تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال

هیلاری کلینتون از هوادارانش تشکر کرد – افکارنیوز

www.afkarnews.ir/…/580335-هیلاریکلینتون-از-هوادارانشتشکر-کرد

۱ ساعت پیش – نامزد شکست‌خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش تشکر کرد. وی در انتهای این ایمیل سالی …

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال | …

vista.ir/cdn/32259458

۲ ساعت پیش – نامزد شکست‌خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش تشکر کرد.

نتیجه تصویری برای تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال

{“id”:”aYUbVOEv3fVPCM:”,”oh”:583,”ou”:”http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/8/29/436702_644.jpg”,”ow”:778,”pt”:”تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال – تفسیر نیوز”,”rh”:”tafsir-news.ir”,”ru”:”http://www.tafsir-news.ir/search/?q\u003d%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1+%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84″,”st”:”تفسیر نیوز”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQfxGLUVFWqeOyZ8-KVR_N_7e3PezCRhGDtg72khhcYnbJPGw0Z5zFz2oM”,”tw”:120}
نتیجه تصویری برای تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال

{“cb”:21,”cl”:12,”cr”:21,”ct”:6,”id”:”LsSUkgO3OFiAuM:”,”oh”:557,”ou”:”http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/06/12/139506121511191668548694.jpg”,”ow”:800,”pt”:”تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال – رادیکال خبر”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1+%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84″,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT90qceO08pUFUoDWHOqzHECSsyRZQN5bNxrfjFE9pf9y66wuKkVVOwI5o”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال

{“cb”:6,”cl”:12,”cr”:6,”ct”:3,”id”:”tcnBpvT4F5uWDM:”,”oh”:530,”ou”:”http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/8/10/838339_105.jpg”,”ow”:758,”pt”:”تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال – تفسیر نیوز”,”rh”:”tafsir-news.ir”,”ru”:”http://www.tafsir-news.ir/search/?q\u003d%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1+%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84″,”st”:”تفسیر نیوز”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSz50ASFGh8Oaa-Co_d5vsvTsdqzeKB_C1v2ivJYmpQuDuFz-k6KTXJdU4″,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال

{“cb”:12,”cl”:18,”cr”:21,”id”:”0C02DYN_rprKxM:”,”oh”:210,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/7/3/5193714_346.jpg”,”ow”:300,”pt”:”تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال – رادیکال خبر”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1+%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84″,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSPRDkNrk6xApixnB64ChJjJfZJpvFfRdaxigtnDu26G0ex-pNHrInxB7Q”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال

{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:12,”id”:”zPGeUGS8DJ07gM:”,”oh”:210,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/8/1/5321454_427.jpg”,”ow”:300,”pt”:”تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/news/478927/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1+%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84″,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSkic5M1xE_dco0Af6JX5JNPOHkbD8XmWPAFzUYrwpWSL2ypUoIzc-gl88″,”tw”:129}

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال – …

www.tafsir-news.ir/…/تشکر+هیلاری+کلینتون+از+هوادارانش+در+ایمیل+…

نامزد شکست‌خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش تشکر کرد.

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال – …

www.tafsir-news.ir/search/?…تشکر+هیلاری+کلینتونهوادارانشایمی

نامزد شکست‌خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش تشکر کرد. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان …

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال – …

www.radicalkhabar.ir/search/?…تشکر+هیلاری+کلینتونهوادارانشای

نامزد شکست‌خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش تشکر کرد. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان …

هرلحظه، هیلاری به هوادارانش در ایمیل پایان سال چه گفت؟

harlahze.com/اخبار…/هیلاری-به-هوادارانش-در-ایمیلپایانسال-چه-گفت

۲ ساعت پیش – … پولیتیکو هیلاری کلینتون نامزد شکست خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش تشکر کرد …

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال – …

www.pooyeshweb.com/…/تشکر+هیلاری+کلینتون+از+هوادارانش+در+ایم

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال. ۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۷:۵۰:۱۲ بین الملل-باشگاه خبرنگاران جوان برچسب ها : تشکر,هیلاری,کلینتون,از,هوادارانش,در,ایمیل …

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال

monitor.shafaqna.com/FA/IR/7641976

نامزد شکست‌خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش تشکر کرد. مطلب در سایت اصلی …

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال عصر …

khabarche.ir/…/تشکرهیلاریکلینتون-از-هوادارانش-در-ایمیلپایانسا

۱ ساعت پیش – نامزد شکست‌خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش تشکر کرد.

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال / نامزد …

wwwkhabar.ir/11075815

نامزد شکست‌خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش تشکر کرد.

از پروژه “ربات‌های قاتل” در دوران ترامپ تا هلاکت سرکرده داعش …

www.yjc.ir/…/از-پروژه-ربات‌های-قاتل-در-دوران-ترامپ-تا-هلاکت-سرکرده-…

۴۹ دقیقه پیش – تعطیلات طولانی سال نو میلادی باعث ایجاد تغییراتی در بهای نفت و طلا شد. از پروژه … تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال.

هافینگتن پست: کشورهایی که ترامپ می‌تواند به آنها حمله هسته …

www.yjc.ir/…/هافینگتن-پست-کشورهایی-که-ترامپ-می‌تواند-به-آنها-حمل…

۹ ساعت پیش – این نشریه آمریکایی در پایان نوشت: آقای ترامپ، شاید در اختیار داشتن یک زرادخانه هسته‌ای …. تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال.

حسین دهقان: اگر لازم باشد مشاورانی را به حلب اعزام می‌کنیم/ …

www.yjc.ir/…/حسین-دهقان-اگر-لازم-باشد-مشاورانی-را-به-حلب-اعزام-می‌ک…

۱ ساعت پیش – تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال · آنکارا: نمی‌توانیم … خودروهای برقی تا ۱۰ سال آینده، آلودگی هوا را تقریبا به صفر می‌رسانند.

تازه‌ترین جنایت هولناک داعش در شمال پایتخت سوریه+ تصاویر

www.yjc.ir/…/تازه‌ترین-جنایت-هولناک-داعش-در-شمال-پایتخت-سوریه-ت…

۱ ساعت پیش – تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال · آنکارا: نمی‌توانیم … خودروهای برقی تا ۱۰ سال آینده، آلودگی هوا را تقریبا به صفر می‌رسانند.

لغو کمک مالی رژیم صهیونیستی به آنگولا بعد از تصویب …

www.yjc.ir/…/لغو-کمک-مالی-رژیم-صهیونیستی-به-آنگولا-بعد-از-تصو…

۲ ساعت پیش – تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال · آنکارا: نمی‌توانیم … خودروهای برقی تا ۱۰ سال آینده، آلودگی هوا را تقریبا به صفر می‌رسانند.

آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح در جهان در سال ۲۰۱۵

www.yjc.ir/fa/…/آمریکا-بزرگ‌ترین-صادرکننده-سلاح-در-جهان-در-سال-۲۰…

۷ ساعت پیش – آمریکا با فروش ۴۰ میلیارد دلار تجهیزات نظامی در سال ۲۰۱۵، عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده … تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال.

هیلاری کلینتون از هوادارانش تشکر کرد – فان باز

funbuzz.ir/news/90505

به نقل از پایگاه اینترنتی پولیتیکو؛ هیلاری کلینتون، نامزد شکست خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش …

هیلاری کلینتون از هوادارانش تشکر کرد – نیوز

۹us.ir/news/337378

به نقل از پایگاه اینترنتی پولیتیکو؛ هیلاری کلینتون، نامزد شکست خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش …

تور کیش ارزان آمریکا و قطر، بزرگترین فروشنده و خریدار …

kishnet65.ir › اخبار تور کیش

تور کیش تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال سفرنامه و بلیط ویزا … ارزش صادرات سلاح در جهان در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵)، ۸۰ میلیارد دلار بود.

۴ انتخاب ترامپ که ممکن است سنا آن را رد کند

www.parsrss.com/?p=136209

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال. کد خبر: ۵۹۱۴۸۸۷. گروه : بین‌الملل » اروپا و آمریکا. تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۵ – ۱۷:۳۱. اندازه فونت. نسخه چاپی.

هیلاری کلینتون – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/هیلاری_کلینتون

ازدواج او با رئیس جمهور در پی رسوایی جنسی بیل کلینتون سال ۱۹۹۸ سوژهٔ توجه گستردهٔ … او در پی ترک این منصب در پایان دوره اول ریاست جمهوری اوباما پنجمین کتاب خود را …. اصلی این جنبش جلوه کند چون اعتبار جنبش و امنیت هواداران آن به خطر می‌افتد. … از نرم‌افزار پیامرسانی شخصی و حذف نزدیک به ۳۲۰۰۰ ایمیل که او شخصی تلقیشان …

سخنرانی سید حسن نصرالله آغاز شد – تیترنو

www.titreno.com/fa/news/3430725/سخنرانی-سید-حسن-نصرالله-آغاز-شد

۲ ساعت پیش – تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال. باشگاه خبرنگاران تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال نامزد شکست‌خورده …

هیلاری کلینتون از هوادارانش تشکر کرد – فان گاه

fungah.ir/news/477245

به نقل از پایگاه اینترنتی پولیتیکو؛ هیلاری کلینتون، نامزد شکست خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش …

سجادی: سوشا در سایپا هیچ حاشیه‌ای نخواهد داشت/محرومیت ۶ ماهه‌ او …

cofekhabar.ir/…/سجادی-سوشا-در-سایپا-هیچ-حاشیه-ای-نخواهد-داشت-محرومی…

۲ روز پیش – تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال. [unable to … خودداری کلینتون از ذکر نام ترامپ در پیام پایان سالش. هیلاری کلینتون، نامزد …

هجوم هزاران نفر به جشن تولد دختر ۱۵ ساله مکزیکی/یک … – …

servicekhabari.com/334961

۶ ساعت پیش – تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال … نفر و پس از دعوت فیسبوکی پدرش برگزار شد، با مرگ یکی از مهمانان پایانی تلخ داشت.

نیوزسورس – از پروژه “ربات‌های قاتل” در دوران ترامپ تا هلاکت س…

newssource.ir/news/377334

۲۶ دقیقه پیش – تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال. کد خبر: … تعطیلات طولانی سال نو میلادی باعث ایجاد تغییراتی در بهای نفت و طلا شد.

هیلاری کلینتون از هوادارانش تشکر کرد – مجله تفریحی فان …

f30t.ir/news/388988

به نقل از پایگاه اینترنتی پولیتیکو؛ هیلاری کلینتون، نامزد شکست خورده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، در ایمیل پایان سال خود از هوادارانش …

هواداران کلینتون، اف بی ای را به جانبداری در انتخابات متهم …

khabarfarsi.com/u/27311590

۸ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – همه چیز درباره رسوایی جدید ایمیل های هیلاری کلینتون/ نامزد دموکرات ها …. حالا در شرایطی که فقط ۹ روز مانده به پایان ماراتن انتخابات در آمریکا برخی … جیمی کارتر رئیس جمهوری دموکرات در یک سال منتهی به انتخابات در …… پولتیکو: دونالد ترامپ از اف بی آی تشکر کرد و پرونده هیلاری کلینتون را بزرگتر از واترگیت …

الف – واق واق هیلاری کلینتون در سخنرانی انتخاباتی+عکس و …

alef.ir/vdcamunea49neu1.k5k4.html?332258

۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریان یک سخنرانی در شهر ” رنو … این اقدام کلینتون با تشویق و خنده هوادارانش مواجه شد. … رابرت گیتس: امکان دسترسی ایران به ایمیل های کلینتون وجود داشت · هیلاری کلینتون: نباید از ایران تشکر کرد ….. محور نشست پایان سال شورای امنیت روسیه.

در دومین مناظرۀ هیلاری و ترامپ چه گذشت؟ – روزنامه دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1111869

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دومین مناظره دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون در حالی آغاز شد که انتشار … دقیقه بامداد دوشنبه ۱۹ مهر ( به وقت تهران) و در ساعت ۶ بامداد پایان یافت. … از سوی دیگر بر اساس ایمیل های افشا شده توسط ویکی لیکس، کلینتون در سخنرانی … شود، در اکتبر سال ۲۰۱۳ (مهر ۱۳۹۲) از اقدام علیه «پولدارهای واشنگتن» انتقاد کرده بود …

سخنرانی سید حسن نصرالله آغاز شد – SPI News

spinews.ir › بین الملل

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال. کد خبر: ۵۹۱۴۸۵۵. گروه : بین‌الملل » خاورمیانه. تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۵ – ۱۷:۵۷. اندازه فونت. نسخه چاپی.

اوباما پیروزی هیلاری کلینتون را تبریک گفت

baznashr24.com/…/اوباما+پیروزی+هیلاری+کلینتون+را+تبریک+گفت

۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رئیس‌جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی پیروزی هیلاری کلینتون به عنوان نامزد نهایی … خبرگزاری تسنیم: به نقل از ووکس، طبق ایمیل ارسالی کاخ سفید برای خبرنگاران … با تعهد به مبارزه با نابرابری اقتصادی و مسائلی اینچنینی تشکر کرد. … وی در سال ۲۰۰۸ میلادی در رقابت‌های انتخاباتی در برابر اوباما مغلوب شد.

پایان ماجرای ایمیل های جنجالی هیلاری کلینتون (فیلم) – عصر …

www.asriran.com › صفحه نخست › سیاست خارجی

۱۷ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پایان ماجرای ایمیل های جنجالی هیلاری کلینتون (فیلم) …. روز; هفته; ماه; سال. جزئيات دستگيري بازيگر مشهور طنز در پارتي مختلط · تهدید داعش برای …

شکست هیلاری کلینتون، و پایان شب انتخابات آمریکا بدون …

https://iran-livetv.com/watch.php?vid=4306b20dd

۲۶ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ایالات متحده آمریکا، … Or Login With Your Email … شکست هیلاری کلینتون، و پایان شب انتخابات آمریکا بدون سخنرانی …. کلینتون پیش از آنکه دونالد ترامپ در جمع هوادارانش اعلام پیروزی کند، از … در توئیتر خود از تیم انتخاباتی اش تشکر کرد و گفت که نتیجه هر چه …

هجوم هزاران نفر به جشن تولد دختر ۱۵ ساله مکزیکی/یک نفر …

elim.ir/…/هجوم-هزاران-نفر-به-جشن-تولد-دختر-۱۵-ساله-مکزیکی-یک-نف…

۱ ساعت پیش – تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال … نفر و پس از دعوت فیسبوکی پدرش برگزار شد، با مرگ یکی از مهمانان پایانی تلخ داشت.

دیده بان – تهدید ترامپ به زندانی کردن کلینتون در مورد ایمیل ها

www.didehbancenter.com/…/تهدید-ترامپ-به-زندانی-کردن-کلینتون-در…

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش ایرنا ، در ابتدای این مناظره هیلاری کلینتون نامزد حزب … ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا رفتار او از ۱۱ سال پیش …. وی با اشاره به سخنان هیلاری کلینتون در مورد هوادارانش گفت که او …. نامزد جمهوریخواهان در پاسخی کوتاه به این سوال مشابه گفت: من از تعریف کلینتون در مورد فرزندانم تشکر می کنم.

فید خوان دانلود یو – خودروهای برقی تا ۱۰ سال آینده، آلودگی هوا …

downloadyou.ir/…/خودروهای-برقی-تا-۱۰-سال-آینده،-آلودگی-هوا-را-تقری…

۲ ساعت پیش – تولید انبوه اتومبیل‌های برقی خودران تا سال ۲۰۳۰ میلادی، علاوه بر کاهش چشمگیر آلودگی هوا، … تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال.

افشای ایمیل خائنانه هیلاری درباره سیاست خارجی آمریکا

www.fardanews.com/…/افشای-ایمیل-خائنانه-هیلاری-درباره-سیاست-خارج…

۲۳ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون در بخشی از ایمیل‌های جنجالی خود گفته است که سرنگونی نظام … آمریکا و وزیر سابق امور خارجه این کشور، ایمیل‌هایی (از سال ۲۰۰۰ میلادی تا پایان دوره منصب وزارت … اما جدای از هدفِ شایسته و قابل تقدیر نجات غیرنظامیان لیبی از چنگ حملات احتمالی رژیم …. دایی: مربیان استقلال هواداران را تحریک می‌کردند …

مردی که دوسال پیش همسر و دختر ۲ ماهه‌اش را کشته بود، اعتراف کرد

kokonews.ir/news/400666

پدیده سال ۲۰۱۲ و برنده چندین جایزه بین الملی در زمینه لوازم جانبی اتومبیل مناسب برای تمام رنگ ها ، مقاوم در …. تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال.

متن کامل دومین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ – دولت …

www.dolatebahar.com/…/متن-کامل-دومین-مناظره-هیلاریکلینتون-و-دون…

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش دولت بهار به نقل از مشرق، دومین مناظره بین هیلاری کلینتون و … گام آخر برای پایان نیم فصل اول/ ذوب‌آهن در مشهد در تعقیب مدعیان … شما موظفی که بابت آن ۳۳ هزار ایمیلی که پاک کردی و هیچکس هم نمی‌داند …. خودش اجازه بدهد که به جهت تشکر از وی، انتخابات را به نفعش تغییر دهد. …. من ۳۰ سال تجربه سیاست دارم.

هیلاری کلینتون نامزدی حزب دمکرات را پذیرفت – BBC …

www.bbc.com/persian/world/…/160728_u04_us2016_clinton_speech_d…

۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون پنجشنبه شب طی نطقی در خاتمه همایش ملی حزب دمکرات نامزدی این … رقیب سابق خود برنی سندرز را جلب کند: “می خواهم از برنی سندرز تشکر کنم. … در ایمیلی به هوادارانش آنها را ترغیب کرد سخنرانی خانم کلینتون را تماشا نکنند. … این کشور که گفت مشعل حزب را تحویل خانم کلینتون می دهد پایان یافت.

عصر ما | کلینتون:ترامپ به آمریکا عذرخواهی بدهکار است / …

asre-ma.ir/61032/کلینتونترامپ-به-آمریکا-عذرخواهی-بدهک/

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دومین مناظره ‘دونالد ترامپ’ و ‘هیلاری کلینتون‘ نامزدان انتخابات ۲۰۱۶ … دوشنبه ۱۹ مهر ( به وقت تهران) آغاز شد و در ساعت ۶ بامداد پایان یافت. … در این مناظره که در فضای رسانه ای افشای سخنان زشت و غیر اخلاقی ۱۱ سال پیش ترامپ در مورد زنان برگزار …. کلینتون نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا درباره موضوع ایمیل …

کلینتون:ترامپ به آمریکا عذرخواهی بدهکار است/ تهدید ترامپ …

mardomiha.ir/…/کلینتونترامپ-به-آمریکا-عذرخواهی-بدهکار-است-تهدید-…

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش ایرنا ، در ابتدای این مناظره هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات با … ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا رفتار او از ۱۱ سال پیش تغییر کرده …. کلینتون نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا درباره موضوع ایمیل های افشا شده … وی با اشاره به سخنان هیلاری کلینتون در مورد هوادارانش گفت که او هواداران من …

چند خبر – معاون دبیرکل حزب الله: پیروزی در حلب برنامه های …

www.chandkhabar.ir/News/Detail/959023

۲ ساعت پیش – تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال. کد خبر: ۵۹۱۴۷۱۸ …. خودروهای برقی تا ۱۰ سال آینده، آلودگی هوا را تقریبا به صفر می‌رسانند.

کلینتون:ترامپ به آمریکا عذرخواهی بدهکار است/ تهدید … – …

www.javanroodhawal.com/…/کلینتونترامپ-به-آمریکا-عذرخواهی-بدهکا…

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش ایرنا دومین مناظره ‘دونالد ترامپ’ و ‘هیلاری کلینتون‘ نامزدان انتخابات ۲۰۱۶ … دقیقه دوشنبه ۱۹ مهر ( به وقت تهران) آغاز شد و در ساعت ۶ بامداد پایان یافت. … سخنان زشت و غیر اخلاقی ۱۱ سال پیش ترامپ در مورد زنان برگزار شد،خانواده های دو …. کلینتون نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا درباره موضوع ایمیل های …

سندرز: هیلاری کلینتون مشکل تشخیص دارد/ همیشه حق با …

www.entekhab.ir/…/سندرز-هیلاریکلینتون-مشکل-تشخیص-دارد-همیشه…

مناظره هیلاری کلینتون و برنی سندرز در نیویورک طوفانی تر از تمام رقابت های این دو نامزد … افتخار میکنم که هشت سال به عنوان سناتور نیویورک خدمت کردم و دو دوره متوالی رای شما … سناتور ایالت ورمانت صحبت های خود را با این جملات به پایان می رساند: «اگر … «بار دیگر از مردم نیویورک تشکر میکنم که دو دوره به من افتخار دادند و من را به …

تهدید ترامپ به زندانی کردن کلینتون در مورد ایمیل ها | روزنامه …

kasbokarnews.ir/…/تهدید-ترامپ-به-زندانی-کردن-کلینتون-در-مورد-ایمی

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش ایرنا دومین مناظره ‘دونالد ترامپ’ و ‘هیلاری کلینتون‘ نامزدان انتخابات … دقیقه دوشنبه ۱۹ مهر ( به وقت تهران) آغاز شد و در ساعت ۶ بامداد پایان یافت. … سخنان زشت و غیر اخلاقی ۱۱ سال پیش ترامپ در مورد زنان برگزار شد،خانواده های دو …. وی با اشاره به سخنان هیلاری کلینتون در مورد هوادارانش گفت که او هواداران من را …

لحظه تاریخی کلینتون و آغاز نبرد مستقیم با ترامپ – Al …

www.al-monitor.com/…/clinton-historic-victory-california-aim-trump.ht…

۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری رودهام کلینتون، نخستین زن آمریکایی که نامزد یک حزب اصلی برای … که هشت سال قبل، تلاشش برای نامزدی رقابت‌های ریاست جمهوری در آن‌جا به پایان رسیده بود. … سندرز طی یک سخنرانی آتشین در کالیفرنیا، از هواداران خود تشکر و پیروزی در … او با ای‌میل asimendinger@realclearpolitics.com و شناسهٔ توییتر …

سرپوش بر رسوایی هیلاری کلینتون | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/217594

۷ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – خانم کلینتون ادعا کرده بود که ایمیل‌ها در جای امنی نگهداری می‌شده است. … در حالی که به دستور ایشان مأمور آی‌تی بیش از ۰۰۰/۳۰ ایمیل را از حافظه …. به عنوان مثال، وآل‌استریت جورنال گزارش داده که در سال ۲۰۰۹ هیلاری کلینتون روسیه را متقاعد کرد …. واقعیت این است که هواداران کلینتون در نظر سنجی‌ها اعلام داشته‌اند که به …

خودداری کلینتون از ذکر نام ترامپ در پیام پایان سالش – فرارو

fararu.com/fa/…/خودداری-کلینتون-از-ذکر-نام-ترامپ-در-پیام-پایانسال

۸ ساعت پیش – هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات پیشین آمریکا طی پیامی به مناسبت سال نو، بدون اینکه یک بار نام دونالد ترامپ، رقیب جمهوری‌خواهش را بیاورد، از حامیان خود بار دیگر تشکر کرد. … (تصاویر) هواداران جورج مایکل مقابل خانه‌ او …

ناراحتی هواداران سندرز از اعلام حمایت از هیلاری کلینتون/ …

www.mashreghnews.ir/…/محتمل‌ترین-گزینه-معاون-اولی-ترامپ-ناراحتی-…

۲۴ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هنوز اندکی از پایان سخنان سندرز در حمایت از کلینتون نگذشته بود که بر خلاف ادعای … کلینتون، در توئیتر خود از ترامپ تشکر کرد اما نکته بسیار ناراحت‌کننده … مصیبت وجود او برای کشور ۴ سال است ولی برای دادگاه عالی در نفس عمل و تبعات …. این خط این نشون . ترامپ رئیس جمهور بعدیه . نظر شما. نام: ایمیل: * نظر:.

ایرنا – کلینتون:ترامپ به آمریکا عذرخواهی بدهکار است/ تهدید …

www.irna.ir/fa/News/82262793/

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش ایرنا دومین مناظره ‘دونالد ترامپ’ و ‘هیلاری کلینتون‘ نامزدان انتخابات ۲۰۱۶ … دقیقه دوشنبه ۱۹ مهر ( به وقت تهران) آغاز شد و در ساعت ۶ بامداد پایان یافت. … سخنان زشت و غیر اخلاقی ۱۱ سال پیش ترامپ در مورد زنان برگزار شد،خانواده های دو …. کلینتون نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا درباره موضوع ایمیل های …

– حامیان پشت پرده هیلاری

article.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=10180

۹ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در انتهای جلسه هیلاری از هانت بابت کمکهای مالی اش تشکر کرد . … بوئل و هانت تبدیل به بزرگترین حامیان مالی هیلاری کلینتون شدند. آنها در راه اندازی و سازماندهی کمپین انتخاباتی او در سال ۲۰۰۰ کمک کردند که … آنها ایمیل شعرها و نوشته های کلینتون را دریافت میکنند و از ذهن قوی او برای ایده پردازی به شگفت می آیند.

ترامپ: باراک اوباما و جان کری ایران را قدرتمند کردند/ …

www.jamaran.ir/…/ترامپ_باراک_اوباما_و_جان_کری_ایران_را_قدرتمند_…

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش جماران، دومین مناظره ‘دونالد ترامپ’ و ‘هیلاری کلینتون‘ نامزدان انتخابات … در ساعت ۴:۳۰ دقیقه دوشنبه ۱۹ مهر ( به وقت تهران) و در ساعت ۶ بامداد پایان یافت. … سخنان زشت و غیر اخلاقی ۱۱ سال پیش ترامپ در مورد زنان برگزار شد،خانواده های …. کلینتون نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا درباره موضوع ایمیل های …

زندگی پرحاشیه یک‌نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری – جوان

javanonline.ir/fa/news/…/زندگی-پرحاشیه-یک‌نامزد-انتخابات-ریاست‌جمهو…

با وجود شانس بالای هیلاری کلینتون جهت پیروزی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری … هیلاری پس از پایان تحصیلات در کالج ولزلی در رشته علوم سیاسی درسال ۱۹۶۹ وارد … با پیروزی اوباما در انتخابات آن سال، هیلاری به عنوان وزیرخارجه ایالات متحده … کارشناسان می‌گویند میل به استفاده هیلاری کلینتون از ایمیل شخصی‌اش به جای …

هیلاری کلینتون نامزدی حزب دموکرات را پذیرفت + عکس | …

www.eghtesadonline.com/…/137603-هیلاریکلینتون-نامزدی-حزب-دموک…

۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون پنجشنبه شب طی نطقی در خاتمه همایش ملی حزب دموکرات نامزدی … رقیب سابق خود برنی سندرز را جلب کند: “می‌خواهم از برنی سندرز تشکر کنم. … در ایمیلی به هوادارانش آنها را ترغیب کرد سخنرانی خانم کلینتون را تماشا نکنند. … در ترکیه تمدید شد · مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سال ۱۴۰۰ صادر شد …

ع عروس سنه – مجله جدیدترین ها

jadidtarinha.net/search/?q=ع+عروس+سنه

تشکر هیلاری کلینتون از هوادارانش در ایمیل پایان سال · ۴ انتخاب ترامپ که ممکن است … فهرست فروش استقلال در نیم فصل · تشکر پیشکسوتان پرسپولیس از وزیر …

ایمیل افشا شده کلینتون – پارسینه

www.parsine.com/fa/news/293632/ایمیل-افشا-شده-کلینتون

۱۴ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش وب سایت وزارت خارجه آمریکا، ایمیل‌های افشا شده «هیلاری کلینتون»، نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نشان می‌دهد …

بدل کلینتون؛ توهم توطئه یا جدی بودن مشکل سلامتی؟ – روزیاتو

rooziato.com/139523058/آیا-هیلاریکلینتون-بدل-دارد؟/

کلینتون پس از پایان مراسم یادبود قربانیان ۱۱ سپتامبر، پیش از سوار شدن به … چند دقیقه خانمی از منزل چلسی خارج شد و به تبادل احساسات با هوادارانش پرداخت، که به زعم … البته کلینتون ۶۸ ساله روز بعد با انتشار ویدئویی ضمن تشکر از هوادارنش و … ایمیل های محرمانه گرفته تا مشکل سلامتی و حالا بدل) بیل کلینتون -همسر هیلاری و …

تایمز؛ داستان لو رفتن ایمیل های هما عابدین، مشاورِ ارشد …

https://www.tarafdari.com/…/تایمز؛-داستان-لو-رفتن-ایمیل-های-هما-عابدی…

FBI، اعلام كرده كه به ايميل هاى هما عابدين، مشاور ارشد كلينتون دسترسی پيدا كرده، اما … عابدين كه مسلمان است، در سال ٢٠١٠ با نماينده دموكرات ايالت نيويورك، آنتونی … ايميل هاى به جا مانده از عابدين، چه اتفاقی براى كمپين كلينتون در روزهاى پايانی رخ خواهد داد. … کمالوند: از افرادی که دعایشان پشت سر گسترش است تشکر می‌ کنم؛ عمران زاده …

زلزله سیاسی جهان؛ ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شد …

khordadnews.ir/…/زلزله-سیاسی-جهان-ترامپ-رئیس-جمهوری-ایالات-متحده-آ…

۱۸ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اما نکته آنجاست که به محض پایان یافتن رای گیری در هر ایالت نتایج … ترامپ از هیلاری کلینتون به خاطر فعالیت هایش تشکر می‌کند. ….. اگر در انتخابات سال ۲۰۱۶ آراء برابر شوند، احتمالا دونالد ترامپ به عنوان رئیس ….. ایمیل: * نظر: …

ایمیل‌های هیلاری کلینتون فاش شد – خبرگزاری برنا

www.bornanews.ir/بخش…/۳۰۴۴۹۳-ایمیل-های-هیلاریکلینتون-فاش-شد

۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – … هزار صفحه از ایمیل های هیلاری کلینتون از جمله بخش های سانسور شده را منتشر کرد. … ۳۷ پیامی که کلینتون هنگام عهده داری سمت وزیر امور خارجه آمریکا در سال های ۲۰۰۹ تا … اما برای اعلام آمار قطعی و دقیق باید تا پایان دی‌ ماه صبر کرد. … ورزش و جوانان گفت: جای تشکر دارد از مجموعه وزارت ورزش و جوانان که بلافاصله بعد …

تدبیر – هیلاری در شوک؛ هواداران در تظاهرات+ عکس

www.tadbirkhabar.com/news/world/118348

۲۱ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون پس از شکست در مقابل دونالد ترامپ تنها به یک … هواداران هیلاری شب گذشته نیز برای دومین شب پیاپی علیه دونالد ترامپ شعار … فرستادن به ایمیل · چاپ … با شکست هیلاری کلینتون در مقابل دونالد ترامپ ۷۰ ساله به پایان رسید. … انتخاباتی و رهبری باراک اوباما و همسرش، میشل اوباما نیز تشکر کرد.

شمارش آراء به پایان رسید/ نتایج آراء الکترال: ترامپ ۲۷۴، …

www.tabnakazarsharghi.ir/…/شمارش-آراء-به-پایان-رسید-نتایج-آراء-الک…

۱۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شمارش آراء به پایان رسید/ نتایج آراء الکترال: ترامپ ۲۷۴، کلینتون ۲۱۸/ افزایش احتمال ترامپ/افزایش قیمت طلا/تشکر کیلنتون از هواداران. انتخابات … ۰۷:۳۹ در ایالت اورگون، هیلاری کلینتون موفق شد پیروز شود و ۷ رای الکترال این ایالت را به خود اختصاص دهد. … در سال ۲۰۱۲ ایالت نیوهمپشایر به اوباما رای داده بود.

سخنراني بغض‌آلود ترامپ پس از پيروزی: هيلاری به من زنگ زد و …

www.akharinnews.com/…/118806-نطق-انتخاباتی-دونالد-ترامپ-پس-از-…

۱۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – چاپ · ایمیل … پنس طی سخنرانی در تجمع هواداران ترامپ در ستاد مرکزی تبلیغاتی در نیویورک … وی ضمن تشکر از مردم آمریکا برای انتخاب کردن ترامپ به ریاست … شدن مدت صبر هواداران برای شنیدن سخنرانی او، گفت «هیلاری کلینتون» با او … سختی داشت، در پایان بترتیب از والدین، خواهر، برادر، همسرش، دخترش و …

خودداری کلینتون از ذکر نام ترامپ در پیام پایان سالش – رویداد۲۴

rouydad24.ir/…/خودداری-کلینتون-از-ذکر-نام-ترامپ-در-پیام-پایانسال

۶ ساعت پیش – هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات پیشین آمریکا طی پیامی به مناسبت سال نو، بدون اینکه یک بار نام دونالد ترامپ، رقیب جمهوری‌خواهش را بیاورد، از حامیان خود بار دیگر تشکر کرد. … حرکت جالب رامین رضاییان برای پاسخ به احساسات هواداران(تصویر) (۱ نظر) · تماس با ما · درباره ما · پیوندها · جستجو · آرشیو …

هیلاری کلینتون تا یکسال دیگر زنده خواهد بود : اخبار نظامي – …

www.centralclubs.com/topic-t119730.html

۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تشکر کرده: ۳۶۱ مرتبه: تشکر شده: ۴۷۹۷ مرتبه: تاريخ عضويت … به نقل از پایگاه اینترنتی اکسپرس؛ هیلاری کلینتون تا یکسال دیگر بیشتر زنده نیست. … هیلاری که ۶۸ ساله است در نیویورک در پایان مراسم یادبود قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر … سخنان کلینتون با واکنش خشمگینانه هواداران ترامپ مواجه شده است.

نطق انتخاباتی دونالد ترامپ پس از پیروزی آغاز شد/ از هیلاری …

www.shahrekhabar.com/political/147867798030225

۱۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نطق انتخاباتی دونالد ترامپ پس از پیروزی آغاز شد/ از هیلاری کلینتون تشکر می … چاپ · ایمیل … پنس طی سخنرانی در تجمع هواداران ترامپ در ستاد مرکزی تبلیغاتی در نیویورک … وی ضمن تشکر از مردم آمریکا برای انتخاب کردن ترامپ به ریاست … سختی داشت، در پایان بترتیب از والدین، خواهر، برادر، همسرش، دخترش و …

ترامپ: روسیه و ایران علیه داعش مبارزه می کنند – سایت خبری …

isfahanonline.com/1813/ترامپ-روسیه-و-ایران-علیه-داعش-مبارزه-می/

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دومین مناظره ‘دونالد ترامپ’ و ‘هیلاری کلینتون‘ نامزدان انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا در ساعت ۴:۳۰ دقیقه دوشنبه ۱۹ مهر ( به وقت تهران) و در ساعت ۶ بامداد پایان یافت. … ای افشای سخنان زشت و غیر اخلاقی ۱۱ سال پیش ترامپ در مورد زنان برگزار …. کلینتون نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا درباره موضوع ایمیل …

متن نامه جلیلی به اشتون در ایمیل‌ هیلاری – برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/…/متن-نامه-جلیلی-به-اشتون-در-ایمیل‌هیلاری

۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – یکی از سندهای منتشر شده از مجموعه ایمیل‌‌های «هیلاری کلینتون»، وزیر خارجه … مربوط به سال ۱۳۹۰ است که «سعید جلیلی»، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و … در جهت برداشتن گام‌های بنیادین برای همکاری استقبال نموده‌اید، تشکر می‌کنم. … انتقاد شدید روزنامه اصولگرا از هواداران جلیلی … عامل ۱۰ جنایت در پایان خط فرار.

اولین سخنرانی کلینتون بعد از شکست/مدتها درد این شکست …

tadbirvaomid.ir/fa/news/130919

۱۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – «هیلاری کلینتون» نامزد مغلوب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دقایقی پیش در … برای هواداران خود پرداخت و گفت: خیلی متاسفم که نتوانستم پیروز انتخابات … ما برای کنارهم آوردن میلیون ها نفر قریب به یک سال و نیم تلاش کردیم. … کشیدند تشکر کرد و گفت این درد این شکست را مدتها حس خواهیم کرد. … ایمیل: * نظر: …

دومین مناظره دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون – هفت روز خبر

۷roozkhabar.ir/1395/07/19/دومین-مناظره-دونالد-ترامپ-و-هیلاری-کلی/

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش ایرنا ، در ابتدای این مناظره هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات با کلماتی … ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا رفتار او از ۱۱ سال پیش تغییر کرده … ترامپ خطاب به مجریان مناظره : چرا پیگیر ایمیل های کلینتون نیستید؟ …. وی با اشاره به سخنان هیلاری کلینتون در مورد هوادارانش گفت که او هواداران من را …

حامیان پشت پرده هیلاری | پايگاه خبري و تحليلي ۵۵ آنلاین

۵۵online.ir/news/حامیان-پشت-پرده-هیلاری

در انتهای جلسه، هیلاری از هانت بابت حمایت‌های مالی‌اش تشکر کرد. به او گفتم: … جودیث هوپ، اولین باری که به پتانسیل هیلاری کلینتون پی برد را سال ۱۹۹۶ می‌داند. هوپ در آن … آن‌ها ایمیل شعرها و نوشته‌های کلینتون را دریافت می‌کنند و از ذهن قوی او برای ایده‌پردازی به شگفت می‌آیند. … بیشتر هواداران او را زنان متولد دهه ۱۹۶۰ تشکیل می‌دهند.

“یک لحظه تاریخی برای زنان” در آمریکا؛ هیلاری کلینتون نامزد‌ …

aftabnews.ir/…/یک-لحظه-تاریخی-برای-زنان-در-آمریکا-هیلاریکلینتون

۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون از هواداران خود به خاطر کمک به او برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری که از آن به عنوان یک لحظه تاریخی برای زنان یاد کرد تشکر کرده است. … کبوتر هابا کبوتر هابهتر میتوانند اب ودانه بخورد تا بابازها. نظر شما. نام: ایمیل: … برخورد جالب دایی و منصوریان پس از پایان نشست خبری …

هدیه‌ای تامل برانگیز برای نامزد شکست خورده – سینما خبر

www.cinemakhabar.ir/NewsDetails.aspx?ID=108491

۷ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – جشن شکرگزاری سالانه در چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر و در پایان فصل درو … هیلاری کلینتون که اخیرا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مغلوب رقیب … وی نیز با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود از طرفدارانش قدردانی کرد. … اثر جدید کارگردان “داستان اسباب بازی” سال آینده اکران می شود … آدرس ايميل گيرندگان:.

خودداری کلینتون از ذکر نام ترامپ در پیام پایان سالش – جنوب …

www.jonoubnews.ir/…/خودداری-کلینتون-از-ذکر-نام-ترامپ-در-پیام-پایا

۷ ساعت پیش – هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات پیشین آمریکا طی پیامی به مناسبت سال نو، بدون اینکه یک بار نام دونالد ترامپ، رقیب جمهوری‌خواهش را بیاورد، از حامیان خود بار دیگر تشکر کرد. … سوء استفاده رسانه‌های ترکیه از حواشی هواداران تراکتور! +عکس (۱۰ نظر) … نام: ایمیل: * نظر: …

پایگاه خبری تحلیلی تامین ۲۴:تک و پاتک علیه طرح بیمه …

www.tamin24.ir/content/news/…/تک-و-پاتک-علیه-طرح-بیمه-سلامت-اوبا…

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دومین مناظره دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون نامزدان انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا در ساعت ۴:۳۰ دقیقه دوشنبه ۱۹ مهر ( به وقت تهران) و در ساعت ۶ بامداد پایان یافت. … زشت و غیر اخلاقی ۱۱ سال پیش ترامپ در مورد زنان برگزار شد،خانواده های دو … بر اساس ایمیل های افشا شده توسط ویکی لیکس، کلینتون در سخنرانی …

اولین سخنان هیلاری کلینتون پس از شکست

payeshonline.com/news/…/اولین-سخنان-هیلاریکلینتون-پس-شکست

۲۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون با همراهی خانواده‌اش سخنرانی نمادین پذیرش شکست در انتخابات را … کلینتون از طرفداران، شریک انتخاباتی و رهبری باراک اوباما و همسرش، میشل اوباما نیز تشکر کرد. … او از هوادارانش خواست که با دیدی باز با ریاست جمهوری ترامپ برخورد کنند. … آئین‌نامه مراکز همسان‌گزینی تا پایان سال تدوین می‌شود …

ویکی‌لیکس سخنرانی‌های گرانقیمت کلینتون در وال‌استریت …

www.saat24.com/…/ویکی-لیکس-سخنرانی-های-گرانقیمت-کلینتون-در…

۱۸ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ساعت ۲۴-وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس گزیده‌ای از سخنرانی هیلاری کلینتون، … هک ایمیل‌ جان پادستا، رئیس ستاد انتخاباتی کلینتون، به دست‌آورده است. … کلینتون پس از پایان کار خود به عنوان وزیر خارجۀ امریکا در سال ۲۰۱۳، به …. هواداران ایرانی اندیشه و عمل عبرت می‌گیرند؟ …. تقدیر محمود صادقی از اقدام قوه قضائیه …

هیلاری کلینتون سخنرانی نمادین پذیرش شکست در انتخابات …

jomhoornews.ir/هیلاریکلینتون-سخنرانی-نمادین-پذیرش-ش/

۲۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون، نامزد حزب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ روز چهارشنبه در جمع هواداران خود برای سخنرانی پذیرش شکست حاضر شد. هیلاری کلینتونکلینتون از تیم کین یار انتخاباتی خود، و رهبری باراک اوباما و همسرش، میشل اوباما نیز تشکر کرد. … پاداش پایان خدمت کارمندان ۷ برابر حداقل حقوق شد …

نتیجه بازگشایی پرونده هیلاری کلینتون توسط اف‌بی‌آی تا …

iscanews.ir › بین الملل › انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

۸ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون دوباره باز شد. … جیمز کومی رئیس اف‌بی‌آی گفت به علت حساسیت انتخابات تا پایانکلینتون: باید در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ فلسطین دخالت می کردیم … اف بی آی تشکر کرد و پرونده هیلاری کلینتون را بزرگتر از واترگیت دانست …. هواداران تراکتور و تشویق شهریار +عکس.

هیلاری کلینتون در جمع هواداران خود: این شکست دردآور است – …

titreshahr.ir/…/هیلاریکلینتون-در-جمع-هواداران-خود-این-شکست-دردآور-ا…

۱۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به نقل از تلگراف، «هیلاری کلینتون» نامزد مغلوب انتخابات ریاست … ما برای کنارهم آوردن میلیون ها نفر قریب به یک سال و نیم تلاش کردیم. … وزیر خارجه اسبق آمریکا در ادامه با تشکر از اعضاء ستاد انتخاباتی خود و نیز … سه‌چهارم ایرانی‌ها می‌گویند برجام وضعیت اقتصادی را بهتر نکرد. نظرات بینندگان. نام: ایمیل:.

مشروح سومین مناظره انتخاباتی ترامپ و کلینتون؛ – …

www.iribnews.ir/fa/…/مشروح-سومین-مناظره-انتخاباتی-ترامپ-و-کلینتو

۲۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – من شما را به سومین و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال دوهزار و شانزده آمریکا دعوت می کنم. این مناظره میان هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ است. … ترامپ گفت: اول از همه خیلی خوشحالم که با شما هستم و از همه تشکر می کنم. …. پرونده هایی که به پایان دوران بارداری مربوط می شود معمولا شامل دردناک ترین و دشوارترین …

کلینتون:ترامپ به اوباما و آمریکا عذرخواهی بدهکار است/ ترامپ: …

www.espeli.ir/…/کلینتون%۳Aترامپ+به+اوباما+و+آمریکا+عذرخواهی+بده…

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش ایرنا دومین مناظره ‘دونالد ترامپ’ و ‘هیلاری کلینتون‘ نامزدان انتخابات … ۴:۳۰ دقیقه دوشنبه ۱۹ مهر ( به وقت تهران) آغاز شد و در ساعت ۶ بامداد پایان یافت. … سخنان زشت و غیر اخلاقی ۱۱ سال پیش ترامپ در مورد زنان برگزار شد،خانواده های دو …. ترامپ خطاب به مجریان مناظره : چرا پیگیر ایمیل های کلینتون نیستید؟

پیام هیلاری کلینتون به دختران آمریکایی

www.irdiplomacy.ir/…/پیام+هیلاری+کلینتون+به+دختران+آمریکایی.ht…

۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون از هواداران خود به خاطر کمک به او برای کسب نامزدی حزب … که از آن به عنوان یک لحظه تاریخی برای زنان یاد کرد تشکر کرده است.

اخبار لحظه به لحظه از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا/ترامپ …

ana.ir/news/157152

۱۸ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا که در برخی ایالت‌ها از چند هفته پیش … در میان طرفدارانش حاضر شد و از تک تک اعضای خانواده و دوستانش تشکر کرد. … ۰۸:۲۹ باور چنین نتیجه ای برای هواداران هیلاری کلینتون مشکل است. …. ۰۴:۰۸ انتخابات در ویرجینیای غربی با پیروزی ترامپ به پایان رسید. ….. ایمیل شما:.

ادامه پیروزی های ترامپ و کلینتون/ انصراف مارکو روبیو …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › بين‌الملل

۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – … قاطع دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون در میان نامزدهای دموکرات است. … در میان جمهوری خواهان نیز روز سه شنبه دونالد ترامپ در جمع هواداران خود گفت: شما … کلینتون نیز پس از تبریک پیروزی به هواداران و اعلام این موضوع که «این …. روحانی/افشای حقوق مدیران برای همه مردم تا پایان سال/نيروهاي نهاد رياست …

روزنامه وطن امروز

www.vatanemrooz.ir/Newspaper/BlockPrint/166904

۱۱ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … ارشد و به عبارت بهتر مدیربرنامه‌های هیلاری کلینتون طی یک دهه اخیر، از اواخر هفته … هزاران‌ ایمیل افشا شده جان پودستا توسط ویکی‌لیکس که عابدین یک سال و نیم … کلینتون بابت بازگشایی پرونده او از پلیس و دستگاه قضایی تشکر کرده … برود و لزومی ندارد اطلاعات طبقه‌بندی شده را تا پایان تحقیقات منتشر کند.

روزنامه وطن امروز

vatanemrooz.ir/Newspaper/BlockPrint/166906

۱۱ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … و به عبارت بهتر مدیربرنامه‌های هیلاری کلینتون طی یک دهه اخیر، از اواخر هفته … از هزاران‌ ایمیل افشا شده جان پودستا توسط ویکی‌لیکس که عابدین یک سال و نیم … کلینتون بابت بازگشایی پرونده او از پلیس و دستگاه قضایی تشکر کرده … را دنبال می‌کند – که مهره اوباما و از هواداران سرسخت کلینتون‌هاست، قصد دارد سد …

نگاهی بر رسوایی ایمیل های هیلاری کلینتون – euronews

fa.euronews.com › اخبار › اخبار بین‌المللی

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا … اف بی آی پیش از این، حدود یک سال برای تحقیق درباره ایمیل های وزیر … خود را درباره سرور ایمیل شخصی خانم کلینتون به پایان رساند و اعلام کرد که …

هیلاری کلینتون : این شکست دردآور است – لیست اخبار

newslist.ir › اخبار › اقتصادی › ایران جیب

۱۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نامزد مغلوب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جمع هواداران خود از آنها … هیلاری کلینتون : این شکست دردآور است … در Twitter اشتراک با ایمیل اشتراک در LinkedIn اشتراک در StumbleUpon … وزیر خارجه اسبق آمریکا در ادامه با تشکر از اعضاء ستاد انتخاباتی خود و … میانگین عمر ساختمان در دنیا ۱۰۰ سال و در ایران ۳۰ سال.

تشکر کلینتون از سندرز در کنوانسیو… – اخبار ایران و جهان

my-link.ir/search/?q=+تشکر+کلینتون+از+سندرز+در…

برنی سندرز به طور رسمی از رقیب خود، هیلاری کلينتون، نامزد احتمالی حزب دموکرات … وله، مطابق نظرسنجی‌ها، ۸۵ درصد هواداران سندرز تصمیم گرفته‌اند به کلينتون رأی دهند. … گفت بعد از پایان «مجمع ملی حزب دموکرات» که در جریان آن هیلاری کلينتون به عنوان … این هفته در پی انتشار ای‌میل هایی که نشان می‌داد کمیته ملی حزب دموکرات در …

ویکی لیکس به حملات ddos پایان دهید – مجله خبری فور خبر

۴khabar.ir/search/?q=ویکی+لیکس+به+حملات+ddos+پایان+دهید

افشاگری ویکی لیکس درباره ایمیل های هیلاری کلینتونتشکر ویژه رامین رضاییان از هواداران پرسپولیس+اینستاپست رامین رضاییان با انتشار پستی در صفحه … به گزارش سی ان ان این ایمیل ها مربوط به سال ۲۰۱۵بدین سو می شوند که در برگیرنده …

ویکی لیکس: به حملات DDoS پایان دهید – مجله خبری فور خبر

۴khabar.ir/search/?q=ویکی+لیکس%۳A+به+حملات+DDoS+پایان

افشاگری ویکی لیکس درباره ایمیل های هیلاری کلینتونتشکر ویژه رامین رضاییان از هواداران پرسپولیس+اینستاپست رامین رضاییان با انتشار پستی در صفحه … به گزارش سی ان ان این ایمیل ها مربوط به سال ۲۰۱۵بدین سو می شوند که در برگیرنده …

۳۱۰۰ ایمیل دیگر هیلاری کلینتون منتشر شد – خبر ایرونی

iruni.ir/news/293335

۱۱ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ۳۱۰۰ ایمیل دیگر هیلاری کلینتون منتشر شد … به انتشار ۸۲ درصد ایمیل های کلینتون تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی فاصله داشته است . … نحوه بدست اوردن کد اول تلگرام از طریق ایمیل اشخاص · وضعیت آقای تشکر · هوای امروز … خواننده مشهور گروه موسیقی «پاپ» انگلیسی به اتهام آزار و اذیت یکی از هوادارانش دستگیر شد.

نتانیاهو از هیلاری کلینتون تشکر کرد آکا – ویوا تفریح

vivatafrih.ir/search/?q=نتانیاهو+از+هیلاری+کلینتون+تشکر+کرد…

۱۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هیلاری کلینتون بر روی صحنه کنسرت جنیفر لوپز! … هيلاري کلينتون هيلاري کلينتون ضمن انتشار این عکس در شبکه اجتماعی تویتر نوشت: “۴۵ سال پیش . …. غم و ناراحتی هواداران کلينتون برای شکست در انتخابات غم و ناراحتی هواداران … بعد از پایان نخستین مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و هيلاري کلينتون …

افزایش نگرانی از پیروزی پوپولیسم – بازرگانی کوثر

kosar.co/fa/feed/82337/افزایش-نگرانی-از-پیروزی-پوپولیسم

هیلاری کلینتون در می‌سی‌سی‌پی و برنی سندرز در میشیگان برنده شدند‌. … یک نظرسنجی پس از پایان انتخابات در میسی‌سی‌پی نشان می‌دهد که او از حمایت قاطع …

کلینتون رسما کاندیدای دموکرات‌ها شد – خدا هم تنهاست

khodahamtanhast.persianblog.ir/post/7/

۶ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – گروه بین الملل: نمایندگان حزب دموکرات آمریکا هیلاری کلینتون را برای … گفت از همه شما و از تمامی کسانی هم که تلاش کردند تا این مساله ممکن شود تشکر می‌کنم. … با هیاهو هنگام سخنرانی هواداران کلینتون در این گردهمایی اخلال ایجاد کردند. … این هفته در پی انتشار ای‌میل هایی که نشان می‌داد کمیته ملی حزب … سخن پایانی.

خبرگزاری آریا – چرا اسرائيل با آتش بس در سوريه مخالف است؟

www.aryanews.com/…/چرا-اسرائيل-با-آتش-بس-در-سوريه-مخالف-است؟

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از … از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد. ….. ترامپ: رسوایی ایمیل های کلینتون از «واترگیت» هم بدتر است …. بیماری هیلاری برگ برنده یا کابوس شکست؟ … ساخت يک هزار مدرسه برکت در مناطق محروم تا پايان سال محقق مي‌شود.

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود