امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است

ایرنا – امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) …

www.irna.ir/gilan/fa/News/82380963/

۳۷ دقیقه پیش – آستارا – ایرنا – امام جمعه شهرستان آستارا گفت: بانوان در زندگی خود باید حضرتامام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است … را به الگوی برتر و شایسته ای در جامعه اسلامی تبدیل کرده است.

نتیجه تصویری برای امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است

{“cb”:9,”cl”:6,”cr”:3,”id”:”4zPK1IfFScXm5M:”,”oh”:315,”ou”:”http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/9/15/890385_180.jpg”,”ow”:450,”pt”:”امام جمعه آستارا عفت و پاکدامنی حضرت معصومه س بهترین الگو برای …”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%B9%D9%81%D8%AA+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C+%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%B3+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTzSzRaZdaA715xl8raSS5RwBYTOKzngCr5lnHUR9fY1rBpswiwpUkrxu0″,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است

{“cl”:21,”cr”:21,”id”:”kWrg-q_BXuCBsM:”,”oh”:269,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13950814/82294204/82294204-71144543.jpg”,”ow”:448,”pt”:”امام جمعه آستارا عفت و پاکدامنی حضرت معصومه س بهترین الگو برای …”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%B9%D9%81%D8%AA+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C+%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%B3+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ3UC2cCZL0u1sNtjyVECj8oNtDDBVeq6JBCtbjjT9gubqXvkIWZ1tZ9kw”,”tw”:150}
نتیجه تصویری برای امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است

{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:21,”id”:”NVwRy5jeXxjiUM:”,”oh”:150,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/farsnews/13950510000852/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87+(%D8%B3)+%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.gif”,”ow”:250,”pt”:”بانوان در پاسداری از عفت خود حضرت معصومه (س) را الگو کنند”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/farsnews/13950510000852/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87+(%D8%B3)+%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTt-0X0Ktj1grxnUrZdxpzCy11R6X2zl6Auu4erb91SqrvRi2_ias258WY”,”tw”:150}
نتیجه تصویری برای امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است

{“cb”:15,”cl”:18,”cr”:15,”id”:”qGg4j2P-xNY2zM:”,”oh”:400,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13950612/82214326/82214326-70987193.jpg”,”ow”:402,”pt”:”امام جمعه آستارا عفت و پاکدامنی حضرت معصومه س بهترین الگو برای …”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%B9%D9%81%D8%AA+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C+%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87+%D8%B3+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:96,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSqIkOh233RIIp7djtS35kWmXLFZ5ELTA2W0eCFjj2F2bgRU8pTRtDz09Q”,”tw”:97}
نتیجه تصویری برای امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است

{“cb”:9,”cl”:18,”cr”:21,”id”:”urvkJJDgFCjbVM:”,”oh”:400,”ou”:”http://azarnegah.ir/includes/tm.aspx?s\u003dUntitled20160731212609_380569.jpg%7C1110000!2020!600!400!300!300!!FFFFFF!15!20!ffffff!14!logosample.gif!4!13\u0026m\u003df0a42f04f0067c9a856″,”ow”:600,”pt”:”پایگاه تحلیلی خبری آذر نگاه خوی – اخبار \u0026gt; بانوان در پاسداری از عفت …”,”rh”:”azarnegah.ir”,”ru”:”http://azarnegah.ir/index.aspx?fkeyid\u003d\u0026siteid\u003d25\u0026pageid\u003d299\u0026newsview\u003d260797″,”st”:”آذرنــگاه”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQITEUqdk1bR4dgm277TbTCVP6vkl3clFFldeYtU4OokRawJkpB7pn8yEpr”,”tw”:135}

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین …

www.tafsir-news.ir/…/امام+جمعه+آستارا+عفت+و+پاکدامنی+حضرت+معصوم

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است. ۳ دقیقه قبل … حضرت فاطمه (س) الگوی کاملی برای عفت و پاکدامنی و همسرداری است.

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین …

khabarfarsi.com/u/31229097

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان . … با اشاره به اینکه معصومه لقب ایشان بوده و اسم حضرت، فاطمه است، اظهار داشت: این لقب …

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین …

dgchekhabar.com/…/امامجمعهآستارا:-عفت-و-پاکدامنیحضرتمعصومه-(…

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است. منبع: خبرگزاری ایرنا۱۳۹۵-۱۰-۲۰-۱۸:۲۵:۰۲. امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت …

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین …

downloadestan.net/mag/news/45117

۲۳ دقیقه پیش – امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است … عباسیه آستارا افزود: حضرت معصومه(س) به عنوان یکی از بزرگترین بانوان جهان … (س) با زیارت برادر بزرگوارش حضرت امام رضا (ع) در شهر مشهد برابر است. امام جمعه شهرستان آستارا مزار نورانی حضرت معصومه (س) را منشاء خیر و برکت …

امام جمعه آستارا عفت و پاکدامنی حضرت معصومه س بهترین الگو …

www.radicalkhabar.ir/search/?…امام+جمعه+آستارا+عفتپاکدامنی+حضرت

آستارا – ایرنا – امام جمعه شهرستان آستارا گفت: بانوان در زندگی خود باید حضرت فاطمه … امام جمعه آستارا عفت و پاکدامنی حضرت معصومه س بهترین الگو برای بانوان است …

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین … …

porsyar.com/11076888

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است … منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «دبلیوخبر» مسئولیتی در قبال …

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین …

monitor.shafaqna.com/FA/IR/7813698

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است. آستارا – ایرنا – امام جمعه شهرستان آستارا گفت: بانوان در زندگی خود باید حضرت فاطمه …

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین …

khabarche.ir/…/امامجمعهآستاراعفت-و-پاکدامنیحضرتمعصومهسبه

۵۰ دقیقه پیش – اسلامی زندگی امام جمعه عصر دوشنبه بیستم دی ماه ۱۳۹۵ خبر امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است.

حضرت معصومه (س) نمونه تمام عیار عفت برای دختران در …

jadidtarinha.net/…/حضرت+معصومه+س+نمونه+تمام+عیار+عفت+برای+دخت…

۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کرمانشاه- ایرنا- امام جمعه صحنه از حضرت فاطمه معصومه (س) به عنوان یک نمونه … فرمانده سپاه آستارا: حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای دختران جامعه اسلامی استحضرت فاطمه (س) الگوی کاملی برای عفت و پاکدامنی و همسرداری است.

بانوان در پاسداری از عفت خود حضرت معصومه (س) را الگو کنند

www.espeli.ir/…/بانوان+در+پاسداری+از+عفت+خود+حضرت+معصومه+(س)+…

۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فرمانده سپاه آستارا: حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای دختران جامعه اسلامی استامام جمعه خوی گفت: بانوان در پاسداری از عفت خود و پاکدامنی باید به حضرت … میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) قرار گرفته‌ایم، ادامه داد: بهترین الگو برای … دختر نام‌گذاری شده است، اضافه کرد: در زمینه فرزندان دختر و لزوم نکوداشت آنها …

امام جمعه بافق: دختران از سیره زندگانی حضرت فاطمه معصومه(س) …

www.espeli.ir/…/امام+جمعه+بافق%۳A+دختران+از+سیره+زندگانی+حضرت

امام جمعه بافق: دختران از سیره زندگانی حضرت فاطمه معصومه(س) الگو بگیرند. … تکامل انسان خواند و گفت: روش زندگانی کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای سعادت دختران است. … حضرت فاطمه (س) الگوی کاملی برای عفت و پاکدامنی و همسرداری استامام جمعه آستارا: مسلمانان از ویژگی های معرفتی امام رضا(ع) درس بگیرند.

شخصیت حضرت معصومه س الگوی کاملی برای دختران است – …

baznashr24.com/search/?q…حضرت+معصومه+س+الگوی+کاملی…است

امام جمعه موقت قم: شخصیت حضرت معصومه(س) الگوی کاملی برای بانوان است. ۰۸:۴۹:۲۶ … حضرت فاطمه (س) الگوی کاملی برای عفت و پاکدامنی و همسرداری است. ۱۵:۳۹:۳۳ … فرمانده سپاه آستارا: حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای دختران جامعه اسلامی است.

رهبر انقلاب، صبح فردا بر پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی …

www.negaronline.com/…/رهبر-انقلاب،-صبح-فردا-بر-پیکر-آیت‌الله-ها…

۵۸ دقیقه پیش – تهران – ایرنا – حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح فردا (سه‌شنبه) با حضور در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی … امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است … قرار است پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح فردا در مرقد مطهر حضرت امام خمینی به خاک سپرده شود.

فرمانده سپاه آستارا: حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای …

www.khabar-24.com/…/فرمانده+سپاه+آستارا+حضرت+معصومه+س+بهتر

۱۴ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی با اشاره به اینکه حضرت معصومه(س) شهیده راه ولایت است، اضافه کرد: این بانوی … حضرت فاطمه معصومه (س) مناسب ترین الگو برای عفت و پاکی دختران … و طهارت چشم به جهان گشود، مادرش نجمه سلام الله علیها و پدرش امام هفتم، حضرت امام … باید در عفاف، حجاب، پاکدامنی و عبادت حضرت معصومه (س) را الگوی خود قرار دهند.

پارسی نیوز: تالارهای موزه دفاع مقدس فردا سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه …

parsinews.ir/news/page/3723781935789fddfcc1a9d15e91fe97

۳۲ دقیقه پیش – تالارهای موزه دفاع مقدس فردا روز سه‌شنبه ۲۱ دی ماه تعطیل است. … امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای بانوان است.

حضرت معصومه (س) نمونه تمام عیار عفت برای دختران در … – …

www.nashrnews.org/…/حضرت+معصومه+س+نمونه+تمام+عیار+عفت+برای+دخ…

۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امام جمعه صحنه افزود: در این دیدار حضرت مهدی (عج) خطاب به آیت الله فرمودند اگر قرار بر این بود … حضرت معصومه (س) الگوی بی‌نظیری برای دختران جامعه اسلامی است … فرمانده سپاه آستارا: حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای دختران جامعه اسلامی استحضرت فاطمه (س) الگوی کاملی برای عفت و پاکدامنی و همسرداری است.

احتمال بارش پراکنده برای مناطق شمالی استان بوشهر

www.shabakema.com/news/news/152558

امام جمعه آستارا: عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) بهترین… شیائومی از اسپیکر … آیت الله حائری شیرازی: امام انقدر هاشمی را دوست داشت که… اعضای ستاد انتخابات …

پایگاه تحلیلی خبری آذر نگاه خوی – اخبار > بانوان در پاسداری …

azarnegah.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=25&pageid=299…

۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بانوان در پاسداری از عفت خود حضرت معصومه(س) را الگو کنند. امام جمعه خوی گفت: بانوان در پاسداری از عفت خود و پاکدامنی باید به حضرت معصومه(س) …

حضرت معصومه(س) الکوی ولایت‌مداران/ هجرت برای ترویج دین – …

www.kkhabar.com/…استانها/…/حضرتمعصومهس-الکوی-ولایت‌مداران-هجر….

۷ ساعت پیش – حضرت معصومه(س) پس از شهادت امام موسی کاظم(ع) برای ملحق شدن به امام رضا(ع) … لقب معصومه برازنده‌ترین لقب برای کریمه اهل بیت(ع) است … شایانی از حضرت معصومه(س) انجام دادند و مردم با احترام در بهترین جای شهر ایشان را منزل دادند. … حتی قرن‌های متمادی الگوی بی‌نظیری در زمینه اخلاق و عفت و پاکدامنی باشند سعادتمند …

ولادت

fungood.site/tags/ولادت.html

روحانی: سیره اخلاقی پیامبر اسلام(ص) بهترین الگو برای مناسبات فردی و اجتماعی … بیجار در تدارک جشن های ولادت حضرت پیامبر(ص) با محوریت قرآن است … سنندج- ایرنا- امام جمعه اهل سنت بیجار گفت: با توجه به هماهنگی هایی که صورت گرفته …. و روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) مظهر عصمت، عفت، پاکی و پاکدامنی، سرشار از …

معنویت و تقوای حضرت معصومه(س) الگوی جامعه اسلامی باشد – …

donyaekhabar.com/…/معنویت+و+تقوای+حضرت+معصومه+س+الگوی+جامع…

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم الگوگیری از حضرت معصومه(س) گفت: … در جامعه خود و حتی قرن‌های متمادی الگوی بی نظیری در زمینه اخلاق و عفت و پاکدامنی باشند … فرمانده سپاه آستارا: حضرت معصومه (س) بهترین الگو برای دختران جامعه اسلامی استامام جمعه موقت قم: شخصیت حضرت معصومه(س) الگوی کاملی برای بانوان است.

امام جمعه آستارا: خانواده ها نسبت به حجاب فرزندان خود … – آستارا …

astaranews1.mihanblog.com/post/archive/1395/5/page/2

۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امام جمعه شهرستان آستارا مزار نورانی حضرت معصومه (س) را منشاء خیر و برکت برای … سفیر امید افزود: حضرت معصومه(س) به عنوان یکی از بزرگترین بانوان جهان … وی با اشاره به اینکه حضرت معصومه(س) شهیده راه ولایت است، اضافه کرد: این …… معرفی کنیم زیرا عفت ، پاکدامنی و بخشندگی از جمله شاخصه های اساسی سیره …

حجاب صدفی برای مروارید

sadafvahejab.blogfa.com/

اما چادر نزد ما ایرانی ها که زنان ما از قدیم داشتند،بهترین نوع حجاب است. … در دو معنا استفاده شده است، گاه به معنای خود نگهداری و پاکدامنی است و گاه «عفت» به معنای … امام خمینی(ره) پیام آور ارزشهای الهی درباره حجاب و عفاف می فرماید: «توجه داشته باشید …. یاد و خاطره حضرت علی اصغر (ع) صبح امروز جمعه در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد.

خادم افتخاری حرم حضرت معصومه س شد – ۲۴ – دبلیوخبر

wwwkhabar.ir/key/24/خادم-افتخاری-حرم-حضرتمعصومهس-شد

خادم افتخاری حرم حضرت معصومه س شد – ۲۴٫ … ◇ضرورت تبیین سیره الگوهای دینی/ حضرت معصومه (س) بهترین الگوی زن مسلمان است – دانا … ◇امام جمعه آستارا: حضرت معصومه (س) الگویی برای تمامی دختران عالم است – ایرنا · ◇سه بار به جبهه …. ◇تولید علم و تربیت نیرو؛ عوامل موفقیت کشور/ فضیلت و عفت حضرت معصومه باید الگوی …

لزوم توجه به تامین آب در اجرای محور حرم حضرت معصومه (س) تا …

newsfile.ir/…/لزوم+توجه+به+تامین+آب+در+اجرای+محور+حرم+حضرت+معصومه

لزوم توجه به تامین آب در اجرای محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمکران … اردوی فرهنگی و تفریحی بانوان نخبه بخش مرکزی خاش برگزار شد زاهدان – ایرنا – رئیس اداره … حضور خادمان حرم حضرت معصومه (س) در آستارا خادمان حرم حضرت معصومه (س) در میان … و اقتصادی است کرمانشاه- ایرنا- امام جمعه صحنه از حضرت فاطمه معصومه (س) به عنوان یک …

پایگاه خبری حجاب نیوز – پربيننده ترين عناوين همایش :: rss …

edition745.rssing.com/chan-4941262/all_p18.html

وی از زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) و الگو بودن ايشان برای زنان جهان سخن گفت. … اسلامی، گرایش به حجاب و عفت و پاکدامنی از مهمترین شاخصه‌های انقلاب اسلامی شناخته شد … برگزار شد، گفت: بهترين و كامل‌ترين دين، دين اسلام است كه به انسان آرامش می‌دهد. … امام جمعه دليجان در پايان با بيان اينكه مادران ما بايد روش زندگی اسلامی و دينی را به …

استاد علی دوانی در آینه آثار – مهمترین اخبار ایران و جهان

vista.ir/article/300853/استاد-علی-دوانی-در-آینه-آثار

کتاب: تاریخ ولادت، نام و کنیه »حضرت مهدی«)ع(، آیاتی که در روایات یازده امام معصوم در … تسلیم شدن او در برابر فرمان الهی پرداخته و از عفت و پاکدامنی یوسف)ع( و مبارزات موسی … نویسنده جهت ارائه الگوی مثبت به جوانان مسلمان معاصر، در این اثر شرح حال … مدینه و کوفه، خروج سیدحسنی از طالقان، دادخواهی فاطمه)س( و ائمه)ع( سخن گفته است.

دانستنیهایی در مورد استان گیلان – آکاایران

www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/gilan…/120729024257.html

نماینده ولی فقیه در استان کرمان، امام جمعه و استاندار ، ۵ روز عزای عمومی در این استان اعلام کردند. …. این دریاچه در شمار بهترین زیستگاه های طبیعی پرندگان است. … ییلاق های تالش و آستارا ؛ ماسوله جنوبی ترین ییلاق تالش است و پس از آن ییلاق های ….. می شود حضرت معصومه (س) الگوی کامل عفت و پاکدامنی زن مسلمان است پیش فروش اولین …

[PDF]سزد كه بر سر خورشيد سايه اندازيم كنون كه سايه شمس الشموس .. …

www.shamstoos.ir/Content/media/filepool3/2016/1/1448.pdf?t…

مورد توجه است .از ابتکارات بسیارخوب سالهای اخیر ایجاد دهه کرامت است که از میالد با برکت حضرت فاطمه. معصومه س الم اهلل علیها شروع و به میالد امام رضاعلیه …

خبرگزاری آريا – ليست وبلاگ هاي بلاگفا blogfa.com ؛ زنان و …

www.aryanews.com/News.aspx?code=20160403190633285&svc…

۱۵ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پوشش زنان در طول تاريخposhesh0zan.blogfa.comامام عل (ع) فرموده اند : پوشيده و … فرهنگ وهنر همدان۹۳uhfhtarahanelebas.blogfa.comتن من برازنده ي بهترين هاست با … سينه زنان حضرت رقيه (س) باغمعروفhazratroghayetabriz.blogfa.comيا ….. من يک زن هستمsalekebrahimi.blogfa.comنويسنده:معصومه سالک ابراهيمي …

خبرافلاك – خبرافلاک

khabaraflak.ir/fa/search.php?str_search=ربا

امام جمعه خرم آباد گفت:عاشورا جلوه ای از حیات و ممات حقیقی است عاشورا برای این …. واکنش مایلی کهن درباره بازیکن دوپینگی/ مدافع پرسپولیس بهترین بازیکن نیم فصل …… عفت مرعشی در بخشی از کتاب خاطرات خود نوشت: در منزلی که همسایه داشته باشد، …… از جهات برتری و الگو بودن حضرت فاطمه (س) این است که سرور زنان عالم است.

کریمی مولودی ولادت – بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

farzadhasani-ba.smartfeed2.ir/tag/کریمی+مولودی+ولادت

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به مناسبت سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)در روز ۱۴ مردادماه و … معصومه(س) و روز دختر و آغاز دهه ی کرامت با همکاری ستاد نماز جمعه بخش … تا از بانو فاطمه معصومه سرمشق بگیرند و عفت و عصمت این بانوی عزیزه را ….. روز دختر، گفت: فاطمه معصومه(س) الگوی مناسبی برای دختران جوان است به …. بهترین دوستم.

فضیلت زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها

vollyball-ahoo78-ba.crawlblog.ir/ogle/فضیلت…حضرت+معصومه…/۰

حضرت معصومه سلام الله عليها از با فضيلت ترین بانوان خاندان اهل بیت علیهم السّلام می باشد. … “این تسبیح و تعلیم جزو بهترین و برترین تعلیم‌های ملکوتی است که به صورت … از میان فرزندان بزرگوار حضرت امام موسى بن جعفر(ع)، دو فرزند ایشان یعنى …. فاطمه معصومه(س) و نام‌گذاری آن به عنوان روز دختر، گفت: فاطمه معصومه(س) الگوی …

۲۸۹ منتخب ملت در بهارستان‌ مشخص شدند/۸ خردادماه؛ آغاز به‌کار …

sokhane-ashena.com/index.php/archive?id=7841

جمعه, ۱۰ دی ۱۳۹۵. ۱۶:۰۰:۲۰ …… حوزه انتخابیه شبستر: معصومه آقاپور (مستقل) حوزه انتخابیه ملکان: سلمان خدادادی …. حوزه انتخابیه آستارا: داداشی (مستقل) حوزه انتخابیه …

مروری بر دستاوردهای ارتش در سال۹۴؛ ملاقات با اژدهای سرخ در …

sokhane-ashena.com/index.php/archive?id=7145

… دریایی در آستانه روز نیروی دریایی اعلام کرد که “ما در شمال فقط یک منطقه داریم که آن هم منطقه چهارم نیروی دریایی است و شامل پایگاه‌های مختلفی ازجمله در آستارا، انزلی، …

رضا عموزاد مهدیرجی (دبیرسابق،عضو فعال) – افق تربيت – …

www.ofoghe-tarbiyat.blogfa.com/author-ofoghe-tarbiyat.aspx

تاريخ : جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ | ۱۴:۳۰ | نویسنده : رضا عموزاد مهدیرجی (دبیرسابق،عضو فعال) …. بهترین میراثی كه پدران برای فرزندان خود می گذارند، تربیت نیكو است . ….. می شود که کودکان به معلم خود بسیار اعتماد دارند و هرگز در عفت و پاکدامنی او شک … ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومهس” و روز ملی دختران ،را خدمت تمامی شیعیان و …

چاپارک – کلمات کلیدی

chaparak.ir/keywords

مخابراتی دیدار با امام جمعه شهرست سیبسب شهادت امام موسی کاظم نماینده مردم … دریافت یارانه‌ها بهترین رتبه کلام امام خمینی(ره) درمان پرکاری تیروئید اخبار بین الملل هفته … دانشگاهی دوبچه کافی است زیست تخری ابوالقاسم فردوسی عقلانیت، معنویت و …. دانشگاه کویت اینترنت سالم فروزان جشن و شهادت حضرت زینب(س) منطقه وی الگو …

۲۲۱۱۷۱ آلمان|۲۲۱۱۷۲ اسپانیا – جستجوگر خبر نیوز

news.ir/common/autocomplete_tags.php

… اخبار دانشگاه|۲۲۱۴۴۳ دانشگاه ولی‌عصر|۲۲۱۴۴۴ حمایت|۲۲۱۴۴۵ امام جمعه|۲۲۱۴۴۶ ارتش ….. وام |۲۲۲۲۲۰ مومیایی |۲۲۲۲۲۱ بهترین بازیکن میدان یورو ۲۰۱۶|۲۲۲۲۲۲ بهترین ….. الهام شیرزاد|۲۲۳۴۹۴ نایب رئیس بانوان|۲۲۳۴۹۵ رقابت های جهانی|۲۲۳۴۹۶ لباس ….. حضرت معصومه(س) |۲۲۵۳۳۰ تابستان |۲۲۵۳۳۱ حرم حضرت معصومه س |۲۲۵۳۳۲ …

امام جمعه آستارا: حضرت معصومه (س) الگویی برای تمامی دختران …

www.phdazmoon.org/sanjesh_19632.html

آستارا – ایرنا – امام جمعه شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: حضرت معصومه (س) به لحاظ داشتن شاخصه های برجسته معرفتی و اخلاقی الگویی برای تمام دختران عالم است. … حجت الاسلام کاظم حافظ نیا در ادامه حضرت معصومه (س) را بهترین الگو برای تمام دختران …

منزل حضرت امير المؤمنين (ع) – اتاق حضرت زينب کبري (س) – …

ratatoil.rozblog.com/منزل-حضرت-امير-المؤمنين-(ع)—اتاق-حضرت-زينب…

۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بهترین قالب های وبلاگ … منزل حضرت امیر المؤمنین (ع) – اتاق حضرت زینب کبری (س) …. امیرالمؤمنین علی (ع) در کنار سیده بانوان عالمین، فاطمه زهرا (س) یگانه زوج معصوم ... ۲۰ . … همزمان بااولین شب جمعه ماه صفر در ۲۸آبان ماه مراسم خطبه خوانی امام سجاد(ع) و حضرت … حجاب و عفت زینب(س) الگوی زنان و دختران امروز – با حجاب

چاپ – نظر

nazarnews.com/print

۱۵ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تو ترافیک پارک وی بهترین فرصت برای تبلیغات محیطی هستش … در خصوص سوالات شما عزیزان که پیگیر وضعیت بانوان ملوان پس از انحلال …. حرف حضرت حداد همانطور که گفته شد، درست است و می توان این ان قلت را … جنسی، اعتراف به شکست خوردن الگوهای آموزش و پرورش رسمی است. …… جمعه ۲۳ مهر تا ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۵

فرهنگی – خراسان شمالی | پایگاه خبری گرمه

www.garmeh.ir/search.aspx?id=%20فرهنگی

دیدار بانوان عرصه فرهنگی شهرستان گرمه با امام جمعه این شهر …… دانش آموزان زيارت اولي شهرستان گرمه به ميهماني آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) و …. استاندار خراسان شمالی گفت:پیشگیری و مقابله بهترین روش در بحث مبارزه با مواد …… بدون ترديد شخصيت حضرت فاطمه زهرا(س) در همه اعصار الگوي بسيار مناسبی برای مادران و دختران است؛ …

همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis

۸, سیستم نوین پیشنهاد دهنده وب با استفاده از الگوی رفتاری کاربران و زنجیره ….. گرم کن کوره۱۵۱ – H واحد تقطیر در خلائ شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به ….. ۳۱۶, بررسی هنرهای تجسمی دوره صفوی با تاکید بر ضریح و حرم حضرت معصومه(س) …. ۳۷۴, ضوابط و معیارهای تحقق جرم جریحه دار کردن عفت عمومی, مجید اهرون, دانشکده …

هفته نامه آدینه شهرستان املش

adinehamlash.blogfa.com/author/adinehamlash/amlashnews.com

هفته نامه آدینه ستاد نماز جمعه شهرستان املش … با سلام به پیـــشگاه حضـــرت ولی عصـــر(عج) و روح مطــــهر حضـــرت امام ….. ولادت حضرت معصومه(س)مبارک باد. …… بهترین زیور مؤمن تواضع است و جمالش عفت ورزی و شرفش دین فهمی و عزّتش ترک قیل و قال. …… و الگوی زنان پخش شد از آن جمله، یکی از خانمها درباره فاطمه زهرا(س) مطلبی قریب به …

زیبا ترین خورشید عشق

yasaman43.blogfa.com/

+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت توسط یاسمن | نظر بدهید … افراد در جامعه و نزد خانواده خود شده و جريحه‌دار شدن عفت عمومي جامعه را نيز در پي داشته است …. وجود امام زمان عليه السلام از آيات قرآن، روايات رسول خدا و ائمه معصومين عليهم السلام …. ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) بر تمام شیعیان جهان مبارک باد .

۶ – آستارا نیوز

astaranews1.ir/page/6?tag=آزادمطالب/آزادمطالب/خواندنیدانستنی

۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امام جمعه شهرستان آستارا مزار نورانی حضرت معصومه (س) را منشاء خیر و برکت برای … سفیر امید افزود: حضرت معصومه(س) به عنوان یکی از بزرگترین بانوان جهان … وی با اشاره به اینکه حضرت معصومه(س) شهیده راه ولایت است، اضافه کرد: این …… معرفی کنیم زیرا عفت ، پاکدامنی و بخشندگی از جمله شاخصه های اساسی سیره …

عفت در رفتار ۷ | پرهيز از تشابه به جنس مخالف – صفحه نخست

faridfathi-ba.zozanaqe.ir/…/عفت+در+رفتار+۷+%۷C+پرهيز+از+تشابه+…

۲ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – خشونت حالتی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می‌کند. …. جالب اینجاست كه علی مطهری بدون ارائه هرگونه سندی، به امام جمعه مشهد اتهام می‌زند و …. الگوهای نا مناسب رفتاری در خانواده: ….. رابطه ازدواج با سلامت روان بانوان کارمند بین۳۰تا۴۰سال دانشگاه ه ازاد …

دروغ بزرگ داماد سر سفره عقد – سایت خبری تحلیلی تابناك …

tabnak.ir › اجتماعی › داخلی

۱۱ مرداد ۱۳۸۹ ه‍.ش. – فعالیت فرقه ضاله شاهدان یهوه در آستارا جام جم: كلاهبرداري از زنان … جمهوری اسلامی آنقدر قوی است که اساسنامه قانونی ما را عوض کرد! /آیت‌الله یزدی: بازی …

فضای مجازی – مدافعان حرم ::

haram.shblog.ir/textMode/groupID-18.html

آمده است تا به شما اطمینان دهد و زمین را از امنیت پر کند ….. آیت الله النمر با برپایی نمازهای جمعه و جماعت و شرکت دادن زنان و استفاده از توانایی های آنان در زمینه های دینی و …

عقاید و احکام – مشاهده مطالب

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=935&subjectID=1003

این شب بازاست و سنّت است در آن زیارت امام حسین علیه السلام و دعاء یا دائِمَ الْفَضْلِ ….. و از آن زمان به بعد حضرت معصومه (س) تحت مراقبت برادرش امام رضا (ع) قرار گرفت. …. امام جعفر صادق (ع) در پگاه روز جمعه یا دوشنبه هفدهم ربیع الاول و یا غره رجب سال ۸۰ ….. به امام صادق و امام کاظم(ع) بود و این بهترین مدح و تعریف از این گوهر عالمتاب است.

آسمانی

argefroud-pb.chartblogs.ir/

حضرت ایشان در این مورد با استناد به عقبه ی حوزوی و دیدگاههای حضرت امام خمینی … و در ۳ مرداد ۱۳۹۳ مصادف با آخرین جمعه ماه رمضان سال ۱۴۳۵ قمری در تهران پس از تحمل چند سال ….. معاون هماهنگی و تبلیغات نیروهای مسلح، گفت: مرحوم سلیمی الگویی برای ارتش و …… حضرت معصومه (س) از جمله بانوان گرانقدر و والا مقام جهان تشیع است و مقام علمی …

دانلود فیلم دیگری مهدی رحمانی با کیفیت عالی – وتار | آرشیو …

wtaar.com/post/35052/دانلود-فیلم-دیگری-مهدی-رحمانی-با-کیفیت-عالی

۲۶ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بهترین بازیکن بادران – فجرسپاسی۱. … او که پدرش را از دست داده، ناچار است همراه با مردی که به زودی ناپدری‌اش می‌شود به تهران سفر کند. ….. دارم مادر نشان داده · توزیع آخرین قسمت شهرزاد · بارش ها در ۷ استان بعد ازظهر جمعه شدت می رد …. پیام رادیویی امام خمینی بعد از حمله عراق در ۳۱شهریور۵۹ دزدی آمده یک سن انداخته فرار کرده …

[PDF]شماره ۱۵ – کانون بازنشستگان ناجا

kb-naja.ir/Majale/15.pdf

دشمنان را به بهترین وجهی مسدود کرده است که خلق حماسه های مختلف در تاریخ انقالب … اینک در ادامه راهِ امام امت)ره(، رهبر معظم انقالب حضرت آیه اهلل العظمی امام خامنه ای ….. کسی که حیا و عفَّت … و مادری بافضیلت و پاکدامن برای فرزندان شما … مقدس حضرت معصومه )س( در قم به خاک سپرده شد. … و حضرت محمد )ص( را اولی و بهترین الگو برای پیروی.

تالشان نيوز وبلاگ ۲۴ – ۱

weblog24.link/blog/an1390

۱۷ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – آستارا: دوران جوانی بهترین فرصت برای خداجویی است … ایی اردوی فرهنگی و ورزشی سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان را …… س !!! رست دفتر نظارت شورای نگهبان در گیلان به رصد صلاحیت افراد از …… خانم معصومه صلواتی …… خود را شدیداً حفظ نمایند و برای خدا عفت و عصمت و پاکدامنی خویش را پاک و محفوظ از …

این بازیگر طنز، به دلیل شباهت با احمدی نژاد ممنوع الکار … – …

astaranews1.blogfa.com/author/astaranews1?p=106

شورای عالی حوزه هم از حضرت آیت الله مومن عضو این شورا که از اعضای مجلس خبرگان …… میلاد حضرت معصومه (س) روز دختران، اظهار کرد: حضرت معصومه (س) الگوی دختران است و … باید الگوی دختران جهان باشند، افزود: اگر دختران یک جامعه دارای عفت باشند این عفتامام جمعه آستارا، اضافه کرد: سال‌های متمادی است که توسعه عمرانی امامزاده این …

زندگینامه مشاهیر ایران و جهان جلد ۱۸ – قائمیه

download.ghaemiyeh.com/…/9142-f-13920823-zendiginameh-mashaher…

از شرایط گذشته دو و میدانی بانوان راضی نیست، می‌گوید: یادم است یک‌بار در نیمه ماراتن، اول شدم. ….. وی در شب جمعه ۲۲ شعبان سنه ۵۸۸ ق ه وفات یافته و در بیرون حلب در بالای کوه معروف …. ترجمه‌های او از بهترین آثار ادبی و اخلاقی زبان عربی شمرده می‌شوند. …… از مسجد امامِ قم به حرم حضرت معصومه (س) تشییع شد و با تجلیل فراوان، در جوار …

وصیتنامه و زندگینامه شهیدان و جانبازان – blogfa.com

zendeginame-shahidan.blogfa.com/1392/01

توسط : داود صیاد مالفجانی – تاریخ : جمعه شانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۰:۴۹ ….. قطعنامه ۵۹۸ با درایت و هوشیاری حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی پذیرفته شد. …… حجاب خود را حفظ كنيد كه حجاب پاكدامني و عفت شماست. …… از فرهنگ دینی که فاطمه (س) یکی از عمده ترین ارکان آن و الگوی ارایه شده و کامل برای زنان عالم است گاه به …

{{ کشکول راز }}

kashkuleraz.persianblog.ir/1391/4/

۴۰ حدیث از امام حسن عسگری ع(۱) …. بهترین شرایط برای تسبیح حضرت زهرا س(۱) ….. سه چیز است که بر هر مسلمانی لازم است : غسل جمعه و مسواک کردن و استعمال بوی. خوش . ….. خدایا محمد و آل محمد و دوستان محمد و آل محمد را عفت و اندازه روزی مقدر فرما ، …… نسبت به محرّمات الهى عفیف و پاکدامن باش تا عابد و بنده خدا باشى. …… ۱) – انتخاب الگو

این تصاویر شما را سرکار می گذارند!! – جزین وطنم

jazinv.persianblog.ir/1390/7/

۲۸ مهر ۱۳۹۰ ه‍.ش. – ۱ ذی القعده ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) …. را به گناه نیالود و همواره در امور زندگی شرط عفت و اخلاص را رعایت می کرد. …… و به وسیله کتاب “فاطمه فاطمه است” دکتر شریعتی حضرت فاطمه(س) را …… ما تنها نیستیم بلکه الگو و راهنمایی داریم که در هر مقطعی یک امام بودند که …… حضور بانوان در راهپیمائی های زمستان ۵۷٫

listlisthttptemdesign.irpagelistlistlistlisthttpkashkool444 …

quran-ahlebeyt.havah.ir/…/listlisthttptemdesign.irpagelistlistlistlisthttpkas…

تفاوتی که بين منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بين ظاهر و باطن است؛ یعنی منع … اطاعت از فرمانده هستی است، حجاب بوی خوش عفاف و پاکدامنی است، زن این موجود ظریف، …. امام صادق علیه السّلام فرمودند: …. کامل‌ترین و بهترین نوع حجاب اسلامی بانوان چادر مشکی ساده است؛ با توجه بدان چه گفته … کیفیت حجاب و پوشش حضرت زهرا س.

خان – پایگاه اطلاع رسانی الیگودرز

heygar.ir/fa/search.php?str_search=خان

نجات دادن انسان ها یکی از بهترین کارهایی است که انسان ها می توانند در زندگی خود انجام دهند. … جشنواره فرهنگی وهنری رضوی ویژه بانوان وخانواده هنرمندان دیروز درتالار فرهنگ وهنر اداره … حجت الاسلام جعفر پوردر جشن میلاد حضرت معصومه(س) در سالن ارشاد که با حضور …. حجت الاسلام ارزنده امام جمعه و خطیب این هفته نماز جمعه شهرستان الیگودرز …

اگر پسری بیاد خواستگاری تون که قبلا صیغه داشته …

khbartar.blog.ir/…/اگر-پسری-بیاد-خواستگاری-تون-که-قبلا-صیغه-داش…

۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – یا حرفی از آن نزند و بگوید تا به حال با کسی نبوده است؟ …… یه پسر که صیغه کرد و جدا شد مطلقه س شما باید با یه مطلقه ازدواج کنید …… جمعه ۱۳ شهریور ۹۴; ۰۰:۰۳ …… و برای فکر میکنم صدمین بار وقتی خدا درباره حضرت یوسف که پیامبرشه و معصومه …… دختراها جواب بدن: آیا حیا و عفت و پاکدامنی یه دختر به اینه که فقط …

حجاب | دوئل

www.duelfa.com/2253/حجاب

شما تکبیر گفتن زنهای همراه حضرت زهرا س را هنگام عروسی نشنیدید؟نخوندید؟ ….. رنگ مشکی چادر ، این حجاب برتر ، رنگ وقار و عفت و زیبایی یک زن است . چهار : حدس می …

پو اس ام اس | نفت چال روستایی درسرزمین نجابت پاکی ها | …

poosms.ir/list/نفت+چال+روستایی+درسرزمین+نجابت+و+پاکی+ها.html

الگوی زنان جهان ♥ … با سلام و تبریک ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها (و گرامیداشت روز دختران) … چند سالی است که تامین آب شرب روستای کیاپی به اداره آب و فاضلاب روستايي … و زبان و قلب میخواهیم باید به مرکز و محور عصمت الهی حضرت زهرا (س) پناهنده شویم … اگر پاکي و طهارت و عفت،در چشم و گوش و زبان و قلب میخواهیم

سرگرمی – امیدوار به دوازده

omidvar-12.persianblog.ir/tag/سرگرمی

بهترین وبلاگ دعا”مناجات”سرگرمی”تفریحی”اموزشی. … حضرت امام ، سپس با اشاره به اعلان برائت از مشرکین در سوره توبه، قیام جهانی حضرت مهدی …… های بزرگ نظیر الگوهای تقوی و عفاف چون فاطمه ی زهرا «س»و زینب کبری «س» و دیگران، متوجه می … عفت رفتاری یک ویژگی فطری بشر است و عنصر زن، بیشتر به این خصیصه آراسته شده …

هفته اوّل مهر ۱۳۹۰ – جزین سلام

jazinv.blogfa.com/90071.aspx

۷ مهر ۱۳۹۰ ه‍.ش. – در برپایی نماز جمعه نقش مؤثر و فعالیت چشمگیری داشت. … پیوسته صحبتهای امام را با جان ودل گوش می‌داد و امام (ره) را رهبری شایسته و …. حضرت معصومه(س) الگوی زنان و دختران ایرانی است، پاکدامنی، عصمت و بندگی خدای … معصومه(س) شده است که بانوان ایرانی باید از ایشان الگو بگیرند و حجاب و عفت خود را حفظ کنند.

[PDF]اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع توسط محمدرضا … – …

sh-zeitoun.ir/archive/536.pdf

۳ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – ايجاد زيرساخت هاي فرهنگي حق هنرمندان رودباري است …. عصر ایران- ۲۰ سال پیش و در شامگاه جمعه …… دانش اندوزی را با اندیشه ورزی و این هر دو را با پرهیزگاری و پاکدامنی بیامیزید …… خبرنگاران بعد از خداوند بهترين ناظران بر عملکرد مسئولین هستند …… امام جواد )ع( است و از بانوان واال … حضرت معصومه )س( به قم با نام.

اسفند ۸٧ – علوم حسابداری

trah.persianblog.ir/1387/12/

۲۸ اسفند ۱۳۸۷ ه‍.ش. – بهترین شانس این است که چنین شخصی فردی با موهای تیره و هدیه ای در دست باشد. ….. طعم زندگی است: از امام صادق (ع) در باره طعم آب پرسیدند، حضرت فرمود: … در بیانات معصومان (س) از تأپیر شگرف هوا بر جسم و جان سخن رفته و …… آخر سال از روی آتش می پریدند تا یاد آور عفت و پاکدامنی سیاوش باشد . …… معصومه وروانی …

اخبار استان بایگانی – صفحه ۸ از ۲۹ – دیگر رسانه ها | …

shababpress.ir/Cyberspace/news/اخبار-استان/page/8/

فرمانده سپاه الیگودرز گفت:حضرت امام در فلسفه تشکیل بسیج آینده انقلاب را مد نظر داشت. …. گفت: یادواره‌ها بهترین فرصت برای ترویج ایثار و شهادت است، دستگاه‌ها باید در ….. امام جمعه قزوین یادآور شد: امروز در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی با امام ….. بیان اینکه اماکن مقدسی مانند مسجد جمکران و حرم حضرت معصومه(س) در شهر قم وجود …

ریو – صفحه ۶۵۷

riojuniur.cofeblog.ir/page/657

۲۲ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – خانواده کانون اصلی حفظ سنت ها ، هنجارها و ارزش های اجتماعی است و شالوده ی . … در واقع بهترین پایگاه برای ایجاد تغییرات فرهنگی در جوامع از جمله …. ،گفت: عفاف و حجاب بانوان ….. هیئت بیت الاحزان حضرت رقیه(س) » آسیب های ماهواره ۲ ….. به گفته امام جمعه اهل سنت قشم، خانواده ها نباید در مسیر تهاجم فرهنگی دشمنان قرار .

سایتهای همسریابی! – بولتن نیوز

www.bultannews.com › صفحه نخست › اجتماعی

۳ مرداد ۱۳۹۱ ه‍.ش. – جام جم آنلاين: نادره ۳۵ ساله و مجرد است او دوست دارد ازدواج كند. … اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نه‌تنها ازدواج موقت گزينه مطلوب بانوان مجرد نيست، …… و اگه خودتو به کمیته امام یا انجمن های خیریه معرفی کردی غیر مستقیم …… من الگو هستم واسه همتون. …… ولی میبینم که با این افکارات کلا تعطیلات رسمی کشور هستن و جمعه شدن.

یا – آرشاويا

arshavia.arisfa.com/یا/

یا – آرشاويا – آرشاويا.

کلیپ کوتاه بازی زنان در جنگل – صفحه اصلی – یک مدیر

mahin3801.ro24.ir/…/کلیپ%۲۰کوتاه%۲۰بازی%۲۰زنان%۲۰در%۲۰جنگ…

دارند زینت هایی را که معمولا پنهان است، در نزد نامحرمان بپوشانند. … کن که از نظر اندام واخلاق،پاکدامنی،نگهداری مال و ابروی شوهر،زیبایی و فرزند اوری سرامد زنان باشد … بهترین منابع فولات: انواع آجیل های خام، سبزی های پهن برگ و مکمل های حاوی این ویتامین. …. شاید برای بعضی این شبهه ایجاد شده که ، پس حضرت امام ره با حق رأی زنان در  …

[PDF]بخش خصوصی ، دفترچه های بیمه سالمت را پذیرش نمی کند – …

www.daryanews.ir/upload/1988_1.pdf

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ابراز نگرانی طالب از ورود بانوان به ورزشگاه … آدرس :بندرعباس- بلوار امام خمینی نرس یده به میدان ش هدا … و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سالمت ایران ، از خدمات دکتر »پاکدامن« …. در این نشس ت که فرماندار، دادس تان و ریی س اردوگاه …… بنویسیم اما مادرم می گوید؛بهترین کار این است که حفره ها را با خاک …

جستجو – صفحه نخست

www.fotbalistha.ir/main/search.php?some_data_1=بیشتر

بیشترین مفهومی که حضرت امام که در وصیت نامه به مردم ایران تأکید کرده‌اند از لحاظ ….. همانقدر که برای ما سخت است الگوی مصرفمان را تغییر داده و یاد بگیریم کمتر از کولر …… حضرت معصومه(س) حاجتم را برآورده کرد و آقا با حضور در منزل ما فرمودند که به …… حلال بر اندام مرد، زن را خوشدل و راضی می کند، و به عفت و پاکدامنی او می افزاید.

[PDF]در باب ماهواره ناتوانی ما بد است – آرمانگرا

armangera.net/archive/armangera12.pdf

این نشریه از معدود نشریات دانشجوئی است که با ماهیت آرمانگرایانه والبته در قالب … امیدوارم این اعتقادات و تالش شما فرهیختگان با عنایت حضرت بقیه اهلل )عج موجب … پرشور و انقالبی که تربیت شدگان مکتب امام خمینی و رهبر انقالب و شهدا هستند …… نمایند، زیرا از نظر برنامه ریزان تمدّن غرب خطر الگویی که در …… فاطمه زهرا)س( است.

گلشن ابرار جلد ۱ – قائمیه

download.ghbook.ir/download.php?id=4407&file=315-f…golshane…

روزی بر آن شد تا نامه ای به امام و پیشوای خود حضرت مهدی (عج ) بنویسد و از ایشان ….. و دوستی ائمه معصومین علیه السلام بهترین شاهد بر این شخصیت بزرگ است (۵۷) به …… معروف است و بانویی پاکدامن و عفیف و در شمار بانوان فقیه و دانشمند یاد شده است . …… هنگام اقامتم در کهک قم نوشتم و روز جمعه برای زیارت قبر دختر موسی بن جعفر (س ) …

نیوزهاب – وزارت راه و شهرسازی

www.newswire.ir/bulletin/cfa47f419c/type/html

۴ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. – فرماندار کرج افزود: صابونی مدیر کل جدید راه و شهرسازی یکی از بهترین ها است و با …… تجمع در مقابل دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد …… های مختلفی برای عبور منوریل از مقابل حرم مطهر حضرت معصومه (س) مطرح …… و ارتشی و نماینده و محافظان و همچنین عفت، فاطی، مهدی، سارا و خانم ها مطهری،

محسن علی اکبری آثار سینمایی مروج فرهنگ تجمل‌گرایی شده‌اند

arashfahim-ba.smartfeed.ir/ogle/محسن+علی+اکبری++آثار…/۳۰۰

۵ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – از شرکنندگان این نشست خانمها راحله نصیری،معصومه حاج محمدی و بویژه خانم معصومهامام جمعه سراب گفت: برجام یکساله شد و آنچه که در این بکسال به چشم خورد … حسینی امام جمعه خمین ، تعدادی از مسوولان دستگاه های اجرایی و جمعی از بانوان … تا بیت قدیمی حضرت امام (ره) را با سردادن شعارهایی نظیر “یا فاطمه شعار ما است، …

زند گی نامه کرامات و معجزات معصومین (ع)

zakeren110.blogfa.com/author/zakeren110?p=4

۱ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. – پدرش امام هفتم شيعيان حضرت موسي بن جعفر عليه السلام و مادرش حضرت ….. ق دختري ۱۳ ساله از اهالي ((آب روشن آستارا)) به اتفاق پدر و مادرش به قم آمدند …. لذا روز جمعه (۲۳/۲/۷۳)ساعت ۳۰/۷ دقيقه بعد از ظهر به حرم مطهر مشرف شديم. ….. حضرت معصومه (س) از جمله بانوان گرانقدر و والا مقام جهان تشيع است و مقام علمي بلندي دارد.

http://cofekhabar.ir/news/115023/بازدید-وزیر-کشور-از …

cofekhabar.ir/sitemap-24.xml

… -خواستار-توقف-درگیری-ها-در-حلب-تا-قبل-از-عید-قربان-است ۲۰۱۶-۱۲-۲۸ daily 0.8 … 0.8 http://cofekhabar.ir/news/115085/بزودی-کتابی-درباره-حضرتمعصومهس– …… ۰٫۸ http://cofekhabar.ir/news/116179/امامجمعهآستارا-درس-بخشش-را-از-امام-جواد-ع– …… /۱۱۶۸۵۳/حضرت-فاطمه-سالگوی-کاملی-برای-عفت-و-پاکدامنی-و-همسرداری-است …

خانه مشاور

pirastefar-blogfa.parsblogs.ir/

امام صادق (ع) می فرماید: «قضای نماز و روزه او بر عهده کسی است که از همه نسبت به میراث او ….. توهین به موحد بزرگ حضرت ابیطالب و اجداد پیامبر صلوات الله علیه و آله(مثنوی …. شب های جمعه زنان قونیه در منزل امین الدین میکائیل که نایب خاص سلطان بود گرد مى‏ ….. ۸-درمورد زنان پاکدامن غیرت به کار نبرد،زیرا که این امرسبب فساد برای وی …

جستجو – پایگاه تحلیلی خبری دولت فراگیر

www.dolatefaragir.com/1392/main/search.php?some_data_1=بیشتر

بیشترین مفهومی که حضرت امام که در وصیت نامه به مردم ایران تأکید کرده‌اند از لحاظ ….. همانقدر که برای ما سخت است الگوی مصرفمان را تغییر داده و یاد بگیریم کمتر از کولر …… حضرت معصومه(س) حاجتم را برآورده کرد و آقا با حضور در منزل ما فرمودند که به …… حلال بر اندام مرد، زن را خوشدل و راضی می کند، و به عفت و پاکدامنی او می افزاید.

دانلود مداحي اربعين محمد طاهري – عکسین

www.funyblog.ir/tag/محمد/محمد.htm

۲۲ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دانلود مداحی حاج محمد رضا طاهری شهادت حضرت معصومه ۹۴. …… ۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود استیکر اسم ها» ثبت شده است – لینک های استیکر ….. عکس نوشته و لوگو اسم محمدرضا – بهترین های روز ایران …… امام جمعه آستارا: علم امام محمد باقر(ع) از آستان الهی نشأت می‌گرفت …… نام مادر گرامی حضرت معصومه (س) کدام است؟

درد نیوز – blogfa.com

iranh1.blogfa.com/1392/04?p=2

اصلاح طلبی ایرانی در اغلب مواقع در پی تغییراتی تدریجی است ولی تفاوت آن با ….. طرح تبدیل به یک الگو شده، چنانچه برخی از کشورهای دیگر نیز درصدد اجرای آن هستند. …… حضرت امام‌(ع)، امام‌رضا(ع) و امام‌حسین(ع) را خیلی دوست دارم و به حضرت معصومه(س) …… امام جمعه آستارا با تأکید بر اینکه قوانین حجاب باید در کشور بدون اغماض اجرا …

آلمان و جنگ جهانی دوم – رکاب وتاریخ – blogfa.com

bootimaz.blogfa.com/author-bootimaz.aspx

و به او گفت: تو نگهبان خانه انسان خواهی بود و بهترین دوست و وفادارترین یار انسان خواهی شد. … آلمان و جنگ جهانی دوم جمعه ۱ آذر۱۳۹۲ ۲۱:۴۸ بعد از ظهر ….. خدمتتان عرض می‌کنم نزدیک‌ترین قبر به حضرت معصومه(س) قبر فتحعلیشاه است. … از روزیکه فتحعلیشاه فوت شد و او را بردند تا در حرم حضرت معصومه دفن کنند تا امروز نزدیک به ۱۷۰ …

اردیبهشت ۸٩ – از هر دری سخنی

jonamlol.persianblog.ir/1389/2/

۱ خرداد ۱۳۸۹ ه‍.ش. – در پی انفجار بمب صوتی در حرم مطهر حضرت امام(ره) شایعه بمب گذاری در برخی اماکن و … ۸ آیت الله جنتی (دبیر شورای نگهبان) در خطبه های نماز جمعه ۹ مرداد خود با اشاره به …. تکذیب خبر سایت‌های فتنه‌گر درباره دیدار بانوان طلبه با موسوی و رهنورد …… جامع عارف کامل و مهربان و رهبری مقتدر امام خمینی(س) را مخدوش نموده است.”.

دانلود فایل htm کتاب گلشن ابرار جلد۱ – موسسه سیره علما

www.sire-olama.ir/wp-content/…/315-f-13880101-golshane-abrar-j1.htm

(۱۰) و از کلام بزرگان نقل شده است که امام زمان (عج ) فرموده اند : (الکافی کاف لشیعتنا) ….. شیخ صدوق به خوبی دریافته بود که بهترین شیوه برای حفظ و حراست از سخنان …… پس از مراسم تشیع پیکر پاک آن فرزانه در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه علیهم …… معروف است و بانویی پاکدامن و عفیف و در شمار بانوان فقیه و دانشمند یاد شده است .

خرداد ۸٩ – خبرنامه ایران

khabarnamehiran.persianblog.ir/1389/3/

۳۱ خرداد ۱۳۸۹ ه‍.ش. – در این زمینه نظر آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران را جویا شدیم. …… وی افزود: نخست اینکه، شروع این‌کار در شهر قم و حرم امن حضرت معصومه(س) بوده و دیگر … وجود پر برکت حضرت آیت‌الله نوری همدانی در این زمان حقیقتا الگویی مناسب برای …… فکر می کنند اگر زنی حجاب نداشت از دایره پاکدامنی و عفت خارج شده است.

خانه مشاور

www.pirastefar-blogfa.nahamta.ir/

امام صادق (ع) می فرماید: «قضای نماز و روزه او بر عهده کسی است که از همه نسبت به میراث ….. توهین به موحد بزرگ حضرت ابیطالب و اجداد پیامبر صلوات الله علیه و آله(مثنوی ….. حکمت ۲۲۷ : بهترین خو های زنان بدترین خو های مردان است که تکبر و ترس و بخل باشد. …. ۸-درمورد زنان پاکدامن غیرت به کار نبرد،زیرا که این امرسبب فساد برای وی …

[PDF]رقابت ۲۰۰۰ کارگر در المپیاد ورزشي از ۳۱ استان در … – در حال …

dl.bashirnews.ir/newspaper/User/4759.21.pdf

۵ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – می شود. چرا روز والدت. حضرت زینب)س( روز. پرستار نامگذارى شده. است؟ …. امام جمعه و فرماندار ش یرگاه و مردم و کسئولین … وی با اشاره به اينكه آستارا نقش موثری در ارتباط …. عفت در همه مراحل سفر، و عمل به وظيفه در ….. صبر و مقاومت، پاکدامنی و عفاف، پشتكار و ايمان، … حسب و نسب و از بهترين بانوان طاهره که دارای.

هفته اوّل خرداد ۱۳۹۱ – شهادت

naasereen.blogfa.com/91031.aspx

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ ه‍.ش. – در حال حاضر این زیارتگاه مشتاقان زیادی دارد و هر صبح جمعه در این مکان مقدس …. گروه‌های پزشکی به مناطق محروم شهرستان‌های رودبار، آستارا، فومن، شفت، ….. به همین دلیل بهترین اقدام در جهت حفظ دینداری ،انتخاب همسر متدین است و سپس به یاد خدا بودن . …… مدیر دفتر تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) افزود: امام هادی …

مجله تلویزیون ( نقد و بررسی فیلم و سریال های تلویزیون ) …

parsianforum.com/archive/index.php/t-60261-p-13.html

۲۰ فروردین ۱۳۹۰ ه‍.ش. – غزل سپيد به مناسبت ولادت ام المصائب بانوي کربلا حضرت زينب (س) از شبکه … دادم يا گفتيم شغل يكي از شخصيت‌ها اين باشد كه تاكسي بانوان داشته باشد و. …… او را الگويي مناسب براي خبرنگاران صدا و سيما در خارج از کشور عنوان کرد. ….. «رؤیای پابرهنه ها» عنوان فیلمی داستانی از كره جنوبي است که روز جمعه ۲۶ …

عشق فقط یک کلام حسین علیه سلام

borosli-rzb.feixiansi.com/

زکزاکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، شیفتۀ امام خمینی(ره) شد و سال‌ها بعد. … این واکنش‌های غیرارادی است که تعیین می‌کند در صورتیکه حملهٔ حریف در ادامه خطرساز …… و چهارشنبه تمرین می‌کنید و سه‌شنبه،پنجشنبه و جمعه روزهای استراحت شماست. …… آيت الله بهجت هر روز در تمام عمرشان دو ساعت به حرم حضرت معصومه (س) مي ‌رفت.

دانلود مداحي اربعين محمد طاهري – عکسین

www.aksin.loxtarin.com/tag/محمد/محمد.htm

دانلود مداحی حاج محمد رضا طاهری شهادت حضرت معصومه ۹۴. …. شب شهادت حضرت رقیه س ۱۳۹۵ – کربلایی حسین طاهری-نوحه . …… ۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود استیکر اسم ها» ثبت شده است – لینک های استیکر ….. عکس نوشته و لوگو اسم محمدرضا – بهترین های روز ایران …… امام جمعه آستارا: علم امام محمد باقر(ع) از آستان الهی نشأت می‌گرفت.

آیا بوقناق برای زنان باردار مفید است

blogreader.ir/search/آیا+بوقناق+برای+زنان+باردار+مفید+است

آیا میدانستید بانوانی که ویتامین دی کمتری دارند نسبت به دیگر بانوان درد … هزاران سال است که از سیب به عنوان یکی از بهترین و متعادل ترین ماده غذایی نام برده می شود. ….. کانال تلگرام آستان حضرت معصومه · ادرس کانال تلگرام عهای پوزینش زنا شویی …… اخرین خبرازقتل برادرزاده امام جمعه ایلام · انشادرباهی بوی خاک پس ازبارش باران …

پیغام ورود و خروج – نظر سنجی انتخابات – blogfa.com

ghadir110.blogfa.com/author/ghadir110/

نيست، بلكه توحيد كامل است و سجده براى امام حسين نيست، سجده بر بهترين … اسلام است كه در آن به دستورات حضرت خاتم الانبياء(صلى الله عليه وآله) دقيقاً عمل شده است. ….. به همين دليل، امام جماعت يا امام جمعه به كسى اطلاق مى شود كه پيشواى مردم در نماز باشد. ….. (و سخنان ديگرى كه عفّت قلم اجازه نقل آن را نمى دهد). ….. والاترین الگوی شهامت و

شهریور ۱۳۹۲ – شهدا – blogfa.com

si1357.blogfa.com/1392/06

با این که یک کشوری عربی بود ولی مدافع آرمان های امام و انقلاب بوده و است . ….. را از زینب (س) بگیرد و امیدوارم همچون دیگر خانواده ی شهدا استوار و مقاوم بمانید و کاری نکنید که دشمنان را شاد کند … بسیجی اعزامی از آستارا اسدالله اسدی دارستانی ….. امام علیّ بن موسی الرضا(ع) که روز جمعه را روز ظهور حضرت مهدی(ع) می‌داند ، در یکی از بهترین …

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود