دستیابی به الگوی توسعه اسلامی-ایرانی لازمه پیشرفت جهانی است

برگزاری نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «الگوی …

farsi.khamenei.ir/news-content?id=10653

۱۰ آذر ۱۳۸۹ ه‍.ش. – در نخستین نشست «اندیشه های راهبردی» در جمهوری اسلامی ایران، رهبر … ایشان خاطرنشان کردند: در الگوی اسلامیایرانی پیشرفت، هدفها مشخص می شود اما راهبردها ممکن است بهبه جای «توسعه» تأکید کردند: کلمه توسعه، یک اصطلاح متعارف جهانی، …. دستیابی به هدف بسیار مهم تدوین الگوی اسلامیایرانی پیشرفت را …

دیدار اعضای شورای عالی مرکز با رهبر معظم انقلاب – مدیر سایت

www.olgou.org/…/دیدار-اعضای-شورای-عالی-مرکز-با-رهبر-معظم-انقلاب….

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حضرت آیت الله خامنه‌ای … به مبانی غلط و ناکارآمدیِ الگوهای توسعه جهانی و ضرورت ارائه الگوی جدید اسلامی … پیشرفت، فرمودند: مرحله‌ی اول در این فرآیند، شکل‌گیری انقلاب اسلامی است و پس از … الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را لازمه تحقق «تمدن اسلامی» خواندند و در پاسخ به …

زیربنایی الگوی توسعه غربی را باید در اصول اومانیستی …

didban.ir › سیاست

پاسخ به این پرسش‌ها، «الگوی توسعه» یا «الگوی پیشرفت» را در هر جامعه‌ای ترسیم می‌کند. … در مورد ایران، از آنجایی که شأن جامعه ما، اسلامی است باید الگوی رشد و پیشرفتی … روشن است که در چنین شرایطی برای دست‌یابی به چنین هدفی باید مبانی دینی، … ۳- موضوعی که در بحث الگوهای توسعه و پیشرفت جهانی مطرح بوده و بسیار حائز …

مرکز پژوهشها – درباره الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و عدالت …

rc.majlis.ir/fa/news/show/892250

۹ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – درباره الگوی اسلامیایرانی پیشرفت و عدالت تبیین «پیشرفت» با تکیه بر … بار ارزشی و معنایی است که مفهوم توسعه در خود دارد و از این جهت رسیدن به آن، … بنابراین مفهوم پیشرفت را به جای مفهوم توسعه به کار گرفته اند و معتقدند … و نوآوری استعداد ایرانی در آن را با سرعت و شتابی جهشی و حرکتی جهادگونه لازمه …

پایگاه خبری جامعه المصطفی العالمیه – اخبار > الزامات رسیدن …

news.miu.ac.ir › مهمترین اخبار

… کاملاً اسلامی خواندند و افزودند: تا وقتی این مرحله به طور کامل محقق نشده است، نوبت به … ایشان، «اسلامی بودن» الگوی پیشرفت را اساس کار خواندند و تأکید کردند: لازمه … ( مدظله العالی) ، توجه به وَجه ایرانی در عنوان الگوی اسلامیایرانی پیشرفت را نیز مهم … عملکرد پنج‌ساله مرکز»، «نقد جدی و قوی الگوهای رایج توسعه جهانی»، «کار جدی، …

[PDF]الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

olgou.ir/downloads/ketab/olgou.pdf

ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺍﺳﺖ. … ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻣﻨﺪ / ۱۳۵ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ / …. ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﻩ ﻯ ﺍﻟﻬﻰ، ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﻌﻘﻮﻝ، ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ – ﺍﻳﺮﺍﻧﻰِ ….. ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺳﻮﺩ … ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ.

۵۹۸ – دستیابی به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت برای انقلاب …

sahebkhabar.ir/…/دستیابیبهالگویایرانیاسلامیپیشرفت-برای-ان…

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نخستین روز نشست پیشرفت اسلامی ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی، عصر روز … دستیابی به الگو برای انقلاب اسلامی حیاتی استالگوی مشارکت در مدیریت جهانی، روش شناسی تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت در … در نغلطیدن به الگوهای توسعه غربی ایجاب می‌کند تا قبل از پرداختن به الگوی پیشرفت، …

Fars News Agency : الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ موان …

www.farsnews.com/printable.php?nn=13930721000617

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – توسعه در جهان امروز الگویی غربی پیدا کرده است و کشورهای مختلف به ناچار … انقلاب اسلامی موانع و راهکارهای رسیدن به الگوی اسلامیایرانی پیشرفت در دو … لازمه اش مقابله با چالش های عمده ی منطقه ای و جهانی از یک سو و بهره گیری هر چه …

مانع اصلی تدوین الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟ | پایگاه …

www.rajanews.com/news/176171

۱ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – در این مرحله از انقلاب دستیابی به این الگو، هدف اصلی است. … امروز تجربه جهانی توسعه و تجربه برنامه ریزی توسعه برای این دو شاخص … و توسعه همان چیزی است که شما نام آن را پیشرفت اسلامیایرانی می گذارید! …. بخش دیگر کار این است که روی ۸۱ لازمه نظام سازی تفصیلی (مرحله دولت اسلامی) تولید مفهوم کرده ایم.

مانع اصلی تدوین الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟

https://nahad.qiau.ac.ir/index.aspx?key=docs&id=2234

در این مرحله از انقلاب دستیابی به این الگو، هدف اصلی است. … امروز تجربه جهانی توسعه و تجربه برنامه ریزی توسعه برای این دو شاخص پیش روی همه ما قرار دارد. … و توسعه همان چیزی است که شما نام آن را پیشرفت اسلامیایرانی می گذارید! …. بخش دیگر کار این است که روی ۸۱ لازمه نظام سازی تفصیلی (مرحله دولت اسلامی) تولید مفهوم کرده …

نسخه چاپی – گزارش کامل نشست «الگوی اسلامی – ایرانی …

iusnews.ir/fa/…/گزارش-کامل-نشست-«الگویاسلامی-–-ایرانیپیشرفت

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به انتخاب كلمه «پیشرفت» به جای «توسعه» تأكید كردند: كلمه توسعه، یك اصطلاح متعارف جهانی، با بار معنایی و ارزشی و الزامات خاص خود استبه همه سؤالات در باب الگوی اسلامیایرانی پیشرفت افزودند: یك سؤال این است …. دستیابی به هدف بسیار مهم تدوین الگوی اسلامیایرانی پیشرفت را تسهیل …

Fars News Agency : پیشرفت لازمه تمدن نوین اسلامی است/ …

www.farsnews.com/printable.php?nn=13950204000417

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – گزارش مشروح نشست دو روزه «پیشرفت اسلامی ایرانی» پیشرفت لازمه تمدن نوین … ایرانی پیشرفت، بیان کرد: دستیابی به الگو اسلامی ایرانی پیشرفت برای …. پیشرفت‌های مادی برخی انتقادات وارده بر الگوی توسعه غرب است؛ همه‏ …

سايت خبری انصار حزب الله (يالثارات) ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ …

yalasarat.com/gethzxnzq23ni-d.tft2.html

پاسخ به این پرسش ها، الگوی توسعه» یا الگوی پیشرفت» را در هر جامعه ای ترسیم … در مورد ایران، از آنجایی که شأن جامعه ما، اسلامی است باید الگوی رشد و پیشرفتی برآمده … آدرس داد که هر کدام، روشی خاص برای دستیابی به قله پیشرفت تعیین نموده اند. … به شعار آزادی خود جامه عمل بپوشاند، باید از نظم آهنین هم صرف نظر کند که لازمه آن …

تضمن‌های بنیادین الگوی اثربخش اسلامی و ایرانی پیشرفت

www.ipoba.ir/article_16958.html

در همین حال حکمرانی خوب مجموعه نظریه‌هایی است که از دهه ۱۹۸۰ با هدف توسعه همه‌جانبه … پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای … مقاله در پاسخ به پرسش مذکور، ضمن بهره‌گیری از آموزه‌های نظریه حکمرانی خوب … دین اسلام برای خود وظیفه‌ای جهانی قائل است که بر اساس باور اسلامی، سرانجام عالم‌گیر خواهد شد.

[DOC]الگوهاي توسعه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

www.srbiau.ac.ir/Files/TABRIZ%20srb/paper.doc

تفکر مربوط به طراحی و تدوین الگویی «ایرانی – اسلامی» برای دستیابی به توسعه، … واژه گان کلیدی : توسعه، پیشرفت، شاخصهای الگوی اسلامیایرانی پیشرفت. … پايا، ۱۳۸۸: ۳۹) بعد از جنگ جهاني، مسئله توسعه به عنوان يكي از مهمترين مسائل به طور … در اين ميان حق بر توسعه، حق نسبت به يك فرايند است يك كشور ممكن است با …

سخنان مهم امام خامنه ای در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت – …

www.sefidshahrmf.ir/Newsview.asp?ID=1316

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متشکل از چهار عرصه مهم فکر، علم ، زندیی و … بالاي نخبگان، استفاده شود كه لازمه آن درگير شدن انديشه ورزان با اين مسائل كلان است. … “پيشرفتبه جاي “توسعه ” تأكيد كردند: كلمه توسعه، يك اصطلاح متعارف جهاني، با …. دستيابي به هدف بسيار مهم تدوين الگوي اسلاميايراني پيشرفت را تسهيل خواهد كرد.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی: لازمه الگوی توسعه، داشتن یک …

resalaat.ir/NewsDetail.aspx?itemid=3368

۸ اسفند ۱۳۹۰ ه‍.ش. – … ممکن نیست، بدون واگرایی هم دستیابی به تکامل امکانپذیر نخواهد بود … اگر همگرایی مبدأ توسعه جهانی است پس این جنگ نظامی و دولت سازی چیست؟ … از تغییر بنیادهای اجتماعی شروع می شود که ما در این زمینه پیشرفت هایی داشته ایم. … خود الگوی توسعه را رقم بزیم و به نظرم مقایسه ایران با کره، سنگاپور، مالزی و .

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي شوراي عالي مركز …

www.magiran.com/npview.asp?ID=3348465

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند: تا وقتي «تشكيل دولت اسلامي» به طور كامل محقق نشده است، نوبت به «تشكيل جامعه اسلامي» نمي رسد و در اين … تمدن اسلامي» خواندند و با اشاره به مباني غلط و ناكارآمديِ الگوهاي توسعه جهاني و ضرورت ارائه … حضرت آيت الله خامنه اي توليد الگوي پيشرفت اسلاميايراني را لازمه تحقق «تمدن …

تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن …

khabarfarsi.com/u/17464673

۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی لازمه ی تحقق تمدن اسلامی است … را تحقق تمدن اسلامی خواندند و با اشاره به مبانی غلط و ناکارآمدیِ الگوهای توسعه جهانی و …

بررسی مناسبات انتظار موعود و الگوی اسلامی پیشرفت در …

entizar.ir/?p=1691

۱ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به خاطر همین تعبیرات است که مرکز الگوی اسلامیایرانی پیشرفت در تعریف … ممکن است پیشرفتى که ما مى گوییم، با آن چه که امروز از مفهوم توسعه در دنیا …. الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی دستیابی به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و حال …. و غفلت و ظلم ظالمان و مستکبران جهانی برهانیم، به قدرت نیاز داریم؛ زیرا:.

توسعه بانکداری الکترونیک مطابق با الگوهاي جهاني – بانک …

www.cbi.ir › خبرها و رویدادها › خبرها › ۱۳۹۵

۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ا در نظام اقتصادی و دستیابی به نظام نوین بانکی با بهره‌گیری از دانش مشاوران … بر مفاهیم و استانداردهای حال حاضر دنیا و منطبق با الگوهای جهانی تدوین شده است. … نظام مقدس جمهورس اسلامی ایران در حفاظت از اموال مردم و مقابله با تخلف می‌شود. …. وب‌سرویس) که لازمه پیشرفت و توسعه پروژه به منظور دستیابی به یک مرکز …

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ موانع و راهکارها

www.ommid.com › صفحه نخست › اندیشه

۲۱ مرداد ۱۳۹۱ ه‍.ش. – این الگو یک الگوی ایرانی است جدا از شرایط تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگی … آن صورت گرفته است و لذا ما هم برای رسیدن به توسعه باید در راه غرب گام نهیم. … لازمه تحقق حیات طیبه انسان کامل است و لذا در این الگو، برخلاف الگو های غربی … سطح منطقه اي و حتي جهاني در بر گيرنده نكات مثبت و منفي متعددي است كه لازم …

[PDF]ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﻘﻂ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﻴﻔﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺯﺑﺎﻥ

www.asre-iranian.ir/files/fa/news/1395/2/6/24857_272.pdf

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺍﺳــﻼﻣﻲﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﻻﺯﻣﻪ ﺗﺤﻘﻖ. ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ … ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻏﻠﻂ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ. ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ …

الف – پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی

alef.ir/vdcepo8wxjh8pzi.b9bj.html?269163

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – از طرح مسئله الگوی اسلامیایرانی پیشرفت در فضای گفتمانی کشور تقریبا ۸ سال می گذرد. … پیشرفت بر برنامه ششم؛ می تواند به تصحیح تدریجی فرآیندِ توسعهلازمه های برنامه ریزی همه جانبه بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی است؛ که به ….. حمله آذربايجان به شب یلدای ايراني برای ثبت در فهرست جهاني يونسکو …

نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی

old.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1438

در کل توسعه پایدار به عنوان یک فرایند لازمه بهبود و پیشرفت است، فرایندی که اساس … جامعه ایران با وجود فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی و تمدن چند هزار ساله از قابلیت کافی … بومی به منظور دستیابی به فرهنگی غنی تر و پربارتر که کیفیت مادی و معنوی زندگی …. سازمان جهانی استاندارد کتابخانه را اینگونه تعریف می کند: «بدون در نظر …

حزب اعتدال و توسعه – منشور توسعه اعتدالی

www.hezbet.ir/vsdemr8bda1j15i.b9bj.html

جامعه ایران همراه با جامعه جهانی در دوران گذار از توسعه نیافتگی به توسعه … جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ژئوپولتیکی برخوردار از موقعیت بین‌المللی ویژه‌ای است و پس از … و ممانعت از دستیابی دانشمندان ایرانی و نخبگان جوان به فن‌آوری‌های پیشرفته، همه و همه … الگوی حکومتی ایران در صورتی که کارآیی مؤثر خود را به منصه ظهور برساند، راه …

جايگاه علوم انسانی در الگوی ایرانی اسلامی پيشرفت – فر …

farhangemrooz.com/…/جايگاه-علوم-انسانی-در-الگویایرانیاسلامیپي

۱ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – فرهنگ امروز: نرم افزار الگوی پیشرفت یا توسعه، علوم انسانی است و طراحی … تحقق یافته در کشور، لازمه دست‌یابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. …. ما معيار توسعه يافتگي است ولي ممكن است بر اساس معيارهاي جهاني اين موارد …

سایت مرجع نخبگان سیاسی-انقلابی ایران

iranbing.blogfa.com/

خامنه ای هدف ما رسیدن به تمدن اسلامی است که پنج مرحله را برای …. اسلامی ایران ولی فقی است ودر هر حمله ای از طرف دشمنان دستیابی به شخص وجایگاه ایشان … حضرت آیت الله خامنه‌ای تولید الگوی پیشرفت اسلامیایرانی را لازمه تحقق «تمدن اسلامی» … جدی و قوی الگوهای رایج توسعه جهانی»، «کار جدی، جهادی و انقلابی و استفاده از محققان جوان، …

چالش ها و فرصت های توسعه فرهنگی و اجتماعی | سایت خبری …

www.khabarlendeh.ir/…/چالش-ها-و-فرصت-های-توسعه-فرهنگی-و-اجتماعی

تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامیایرانی یک مسئله حیاتی است اگر … الگوی پیشرفت مبتنی بر معنویت، را مدل مطلوب توسعه است تقویت اعتماد به … پروسه توسعه و بيانگر كيفيت سيستم اجتماعي در راستاي دستيابي به عدالت … تعریف سازمان جهانی یونسکو از توسعه فرهنگی و لزوم هماهنگی آن با توسعه اجتماعی.

طلیعه ، پایگاه خبری – تحلیلی علوم انسانیبایگانی‌ها …

www.talie.ir/category/management/page/2/

احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان، معتقد است، لازمه نظريه پردازی ترويج روحيه نقادی و … کرسی ترویجی «تمدن اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برگزار می‌شود … خود را به اهداف بلندتری معطوف کرد که توسعه صرفا راهی برای رسیدن به آن اهداف است. … منوچهر متکی معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در تالار دکتر شهیدی …

شاخص مشاركت سياسي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت | …

siyasi.nashriyat.ir › معرفت سياسي شماره ۸ – پاييز و زمستان ۱۳۹۱

۴ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. – دراسلام مشارکت سياسي يکي از ويژگي‌هاي جامعه پيشرفته اسلامي به شمار مي‌رود. … مي‌دهد؛ چنان‌که نظريه نظام جهاني يک تحليل کل‌گرايانه از توسعه را پيشنهاد مي‌کند (ر. … مهم در حاکميت ديني، توجه به شاخص‌هاي يک الگوي توسعه در حوزه سياست است. …. لازمة اين نگاه، اين است که ساختار سياسي نيز بايد مشارکت‌جويانه باشد …

ضرورتها و ویژگیهای الگوی توسعه اسلامی- ایرانی – راهبرد معاصر

rahbordemoaser.persianblog.ir/post/4

۳۰ مرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. – کلیدواژه ها: رشد – توسعهپیشرفت – نوسازی – الگوهای بومی – توسعه دین محور – توسعه اسلامیایرانی … همچنین آسیب شناسی عدم دستیابی به این الگو در کشور منبعث از … ضرورت ها و ویژگی های الگوی توسعه اسلامیایرانی اشاره شود. … توسعه، یک مفهوم ارزشی است؛ چرا که دربرگیرنده کلیه کنشهایی است که به …

شاخصه های سیاسی توسعه و پیشرفت از منظر اسلام با تکیه …

www.ghatreh.com/…/شاخصه-های-سیاسی-توسعهپیشرفت-منظر-اسلام-ت…

۳۰ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – توسعه و پیشرفت در غرب مدرن، بدون کاربست شاخصه های سیاسی، میسر … امام جمعه موقت سقز: توجه به ورزش مورد تاکید دین اسلام است … ضرورت تأسیس نظامی پسالیبرال دموکراسی برای دستیابی به نظام مهدوی از نتایج این نوشتار است. ….. توحید نخستین شرط تشرف انسان به اسلام و لازمه ورود به جامعه جهانی اسلام است.

حماسه ی اقتصادی با تأکید بر آموزه های اسلامی

hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=articleInfo&article=1029

توسط حدادی خراسانی – ‏۲۰۱۴

یکی از اصلی‌ترین نتایج حماسه اقتصادی، رسیدن به استقلال اقتصادی است. … الگوی اسلامی ایرانی را نفی می‌کنند، رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به دیدگاه آنان، بر …. شده است، حماسه‌سازی اقتصادی لازمه بازگرداندن کشور و اقتصاد آن به حالت عادی است. …. با قطع وابستگی از استکبار و توطئه‌های جهانی می‌توان راه توسعه و پیشرفت را …

ژاپن فقیر چگونه تبدیل به اقتصاد برتر جهانی شد؟ – فردا

www.fardanews.com/…/ژاپن-فقیر-چگونه-تبدیل-به-اقتصاد-برتر-جها

۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ژاپن فقیر چگونه تبدیل به اقتصاد برتر جهانی شد؟ … یکی از عوامل پیشرفت شگفت انگیز تولید ملی اقتصاد ژاپن فرهنگ بالای … الگوی صادرات ژاپن مبتنی بر صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده … آنچه می‌تواند در تجربه توسعه ژاپن برای ایران آموزنده باشد روشی است که ژاپن برای … Iran, Islamic Republic of …

سازوکارهای اصلاح نظام پولی- بانکی در الگوی اسلامی …

www.isna.ir/…/سازوکارهای-اصلاح-نظام-پولی-بانکی-در-الگویاسلامیپ

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «الگوی پایه پیشرفت»، در … پژوهش حاضر به دنبال آن دسته از زیر ساخت‌های اسلامی است که بر اساس آنها بتوان … پژوهشگر با بیان این که لازمه پایداری و حرکت صحیح هر مجموعه نظام یافته … مقوله‌ها، مؤلفه‌ها و عناصر الگوی پیشرفت و نقشه راه دستیابی زمان‌مند و نظام‌یافته …

خطر یکسان انگاری توسعه غربی و پیشرفت اسلامی در برنامه …

fa.abna24.com/cultural/progress-justice/archive/2015/09/…/story.html

۲۹ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سؤال این است که: پیشنهاد الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم کشور چیست؟ … این است که با توجه به تاریخ ۷۰ ساله برنامه ریزی در ایران و اینکه نیمی ….. مهم‌ترین عیب این روش برای کشف عدم توازن‌های فرهنگی عدم دستیابی به یک نقشه جامع با این روش است. ….. امام رضا(ع) روشن‌گر چراغ گروه جهانی “حسین کیست؟

مولفه های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت – کارشناس

karshenas313.persianblog.ir/post/86/

۲۳ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. – الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مهم‌ترین و بالاترین سند سیاست‌گذاری و … ۷- بازتعریف روابط جهانی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با … نگرش انسان نسبت به سایر موجودات عامل مهمی است که بر درک و نیز … اصلاح مداوم و ارتقاء مستمر نگرش انسان لازمهتوسعه در مدل های توسعه کنونی محدود و فارق از توجه به ابعاد الهی

نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی – کمیسیون …

sccsr.ac.ir/fa/Abstracts/06.htm

بررسی موانع موجود در جهت دستیابی به الگوی مناسب علوم انسانی اسلامی در جوامع اسلامی و … دینی و حقوقی(که لازمه نگرش و تغییر در علوم انسانی بر مبنای معارف اسلامی و تبادل … توجه ویژه به اسلام که یک مذهب مهم و برجسته در دنیاست، نمونهاي خاص است كه …… نوعی نگاه به الزامات فلسفی و مدیریتی طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

برنامه ششم توسعه، پیشنیازها و پیشنهادها | دکتر محمد رضا عارف

draref.ir/fa/post/برنامه-ششم-توسعه،-پیشنیازها-و-پیشنهادها

۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – جمهوري اسلامي ايران به دليل برخورداری از منابع انساني گسترده و کارآمد ظرفيت هاي علمي … واضح است تحقق هدف دستیابی به جايگاه اول، علمي و فناوري در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در سطح … تنظیم شده است تا به ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است بپردازد.

الزامات و پیش نیازهای تمدن سازی دینی – مهمترین اخبار ایران و …

vista.ir/article/366276/الزامات-و-پیش-نیازهای-تمدن-سازی-دینی

به گونه ای که دستیابی به محیطی سرشار از آرامش و آسایش و عدل و انصاف همواره آرزوی. … بنابراین نظام اسلامی باید پروژه بزرگ طراحی الگوی توسعه اسلامی و ایجاد تمدن آرمانی … دنبالش بروند، بحث کنند و در نهایت مدل پیشرفت را برای ایران اسلامی، برای این …. چه لازمه تحقق الگوی توسعه اسلامی در مقیاس ملی یا شهری است، وجود عوامل اجرایی …

گزارش اقدامات بانک مرکزی / توسعه بانکداری الکترونیک …

way2pay.ir/53569

۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – گسترش یکپارچه نظام پولی و مالی کشور مطابق با الگوهای موفق جهانی; توسعه حاکمیت و … نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از اموال مردم و مقابله با تخلف می‌شود. … اهم فعالیت‌های انجام شده در شاپرک طی یک سال اخیر، به قرار زیر است: … (مبنی بر وب‌سرویس) که لازمه پیشرفت و توسعه پروژه به‌منظور دستیابی به یک …

توسعه و پيشرفت (بخش سوم) – پايگاه اطلاع رساني تاجريان؛ …

www.tajerian.ir/?code=180&svc=1

اين مهمترين وجه تمايز مدل توسعه غربي با توسعه اسلامي است. …. مثبت توسعه غربي است که مي توان در الگوي پيشرفت ايرانياسلامي آنها را لحاظ کرد به همين … برخي از جوامع اسلامي، براي رسيدن به کاروان توسعه جهاني، با شتابزدگي عمل کردند و … ابتكار، زيرِ دست بودنِ معنوى، لازمه ى قطعىِ اين چنين پيشروى اى است؛ و اين جايز نيست.

‌خودباوری ملی، لازمه توسعه و دستیابی به پیشرفتهای وسیع …

news.bmn.ir/Pages/Printable-News-503.aspx

‌خودباوری ملی، لازمه توسعه و دستیابی به پیشرفتهای وسیع در ابعاد مختلف است … انقلاب اسلامی ایران مهمترین واقعه قرن بیستم و سرآغاز تحولات عظیمی بود كه هنوز شاهد … یقیناً با الگوگیری از نهضت عظیم ملت ایران بر ضدنظام سلطه در حال وقوع است. … این نظام و جلوگیری از الگو قرارگرفتن آن در دنیا برنامه های وسیعی تدارك دیده اند.

موانع و فرصت‌های الگوی ایرانی‌ اسلامی – دانلود سخنرانی رائفی پور

www.zohur12.ir/143240/موانع-و-فرصت‌های-الگویایرانی‌اسلام

۲۵ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – توسعه در جهان امروز الگویی غربی پیدا کرده است و کشورهای مختلف به ناچار جهت … و مسلمان، لازمه اش مقابله با چالش های عمده ی منطقه ای و جهانی از یک سو و بهره گیری … الگوی اسلامیایرانی پیشرفت موضوعی است که امروزه در محافل علمی و …

آنچه در دیدارهای رییس سازمان جهانی بهداشت در ایران گذشت – …

www.khabaronline.ir/detail/438622/society/health

۳۱ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه به بخش سلامت به طور … برای سلامت و بهداشت مردم ایجاد کرده است و جمهوری اسلامی ایران نیز هزینه ‌های جانی …. سلامت به کلیه مناطق عنوان کرد و گفت: برنامه تحول نظام سلامت می تواند الگوی خوب …. تفکر جهانی و عملکرد بومی با محوریت سلامت لازمه توسعه پایدار.

جنبش نرم ‌افزاری و نهضت تولید علم – پهلوی ها

pahlaviha.pchi.ir/show.php?page=contents&id=1317

با توجه به پیشرفت علمی و نرم ‌افزاری جوامع غربی و تولید علم در این زمینه، یکی از لازمه‌ های پیشرفت ایران اسلامی در تمامی ابعاد کشور، تولید نرم‌ افزاری علم و فراهم … ‌های خود و دستیابی به اجتماع جهان و تشکیل تمدن عظیم اسلامی نیاز به سازوکارهای هماهنگ و … بی‌شک، فرهنگ تولید علم یک فرهنگ ریشه‌ دار اسلامی است که به جامعه دینی …

فرهنگستان علوم اسلامی قم – مهندسی تمدن اسلامی از منظر علامه …

isaq.ir/vdcbuwb0prhba.iur.html

۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بهترین معلم سید منیرالدین ، سید نورالدین است که در این میان به گفته خود ….. است و غیر قابل اخذ ، اما به جهت نوپایی تمدن اسلامی و جهانی شدن فرهنگ مدرنیته …. جهت دستیابی به فقه تمدنی ، علوم اسلامی و الگوهای توسعه و پیشرفت اسلامی و … ارزشهاي انقلابي در جامعه ايران ، کد پژوهش ۴۵۳، پرتال فرهنگستان علوم اسلامی

مذاکره با ژاپن و چین برای اتصال به شبکه های پرداخت بین …

dolat.ir/detail/282662

۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بر این اساس و به منظور تسهیل گردش پول و توسعه نظام جامع پرداخت، اداره نظام … بر مفاهیم و استانداردهای حال حاضر دنیا و منطبق با الگوهای جهانی تدوین شده است. … نظام مقدس جمهورس اسلامی ایران در حفاظت از اموال مردم و مقابله با تخلف می شود. …. وب سرویس) که لازمه پیشرفت و توسعه پروژه به منظور دستیابی به یک مرکز …

نشست تخصصی “بررسی جایگاه معلمان و ارتقای منزلت آنان در …

fa.irunesco.org/نشستی-تخصصی-بررسی-جایگاه-معلمان-و-ار/

۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – از این رو توجه به منزلت و جایگاه معلمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. … تعیین جایگاه واقعی آنان، شاخص‌های معلمان واجد شرایط که لازمه جامعۀ دانش … برای همه اشاره کرد و سپس اظهار داشت:” برای دستیابی به آموزش ابتدایی … در این بخش، آقای دکتر کچوئیان پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت روز جهانی معلم را قرائت کرد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران – – توسعه پایدار و ابعاد آن

nairobi.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=127&pageid=31533

ب –براي دستیابی به نتایج واقعی تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه درسالهاي مختلف … به این ترتیب ، می توان گفت رشد جزئی ازتوسعه است و همراه با توسعه اقتصادي … اجتماعی آن کشورها دارد که با توسعه ، حل نشده اند وآنها به نوبه خود، نتیجه الگوهای …. شده و در نتیجه در تلاش انسان برای توسعه و پیشرفت که لازمه زندگی اوست، باید …

برنامه‌های توسعه از اساس نگاه فرابخشی به حوزه زنان نداشتند/ …

mehrkhane.com/…/برنامه‌های-توسعه-از-اساس-نگاه-فرابخشی-به-حوزه-زنا…

۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – فلاحتی با اشاره به این‌که در کشور ما توسعه بحثی وارداتی است، اظهار …. سال‌هاست الگوی اسلامیایرانی پیشرفت را مطرح کرده‌ایم، اما هنوز مدلی در … به طور مثال، در ذیل هدف سه الگوی توسعه پایدار (۲۰۳۰-۲۰۱۵) و هدف فرعی «تضمین دسترسی جهانی …. اگر می‌گویید که الان لازمه توسعه اقتصادی این است که ظرفیت‌ها به سمت …

الگوی پیشرفت اسلامی با استفاده متن قرآن و تجربه دنیا …

www.basij.ir/…/الگویپیشرفتاسلامیاستفاده-متن-قرآن-تجربه-دنیا-…

۱۱ مرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. – با توجه به این بحث، لازم است که همه به یک تعریف واحد برسیم و یک هم نوایی … *احیاء تمدن نبوی توسعه اسلامی و ایرانی می خواهد ما را از یک مرحله تمدنی وارد یک … الگویی که الگوی اسلامیایرانی پیشرفت دنبال می کند، رسیدن به تمدن و یا …. شاخص ها را گفتیم و لازمه های کار را مشخص کردیم و ابزاری که مورد نیازمان است.

سلول های بنیادی مصداقی از پیشرفت درون زا / حسین رمضانی پور

www.dastavardha.com/index.aspx?pid=99&articleid=187688

۴ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – طبق آمار جهانی اسکوپوس در سال ۲۰۱۵، ایران رتبه ۱۵ را در زمینه تولید علم سلول های بنیادی در دنیا به خود اختصاص داده است. … و راهکارهای توسعه و پیشرفت کشور می تواند نقشه راه و اتخاذ نوع برنامه توسعه ای که مقتضی نظام جمهوری اسلامی است، باشد. … ۲- دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانیاسلامی، پیشرفت واقعی.

سلول های بنیادی مصداقی از پیشرفت درون زا – خبرگزاری صدا …

www.iribnews.ir/fa/news/…/سلول-های-بنیادی-مصداقی-از-پیشرفت-درون…

۴ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – طبق آمار جهانی اسکوپوس در سال ۲۰۱۵، ایران رتبه ۱۵ را در زمینه تولید علم سلول های … ۲- دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانیاسلامی، پیشرفت واقعی … در هرصورت، اهمیت سلول های بنیادی در این است که توانایی تشکیل یک انسان کامل را دارد؛ … دستیابی ایران به فناوری فرآوری سلول‌های جنینی با هدف درمان بیماری‌های …

دنیای اقتصاد: الگوی ترکیه برای صنعت – علم گردشگری

www.tourismscience.ir/index.php/…/691-turky-benchmark-industry

در این برنامه راهبردی که به منزله پارادایم صنعتی ایران به حساب می‌آید، تلاش شده به برخی … تسهیل در ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته، پشتیبانی از تولید کالاهای … و تجارت در اقتصاد ایران برای دستیابی به بازارهای جهانی امری ضروری است. …. علاوه‌بر این باید به این نکته اشاره کرد که لازمه افزایش کارآیی اقتصادی که

UN Iran Directory – UNIC

www.unic-ir.org/directory.html

نظام ملل متحد جمهوری اسلامی ایران را به شكلي ويژه ياري مي دهد تا اهداف توسعه هزاره که به … حمایت به عمل آورند تا پیشرفت کشور به سوی تحقق این اهداف را ارزیابی کنند. به همان ترتیب که سازمان ملل متحد در پي این است که اقدامات ملت ها را در سطح جهانی هماهنگ ….. این کشورها نیز برای دستیابی به توسعه و افزایش توانمندي‌های خود از امکانات …

هدایتخواه: برخی مواد برنامه ششم بر اساس الگوی توسعه غربی …

khabarrasan.ir/8274/برخی-مواد-برنامه-ششم-بر-اساس-الگوی-توسع/

هدایتخواه: برخی مواد برنامه ششم بر اساس الگوی توسعه غربی طراحی‌شده است … هدایت خواه با اشاره به راهبردهای نظام در الگوی پیشرفت ایرانیاسلامی خاطرنشان کرد: در … از عیسی بن مریم گفت: مسئولان باید مورد سؤال قرار گیرند و لازمه مسئول همین است. … در جامعه، گفت: جامعه محتاج امنیت است و همه باید ازهرجهت برای دستیابی به این مهم کمک …

علم ایرانی: توسعه شگفت انگیز – Iran.ru-اخبار ایران

pers.iran.ru/news/analytics/80151/V_l_p_d_f_n_V_h_J_f_P

۳ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. – به نظر می آید که جمهوری اسلامی ایران می تواند در زمینه نانو فناوری … ۲۰۱۲ در جدول پیشگامان جهانی این بخش به میزان ۵۰ درجه بالا رفته است. … متخصصین جمهوری اسلامی ایران موفق شده اند ساختار سه بعدی پروتئین ها را الگو … فناوری رباتیک یک شاخه پیشرفته دیگر است که در جمهوری اسلامی ایران با موفقیت توسعه می …

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۲۰سال آینده – شهرداری آبسرد

shahrdari-absard.ir/HomePage.aspx?TabID=4658&Site…Lang=fa…

ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي وفناوري در سطح منطقه … چشم انداز پيشنهادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي تصويب شد و به محضر … تعريف چشم انداز: عبارت است از آرمان قابل دستيابي جامعه در يك زمان بلند مدت معين … الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه …

مسئله توسعه در ایران ، عوامل و موانع توسعه یافتگی/ بررسی …

www.kadamaei.ir/مسئله-توسعه-در-ایران-،-عوامل-و-موانع-توس/

۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – توسعه و پیشرفت در اقتصاد و فرهنگ و ابعاد دیگر، با پذیرش سلطه غرب … اقتصاد خود را در معرض تاروپود اقتصاد جهانی به‌خصوص غرب قرار دهد. (ص۱۰۶)». و نه به دنبال استقلال سیاسی، زیرا مستقل شدن با پیشرفت و رشد کشور در تعارض است. … لازمه این کلام آن است که اولاً: جمهوری اسلامی ایران باید شعار اصلی خود که …

نقش برنامه توسعه ملل متحد در پایداری محیط زیست سالم در …

ipes.razi.ac.ir/article_189.html

استراتژی محیط زیستی این سازمان بر جمع‌آوری و نظارت مؤثر آب، دستیابی به خدمات … برنامه توسعه ملل متحد تلاش‌های جهانی و ملی را برای رسیدن به هدف‌های توسعه هزاره …. توسعه زمانی پایدار است که تحقق و پیشرفت آن حق بر محیط زیست را تقویت کند. ….. درزمینه اجرای ملی پروژه‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، دولت …

گروه‌هاي تکفيري در تضاد با هويت تمدني مسلمانان/ مهدويت، …

www.velayat.tv/fa/page.php?bank=notepad&id=298

هويت تمدني هويتي فراملي است که همه مسلمانان را در بستري تاريخي به هم متصل … يکي از مظاهر هويت تمدني، بناهاي اسلامي ‌است که گروه‌هاي تکفيري بر اساس … لذا درک و آگاهي از هويت ملي لازمه شناخت نقش‌‌ها و وظايفي است که فرد بايد در قبال …. حد پيشرفت و الگويي تمام ‌عيار و انحصاري براي کشورهاي در حال توسعه و اسلامي ‌معرفي مي‌کند.

شناسایی نیازمندیهای سایر کشورها، لازمه دیپلماسی علم و …

www.techdiplomacy.ir/archives/…/شناسایی-نیازمندیهای-سایر-کشورها،-…

۱۷ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. – گفتاری در باب دیپلماسی علم و فناوری جمهوری اسلامی ایرانتوسعه سياسی زير بناي ساير توسعه ها حتي علمي است. … از طرفي ديگر نبود سرعت مناسب جهت دستيابي به اطلاعات مانع ديگري را پديد آورده است، ما براي تبادل … با توجه به اینکه الگوهای مختلفی برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری مطرح است، آيا سلامت را …

توسعه از نوع کره‌جنوبی؛ پیشرفت یا نفوذ؟ + تصاویر و فیلم …

www.mashreghnews.ir/…/توسعه-از-نوع-کره‌جنوبی-پیشرفت-یا-نفوذ-…

۲۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سخن از کره است، از نوع جنوبی. حرف‌های ضدونقیضی در مورد کره گفته می‌شود و سفرهای برخی ایرانیان تحصیل کرده به این کشور نیز مزید بر این …

مدیریت جهادی لازمه نزدیکی به خدا و خدمت به مردم – جوان

javanonline.ir/fa/news/…/مدیریت-جهادی-لازمه-نزدیکی-به-خدا-و-خدمت-به-م…

مدیریت جهادی، مدیریتی برگرفته از اصول و ارزش‌های ایرانیاسلامی است که بر … مدیریت جهادی استفاده از امکانات و تجهیزات و الگوهای بومی درراستای توسعه کشور … در عرصه اقتصاد و شکل‌گیری حرکتی فراگیر برای دست‌یابی به پیشرفت همراه … ۵– نگاه واقع‌گرایانه به اقتصاد جهانی و چگونگی نحوه تعامل با دنیای خارج و روابط کشورها

بررسی سند چشم انداز بیست ساله | پرسمان دانشجويي – اندیشه …

www.siasi.porsemani.ir/node/2030

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي … -الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه‌ي ….. در مقابل ، اكثر اقتصاددانان كشور، دستيابي به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله را با توجه به … در چشم انداز ۲۰ ساله ، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه .

[DOC]دریافت فایل – آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۸۰٫۱۹۱٫۲۱۴٫۱۸۵/Download.ashx?filePath…filename…filetype…

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش ….. بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد. … مي تواند مسير پيشرفت و توسعه نظام جمهوري اسلامي و تبديل آن به الگويي براي ساير … ترانزيت كالا به جمهوري اسلامي ايران، زمينه دستيابي به چنين هدفي مي باشند.

عوامل موثر در توسعه فرهنگي از ديدگاه قرآن و سنت – سازمان …

old.ido.ir/a.aspx?a=1390022108

توسعه فرهنگي كه بر مبناي الگو پذيري از منابع دين اسلام بايستي مورد توجه قرار گيرد لازمه اش اسلامي بودن و متجلي شدن آثار قرآني و اسلامي در مجموعه عوامل موثر در آن مي باشد … در مقابل دشمنان و آگاهي او به تمامي مسايل اجتماعي و زماني و جهاني بهترين الگو مي … جايگاه حكومت در اسلام يكي از مباحث بنيادي فقه اسلامي است كه گاه به صورت …

مقایسه سبک زندگی ایرانی- اسلامی و سبک زندگی غربی | …

www.oerp.ir/article/1906

۱۶ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – حقیقت این است وقتی سخن از سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه به میان می‌آید، دو امر به ذهن تداعی می‌کند. … و حال یعنی پیش و پس از پیشرفت های صنعتی دگرگون شده است و مابه ازای … «سازمان بهداشت جهانی» سبک زندگی را این‌گونه تعریف میکند: …. هدف بحث و بررسی پیرامون سبک زندگی ایرانی اسلامی توجه به الگوهای …

بی‌اعتمادی مطلق به امریکا نتیجه عقلانیت است – شما

shomanews.com/fa/…/بی‌اعتمادی-مطلق-به-امریکا-نتیجه-عقلانیت-است

۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ایشان تأکید کردند: آنچه که موجب شوق به پیشرفت و حرکت در ملتها می شود، … رهبر انقلاب اسلامی، بی اعتمادی مطلق به امریکا را نتیجه عقلانیت ناشی از … حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به «نقش الگو و آینده‌ساز ملت ایران در تحولات جهانی» خاطرنشان … ایران دانستند و افزودند: جمهوری اسلامی هنوز در ابتدای راه دستیابی به …

خبرگزاری شبستان – ایران ستیزی توطئه دشمن در رسیدن به …

shabestan.ir/TextVersionDetail/560715

۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ایران ستیزی توطئه دشمن در رسیدن به سلطه جهانی/استکبار به دنبال سهم خواهی … عظیم به دنبال اسلام ستیزی، شیعه ستیزی و ایران ستیزی در جهان است تا سلطه جهانی یابند. … باید باور به توانستن و رشد نهادینه شود که لازمه آن الگو بودن افراد است و … اقتدار ایران اسلامی ناشی از جنبش علمی و توسعه نرم افزار علمی است.

الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار – پایگاه مقالات علمی …

system.parsiblog.com/Posts/…/الزامات+و+شاخص+هاي+توسعه+شهري+پايدار…

۳ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. – هدف این تحقیق معرفی راه های دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. … کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) در سال ۱۹۸۷، توسعه پایدار را … «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند لازمه بهبود و پیشرفت است. …. دهد که انسان هایی آگاه، کارآمد و خلاق تربیت کند(اسلامی،۱۳۸۱،ص ۴۵). ….. >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<.

[PDF]اﺳﻼﻣﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي – اﻳﺮاﻧﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗ

www.ensani.ir/storage/Files/20120427100854-8088-19.pdf

اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. اﻳﺮاﻧﻲ. -. اﺳﻼﻣﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي. (. روﻳﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي در دﻫﻪ ﭼﻬﺎرم … ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ، در ﺗﻀﺎد و ﺗﻨـﺎﻗﺾ …. ﺑﻪ ﻗـﺪرت رﺳـﻴﺪن …. ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺳـﺎزي ….. ﻋﺪاﻟﺖ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ارزﺷﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ و اﻧﻘﻼﺑـﻲ و ﺗﺤﻘـﻖ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ….. ﺘﻦ اﺑﺘﻜـﺎر، زﻳـﺮ دﺳـﺖ ﺑـﻮدن ﻣﻌﻨـﻮى،. ﻻزﻣﻪ. ى ﻗﻄﻌﻰ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮوى. اى اﺳﺖ؛ و اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ. ».

۱۸ راهکار در اقتصاد مقاومتي

zarghami-ez.ir/fa/news/11/18-راهکار-در-اقتصاد-مقاومتي

۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بدیهی است که تعریف یک راهبرد اقتصادی به‌نام «اقتصاد مقاومتی» به نسبت … از این روی باید همه راهبردها و سیاست‌های کشوری مثل ایران به گونه‌ای … وقتی نظامی مانند نظام جمهوری اسلامی در جبهه مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم جهانی است و … نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به …

هیچ عاقلی نیروی دفاعی را کنار نمی گذارد / بی اعتمادی مطلق به …

qudsonline.ir/…/هیچ-عاقلی-نیروی-دفاعی-را-کنار-نمی-گذارد-بی-اعتمادی…

۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: یکی از اجزاء مهم قدرت نرم جمهوری اسلامی، بی … نیاز برای پیشرفت کشور و حرکت به سوی آرمانها» دانستند و ضمن اشاره … حضرت آیت الله خامنه ای لازمه رسیدن به آرمان بزرگ انقلاب یعنی «تشکیل تمدن نوین اسلامی» و … جمهوری اسلامی ایران، «بی اعتمادی مطلق به قدرتهای سلطه گر جهانی» است …

انسان هرچه اخلاقی‌تر زیست کند، به توسعه نظام زراعی توجه …

www.iana.ir/…/انسان-هرچه-اخلاقی‌تر-زیست-کند-بهتوسعه-نظام-زراعی-ت…

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – این روزها بحث سلامت به محصول سالم در حوزه کشاورزی پیوند خورده است. … ابلاغیه سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، در بخش آموزش محیط زیست در … از راه‌کارهای مهم کاهش اثرات منفی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است که لازمه …. کشاورزی ارگانیک تا چه اندازه می‌تواند برای دستیابی به توسعه کشاورزی …

خبرگزاری رسا: rasanews

www.rasanews.ir/

امام جمعه موقت اصفهان، تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را به منظور احیای ارزش ها و رفع … تنها مسیر پیشرفت و توسعه کشور، حاکمیت تفکر بسیجی است … دشمنان در پی تغییر نقشه سیاسی فرهنگی خاورمیانه بدون حضور ایران اسلامی هستند …. حذر و پرهیز کرد/ اهتمام جدی به آرمان های دینی و تعهد انقلابی لازمه پیشرفت کشور است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری – اخبار > فراگیر شدن …

www.isti.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=172&newsview=20493

۱ ساعت پیش – رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به فراگیر شدن گفتمان تولید علم در کشور و … در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و جهان خواهد بود. … جدی به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …

تلاش و حرکت علمی در کشور به هیچ وجه نباید کُند یا متوقف …

www.ilna.ir/…/444087-تلاش-حرکت-علمی-در-کشور-به-هیچ-وجه-نباید-ند…

۳ ساعت پیش – خبرگزاری کار ایرانبه گزارش ایلنا، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز … در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و … به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …

اقتصاد مقاومتی یک اندیشه تجربه شده در دنیا است

baznashr24.com/…/اقتصاد+مقاومتی+یک+اندیشه+تجربه+شده+در+دنیا+ا

۲ ساعت پیش – به گزارش ایسنا، رهبر انقلاب اسلامی، دیدار با جمعی از نخبگان جوان … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و … حضرت آیت الله خامنه‌ای، «اهتمام جدی به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور … موضوع که اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر تکانه های گوناگون جهانی اعم …

چگونه در عرض یک سال درآمد خود را سه برابر کنیم؟(قسمت دوم) | …

https://abasmanesh.com/fa/daramad-3-barabar-dar-sal-2/

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تمام پیشرفت های جهان، حاصل روبرو شدن با یک مشکل بوده است… …. چند سال پیش با توجه به نوع کارم، باخانمی آشنا شدم که همیشه برام الگو بود … خیلی وقتها شبها تا صبح استرس داشتم ولی می گفتم استرس لازمه …… ها توسعه داد و ۱۰ سال پی در پی به عنوان صادر کننده نمونه ایران معرفی شد. ….. قرآن که جهانی دیگر دارد .

اقتصاد مقاومتی یک اندیشه تجربه شده در دنیا است – تحلیل ایران

www.tahlileiran.ir/a/112116.html

۲ ساعت پیش – به گزارش تحلیل ایران رهبر انقلاب اسلامی، دیدار با جمعی از نخبگان … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و … حضرت آیت الله خامنه‌ای، «اهتمام جدی به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور … گری و پول به کار گرفتند اما همین تجربه پذیرفته شده جهانی را می توان …

خبرگزاری تسنیم – وظیفه روسای دانشگاه‌ها و وزرای مربوطه …

https://www.tasnimnews.com/…/وظیفه-روسای-دانشگاه-ها-و-وزرای-مربوطه…

۲ ساعت پیش – رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند: تلاش و حرکت علمی در کشور به هیچ … وظیفه روسای دانشگاه‌ها و وزرای مربوطه حمایت مضاعف از جوانان مؤمن و انقلابی است/ حرکت علمی کشور به … در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …

تفاوت های فکری و آرمانی جبهه انقلابی و غیر انقلابی

www.dana.ir/…/تفاوت-های-فکری-و-آرمانی-جبهه-انقلابی-و-غیر-انقلابی

۱ روز پیش – شرایط انقلاب اسلامی ما روز به روز به مراحل حساس خود نزدیک می شود و از سویی … خود را با ابزار و الگوهای خاص خود آغاز کرده اند و حلقه محاصره خود را روز به روز تنگ تر می کنند. … و تبعیض، امنیت و محرومیت زدایی پیشرفت و کارآمدی کشور و آسیب های … در مقابل جبهه غیر انقلابی به دنبال ادغام در اقتصاد جهانی و عضویت در …

دلیل پیشرفت‌های علمی و صنعتی آمریکا بکارگیری اقتصاد …

www.nasimonline.ir/…/دلیل-پیشرفت-های-علمی-و-صنعتی-آمریکا-بکا…

۲ ساعت پیش – رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به خشونت‌های روزافزون در جامعه امریکا و … حضرت آیت الله خامنه‌ای، «اهتمام جدی به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور … این موضوع که اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر تکانه های گوناگون جهانی … ادعای تقسیم سوریه به منطقه نفوذ روسیه، ایران و ترکیه مزخرف است.

رهبر انقلاب: جنبش دانشجویی به معنای حرکت جهادی در مسیر و …

www.afkarnews.ir/…/581919-رهبر-انقلاب-جنبش-دانشجویی-به-معنای-ح…

۶ ساعت پیش – به گزارش افکارنیوز، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی … مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و … حضرت آیت الله خامنه‌ای، «اهتمام جدی به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …

جوانان مؤمن و انقلابی را بسیار دوست دارم و از آنان پشتیبانی …

kurdtoday.ir/…/جوانان-مؤمن-و-انقلابی-را-بسیار-دوست-دارم-و-از-آنان-پش…

۱ ساعت پیش – حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (دوشنبه) با … در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و … به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …. اخبار کردستان، ایران و جهان.

از افراد متزلزل در راه دین و انقلاب باید حذر کرد/ اهتمام جدی به …

ehavadar.com/…/از-افراد-متزلزل-در-راه-دین-و-انقلاب-باید-حذر-کرد%۷C…

۴۹ دقیقه پیش – رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: من جوان‌های مؤمن و انقلابی را بسیار دوست دارم و از آنها، در … دانشگاه‌ها و وزرای مربوطه، حمایت مضاعف از جوانان مؤمن و انقلابی در دانشگاه‌ها است. … باید حذر کرد/ اهتمام جدی به آرمان‌های دینی و الهی و تعهد انقلابی لازمه پیشرفت … در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد.

دلیل پیشرفت های آمریکا بکارگیری اقتصاد مقاومتی است

download.tebyan.net/newindex.aspx?pid=346476

۳۷ دقیقه پیش – تاریخ ایران و جهان … حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (دوشنبه) با جمعی … در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و جهان … به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …

رهبر انقلاب:دلیل پیشرفت‌های آمریکا بکارگیری …

parsinews.ir/news/page/5baa2a058ac99dde3ea731cc39fa6633

۲ ساعت پیش – رهبر انقلاب اسلامی دلیل پیشرفتهای علمی و صنعتی امریکا در یکصد … مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و جهان خواهد بود. … به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …. سرور مجازی ایران.

تصورات نادرست بازاریابی شبکه‌ای

www.ibazaryabi.com/بازاریابی-شبکه‌ای/

۲۶ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – تصور نادرست ۱: بازاریابی شبکه‌ای یک طرح هرمی غیرقانونی است. ….. نتورک مارکتینگ یک تجارت جهانی است. …… هیچ کل دنیا رفتند گرفتند روز به روز هم رو به توسعه هستند بعد تو ایران میخواد اشباع … چه بخوای و چه نخوای تو هر شرکتی هستی پیشرفت میکنی …… به هر حال توی پلن کمی دقت بیشتر لازمه کار هست .

وظیفه مسئولان حمایت مضاعف از جوانان مؤمن و انقلابی در …

khabarone.ir/…/وظیفه-مسئولان-حمایت-مضاعف-از-جوانان-مؤمن-و-انقلابی-…

۵۹ دقیقه پیش – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، رهبر انقلاب اسلامی، … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و جهان خواهد … به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور … در برابر تکانه های گوناگون جهانی اعم از بدخواهانه یا غیربدخواهانه، حفظ … #تیم ملی فوتبال ایران.

نوشته های خواندنی – کیانا وحدتی

www.kianavahdati.com/forum.aspx?id=-2147483646&showall=yes

۱۳ مهر ۱۳۸۷ ه‍.ش. – آیا می دانستید که مغولستان بزرگترین کشور جهان است که به دریا و اقیانوس راه ندارد. ….. بنیاد جهانی ویکی پدیا، ده شخصیت بزرگ هزاره دوم را که بر جهان اثر گذاشتند، …… ظاهرا” در کشورهای پیشرفته ، در مقابل هر درختی که بریده میشود ۲ درخت …… و هستند که اندیشه های آنان مقدمات نظری انقلاب اسلامی ایران را فراهم کرد.

جوانان مؤمن و انقلابی را بسیار دوست دارم و از آنان پشتیبانی .. …

shohadayeiran.com/…/جوانان-مؤمن-و-انقلابی-را-بسیار-دوست-دارم-و-از-آنا…

۲ ساعت پیش – رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند: تلاش و حرکت علمی در کشور به هیچ وجه نباید کُند یا … در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … کردند: ارزش معنوی این مدال‌ها بسیار بالاتر از ارزش مادی آن است و به همین دلیل من … جدی به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور …

www.khabarazad.com/94751/رهبر-انقلاب-در-دیدار-نخبگان-و-دانشجویا/

۲ ساعت پیش – به گزارش ایلنا، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز … نخبگان در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و جهان خواهد بود. … جدی به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …

جوانان مؤمن و انقلابی را بسیار دوست دارم و از آنان پشتیبانی …

www.bornanews.ir/…/501295-جوانان-مؤمن-انقلابی-را-بسیار-دوست-دارم-ا…

۲ ساعت پیش – حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (دوشنبه) با جمعی از … در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و جهان خواهد بود. … جدی به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …

تلاش لازمه رسیدن به موفقیت/ به قولی که به پدرمان داده بودیم …

www.anaj.ir/…/تلاش-لازمه-رسیدن-به-موفقیت–به-قولی-که-به-پدرمان-دا…

۸ ساعت پیش – تلاش لازمه رسیدن به موفقیت/ به قولی که به پدرمان داده بودیم عمل کردیم/ … برادران دوقلوی قاسمی توانسته اند به مرحله مقدماتی المپیاد ریاضیات راه پیدا کنند و … قبولی را کسب کرده و به مرحله مقدماتی المپیاد جهانی ریاضیات راه پیدا کنند. … مسیر پیشرفت خود را طی کرده و چا پای پروفسور هشترودی بتوانند بگذارند.

پیشرفت های علمی و صنعتی آمریکا مرهون اقتصاد مقاومتی …

bazarnews.ir/…/پیشرفت-های-علمی-و-صنعتی-آمریکا-مرهون-اقتصاد-مقاو…

۲ ساعت پیش – حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (دوشنبه) با جمعی از … در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … به سامان رسیدن مسائل کشور و الگو شدن آن برای منطقه و دنیای اسلام و جهان خواهد بود. … جدی به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …

اخبار-جوانان مؤمن و انقلابی را بسیار دوست دارم/از افراد متزلزل …

sarvonline.ir/news/…/جوانان-مؤمن-و-انقلابی-را-بسیار-دوست-دارم-از-افراد

۴۳ دقیقه پیش – رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: من جوان‌های مؤمن و انقلابی را بسیار دوست دارم و از آنها، در هر … “حماسه ۹ دی” سند مظلومیت انقلاب اسلامی و نماد بصیرت روز افزون ملت ایران است …. در مسابقات و المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد. … جدی به آرمانهای دینی و الهی و تعهد انقلابی» را لازمه پیشرفت واقعی کشور …

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود