: آیت الله هاشمی رفسنجانی. Loading. … اخراج نظامیان آمریکایی توسط «نجبا» با شعارهای فارسی · عصر ایران.

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

newzes.ir/news/149517

leader.ir / ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ / اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مق.

نسیم آنلاین | پس از اقامه نماز به امامت مقام معظم رهبری پیکر …

www.nasimonline.ir/…/پس-از-اقامهنماز-به-امامت-مقاممعظمرهبریپیکر-…

۱ روز پیش – محسن هاشمی رفسنجانی در گفتگو با «نسیم» … هاشمی اظهار داشت: پس از اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری، پیکر آیت‌الله هاشمی از خیابان انقلاب به سمت …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم …

www.tafsir-news.ir/…/اقامه+نماز+بر+پیکر+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی

رهبر معظم انقلاب بر پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز میت اقامه می کنند … اقامه نماز بر پیکر یار دیرین امام توسط رهبر انقلاب/تشییع پیکر آیت الله هاشمی تا … مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نماز اقامه می‌کنند.

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبری :: …

www.ghanoondaily.ir/…/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمیرفسنجانی-…

۱ روز پیش – رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز می خوانند.

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم . …

www.beytoote.com › اخبار › اخبار سیاسی و اجتماعی

۱ روز پیش – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی … می‌شود، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر پیکر این یار دیرین امام و رهبری نماز می‌خوانند. …. علی مطهری: آیت‌الله هاشمی خیرخواه‌ترین دوست مقام رهبری بود/تصویر …

مراسم وداع با آیت‌الله هاشمی/اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله توسط …

aftabnews.ir/…/مراسم-وداع-با-آیت‌اللههاشمیاقامهنماز-بر-پیکرآیت‌الله-…

۱ روز پیش – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر انقلاب … ارتحال حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به ملت عزیز ایران و به ویژه مقام معظم رهبری …

اقامه نماز بر پیکر هاشمی توسط رهبر معظم انقلاب

baznashr24.com/…/اقامه+نماز+بر+پیکر+هاشمی+توسط+رهبر+معظم+انقل…

۱ روز پیش – رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نماز اقامه می‌کنند … رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط رهبر معظم انقلاب

ava-news.ir/search/?…اقامه+نمازپیکر+آیت+الله+هاشمی+توسط+رهبر+م

روابط عمومی مجمع از اقامه نماز بر پيکر آيت الله هاشمي رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب … مقام معظم رهبری فردا در دانشگاه تهران بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط رهبر معظم انقلاب

nobnews.ir/search/?…اقامه+نمازپیکر+آیت+الله+هاشمی+توسط+رهبر+مع

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب … خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پيکر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

sobhezagros.ir/News/82151.html

۱ روز پیش – اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر معظم … کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط مقام معظم رهبری(عکس)

noandish.com/…/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمیتوسطمقاممعظمره

۵ ساعت پیش – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط مقام معظم رهبری(عکس) … در عهد جمهوری اسلامی حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی (رحمة الله علیه) در …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط مقام معظم رهبری

tnews.ir/news/04a077744593.html

۵ ساعت پیش – ایرنا – تهران – حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز سه شنبه در دانشگاه تهران نماز میت را بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی …

عکس:اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام …

tehranpress.com/…/-عکس:اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمیرفسنجانی

۳ ساعت پیش – رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه) در مراسم تشییع و وداع با … عکس:اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری.

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

ivnews.ir/news/134341

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری. پربیننده ترین‌ها. شفاف سازی: مطلب فوق در سایت های دیگر منتشر شده و در این سایت باز نشر شده …

اقامه نماز بر پیکر «یار دیرین» به امامت رهبر انقلاب/ پیکر …

www.afkarnews.ir/…/584451-اقامهنماز-بر-پیکر-یار-دیرین-به-امامت-ره

۷ ساعت پیش – مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص … رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقلاب … کرد: مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ نماز را بر پیکر آیت الله هاشمی اقامه می کنند.

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

akhbarejahan.ir/2017/01/…/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمی-رفسن-۲/

۱۶ دقیقه پیش – اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی … فیلم/ اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب.

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبری انقلاب

sedayiran.com/…/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمیرفسنجانیتوسط-…

۱ روز پیش – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبری انقلاب … به گزارش صدای ایران، رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز می خوانند. … تهران برگزار می‌شود، آیت الله خامنه ای بر پیکر این یار دیرین امام و رهبری نماز می‌خوانند. … مطهری: آیت الله هاشمی رفسنجانی خیرخواه‌ترین دوست مقام رهبری بود.

اقامه نماز توسط رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی …

khabarone.ir/…/اقامهنمازتوسطرهبر-انقلاب-بر-پیکرآیتاللههاشمی-…

۵ ساعت پیش – مقام معظم رهبری در مراسم تشییع پیکر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه تهران حضور یافتند.

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

raaknews.com/23444-اقامهنماز-بر-پیکر-مرحوم-آیت‌اللههاشمی‌رفسنجان

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب … خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

۸sobh.ir/…/اقامهنماز-بر-پیکر-مرحوم-آیت‌اللههاشمی‌رفسنجانیتوسطره

۱ روز پیش – روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی/ اقامه نماز توسط رهبر …

tejaratonline.ir/…/مراسم-تشییع-پیکرآیت‌اللههاشمیاقامهنمازتوسطره

۶ ساعت پیش – مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی دقایقی پیش آغاز … پیام مقام معظم رهبری به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در …

اقامه نماز و وداع مقام معظم رهبری با پیکر آیت‌الله هاشمی (عکس)

abshar-news.ir/اقامهنماز-و-وداع-مقاممعظمرهبری-با-پی/

۴ ساعت پیش – اقامه نماز و وداع مقام معظم رهبری با پیکر آیت‌الله هاشمی (عکس) … اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی …

اقامه نماز ایت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبری – بامداد

bamdad.net/اقامهنمازایتاللههاشمیرفسنجانی.html

۲۲ ساعت پیش – بامداد : اقامه نماز ایت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبری انجام میشود. … رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا نماز میت ایت الله هاشمی رفسنجانی را بر پیکر آیت‌الله هاشمی …. محسن هاشمی ضمن قدردانی از مردم ایران و مقام معظم رهبری گفت: لازم است از.

اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر آیت الله هاشمی …

orumnaz.com/اقامهنمازتوسطمقاممعظمرهبری-بر-پیکر/

۱ روز پیش – روابط عمومی مجمع لحظاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب در دانشگاه تهران خبر داد. حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای …

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

rahenonews.com/…/اقامهنمازپیکر-مرحوم-آیتاللههاشمیرفسنجانیتو

۱ روز پیش – روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط رهبر معظم انقلاب – …

www.bartarinha.ir/…/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمیتوسطرهبرمع

۱ روز پیش – حمزه خلیلی روز دوشنبه افزود: براساس آخرین تصمیم خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی ، پیکر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درجوار پیر و مراد خویش …

اقامه نماز توسط رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی …

rasekhoon.net › اخبار › سیاسی › احزاب و شخصیت ها

رتبه: ۴ – ‏۱ رأی

۵ ساعت پیش – رهبر انقلاب اسلامی برای اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی وارد دانشگاه تهران شدند و این نماز را بر پیکر یار دیرین خود … مقام معظم رهبری.

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

khabarpu.com/k.php?u…2KrZh9ix2KfZhiDZhtuM2YjYsg==

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری – تهران نیوز | خبر پو, پویش آخرین اخبار روز ایران و جهان.

خدمت – اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط …

www.khedmat.ir/vdch-in-.23nzxdftt2.html

۲۳ ساعت پیش – روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

yas.yasdaily.ir/اقامهنماز-بر-پیکر-مرحوم-آیت‌الله-هاش/

۲۱ ساعت پیش – هاشمی باوجود شیطنت‌های خناسان در مسیر دلسوزی نظام گام نهاد · نقش آیت‌اللهاقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب …. مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری برگزار می‌شود · ژنرال …

پیکر آیت الله رفسنجانی در مرقد امام به خاک سپرده می شود/ …

yazdannews.com › اخبار

۱ روز پیش – پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت آیت‌الله هاشمیالله رفسنجانی در مرقد امام به خاک سپرده می شود/ اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری …

اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر معظم …

basiratafzaei.ir/post/9203

۱ روز پیش – اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب … مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

newssource.ir/news/465562

۴ ساعت پیش – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری. … دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری تسنیم در وب …

پیکر آیت الله رفسنجانی در مرقد امام به خاک سپرده می شود/ …

lahzenews.ir/…/پیکرآیتاللهرفسنجانی-در-مرقد-امام-به-خاک-سپرده-می…

۱ روز پیش – با تصميم خانواده آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني، پيكر او در حرم مطهر امام خميني به … در مرقد امام به خاک سپرده می شود/ اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری.

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

www.bloghnews.com/…/اقامهنمازپیکر-مرحوم-آیتاللههاشمیرفسنجان

۱ روز پیش – روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌ توسط رهبر معظم انقلاب …

www.jonoubiran.com/…/اقامهنماز-بر-پیکر-مرحوم-آیت‌اللههاشمی‌توسط

۲۲ ساعت پیش – روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

shahraraonline.com/news/71844

۱ روز پیش – اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر معظم … کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

malayeriha.ir/…/اقامهنماز-بر-پیکر-مرحوم-آیت‌اللههاشمی‌رفسنجانیتو

۱۷ ساعت پیش – به گزارش ملایری‌ها به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب صبح فردا سه‌شنبه ۲۱ دی ماه بر پیکر مرحوم آیت‌الله …

اقامه نماز بر پيکر مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني توسط رهبر …

www.kohrangkhabar.ir/…/+اقامه+نماز+بر+پيکر+مرحوم+آيت‌الله+هاشمي‌ر

۱ روز پیش – روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ضمن تاييد اين خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران بر پيکر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني نماز اقامه …

پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرقد امام خمینی ره به خاک …

www.radicalkhabar.ir/search/?…پیکر+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانیاقام

پیکر آیت الله رفسنجانی در مرقد امام به خاک سپرده می شود/ اقامه نماز توسط مقام معظم رهبریاقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی.

مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی …

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۴۴/…/مقاممعظمرهبری-ساعت-۱۰-بر-پیکرآیت‌اللههاشمیر

۵ ساعت پیش – سخنگوی ستاد ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ صبح برای اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حضور خواهند …

مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری …

daliranetangestan.com › خبرهای مصور

۱ روز پیش – مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری برگزار … نظام در دانشگاه تهران، نماز را بر پیکر ایشان اقامه می‌کنند و شروع این مراسم از …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

۲sti.ir/news/337708

leader.ir / ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ / اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مق.

اقامه نماز توسط رهبر انقلاب،بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

www.tabnakkohkiluye.ir/…/اقامهنمازتوسطرهبر-انقلاببر-پیکرآیت‌ا

۲۳ ساعت پیش – به گزارش ایرنا از کانال تلگرامی دفتر مقام معظم رهبری شروع این مراسم از ساعت … قرار است پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح فردا در مرقد مطهر …

مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ بر پیکر آیت‌الله هاشمی نماز اقامه … – …

www.parsnews.com/…/419958-مقاممعظمرهبری-ساعت-بر-پیکرآیتال

۶ ساعت پیش – سخنگوی ستاد ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ صبح برای اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله هاشمی حضور خواهند یافت.

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌ توسط رهبر معظم انقلاب …

mirasjaron.ir/اقامهنماز-بر-پیکر-مرحوم-آیت‌الله-هاش/

۱ روز پیش – اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌ توسط رهبر معظم انقلاب … مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه می‌کنند و …

نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی توسط رهبر معظم انقلاب اقامه …

www.espeli.ir/…/نماز+بر+پیکر+مرحوم+آیت‌الله+هاشمی+توسط+رهبر+مع

مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ بر پیکر آیت‌الله هاشمی نماز اقامه می‌کنند … نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب در دانشگاه تهران اقامه شد. … سیاسی خبرگزاری فارس، نماز بر پیکر مرحوم آیت الله علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس …

خبر ایرانی – اقامه نماز بر پیکر مرحوم هاشمی توسط رهبر انقلاب

newsirani.com/news/…/اقامهنمازپیکر-مرحوم-هاشمیتوسطرهبر-انقلاب

۱ روز پیش – بیانات مقام معظم رهبری درباره احکام اعتکاف … آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از عمری مجاهدت و تلاش در مسیر آرمان‌های انقلاب عصر … رهبر انقلاب نماز را بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اقامه می‌کنند

اخبار سیاسی:اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی …

hiweb.gdn/index.php/post406010

۱ روز پیش – روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

basijpress.ir/…/اقامهنماز-بر-پیکر-مرحوم-آیت‌اللههاشمی‌رفسنجانیتوس

۱ روز پیش – رهبر معظم انقلاب صبح فردا در دانشگاه تهران بر پیکر مرحوم آیت‌اللهاقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب … کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه می‌کنند …

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی توسط رهبر …

avayetabriz.ir/2017/01/09/اقامهنماز-بر-پیکر-مرحوم-آیت‌الله-هاش/

۱ روز پیش – اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی توسط رهبر معظم … مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری برگزار می‌شود · اقامه …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

khabarfars.com/…/اقامه_نماز_بر_پیکر_آیت_الله_هاشمی_رفسنجانی_تو

۴ ساعت پیش – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری … دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری تسنیم در وب …

فيلم: اقامه نماز توسط رهبر انقلاب بر پيکر حجت‌الاسلام …

alireous.rozblog.com/…/فيلم-اقامهنمازتوسطرهبر-انقلاب-بر-پيکر-…

۴ ساعت پیش – با اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی … در این … اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم …

porsyar.com/11067106

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی …. پیام تسلیت مقام معظم رهبری به مناسبت رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی · ◇ عکس/ وداع با …

زمان و مکان مراسم تشییع پیکر آیت الله “هاشمی رفسنجانی”

www.iran16.com › اخبار › اجتماعی

۱ روز پیش – پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی فردا سه شنبه ۲۱ دی ماه پس از اقامه نماز میت توسط مقام معظم رهبری برای تدفین به مرقد مطهر امام خمینی(ره) منتقل خواهد …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

seemorgh.top/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمی-رفسنج/

۲ ساعت پیش – شلوار اسلش طرح جین Adidas، دارای جنس نخی (پنبه) ضخیم درجه یک. عرضه شده در رنگ های ذغالی و آبی (سنگ شور). فری سایز (مناسب برای سایز های ۳۶ …

تدبیر – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط …

www.tadbirkhabar.com/news/society/132019

۱ روز پیش – رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز می خوانند.

مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی …

shabestarnews.ir/127070/مقاممعظمرهبری-ساعت-۱۰-بر-پیکرآیت‌الله/

۵ ساعت پیش – مقام معظم رهبری ساعت ۱۰ بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نماز اقامه می‌کنند … سخنگوی ستاد ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: مقام معظم رهبری ساعت … دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر …

اقامه نماز رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی در دانشگاه …

roshankhabar.com/26611/اقامهنمازرهبرمعظم-انقلاب-بر-پیکرآیت/

۴ ساعت پیش – مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس فقید مجمع … و با اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آغاز می‌شود … دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات، آیت الله علم الهدی …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم …

www.shabakema.com/news/news/151144

به گزارش ایسنا، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی که فردا ۱۰ صبح در دانشگاه تهران برگزار می‌شود، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر پیکر …

رهبر معظم انقلاب بر پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی …

https://magito.ir › اخبار › سیاسی

۱ روز پیش – اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب ۲ ساعت … مقام معظم رهبری فردا در دانشگاه تهران بر پیکر آیت الله هاشمی …

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

۴khabar.ir/news/542737

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه می‌کنند و پس از …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط رهبر معظم …

www.kkhabar.com/…/اقامهنماز-بر-پیکرآیتاللههاشمی-رفسنج.html

۱۸ ساعت پیش – رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز می خوانند. به گزارش ایسنا، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی …

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر …

bamedena.ir/?p=110514

اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط رهبر معظم انقلاب … خبر اعلام کرد: مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران بر پیکر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نماز اقامه …

اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم …

vivatafrih.ir/news/88957

leader.ir / ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵ / اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مقام معظم رهبری.

جی نیوز – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط مقام معظم …

jnews.jamaran.ir/news/id/1992649

۶ ساعت پیش – جی نیوز – اقامه نماز بر پیکر آیت الله هاشمی توسط مقام معظم رهبری. … خطبه‌های نماز جمعه آیت الله هاشمی رفسنجانی کارگشا بود · ویژه برنامه رحلت …

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود