انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر و کشف ۱٫۵ تن مواد افیونی

انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر و کشف ۱٫۵ تن مواد افیونی – …

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951018000834

۲۴ دقیقه پیش – فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام سه باند بزرگ مواد مخدر و کشف قریب به یک و نیم تن مواد افیونی در این استان خبر داد.

فارس – انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر و کشف ۱٫۵ تن مواد افیونی – …

sahebkhabar.ir/…/انهدام۳باندبزرگموادمخدر-و-کشف-۱-۵-تنموادافیو

۲۴ دقیقه پیش – فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام سه باند بزرگ مواد مخدر و کشف قریب به یک و نیم تن مواد افیونی در این استان خبر داد.

انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر و کشف ۱٫۵ تن مواد افیونی – …

khabarfarsi.com/u/31066252

۳ دقیقه پیش – انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر و کشف ۱٫۵ تن مواد افیونی. سردار حسین رحیمی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: مأموران انتظامی …

نتیجه تصویری برای انهدام 3 باند بزرگ مواد مخدر و کشف 1.5 تن مواد افیونی

{“cb”:6,”cl”:9,”cr”:18,”id”:”fQLJzSTr6pl7vM:”,”oh”:400,”ou”:”http://www.ana.ir/Media/Image/1394/04/01/635705703805798731.jpg”,”ow”:600,”pt”:”آنا | انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ کشف بیش از …”,”rh”:”ana.ir”,”ru”:”http://www.ana.ir/news/167225″,”st”:”آنا”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRDPBzfbYArHwgvSctTLYBtX0-qAUOiZuEVxDr667wwFWgFnAQuyXoFeafr”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای انهدام 3 باند بزرگ مواد مخدر و کشف 1.5 تن مواد افیونی

{“cl”:6,”cr”:12,”id”:”uC1z0RK5A4HbxM:”,”oh”:451,”ou”:”http://basijpress.ir/images/news/87314/thumbs/87314.jpg”,”ow”:800,”pt”:”انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ کشف یک تن و ۷۴۷ …”,”rh”:”basijpress.ir”,”ru”:”http://basijpress.ir/fa/news-details/87314/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%7C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%86-%D9%88-747-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C/”,”st”:”بسیج پرس”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRUJ4w6leMLGxST8aZYfAV6PXLnlLMks7yK1U2r5LSinoPA0rSKLY6_3wVA”,”tw”:160}
نتیجه تصویری برای انهدام 3 باند بزرگ مواد مخدر و کشف 1.5 تن مواد افیونی

{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:18,”id”:”RaChWVK5PxOIUM:”,”oh”:300,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/irna/82224987/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85+3+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.gif”,”ow”:450,”pt”:”انهدام چند باند مواد مخدر به دنبال دستگیری قاچاقچی بین\u200cالمللی در …”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/farsnews/13950704000671/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ5pqsIPuzqSUTwulo9oR43UZWk7oiQSckXxOYOpMP5SmsJFdY70CmJAN2N”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای انهدام 3 باند بزرگ مواد مخدر و کشف 1.5 تن مواد افیونی

{“cb”:12,”cl”:18,”cr”:9,”id”:”QGSV8Bt0An_NnM:”,”oh”:300,”ou”:”http://dl.nasimonline.ir/FileRepository/1393/04/17/IMG16533563.jpg?w\u003d400\u0026h\u003d300\u0026mode\u003dstretch”,”ow”:400,”pt”:”کشف بیش از ۴ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ انهدام ۳ باند بزرگ …”,”rh”:”khabarone.ir”,”ru”:”http://khabarone.ir/news/5641284/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-4-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF”,”st”:”خبروان”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQqDCE33eVCId95WjA9C0E0wZjigzmwASgIGHHR_kkKYSirYKtVniLiwg”,”tw”:120}
نتیجه تصویری برای انهدام 3 باند بزرگ مواد مخدر و کشف 1.5 تن مواد افیونی

{“cb”:6,”cl”:12,”cr”:18,”id”:”-VFS0RIzKnSSxM:”,”oh”:452,”ou”:”http://basijpress.ir/images/news/77726/thumbs/77726.jpg”,”ow”:800,”pt”:”انهدام ۲ باند بزرگ مواد مخدر و کشف ۲ تن و ۱۹۷ کیلو تریاک در سیستان و …”,”rh”:”basijpress.ir”,”ru”:”http://basijpress.ir/fa/news-details/77726/”,”st”:”بسیج پرس”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRzXyIgHRKJGgShWvJARzCGQZxNOAvKJ4SDjMOAtYbCHWm0e-nv5i9sZQw”,”tw”:159}

انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ کشف یک …

www.yjc.ir/…/انهدام۳باندبزرگموادمخدر-در-سیستان-و-بلوچستان-ک

۲۵ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام سه باند بزرگ مواد مخدر و کشف یک تن و ۷۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان مسلح خبر …

انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ کشف …

www.ana.ir › اجتماعی › انتظامی و قضایی

۲۲ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ کشف بیش از ۳٫۵ تنانهدام سه باند بزرگ مواد مخدر، سه تن و ۶۳۵ کیلو انواع مواد مخدر کشفانهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ کشف ۲ تن و ۸۳۸ کیلو مواد افیونی.

خبرگزاری تسنیم – کشف ۲ تن تریاک و حشیش و انهدام ۳ باند …

https://www.tasnimnews.com/…/کشف-۲-تن-تریاک-و-حشیش-و-انهدام۳-…

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری سه باند قاچاق مواد مخدر و کشف دو تن تریاک … چندین عملیات جداگانه در ۲۴ ساعت گذشته محموله بزرگ تریاک و حشیش کشف کردند. … و ۱۰۰ کیلوگرم تریاک کشف، ۳ باند قاچاق مواد مخدر منهدم، ۱۱ نفر دستگیر و تعداد ۷ … مواد مخدر و حضور پرقدرت در محلات به منظور مقابله با خرده فروشان مواد افیونی …

کشف ۲ تن و ۳۰۰ کيلو انواع مواد مخدر در قم / افزايش ۶۰ درصدي …

www.espeli.ir/…/کشف+۲+تن+و+۳۰۰+کيلو+انواع+مواد+مخدر+در+قم+-+اف…

کشف ۲ تن و ۳۰۰ کيلو انواع مواد مخدر در قم / افزايش ۶۰ درصدي انهدام باندها از ابتداي امسال تاکنون. … کشف ۱٫۵ تن مواد مخدر در گیلان · کشف بیش از ۳ تن مواد مخدر در … انهدام دو باند بزرگ موادمخدر و کشف بیش از ۳ تن مواد افیونی در سیستان و بلوچستان.

انهدام ۲ باند بزرگ و کشف ۷۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و …

www.radicalkhabar.ir/search/?…انهدام%۲۰۲%۲۰باند%۲۰بزرگ%۲۰و%۲۰…

انهدام ۲ باند بزرگ و کشف ۷۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان … ایلنا: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: کشف ۶۷ تن مواد مخدر، کشف ۹۰ درصدی … کشف ۱٫۵ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان … سیستان و بلوچستان از کشف یک تن و ۵۱۵ کیلوگرم مواد افیونی و توقیف سه … ۳ هفته قبل استان ها ایسنا، استانها ۴٫

کشف ۶ کیلوگرم تریاک در بابلسر | ۶ کیلو گرم تریاک از …

www.ghatreh.com/news/nn35433876/کشف-کیلوگرم-تریاک-بابلسر

۷ ساعت پیش – باند بزرگ مواد مخدر در استان لرستان متلاشی شد/ کشف ۲۸ کیلوگرم هرویین … رحیمی خبر داد انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر و کشف ۱٫۵ تن مواد افیونی …

نسیم آنلاین | کشف مواد مخدر

nasimonline.ir/KeywordNews/19507/کشفموادمخدر

انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان و بلوچستان /کشف ۲ تن و ۸۳۸ کیلو موادمواد مخدر، دستگیری دو قاچاقچی حرفه ای و کشف ۲ تن و ۸۳۸ کیلو مواد افیونی خبر داد. … فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان: بیش از ۱٫۵ تن مواد مخدر در استان کشف شد.

کشف بیش از ۳ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان – رادیکال خبر

www.radicalkhabar.ir/search/?q=کشف+بیش+از+۳+تن+مواد+مخدر

انهدام سه باند قاچاق مواد مخدر در جنوب سیستان و بلوچستان/ بیش از ۳٫۵ تن مواد … سه تن و ۱۹۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر با انهدام ۲ باند بزرگ در استان کشف شد. … کشف ۱٫۵ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان. ۱۸-۹-۲۰۱۶ استان ها ایسنا، استانها ۵٫ فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف یک تن و ۵۱۵ کیلوگرم مواد افیونی و توقیف سه …

۹ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد – تفسیر نیوز

www.tafsir-news.ir/search/?…9%20تن%۲۰مواد%۲۰مخدر%۲۰در%۲۰سیست…

۱۹۳۷کیلو مواد مخدر با انهدام ۲ باند در سیستان و بلوچستان کشف شد … خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان با اشاره به انهدام دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در استان … فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف یک تن و ۵۱۵ کیلوگرم مواد افیونی و توقیف سه … کشف ۳ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ خاموش کردن حریق ۱٫۵ تن تریاک.

افزایش ۴۳ درصدی انهدام باندهای مواد مخدر در سیستان و …

www.tafsir-news.ir/search/?…افزایش%۲۰۴۳%۲۰درصدی%۲۰انهدام%۲۰بان

کشف ۳۳۳ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان. ۳۱-۸-۲۰۱۶ استان ها … کشف ۳ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ دو باند بزرگ منهدم شدند. ۱۶-۸-۲۰۱۶ …

قاچاق مواد مخدر – ایسنا

isna.ir/page/archive.xhtml?mn=8&wide=0…مواد+مخدر

انهدام ۱٫۵ تن مواد مخدر و هلاکت دو شرور مسلح در عمق کویر … فرمانده‌ی انتظامی شهرستان فهرج از دستگیری سه قاچاقچی و کشف ۳ کیلوگرم هروئین از معده آنان خبر داد. … کشف بیش از یک تن مواد افیونی در هرمزگان …. مواد مخدر در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان و به هلاکت رسیدن سرکرده اشرار و باند بزرگ مواد مخدر در شهرستان میناب خبر داد.

انهدام دو باند بزرگ سوداگران مرگ در استان | خبروان

khabarone.ir/news/3242738

۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … دو باند بزرگ سوداگران مرگ در استان منهدم و نزدیک به ۳ تن مواد مخدر از آنها کشف شد. … مواد افیونی را داشتند، موفق شدند یک تن و ۵۷۴ کیلوگرم مواد مخدر را کشف و … کشف ۳ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ خاموش کردن حریق ۱٫۵ تن …

انهدام باند قاچاق و کشف بیش از ۱۰۳کیلو تریاک – طاها پخش

www.tahapakhsh.ir/news/…/انهدامباند-قاچاق-کشف-کیلو-تریاک.html

۶ روز پیش – در ۲ عملیات غافلگیرانه انهدام ۲ باند بزرگ مواد مخدر/ کشف بیش از ۳ تن مواد در ۲ … برچسب ها – مواد افیونی – شفاف فرمانده مرزبانی ناجا از انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر. … نتایج جستجو برای مدیرکل استاندارد استان تهران خبر داد: کشف ۱٫۵ .

قاچاق مواد مخدر – جستجوگر اخبار تی نیوز

tnews.ir/tags/قاچاق%۲۰مواد%۲۰مخدر

کشف بیش از چهار تن مواد مخدر در سیستان وبلوچستان/ انهدام سه باند بزرگ قاچاق مسلحانه کشف بیش از چهار … بیش از یک تن مواد مخدر در آذربایجان شرقی کشف شد/ متلاشی شدن ۲۳ باند قاچاق مواد مخدر بیش از یک تنکشف دارو جاساز در کامیون به ارزش ۱٫۵ میلیون لیره/ هشدار به مردم برای عدم استفاده از کالای قاچاق …. ۱; ۲ · ۳ · ۴ · ۵ · ۶ · › · ».

کشف ۲ تن تریاک و حشیش و انهدام ۳ باند قاچاق در اصفهان – …

www.hodhodnews.ir/…/کشف-۲-تن-تریاک-و-حشیش-و-انهدام۳باند-قاچا…

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری سه باند قاچاق مواد مخدر و کشف دو تن تریاک و حشیش در عملیات ۲۴ ساعت گذشته … جداگانه در ۲۴ ساعت گذشته محموله بزرگ تریاک و حشیش کشف کردند. … پرقدرت در محلات به منظور مقابله با خرده فروشان مواد افیونی عنوان کرد و … کشف بیش از ۱٫۵ تن تریاک در ورودی اصفهان.

برچسب ها – باند مواد مخدر – آفتاب

aftabnews.ir/fa/tag/1/باند%۲۰مواد%۲۰مخدر

رئیس پلیس پایتخت از انهدام بیش از ۳۰ باند فعال… در خرید … تن انواع مواد مخدر کشف شده است فرمانده انتظامی تهران. … این فرماندهی از ورود یک محموله بزرگ مواد افیونی به. … کشف ۱٫۵ تن مواد مخدر در هرمزگان … کشف ۳ تن مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد.

کشف نزدیک به دو تن مواد مخدر – ساعت۲۴

www.saat24.com/news/207561/کشف-نزدیک-به-دو-تنموادمخدر

۱ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سردار حسین رحیمی با اشاره به انهدام دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در استان … افراد یک تن و ۹۳۷ کیلوگرم مواد افیونی از نوع تریاک کشف و ضبط شد. … کشف ۱٫۵ تن تریاک در سیستان وبلوچستان … دستگیری ۳ متجاوز به دختر ۲۳ ساله …

برچسب ها – باند مواد مخدر – عصر ایران

www.asriran.com/fa/tag/2/باند%۲۰مواد%۲۰مخدر

کشف بیش از ۳ تن مواد مخدر در طبس. کشف و … وزیر کشور: روزانه ۱٫۵ تن مواد مخدر کشف می شود/ ۱۰۰ هزار معتاد خیابانی داریم. تن مواد مخدر … خطرناک توزیع مواد افیونی متلاشی شدند فرمانده نیروی انتظامی شرق. … انهدام بزرگ ترین باند بین المللی مواد مخدر.

۷ تن مواد مخدر در قم کشف شد / قم – فرمانده انتظامی استان قم از …

wwwkhabar.ir/5687148

مخدر · ◇ انهدام ۷۰ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/کشف بالغ بر ۶۲ تن مواد افیونی … جانشین فرمانده انتظامی گیلان از کشف ۱٫۵ تن انواع مواد مخدر از ابتدای امسال تاکنون در این استان خبر داد. … ۳ محموله مواد مخدر در گیلان کشف و ضبط شد. … در نیمه نخست امسال با انهدام ۸۰ باند حرفه‌ای و فعال در استان ۱٫۲ تن مواد مخدر کشف شد.

قاچاق مواد مخدر – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News …

www.mehrnews.com/page/archive.xhtml?…3مواد+مخدر

انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر در غرب تهران/ دستگیری ۱۹ قاچاقچی سابقه دار … بم – خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کرمان از کشف ۱٫۵ تن مواد مخدر در بم خبر داد. … جانشین سابق رئیس پلیس کشور گفت: تا ۳ سال آینده معضل مواد فروشان خرد و معتادان … توزیع کنندگان مواد مخدر، چهار نفر از فعالان توزیع مواد افیونی به دام پلیس افتادند.

عکس امحای ۵۵۰۰ کیلو مواد مخدر در شیراز – بازنشر ۲۴

baznashr24.com/search/?q=عکس+امحای+۵۵۰۰+کیلو+مواد+مخدر

۲ تن مواد مخدر در آذربایجان‌غربی کشف شد/جمع‌آوری ۵۵۰۰ قاچاقچی‌ عمده و توزیع‌کننده در استان … انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر/ کشف یک تن و ۳۴۴ کیلو مواد افیونی … ۱۰:۵۸:۲۸ ,۱۳۹۵/۷/۱۲ ( ۳ ماه قبل ) اخبار ایرنا-حوادث … در پی امحاء ۱٫۵ تُن مواد مخدر کشف شده در پنج استان کشور که در سنندج انجام شد، به دلیل وزش باد، آتش به خارج از محدوده تعیین …

انهدام ۲ باند توزيع مواد مخدر در کرج

۱۸۸٫۷۵٫۸۹٫۱/newstext.aspx?newsnum=100956332055

انهدام ۲ باند توزيع مواد مخدر در کرج … از دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر، مقدار ۱۳۰۰ کیلوگرم مواد افیونی از نوع تریاک کشف … نظرات خوانندگان (۳ نظر) … یک باند بزرگ زمین خواری که با تبانی، جعل اسناد و مدارک زمینهای. … کشف ۱٫۵تن مواد مخدر در هرمزگان …

کشف ۴ تن مواد مخدر در کرمان – پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای …

www.dastavardha.com/index.aspx?pid=99&articleid=187070

۲۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان طی درگیری مسلحانه با اشرار چهار تن مواد مخدرافیون مواد مخدر روز گذشته ۴ تن مواد مخدر در شرق شهرستان کرمان کشف و … وی افزود: ۳ هزار و ۵ کیلو گرم از این مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با موادکشف یک تن مواد مخدر و متلاشی شدن ۳۳ باند در زنجان …. انهدام یک شبکه قاچاق مواد مخدر پایتخت.

عکس امحای ۵۵۰۰ کیلو مواد مخدر در شیراز – خبر ۲۴

www.khabar-24.com/search/?q=عکس+امحای+۵۵۰۰+کیلو+مواد+مخدر

انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر/ کشف یک تن و ۳۴۴ کیلو مواد افیونی … در پی امحاء ۱٫۵ تُن مواد مخدر کشف شده در پنج استان کشور که در سنندج انجام شد، به دلیل وزش باد، آتش به خارج … ۳ توزیع کننده مواد مخدر به همراه ۱۱کیلو گرم مواد مخدر در آمل دستگیر شدند.

کشف ۲۴ تن انواع مواد مخدر در فارس – آکا – tgnews.ir

tgnews.ir/result/?…کشف%۲۰۲۴%۲۰تن%۲۰انواع%۲۰مواد%۲۰مخدر%۲۰در…

از قاچاقچی بزرگ مواد مخدر؛ دستگیری تمساح خلیج با دو هزار میلیارد تومان نقل و … پسر بچه خردسال خود را به عنوان حمل کننده مواد افیونی مورد استفاده قرار می داد. … مصرف مواد مخدر هستند و از این میان ۳ هزار و ۶۰۰ نفر حداقل یکبار مصرف کننده مواد مخدر بوده‌اند. … انتظامی ویژه کیش از کشف بیش از ۲۰ کیلو مواد مخدر و انهدام سه باند در این حوزه …

کشف باند مواد مخدر در کرمان مرداد ماه۹۵ – آخرین اخبار ایران و جهان

khabarduni.ir/search/?…کشف%۲۰باند%۲۰مواد%۲۰مخدر%۲۰در%۲۰کرمان…

دادستان کرمان از کشف ۶۲۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک از قاچاقچیان در شهرستان … پلیس در پاکسازی منطقه ۱٫۵ تن تریاک سوخته را از میان بقایا کشف کردند. … ۳-۱-۲۰۱۶ اخبار ایلنا ۶۷ … كشف ۲ و نیم تن مواد مخدر در اصفهان /انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر …. تهران بزرگ از کشف بیش از ۹۰۰ کیلوگرم انواع مواد افیونی و انهدام سه باند قاچاق …

نیوزهاب – اخبار ستاد مبارزه با مواد مخدر در آیینه رسانه ها

www.newswire.ir/bulletin/c55d3ecd00/type/htmlold

۲ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر: انجام بیش از ۲۵۰۰ عملیات علیه … مواد مخدر موجب مرگ بیش از ۲۰۰هزار نفر در سال می شودانهدام ۳ هزار و ۱۷ باند قاچاق در سال … علیه قاچاقچیان موادمخدر در سال ۹۴کشف ۶۱۸ تن مواد مخدر و انهدام ۲۲۰ آشپزخانه در …. بزرگ ترین آسیب اجتماعی کشور استهمایش مبارزه با مواد مخدر در خراسان …

محموله قاچاق مواد مخدر در جنوب سیستان و بلوچستان کشف و …

baztab24.com/…/محموله+قاچاق+مواد+مخدر+در+جنوب+سیستان+و+بلوچستان…

۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: محموله قاچاق مواد مخدر در جنوب سیستان و بلوچستان کشف و ضبط شد. … اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یک باند بزرگ مواد افیونی را … کشف نزدیک به ۳ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ انهدام سه باند قاچاق … کشف ۱٫۵ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان.

۱٫۵ تن انواع مواد مخدر کشف شده پنج استان کشور در سنندج …

newsshare.ir/search/?q=1.5+تن+انواع+مواد+مخدر+کشف+شده+پنج…

یک تن ۶۰۰ کیلو گرم مواد مخدر کشف شده در استانهای همدان، کرمانشاه ، زنجان و … مبارزه با مواد مخدر، پلیس غرب استان تهران موفق شد بیش از ۳ تن انواع مواد مخدر را …. روز بزرگ از شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر تجلیل و بیش از ۵۰ تن انواع مواد مخدر امحا خواهد شد. … با انهدام ۹ باند قاچاق مواد افیونی، بیش از چهار و نیم تن انواع مواد مخدر کشف کردند …

انهدام ۲ باند توزيع مواد مخدر در کرج – JameJamOnline.ir – جام …

www1.jamejamonline.ir/newstext2.aspx?newsnum=100956332055

۱۷ آذر ۱۳۸۷ ه‍.ش. – انهدام ۲ باند توزيع مواد مخدر در کرج … و توزیع مواد مخدر، مقدار ۱۳۰۰ کیلوگرم مواد افیونی از نوع تریاک کشف و … نظرات خوانندگان (۳ نظر) … کد بالا را وارد کنید(بزرگ و کوچکی حروف تاثیری ندارد): … کشف ۱٫۵تن مواد مخدر در هرمزگان …

کشف ۷۵ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

khabarehfarsi.ir/search/?…کشف%۲۰۷۵%۲۰تن%۲۰مواد%۲۰مخدر%۲۰در%…

انهدام باند موادفروشان فلاح. ۳ … رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری سه قاچاقچی مواد مخدر در … بزرگ، مشخص شد که سه قاچاقچی حرفه ای مواد افیونی ضمن تشکیل یک باند اقدام به … ۳ دوست خلافکار عامل قتل‌های زنجیره‌ای/سرقت از رهگذران با استفاده از مواد مخدر+ ….. جوجه‌ریزی ۱٫۵ میلیون قطعه در سالن‌های مرغداری میاندورود.

انهدام سه باند تهیه و توزیع و کشف ۷۵۰ کیلو مواد افیونی – …

newsofts1.blogsky.com/…/انهدام-سه-باند-تهیه-و-توزیع-و-کشف-۷۵۰-کیلو…

۱۸ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ۶_انهدام ۳ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در ایلام – فارس …. باند توزیع مواد مخدر در تهران [ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ] کشف ۱٫۵ کیلو مواد مخدر از معده ۳ مرد افغان + عکس [ ۱۴ بهمن … کشف ۱۴ تن مواد مخدر/ شناسایی و انهدام ۱۰۴۵ باند سرقت در تهران بزرگ

کشف تریاک در اسفند۹۴ مواد مخدر دلیجان – دنیای خبر

donyaekhabar.com/search/?q=کشف+تریاک+در+اسفند۹۴+مواد+مخدر

کشف ۳ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ خاموش کردن حریق ۱٫۵ تن تریاک … انهدام ۲ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان/کشف ۲ تن و ۱۹۷ کیلو تریاک … گفت: مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و رصد مداوم باندهای توزیع کننده مواد افیونی یکی از مهمترین وظایف …

کشف و ضبط محموله ۱٫۵ تنی مواد مخدر در سیرجان‌ صبح …

khabarche.ir/خبر/…/کشف-و-ضبط-محموله-۱-۵-تنی-موادمخدر-در-سیرجان-

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – انهدام یک باند بزرگ حمل مواد مخدر خبر داد و اظهار کرد: با اطلاع از حمل محموله بزرگ مواد … ۱ سال پیش کشف بیش از یک و نیم تن مواد مخدر طی ۶ ماه در سیرجان … ۱۰ ماه پیش انهدام باند قاچاقچیان مسلح و کشف حدود ۱۵۰۰کیلو مواد مخدر در سیرجان … یکهزار و ۴۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سیرجان و انهدام باند قاچاق مواد افیونی خبر داد.

دستگیری باند مواد بروجرد – خبر ایرونی

iruni.ir/search/?q=دستگیری+باند+مواد+بروجرد

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: یک تن مواد مخدر نیز از این باند کشف شد که …. سردار رحیمی از انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر و کشف یک تن و ۴۶۶ کیلو تریاک، …. شده بود ، در شهرستان کرج کشف کردند و در مجموع ۳ قاچاقچی مواد مخدر به دام افتاد. …. مخدر بروجرد در پی کسب خبری مبنی بر ورود یک دستگاه پراید حامل مواد افیونی به …

انهدام باند بین‌ المللی مواد مخدر | اولین ها

news.avalinha.com/post/611525.html

این فرد به شکل ماهرانه‌ای ۵٫۵ کیلوگرم مخدر شیشه و ۱٫۵ کیلوگرم تریاک را درون کیف … وی همچنین از انهدام یک باند بین‌المللی قاچاق موادمخدر به مقصد استرالیا خبر داد و … که ۳ کیلو و ۹۰ گرم طلا را در لباسش جاسازی کرده بود شناسایی و دستگیر کرد. … دو باند بزرگ توزیع کننده مواد افیونی منهدم و یک تن و ۳۴۴ کیلو مواد مخدر کشف شد.

کشف بیش از ۳ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان – اخبار …

my-link.ir/search/?q=کشف+بیش+از+۳+تن+مواد+مخدر+در+سیستان+و…

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: باند بزرگ مواد مخدر که قصد انتقال محموله یکهزار و ۳۲۰ کیلوگرمی مواد مخدر به استان های مرکزی و شمالی کشور را داشت، …

انواع مواد مخدر و مضرات آن – موتور جستجو خبری

bings.ir/tag/انواع-موادمخدر-و-مضرات-آن-۵۰۹۳۹

انواع مواد مخدر و مضرات آن کشف ۱٫۳ تن انواع مواد مخدر در مرز سیستان … هروئین، تریاک و حشیش، توقیف ۳ دستگاه خودرو و دستگیری ۲ قاچاقچی مواد مخدر در سه … انواع مواد مخدر و مضرات آن انهدام ۲۹ باند قاچاق وکشف ۵۴تن انواع مواد مخدر توسط پلیس کرمان … و کشف مواد افیونی در ۷ ماه نخست امسال موفق شد با متلاشی کردن ۲۹ باند بزرگ تهیه و …

قانون جرایم مواد مخدر در سال ۹۵

khabariruni.tk/search/?q=قانون+جرایم+مواد+مخدر+در+سال+۹۵

۴-۳-۲۰۱۶ سلامت سلامت نیوز ۰ … سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه در ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر گفته شده …. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: تمرکز بر شناسایی و انهدام باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر الزامی است. … سال جاری تاکنون و با انهدام ۱۱۱ باند تهیه و توزیع، ۲۹ تن انواع مواد مخدر در این استان کشف شده است.

کشف ۲ تن مواد مخدر در ایرانشهر

newsreaders.ir/search/?…کشف%۲۰۲%۲۰تن%۲۰مواد%۲۰مخدر%۲۰در%۲۰ا…

انهدام ۴۰ باند و کشف ۱۳۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در هشت ماه سال ۹۵ … وی افزود: در این حادثه مقدار ۵۲۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش، ۳ قبضه سلاح … مواد مخدر تهران بزرگ، مشخص شد که سه قاچاقچی حرفه ای مواد افیونی ضمن تشکیل یک باند …. مواد مخدر بسیار بالاتر از هزینه های پیدای این حوزه است، ادامه داد: «نزدیک ۱٫۵ میلیون …

۲ تن تریاک در سیستان و بلوچستان کشف شد

jadidtarinha.net/…/2+تن+تریاک+در+سیستان+و+بلوچستان+کشف+شد

۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۲ تن تریاک در سیستان و بلوچستان کشف شد … مبارزه شبانه‌روزی با قاچاق مواد افیونی و کنترل باند توزیع‌کننده موادمخدر، ماموران انتظامی … شهرستان ایرانشهر، یک باند بزرگ که مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را برای انتقال به استانهای … کشف ۳ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ خاموش کردن حریق ۱٫۵ تن تریاک.

کشف بيش از تن موادمخدردر اصفهان

bavarnews.rozblog.com/post/…/کشف-بيش-از-تنموادمخدردر-اصفهان.ht…

۲۹ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۳ . کشف بیش از ۲ تن مواد مخدر در استان اصفهان – دفاع پرس … وی کشف بیش از چهار تن و نیم از انواع مواد افیونی …. کشف بیش از ۱٫۵ تن تریاک در ورودی اصفهان. ۴۵ . … جنوب استان، ضمن انهدام سه باند بزرگ مواد مخدر، سه تن و ۶۳۵ کیلو .

متلاشی شدن باند توزیع کنندگان مواد مخدر در کنگاور | News …

newsfile.ir/news/متلاشی+شدن+باند+توزیع+کنندگان+مواد+مخدر+در+کنگاور

دانا – Yesterday; متلاشي شدن باند توزيع کنندگان مواد مخدر در کنگاور فرمانده … خبرپو – Yesterday; انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر کشف حدود يک و نيم تن ترياک … قاچاق افیون در سفر خانوادگی مردی با همدستی اعضای خانواده‌اش ‌مواد مخدر به تهران منتقل می‌کرد. … تابناک – Yesterday; کشف ۱٫۵ تن تریاک در سیستان فرمانده انتظامی سیستان …

کشف بیش از یک تن تریاک در ایرانشهر | نایس استار

www.nicestar.ir/app/22861/کشف-بیش-از-یک-تن-تریاک-در-ایرانشهر

۷ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بیش از ۱٫۵ تن تریاک از قاچاقچیان در سراوان و ایرانشهر کشف شد … مخدر در شرق كشور دستگير و بيش از يك تن و ۲۰۰ كيلوگرم مواد افيوني كشف شد. … انهدام باند بزرگ سوداگران مرگ در لار/ بیش از یک تن مواد مخدر کشف شد … … در این عملیات با اقدام به موقع ماموران، ضمن دستگیری ۳ تن از قاچاقچیان مسلح با …

پولشویی نجومی مافیای مواد مخدر – مجله تفریحی فان سیتی

f30t.ir/search/?q=پولشویی+نجومی+مافیای+مواد+مخدر

جامعه > پلیس – رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از دستگیری باند موسوم به … ۳ هفته پیش علمی باشگاه خبرنگاران ۱۴ … فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف بیش از ۹۰۰ کیلوگرم انواع مواد افیونی و انهدام سه باند قاچاق مواد … وی گفت: از این مقدار مواد مخدر ۴۰۰ تن تریاک، ۷۵ تن حشیش و موادی مانند هروئین، مرفین و سایر مواد مخدر بوده‌اند.

کشف مواد مخدر در شهرضا شهریور ۹۴ جستجو در خبرچه | خبرچه

khabarcheh.ir/جستجو/کشف+مواد+مخدر+در+شهرضا+شهریور+۹۴

بیش از ۱٫۵ تن مواد مخدر در شهرستان شهرضا کشف شد. ۱ ماه پیش … تمرکز بر مبادی ورودی مواد مخدر در مبارزه با مواد افیونی مهم است … ۳ ساعت پیش … ۳ روز پیش … افزایش کشفیات مواد مخدر طی ۵ ماهه ابتدایی سال جاری/انهدام ۲۰ باند بزرگ قاچاق مواد مخدر.

باند بزرگ قاچاق مسلحانه موادمخدر در یزد منهدم شد – فارسی فان

far30-fun.ir/search/?q=باند+بزرگ+قاچاق+مسلحانه+موادمخدر+در+یزد…

کشف ۳ تن و ۴۰۱ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان. به گزارش گروه جامعه … انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر/ کشف یک تن و ۳۴۴ کیلو مواد افیونی. به گزارش …

قاچاقچی ۱%DB%B0%DB%B0%DB%B0 ت ن مواد مخدر در …

۴khabar.ir/search/?…قاچاقچی%۲۰۱%۲۵DB%25B0%25DB%25B0%25DB…

ايرنا/ دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: باند بزرگ مواد مخدر که قصد … وي گفت: در اين عمليات يکهزار و ۳۲۰ کيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياک کشف و سه نفر از … گفت: ساليانه بيش از ۳ هزار نفر بر اثر عوارض مصرف مواد مخدر در ايران مي‌ميرند. … مصرف مواد مخدر بسیار بالاتر از هزینه های پیدای این حوزه است، ادامه داد: «نزدیک ۱٫۵ …

هلاکت دو قاچاقچی مواد مخدر در بندرلنگه – آکا – ویوا تفریح

vivatafrih.ir/search/?q=هلاکت+دو+قاچاقچی+مواد+مخدر+در…آکا

زاهدیان از انتشار جزییات بیشتر در خصوص پرونده بزرگ کشف مواد خودداری کرد و … ۱۴ در محل حضور یافته و مشخص می شود این قاچاقچي قصد انتقال مواد افیونی. … سردار مسعود زاهدیان با اعلام خبر انهدام یک باند بزرگ مواد مخدر و دستگیری … شد ۲ تن از همراهان مسلح این فرد در درگیری با ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هرمزگان کشته شدند.

سرب زدن در تریاک – نیوز

۹us.ir/search/?q=سرب%۲۰زدن%۲۰در%۲۰تریاک&page=2

۳ هفته پیش سرگرمی آکاایران ۱۴ …. محموله باند بین‌المللی مواد مخدر به مقصد نرسید/ کشف ۲٫۵ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان … وی افزود: با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های پلیس، مبارزه و انهدام باندهای بزرگ و بین‌المللی موادمخدر است، … کننده مواد مخدر از قصد اعضای این باند برای انتقال مقادیر متنابهی مواد افیونی از …

افزایش ۱۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان کرمان

webloge.top/search/?…افزایش%۲۰۱۳%۲۰درصدی%۲۰کشفیات%۲۰مواد%…

۲۱-۸-۲۰۱۶ اخبار افکار نیوز ۳ … وی با اشاره به اینکه باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای ریشه‌کن شدن این مواد افیونی در … کشف بزرگ ترین محموله مواد مخدر توسط گمرک!! … یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر را در استان هرمزگان شناسایی و ۲۱ تن پیش … جزئیات درگیری پلیس با کاروان اشرار مسلح در کرمان/ بالگردهای هوانیروز ۱٫۵ تن تریاک …

کشف بیش از ۴۷۰۰ نخ سیگار قاچاق در اراک ۲واحد صنفی …

max-news.ir/search/?q=کشف+بیش+از+۴۷۰۰+نخ…قاچاق…

تصاویر پلمب ۲۲ مرکز فروش مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد تصاویر پلمب ۲۲ مرکز … مواد مخدر نیز دستگیر شدند و مقادیری مواد افیونی نظیره شیره تریاک و متادون کشف و … با انهدام سه باند قاچاق مواد مخدر، موفق شدند سه تن و ۶۳۵ کیلوگرم مواد مخدر را کشف کنند. … مبارزه ای که در آن تعداد زیادی از کارتل های بزرگ مواد مخدر متلاشی و سردسته …

پیشگری ازخوردن تریاک همراه سرب – کوپه

www.koupeh.com/search/پیشگری-ازخوردن-تریاک-همراه-سرب

نسیم/ مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان از بازرسی یک کامیون موفق …. کشف ۱٫۵ تن تریاک در سیستان وبلوچستان … انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر در شرق کشور/ کشف ۱.۵ تن تریاک … کشف ۳ کیلو تریاک از معده دو زن مسافر اتوبوس در شاهرود … باند توزیع کننده مواد مخدر را که قصد جابجایی مقادیر قابل توجهی مواد افیونی با …

کشف مواد مخدر توسط سپاه سلماس – باکس ۹۸

box98.ir/search/?…کشف%۲۰مواد%۲۰مخدر%۲۰توسط%۲۰سپاه%۲۰سلماس…

بیش از ۱۲۱ کیلوگرم مواد مخدر در بوشهر کشف شد+تصاویر … سه عملیات ویژه و برنامه ریزی شده توانستند سه باند بزرگ قاچاق مواد مخدر را دستگیر کنند. … نمایندگان فدرال از کشف یک تن کوکائین و هفت تن دیگر ماریجونا در این تونل مخفی … ۳ هفته پیش سلامت آکاایران ۵ …. کشف ۲ هزار و ۲۴۲ کیلو مواد افیونی در سیستان و بلوچستان.

دستگیری ۱۲ خرده فروش مواد مخدر – کد موزیک

codmusic.ir/search/?q=دستگیری+۱۲+خرده+فروش+مواد+مخدر

خبرگزاری مهر: جرای طرح گسترده ی برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر با … ای مواد مخدر در محدوده شرق تهران و نارمک خبر داد و گفت: این متهمان با تشکیل باند … همین چند وقت پیش بود که قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف … آخرین جزییات از انهدام باند بزرگ مواد مخدر … قاچاقچی مواد افیونی شگرد عجیبی داشت.

کنترل قاچاق و توزیع – صبح بخیر

sobbekheir.com/tag/کنترل-قاچاق-و-توزیع

انهدام باند «نامردها» فرمانده انتظامی ویژه شرق تهران از انهدام باند بزرگ قاچاق مواد مخدر … گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام خبر کشف یک تن و ۵۷۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی ۳۰ … در خصوص توزیع مواد افیونی در سطح پایتخت توسط یک باند خانوادگی رسیدگی به …. ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر اساس کشفیات اعلام شده سالانه ۳ میلیارد دلار طلا، .

خواست مردم مقابله جدی با باندهای قاچاق مواد مخدر است – آکا

nobnews.ir/search/?q=خواست+مردم+مقابله…باندهای…مواد+مخدر

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ضمن اشاره به دستگيري هفت … پول‌نیوز – فرمانده انتظامی لرستان از انهدام ۷۳ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در این … مواد مخدر شناسايي شده بود، ادامه داد: ماموران انتظامي در هنگام معامله ۴ تن از قاچاقچيان را دستگير كردند. … مواد مخدر مازندران از کشف ۹ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک از دو عامل افیونی، با همکاری …

خبرهای پلیس | خبر فارسی

fungood.site/post/12571811_25/خبرهای-پلیس-خبر-فارسی.html

۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۱۷:۵۴ گروه بین الملل – پلیس افغانستان ۱۳ قاچاقچی مواد مخدر را در این کشور …. انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر و کشف بیش از ۳٫۵ تن مواد افیونی در جنوب شرقی . …. دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشت کشف طلای گم شده پس از ۱٫۵ سال در گردن عروسک …

فرمانده انتظامی مرگ خاموش جان ۲ سنندجی را گرفت

anonews.ir/search/?q…page=3

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کشف ۱٫۵ تن ذغال بلوط قاچاق در کرمانشاه … ۵ روز پیش اخبار مهر نیوز ۳ …. از انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر و دستگيري سرکرده اين باند ها به همراه دو تن و ۵۷۴ …. شد، ۷ خرده فروش مواد افیونی، ۶ سارق حرفه ای دستگیر و ۱۳ فقره سرقت داخل.

(قاب متحرک)از موادمخدر آزاد تا وحشت تیراندازی – پرسیار

porsyar.com/11022351

مشاهده متن کامل خبر در پایگاه خبری فرارو: (قاب متحرک)از موادمخدر آزاد تا وحشت تیراندازی · منبع این خبر، وبسایت fararu.com است و سایت «دبلیوخبر» مسئولیتی در …

۱٫۵ تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

girgir.ir/post/ ++1.5+تن+مواد+مخدر+در+کرمان+کشف+شد

… نشست خبری اظهار داشت: در راستایی ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با افیون مواد مخدر … دو تن مواد مخدر در بیرجند کشف شد/پاکسازی ۳۶ نقطه آلوده – خبرگزاری مهر | اخبار … ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۷ کشف بيش از نيم تن مواد مخدر در جنوب کرمان ۱۳۹۴\۰۴\۳۱ – ۳:۴۸ … ۱۳۹۵ – ۱۵:۳۳ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت کرمان از انهدام باند قاچاق مواد …

ستاد مبارزه با مواد مخدر – ارتباط با ما

www.dchq.ir/index.php?option=com_content&view…id…

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی: مواد مخدر حيات بشر را به … با مواد مخدر در شهرستان شاهین دژ با تأکید بر میزان خطر و تهدید مواد افیونی برای زندگی …. کشف یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد/ انهدام ۳۳ باند … و بلوچستان خبر دادانهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر و کشف بیش از ۲ تن موادمخدر …

جستجو گر هوشمند اخبار در سایتهای خبری,اخبار سیاسی,اخبار …

www.parstelex.ir/site/news/tag/بلوچستان/۲

کشف نزدیک به ۳ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ انهدام سه باند قاچاق. رئیس پلیس سیستان و بلوچستان گفت: دو تن و ۸۳۸ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

خراسان | شماره :۱۹۲۴۹ | تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۹

khorasannews.com/?nid=19249&pid=13&type=0

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۳. اقتصادی. ۸ · ۱۴٫ سیاسی. ۴ · ۱۰ · ۱۶٫ ادب و هنر. ۷٫ اخبار. ۲ · ۱۵٫ پرونده روز. ۵٫ بازتاب. ۶٫ اجتماعی. ۹٫ دانش و فناوری. ۱۱٫ حوادث. ۱۳٫ تاریخ. ۱۲٫ ویژه ها.

اخبار خبرنگاران ایرنا از مذاکرات هسته ای از وین – خبرگزاری …

۲۱۷٫۲۵٫۵۴٫۵۵/fa/page/…/اخبار-خبرنگاران-ایرنا-از-مذاکرات-هسته-ای-از-و…

بیرجند – ایرنا – مدیر امور عشایری درمیان گفت: در ۹ ماهه سال ۹۵، ۹۵۴ تن آرد به ارزش … ایلام از دستگیری یک سوداگر مرگ و توزیع کننده مواد افیونی و کشف یک کیلو و ۱۰۰ …… بیرجند – ایرنا – دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: …… انقلاب مرکز استان کرمان از کشف و انهدام شبکه بزرگ قاچاق تلفن همراه و توقیف سه …

قاچاقچی تویوتا – سایت تفریحی و سرگرمی ترین ها

tareenha.xyz/post/?q=قاچاقچی+تویوتا

انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر/کشف یک تن و ۳۴۴ کیلو مواد افیونی و هلاکت یک قاچاقچی … ایرانی و ۲۰ نفر افغانی و از مجموع فوتی ها، ۳ نفر ایرانی و ۷ نفر افغانی بودند. ….. تويوتا در ادامه فراخوان‌های مرتبط با مشکل ایربگ‌های ساخت تاکاتا، ۱٫۵ میلیون …

کشف بیش از ۵ کیلو گرم تریاک در میاندوآب آکا – فان باز

funbuzz.ir/search/?q=کشف+بیش+از+۵+کیلو+گرم+تریاک…

وی افزود: در این ارتباط ۳ تن دستگیر و ۲ دستگاه سواری پراید توقیف شد. … انهدام ۲۲ باند توزیع مواد مخدر در رزمایش بزرگ بقیه اله الاعظم پلیس اصفهان. … انواع مواد مخدر توسط یک زوج افیونی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر …. زوج جوان + تصاویر جذاب ترین دختر دنیا با پاهای ۱٫۵ متری + تصاویر ماجرای جنجالی همسر …

برچسب ها – خودرو تویوتا – بولتن نیوز

www.bultannews.com/fa/tag/1/خودرو%۲۰تویوتا

این باند پنج نفره را با یک دستگاه خودرو تویوتا. … انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر/کشف یک تن و ۳۴۴ کیلو مواد افیونی و هلاکت یک … کشف ۱٫۵ تن تریاک در سیستان.

کشف۳۰۷ کیلوگرم مواد مخدر در ایرانشهر

atisam.ir/search/?q=کشف۳۰۷+کیلوگرم+مواد+مخدر+در+ایرانشهر

پلیس در ادامه افزود :این ۳ سارق قربانیان خود را از میان مردم مسن و پیر انتخاب می کردندو در ابتدا یکی از … کشف بیش از ۶۰۰ کیلو مواد مخدر از قاچاقچیان مسلح -آکا.

کشف ۸۵ کیلوگرم حشیش در قم » ۱۹دی آنلاین

www.19dey.com/…/132929-کشف_۸۵_کیلوگرم_حشیش_در_قم.html

۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کشف ۸۵ کیلوگرم حشیش در قمقم – ایرنا – جانشین فرماندهی انتظامی استان قم گفت: با دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر، حدود ۸۵ کیلوگرم حشیش در این استان کشف و ضبط شد. … و پژو پارس در این رابطه، متهم به همراه چهار تن از همدستانش دستگیر شد. … کشف ۱۶ کیلوگرم هرویین با انهدام باند توزیع مواد مخدر در قم و تهران …

۳

alotoor.ir/…/aHR0cDovL2Jhc2lqcHJlc3MuaXIvZmEvbmV3cy1hcmNoa…

۴ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – انهدام ۳ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ کشف یک تن و ۷۴۷٫ فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام سه باند بزرگ مواد مخدر و کشف …

اخبار ، حوادث و مطالب خواندنی

https://newsatevents.blogspot.com/

کشف نزدیک به ۳۲ تن مواد مخدر در استان یزد … تاکنون ۴ هزار و ۷۹۲ نفر دستگیر، ۴۱ باند موادمخدر متلاشی و ۳۷۸ دستگاه سبک و سنگین توقیف شده است. …. با مواد مخدر تهران بزرگ و همکاري ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي ويژه غرب … رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از انهدام ۵۹ باند قاچاق مواد مخدر خبر داد و افزود: …

انهدام باند سارقان حرفه ای در شهرکرد/ جلوگیری از توزیع ۴٫۵ …

www.akairan.com/havades-akhbar/…/news201610149501045074.html

۲۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – انهدام باند سارقان حرفه ای در شهرکرد، کشف ۱۴ دستگاه خودرو مسروقه در استان و … وی بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی حمل و توزیع مواد مخدر توسط یک … مواد افیونی توقیف و در بازرسی از آن۵ کیلو و ۳۰۰ گرم حشیش کشف شد. … آکاایران: اجتماع بزرگ بسیجیان مدافعان حرم در مشگین شهر برگزار می شود …. لاچین سیر ۳ …

مواد مخدر – اصفهان امروز

esfahanemrooz.com/fa/tag/3858/موادمخدر.html

فرماندار فریدونشهر گفت: آموزش و پیشگیری بهترین راه برای مبارزه با مواد مخدر است. … از پایانه‌های استان اصفهان، مقدار ۱٫۵ کیلوگرم ماده مخدر صنعتي شيشه کشف. …. کشف نزدیک به ۳ تن حشیش در استان فارس … کشف یک محموله بزرگ تریاک در اصفهان … خبر داد و گفت: همکاری اطلاعاتی بین پلیس ایران و پاکستان به انهدام این باند و.

کاریکاتور مواد مخدر و معتادان مواد :: بر روی خط خبر

khabarontime.blog.ir/1394/04/09/کاریکاتور-موادمخدر-و-معتادان-مواد

۹ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – پوستر کاریکاتور مبارزه با مواد مخدر در شهر مصیری – اخبار ۳ …. معتادان کشور روزانه ۱.۵ تن موادمخدر دود می‌کنند – خبرگزاری . … الف – دستگیری بزرگترین باند بین المللی مواد مخدر …. فرمانده انتظامی شهرستان رودبار جنوب از کشف ۱۱۰ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع ….. انهدام باندتوزیع مواد مخدر در تنگستان – گام نیوز.

سوء مصرف مواد مخدر از عوارض بیش فعالی است | جستجو | – – …

ag1.ir/archive/سوء+مصرف+مواد+مخدر+از+عوارض+بیش+فعالی+است.html

وابستگی به هر ماده ای چه افیونی و چه غیرافیونی می تواند مصرف کننده را معتاد کند. …. کشف ۵۲۵ تن انواع مواد مخدر در سال جاری / کاهش ۷۰ درصدی شهدای مبارزه با مواد مخدر … و با کار اطلاعاتی پلیس ۳ تن مواد مخدر از نوع تریاک، هروئین و حشیش کشف کرد و ۹ متهم … تهران، تمرکز بر شناسایی و انهدام باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر را الزامی دانست.

فسفر سوزی! (۶۲) – خانه

khazesh.ir/search/فسفر+سوزی!+(۶۲)

۲,۹۰۰ views دانلود بازی Mafia III برای PC · ۲,۰۰۰ views دانلود دوبله فارسی … جدیددانلود The Fear : Creepy Scream House 1.5 – بازی ترسناک بی نظیر “خانه وحشت” اندروید + مود · آپدیتدانلود Instagram 9.6.6 … فسفر سوزی! … انهدام ۷۰ باند بزرگ مواد مخدر در سیستان و بلوچستان/ کشف بالغ بر ۶۲ تن مواد افیونی ; منبع مشاهده مطلب.

مخدر – ریو

riojuniur.cofeblog.ir/tag/مخدر

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ورود ماده مخدر «زامبی» در کشور …… جلسه شوراي هماهنگي مبارزه بامواد مخدر : اعتياد بلاي بزرگ و تهديد عظيم در جامعه است …… داد: کشف بيش از ۹۰۰ کيلوگرم انواع مواد افيوني و انهدام ۳ باند قاچاق مواد مخدر در . …… %۳A++مصرف+سالانه+۵۰۰+تن+موادمخدر+در+کشور+۱۰+درصد+۱٫۵+میلیون+مصرف.

عملیات – Shafaqna

life.shafaqna.com/FA/hashtag/عملیات

وزارت اطلاعات: کشف ۲ تن مواد منفجره داعش در ایران … عامل اصلی دیابت کشف شد … ۳ کشته در تصادف پژو و جنیسیس در رامسر …. پروژه بزرگ سلامت جایزه مصطفی(ص) عملیاتی می شود. -مهر …… کشف ۹۰۰ کیلوگرم مواد افیونی و انهدام سه باند قاچاق مواد مخدر در عملیات های نوروزی پلیس …. كشف ۱٫۵ تن مواد مخدر طی ۴ عملیات در استان اصفهان.

اخبار خبرنگاران ایرنا از مذاکرات هسته ای از وین – خبرگزاری …

www3.irna.ir/theme1/fa/pages/233.aspx?lang=fa&kind=1000617

خراسان شمالی پیشتاز آمار سرمایه گذاری خارجی مصوب با ۳ میلیارد و۳۶۷ میلیون دلار. بجنورد -ایرنا … ژاپن / فروش ماهی «تن باله آبی » با وزن ۲۱۲ کلیوگرم و قیمت ۶۳۲ هزار و ۶۰۰دلار. پنجشنبه …… انهدام ۲ باند بزرگ و کشف ۷۵۰ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان. زاهدان – ایرنا …… ۱٫۵ تن ماهی منجمد غیربهداشتی در لردگان معدوم شد.

بخش خبری پارس تبلیغ

www.news.pars-tabligh.ir/

۳۵ هزار تن از حلب خارج شده‌اند/ احتمال تکرار سناریوی حلب در ادلب وجود دارد … آتش‌سوزی در بازار مواد آتش‌بازی مکزیک/بیش از ۹۰ کشته و زخمی …… دستگیری و انهدام ۲۹ باند سرقت و زورگیری در تهران – دستگیری و انهدام ۲۹ باند سرقت و زورگیری در …… رکن سوم هزینه مسکن در سبد خانوار – رتبه جهانی گمرک ایران در کشف مواد مخدر و قرص‌های …

[PDF]نسخه Pdf – کیهان

kayhan.ir/files/fa/publication/pages/1393/8/26/292_3408.pdf

۲۷ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – کشف ۴۱۰ کیلو مواد افیونی … شهرس تان طبس ۳۱۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط … انهدام باند قاچاق هروئین … مخفیگاه این باند شناسایی شده و در قالب اقدام غافلگیرانه ماموران پلیس، … ش کایت چندین تن از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با شکست … گف ت: رش د جمعی ت در برخی اس تان ها ۳ دهم.

کانال سی جزء قران

macho.ir/search/?q=کانال+سی+جزء+قران

۳ هفته قبل کامپیوتر و اینترنت عصر ایران-فناوری ۱۰۹ …. انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر/کشف یک تن و ۳۴۴ کیلو مواد افیونی و هلاکت یک قاچاقچی. به گزارش روز جمعه …

پایگاه اطلاع رسانی الیگودرز

heygar.ir/fa/search.php?str_search=الیگودرز

جشن بزرگ غدیر با حضور مسئولین ومردم شهرستان الیگودرز در مجموعه ورزشی …… فرمانده انتظامی الیگودرز از کشف و ضبط ۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد. ….. استخراج بیش از ۳ میلیون تن سنگ از معادن استان لرستان …… از انهدام باند چهار نفره تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف ۳۰۸ کیلوگرم انواع افیونی در …

تأمین منابع مالی شبکه انهدام «بنیان خانواده» از قلب تهران!/ …

cofekhabar.ir/news/265564/…انهدام…/-خواب-زمستانی-نهادهای-نظارتی

تأمین منابع مالی شبکه انهدام «بنیان خانواده» از قلب تهران!/ … انهدام ۳ باند قاچاق موادمخدر در جنوب‌ شرق کشور … گفت: ماموران این پلیس با انهدام سه باند قاچاق مواد مخدر، موفق شدند سه تن و ۶۳۵ کیلوگرم مواد مخدر را کشف کنند. انهدام سه … دستگیری ۱۹۹ سارق طی ۲۴ ساعت گذشته در تهران بزرگ ….. کشف یک تن مواد افیونی در غرب استان تهران.

اخبار حوادث,روزنامه حوادث،حوادث,حوادث روز،حوادث ایران … – Sony …

https://mobile.sonytoday.com/…/اخبار-حوادث-روزنامه-حوادث-حوادث-حوادث-ر…

۳ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پلمب ۳۸ مرکز فروش مواد مخدر در مشهد/ دستگیری یک پزشک با مقادیر زیادی …. گاز دهلران دستگیری ۱۹۹ سارق و انهدام ۳۱ باند سرقت طی دو روز گذشته مرگ …. ۷ کشته و ۳ زخمی در تصادف جاده فارس (+عکس) چرا معلم بهبهانی خودکشی کرده است؟ ….. انهدام ۲باند بزرگ موادمخدر درجنوب‌شرقی کشور/ کشف یک تن مواد مخدر راز گم …

عملی – روز آنلاین

roz-online.ir/keyword/FA/OQZFBkQGzAY=.aspx

اعترافات ۳ عنصر داعشی محبوس در عراق/ العزی: از کشتن نیروی پلیس عراق احساس غرور کردم! … روز انلاین – کشف بیش از ۲ تن مواد مخدر در همدان کشف و ضبط شد …. به گزارش مشرق، بیش از یک ماه است که از آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر «موصل» در …… فرمانده انتظامی استان از انهدام باند سه نفره‌ای که در قالب افراد خیر از سالمندان در اقصی …

ستاد مبارزه با مواد مخدر – ستاد مبارزه با مواد مخدر – Browse the …

foveal32.rssing.com/chan-16765002/all_p124.html

فدوتوف تصریح کرد: دفتر کاهش و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران ۱۶ سال پیش …. جمله ۱۳٫۵ تن هروئین و ۱۲٫۵ تن مرفین را کشف و همچنين طي این مدت بیش از ۲۷۷۰ باند … معاون دبيركل سازمان ملل متحد با بيان اينكه قاچاق مواد افیونی و پیش‌سازها موجب ….. حاضر تنها ۱٫۵ درصد از جمعیت کشورمان به اعتیاد مبتلا هستند، از این رو مدیریت …

اخبار حوادث,روزنامه حوادث،حوادث,حوادث روز،حوادث ایران …

funsgood.in/…/اخبار-حوادث-روزنامه-حوادث-حوادث-حوادث-روز-حوادث-ایران.html

۳ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پلیس: او با هدف مطرح کردن خود به عنوان یک هکر بزرگ به این سایت ها ورود کرده… …. سی ان جی گاز دهلران; دستگیری ۱۹۹ سارق و انهدام ۳۱ باند سرقت طی دو روز گذشته …. زلزله ۶٫۳ ریشتری جنوب پرو را لرزاند; ۷ کشته و ۳ زخمی در تصادف جاده فارس ….. انهدام ۲باند بزرگ موادمخدر درجنوب‌شرقی کشور/ کشف یک تن مواد مخدر …

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود