دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا

ایرنا – دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران …

www.irna.ir/golestan/fa/News/82380957/

۱ ساعت پیش – مادرید- ایرنا- سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا به مناسبت ارتحال آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» دفتر یادبودی را گشوده است که مقامات و …

{“cl”:6,”id”:”OTYc-R-Ot5SM1M:”,”oh”:557,”ou”:”https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/10/19/139510192048332239650894.png”,”ow”:800,”pt”:”دفتر یادبود آیت\u200cالله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا”,”rh”:”baznashr24.com”,”ru”:”http://baznashr24.com/news/1330970/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQtZ9NpPD6ISwAFGyBfmGgcRFniMMsDPDF2PT_uB7_LhLDo3xlNNYCTIzs”,”tw”:129}
{“cb”:9,”cl”:3,”cr”:12,”ct”:3,”id”:”_LvAVtvNKfzP3M:”,”oh”:304,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13951020/82380938/82380938-71314007.jpg”,”ow”:450,”pt”:”دفتر یادبود آیت\u200cالله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا”,”rh”:”baznashr24.com”,”ru”:”http://baznashr24.com/news/1330970/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7″,”th”:91,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR6wyBjayyIW4vD_CimW_fRRdMl-2jZHGBTciM4ci3E7_8RRnOXzFAYFEHB”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا

{“cl”:3,”cr”:21,”id”:”jQXyoySOghzYNM:”,”oh”:360,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/parsnews/419600/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF.gif”,”ow”:600,”pt”:”دفتر یادبود آیت الله هاشمی در سفارت ایران در پاکستان گشوده شد/پرچم …”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/irna/82380680/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%87+%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85+%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B4%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS_y2JhwA_ITPY75OS-fHxmXzbXiix_HHaMfYqJ1WMa-A-rTmlst3ix6opT”,”tw”:150}
{“id”:”GOmg6PyPbmor5M:”,”oh”:134,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13951020/82380957/XT82380957-71314032.jpg”,”ow”:120,”pt”:”دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا – شماخبر”,”rh”:”shomakhabar.com”,”ru”:”http://www.shomakhabar.com/news/details/f0ad8c6e-73aa-4833-adad-638aa4342a39/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7″,”st”:”جدیدترین و آخرین اخبار ايران و جهان”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ1PzpiD0X4WRtpVRSOrupT_QAUHWle3WPOz1iBEHc28aC9NstpJNHhZO8″,”tw”:81}
{“cb”:3,”cl”:18,”cr”:15,”ct”:3,”id”:”kBqpqth5xvomMM:”,”oh”:298,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13951019/82379635/82379635-71311520.jpg”,”ow”:450,”pt”:”بازتاب درگذشت آیت\u200cالله هاشمی رفسنجانی در رسانه\u200cهای خلیج فارس”,”rh”:”baznashr24.com”,”ru”:”http://baznashr24.com/news/1329129/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQJBqia1z3WAC55cdsk_XusMP6dFHbYHKwQsBZL_howfqmZjM6kBcUoAYqB”,”tw”:136}

دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در …

www.shabakema.com/news/news/152555

به گزارش ایرنا ، همچنین در مادرید، پرچم جمهوری اسلامی ایران در سفارت کشورمان به حالت نیمه افراشته درآمده است. از اولین ساعات اعلام خبر ارتحال آیت الله هاشمی …

دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در …

downloadestan.net/mag/news/45116

۱۱ دقیقه پیش – دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیاآیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاستمدار …

دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا

baznashr24.com/…/دفتر+یادبود+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+در+سفار

۲ دقیقه پیش – بین الملل > اروپا – ایرنا نوشت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا به مناسبت ارتحال آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» دفتر یادبودی را گشوده …

دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در …

khabarfarsi.com/u/31228921

مادرید- ایرنا- سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا به مناسبت ارتحال آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی دفتر یادبودی را گشوده است که مقامات و شخصیت های اسپانیایی و …

دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در …

www.tafsir-news.ir/…/دفتر+یادبود+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+در+سف

مادرید- ایرنا- سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا به مناسبت ارتحال آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» دفتر یادبودی را گشوده است که مقامات و شخصیت های …

جی نیوز – دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت …

jnews.jamaran.ir/news/id/1990417

۲ ساعت پیش – دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا. گردآوری جی نیوز : همچنین در مادرید پرچم جمهوری اسلامی ایران در سفارت کشورمان به …

دفتر یادبود آیت الله هاشمی در سفارت ایران در پاکستان گشوده …

www.espeli.ir/…/دفتر+یادبود+آیت+الله+هاشمی+در+سفارت+ایران+در+پا…

اسلام آباد – ایرنا – همزمان با نخستین روز از سه روز عزای عمومی به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام(ره) و رهبری، عصر دوشنبه دفتر یادبودی در …

دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در …

www.khabar-24.com/…/دفتر+یادبود+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+در+…

۳۲ دقیقه پیش – دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا … به گزارش ایرنا ، همچنین در مادرید، پرچم جمهوری اسلامی ایران در سفارت کشورمان به …

دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در …

akhbartop.ir/248946/

نام دکتر شریعتمداری به عنوان یک دانشمند دلسوز و متدین هیچ گاه فراموش نمی‌شود · زمان و مکان تشییع پیکر دکتر شریعتمداری اعلام شد · طرح ملی فناوری پرتودهی گاما …

گشودن دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران …

khabarone.ir/…/گشودن-دفتریادبودآیتاللههاشمیرفسنجانی-در-سفا

۴ ساعت پیش – به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، امروز(دوشنبه) دفتر یادبودی در سفارت کشورمان در اسلام آباد گشوده و پرچم ایران در نمایندگی ایران در …

کمال خرازی: آیت الله هاشمی رفسنجانی نقش تاریخی خود را به …

tnews.ir/news/238377686327.html

۹ دقیقه پیش – رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نوشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی نقش … الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا دفتر یادبود آیت الله هاشمی …

نتانیاهو در کنفرانس اقتصادی داووس شرکت نمی کند

tnews.ir/news/79af77719443.html

۱۶ دقیقه پیش – … منابعی در دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام … دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا دفتر …

گشودن دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران …

www.akairan.com/havades-akhbar/…/news2017191552932652.html

۳ ساعت پیش – به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، امروز(دوشنبه) دفتر یادبودی در سفارت کشورمان در اسلام آباد گشوده و پرچم ایران در نمایندگی ایران در …

بیانیه تسلیت جنبش حماس به مناسبت درگذشت آیت‌الله هاشمی …

vagnews.ir/news/169347

جنبش مقاومت اسلامی حماس مصیبت بزرگ رحلت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری اسبق و رئیس … دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقش بسزایی در حیات نظام جمهوری …

harlahze.com/…/آیتاللههاشمیرفسنجانی-نقش-بسزایی-در-حیات-نظام-…

به گزارش در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی سرلشکر یحیی صفوی دستیار و … آمریکا/۲۰ دی · دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا …

دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در …

khabarche.ir/…/دفتریادبودآیتاللههاشمیرفسنجانی-در-سفارتایران

۲۹ دقیقه پیش – مادرید- ایرنا- سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا به مناسبت ارتحال آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» دفتر یادبودی را گشوده است که مقامات و …

جام‌جم آنلاین – بشار اسد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را …

sahebkhabar.ir/…/بشار-اسد-درگذشت-آیتاللههاشمیرفسنجانی-را-تسل…

۱ ساعت پیش – دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیاآیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهور اسبق …

رهبر شیعیان پاکستان ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی را …

www.radicalkhabar.ir/search/?q…آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+را…

پیام تسلیت هاشمی شاهرودی درپی ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی …. فیفا · دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا · درگذشت آیت الله هاشمی …

واکنش برخی مقامات و رسانه‌های افغانستان به درگذشت آیت الله …

www.news-bazar.com/…/واکنش-برخی-مقامات-و-رسانه-های-افغانستان-به-…

۷ دقیقه پیش – درگذشت آیت الله «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» رئیس مجمع تشخیص مصلحت … دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در اسپانیا (۱ …

گشودن دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران …

monitor.shafaqna.com/FA/IR/7811826

گشودن دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در پاکستان. … تصاویر/ به دنبال ارواح شیطانی در اسپانیا. – صراط …

سفارت جمهوری اسلامی ایران –تونس

دفتر یادبود زائران خانه خدا، در سفارت جمهوری اسلامی ایران در تونس امضاء گردید. … به زبان‌های انگلیسی-عربی-اردو-ترکی‌استانبولی-سواحیلی-اسپانیایی-آلمانی-روسی- … دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را …

حسینعلی منتظری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/حسینعلی_منتظری

آیت الله منتظری از شاگردان آیت‌الله بروجردی و روح‌الله خمینی و نماینده … اصفهان وارد شده و در سن ۱۹ سالگی اصفهان را برای ادامهٔ تحصیل ترک کرد و به قم وارد شد. ….. در قم در کنار دفتر حسینعلی منتظری و یوسف صانعی دیگر مرجع تقلید منتقد تحصن … این مستند برای اولین بار در سالروز وفات آیت‌الله منتظری در مراسم یادبود ایشان در …

پايگاه خبری افکارنيوز

www.afkarnews.ir/

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی … تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، از افزایش نرخ بیکاری حکایت دارد؛ به طوری که نرخ بیکاری در …

۸ ميلياردرسرشناس ايراني رابشناسيد + عکس – مشرق

www.mashreghnews.ir/fa/…/8-ميلياردرسرشناس-ايراني-رابشناسيد-عک…

بازتاب در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در رسانه‌های خارجی + تصاویر …. از عناوين او: کارآفرين ثروتمند ايراني، دلال فرش، و صاحب گروه هتلهاي ثابت را گفتهاند. … بزرگترين شرکت هتل داري اسپانيا را صاحب است و خود او نيز در يکي از دو جزيره اختصاصي خود در … در سر در دفتر آلمان آقاي ثابت نوشته شده است: « حق الناس را دست نزن.

تهران هاوانا؛ خیلی دور خیلی نزدیک – ایسنا

www.isna.ir/news/95062817584/تهران-هاوانا-خیلی-دور-خیلی-نزدیک

۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – او در دفتر یادبود این قهرمان کوبایی نوشت “اطمینان دارم که روح انقلابی خوزه مارتی … بر اساس آن‌چه که سایت سفارت ایران در هاوانا اعلام کرده در سال‌های روابط دو کشور … در جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ حاکمیت ۴۰۰ ساله اسپانیا بر این جزیره …. آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

عصر ايران

www.asriran.com/

ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، که بحق باید او را یکی از ایراندوست ترین مسوولان جمهوری اسلامی شمرد، شوک بزرگی به جامعه ایران وارد کرد و اینک با رفتن او به دیار …

وب سایت حسن روحانی | صفحه اصلی

rouhani.ir/

نشست مشترک هیأت‌های عالی‌رتبه ایران و آفریقای جنوبی … ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری : پیام تسلیت رییس جمهوری اسلامی ایران به پادشاه اسپانیا … ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سفارت مجازی : بیانیه وزیر امور خارجه در مورد درگذشت مادر رئیس جمهور روحانی … ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی : پيام تسليت هاشمی به …

شمال نیوز :: خاطرات آيت الله هاشمي رفسنجاني در يادداشت هاي …

www.shomalnews.com/…/خاطرات%۲۰آيت%۲۰الله%۲۰هاشمي%۲۰رفسنجان

۲ مهر ۱۳۸۷ ه‍.ش. – مجموعه اين خاطرات حاوي موضوعاتي چون حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني در جبهه ها … عراق براي اولين بار اعتراف كرد كه ايران موشك در اختيار دارد. … گزارش ها را خواندم و ساعت نه و نيم به دفتر آيت الله خامنه اي رفتم ; درباره مجلس … (آقاي ژان پرن ) كاردار سفارت فرانسه براي خداحافظي آمد و از بدرفتاري فرانسه با ما عذرخواهي كرد.

بررسی محتوایی خاطرات سال ۱۳۶۸ هاشمی رفسنجانی – دیدبان

didban.ir › سیاست

سال ۱۳۶۸، در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از سال های بسیار سرنوشت ساز و حساس … خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۶۸ که با عنوان «بازسازی و سازندگی» و به …… همچنین از وضع دفتر آیت الله خامنه ای که به عقیده آنها بیشتر از نیروهای محافظه کار ….. این سنت در سفر سال ۶۸ آقای هاشمی به شوروی در سفارت ایران و به خاطر رحلت امام …

“امام(ره)” به احمدی‌نژاد در خواب چه گفت؟/ خواستگاری از این …

www.yjc.ir › سیاسی › سایر حوزه‌ها

آیت‌الله فاضل لنکرانی”، در مورد صحبت کردن زنان و خود صدا بدون خواندن و یا همراه …. آمار طلاق‌هایی که به دنبال ازدواج‌هایی که در دوران تحصیل انجام می‌شود، کمتر از ازدواج‌ها … هنگامی که در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳، اوباما در مراسم یادبود نلسون ماندلا در کنار ….. ردیف اول (از راست به چپ) : آیت‌الله طالقانی، بهشتی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی …

آیت الله هاشمی رفسنجانی بزرگ ترین حامی فلسطین بود – …

donyaekhabar.com/…/آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+بزرگ+ترین+حامی+…

در این میان اما آیت الله هاشمی رفسنجانی نقش تاثیرگذاری در اعتراض به اشغال فلسطین …. دفتر یادبود آیت الله هاشمی در سفارت ایران در پاکستان گشوده شد/پرچم نیمه …

ظریف: فوت کاسترو یک فاجعه برای جنبش‌های آزادی‌بخش است

donya-e-eqtesad.com/news/1081288

۹ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – گروه دیپلماسی: محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران که صبح روز گذشته در … در سفارتخانه این کشور دفتر یادبودی برای گرامیداشت فیدل کاسترو گشایش یافته است. … در ایران · انتقاد هاشمی رفسنجانی از برخورد صداوسیما با رحلت آیت الله … استقبال دولت اسپانیا از آتش بس در سوریه · امامی‌فر مربی خونه‌به‌خونه بابل شد.

توقف تور گردشگران اسپانیایی به دلیل بدحجابی توسط …

www.fardanews.com/…/توقف-تور-گردشگران-اسپانیایی-به-دلیل-بدح…

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – راهنمای تور گردشگران اسپانیایی به «ایران »می‌گوید: «وقتی حاضر به … با ارتباط با دفتر ریاست جمهوری، وزارت خارجه، بازرسی استان گیلان و. … البته برخلاف قصه کاشان، پای سفارت اسپانیا در گیلان به میان … فیلم: جزئیات درگذشت آیت الله هاشمی … سیدحسن‌نصرالله درگذشت آیت‌الله رفسنجانی را تسلیت گفت …

در محضرآیت الله العظمی نظری خادم الشریعه

ayatollahnazari.blogfa.com/

آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالله نظری خادم الشریعه مدظله العالی ….. رایزن حقوقی و بین الملل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا امروز با آیت الله نظری خادم ….. جهانی شدن دهه غدیر که با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی و جمع از علما و اساتید حوزه در دفتر …

بررسی رابطه فیدل کاسترو و ایران – ساعت۲۴

www.saat24.com/news/218196/بررسی-رابطه-فیدل-کاسترو-و-ایران

۷ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به‌ هر‌ حال سفارت ایران در هاوانا از سال ١٣٦١ کار خود را شروع کرد و مقام‌های دو کشور با اتکا به مشترکات ایران و کوبا در عرصه‌های … در سال ٨٠ هم که فیدل کاسترو به ایران سفر کرده بود با آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی نیز دیدار کرد. …. امضای دفتر یادبودفیدل کاسترو” توسط ظریف+عکس …. الظواهری باز هم اسپانیا را تهدید کرد …

اخبار پرداخت حقوق آموزش و پرورش

https://magito.ir/tags/129164/پرداخت-حقوق-آموزش-و-پرورش

اطلاعیه مجلس خبرگان در مورد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی … گشودن دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در پاکستان ۲ ساعت پیش ایسنا …

ماجرای رقص و آواز زنان در حضور همسر هاشمی رفسنجانی – …

www.mehrnews.com/…/ماجرای-رقص-و-آواز-زنان-در-حضور-همسر-هاشمیر

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بمب گذاری در میدان فردوسی، تلاش آیت الله جنتی و موحدی کرمانی برای … شبانه اتاق ها را قفل زده اند و تهدید نموده بودند و اخیرا به سفارتخانه های … در خاطرات سال ۷۲ هاشمی رفسنجانی از شخصیت ها و گروه های مختلف … در رسانه های ترکیه اعلان شد که گروهی ترک و ایرانی در ترکیه بازداشت … به دفتر آیت الله خامنه ای رفتم.

یادوراه ۶۸ شهید دانش اموز حمله موشکی در بروجرد – ایرنا

www.mahpoo.com/extpost/akhbar/…/news20170109153337983499.html

۴ ساعت پیش – دفتر یادبود آیت الله هاشمی در سفارت ایران در پاکستان گشوده شد/پرچم نیمه … بازتاب درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در رسانه های اسپانیا …

اخبار > ادواردو آنیلی كيست؟

allameh-nahad.ir/?siteid=130&pageid=8585&newsview=321737

ولی بعد از لحظاتی دربان سفارت دوباره زنگ زد که این جوان می‌گوید خدا هر در … حسین عبداللهی و محمد اسحاق عبداللهی صمیمی ترین دوستان ایرانی ادواردو، … آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود بدون ذکر نام می نویسد که پسر رئیس … چون قرار نبود نام ادواردو ذکر شود این ملاقات جنبه خبری نداشت و لذا متن زیر تقدیم دفتر امام (ره) نگردید.

بیوگرافی آیت الله هاشمی رفسنجانی – پارسینه

www.parsine.com/fa/news/…/بیوگرافی-آیتاللههاشمیرفسنجانی

۱ روز پیش – آیت الله هاشمی رفسنجانی تحصیل را، از سن ۵ سالگی در مکتب خانه ای در نوق آغاز نمود. در سن ۱۴ سالگی به قم رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت و به …

درگری دفتر احمدنژاد – بازتاب ۲۴

baztab24.com/search/?q=درگری+دفتر+احمدنژاد

هشدار نسبت به برخی تحرکات برای بازگشایی دفتر بی بی سی در ایران/ بنگاه خبرپرانکنی ملکه … پس از بازگشایی سفارت انگلیس در ایران حال خبرهایی مبنی بر تلاش برای. … دفتر یادبود کیارستمی در یونسکو … متن پیام دفتر هاشمی به این شرح است: در پی درج برخی شایعات و اخبار کذب به نقل از آیت الله هاشمی رفسنجانی،.

این ۱۲ ایرانی، ۳۲ میلیارد دلار ثروت دارند – سایت خبری …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › اقتصادي

۲۰ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – شرکت های بابک زنجانی ممکن است در قاچاق نفت ایران در ساحل شرقی مالزی دخالت داشته باشد. …. ۱۷۰۰)، فلزکاری های اسپانیایی (۱۹۰۰-۱۸۵۰) و میناکاری جهان (۲۰۰۰-۱۷۰۰) می شوند. … تاجر ایرانی آمریکایی است که هم اکنون به عنوان مشاور ارشد دفتر مدیر عامل و …. آیت الله هاشمی رفسنجانی به ملکوت اعلی پیوست +ویدیو.

مستاجران گور – تیتر شهر

titreshahr.ir/fa/news/17082/مستاجران-گور

۸ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در اولین واکنش های رسمی، روح الله حسین زاده دادستان شهریار برای …. چه کسی در ایران می تواند پناه بردن به قبر را تحمل کند …. اطلاعیه خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت رحلت ایشان … شاهکار معماری دنیا در اسپانیا +تصاویر …

همسران رؤسای جمهور ایران (+عکس)

https://ir.sputniknews.com/iran/201611101982518/

۲۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – با این حال ، همسران روسای جمهور ایران اگرچه از الگوی کشورهای غربی در کسب … و در پایان بازدید از برج میلاد در دفتر یابود آن که به نام «صاحبه روحانی» امضا کرده …. عفت مرعشی در بیان خاطراتش از ازدواج با هاشمی رفسنجانی که در سالنامه سال ۹۲ …. خجسته باقرزاده در سال ۷۲ در زمانی که چهار سال بود آیت‌الله خامنه‌ای از سوی …

اخبار > ادواردو آنیلی كيست؟ – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در …

pnu.nahad.ir/?fkeyid=&siteid=130&pageid=8585&newsview…

۲۸ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. – نخستین آشنایی وی با تشیع و انقلاب اسلامی ایران از طریق یکی از مصاحبه‌های دکتر محمد حسن قدیری ابیانه (رایزن مطبوعاتی سفارت ایران در ایتالیا بین سالهای …. آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود بدون ذکر نام می نویسد که پسر رئیس … شود این ملاقات جنبه خبری نداشت و لذا متن زیر تقدیم دفتر امام (ره) نگردید.

تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی از خانه ملت انجام شود – مشرق نیوز …

www.shahrekhabar.com/political/148394076030925

۱۰ ساعت پیش – حضور رئیس دفتر رهبرانقلاب و مسئولان نظام در حسینیه جماران +عکس … مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی نماد وحدت مردم ایران خواهد بود … توپ والیبال و نخودچیِ سفارت به چه دردشان می‌خورد/ کشوری به اندازه یک نقطه مقابل ایران، دارد به ما زور می‌گوید (۳۸ نظر) … فریادهای پیکه بر سر رئیس فدراسیون اسپانیا‌ +عکس.

عکس هایی از مراسم یادبود اکبر هاشمی رفسنجانی با حضور …

news.kodoom.com/iran-politics/عکس-هایی-از…یادبودهاشمی/…/۶۱۷۱۳۳۳…

۲ روز پیش – عکس هایی از مراسم یادبود اکبر هاشمی رفسنجانی با حضور حسن روحانی … با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزاری شد برای یورونیوز فرستاده است. ….. خانواده هاشمی رفسنجانی می گویند پیکر او در کنار مقبره آیت‌الله خمینی . … Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka …

احمد متوسلیان؛ فرمانده بی نشان و موسس حزب الله لبنان …

www.rajanews.com/news/38653

۱۴ تیر ۱۳۸۹ ه‍.ش. – سرانجام ژنرال آريل شارون با تانك‌هايش به بيروت رسيد و وارد دفتر كار فرمانده … حضرت آيت الله خامنه اي رئيس‌جمهور وقت و رئيس شوراي عالي دفاع، طي پيامي به ….. در جلسه با حضور رئيس‌جمهور (آيت‌الله خامنه‌اي) و رئيس مجلس (هاشمي رفسنجاني) … صبح روز ۱۴ تير ۱۳۶۱، سيدمحسن موسوي كاردار سفارت ايران در لبنان به محل …

خاطره قدیری ابیانه از دفاع توهین آمیز آیت الله منتظری از …

ghadiri.ir/post/5197

۲۲ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اوایل انقلاب با تعداد محدودی از افراد برای دیدار آیت الله منتظری به قم رفتیم. … اخیرا خانم “آنا پاستور” خبرنگار اسپانیایی در هنگام مصاحبه با رئیس جمهور محترم … اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در زمانی ریاست جمهوری جناب اقای هاشمی رفسنجانی … من در آن زمان رایزن مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا بودم.

مبارزه – رسانه دانشجویان خط امام » راجر کوپر؛ جاسوسی که مفت …

mobareze.ir/his/2929.html

۱۱ خرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. – وی که در شهر ساحلی بلانس در نزدیک بارسلون اسپانیا زندگی می‌کند، بار‌ها … رفسنجانی می‌کوشد به آیت‌الله خمینی قبل از مرگش بقبولاند که جنگ با … این مذاکرات با اعلام عدم دریافت غرامت توسط ایران بابت صدماتی که به سفارت این کشور در …. [۹] – بیانیه دفتر تحکیم وحدت درباره آزادی «راجر کوپر»، روزنامه ابرار، …

مرگ «اشرف یا پلنگ سیاه پهلوی» + زندگینامه و تصاویر | اتاق …

otaghkhabar24.ir/news/30528

۱۸ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ۳ روز عزای عمومی در کشور · آیت‌ الله هاشمی‌ رفسنجانی درگذشت · مانور زنان بدنام … او پسر شفیق پاشا رئیس دفتر خدیو عباس حلمی بود، که بعد از انتخاب ملک فؤاد ….. در طى سالهاى ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۹ اشرف آن محفلى که در ایران «دوره» خوانده مى شود و دربار … در این مورد سفارت آمریکا گزارش بیوگرافیک از اشرف تهیه کرده است.

راه توده یادمانده ها

www.rahetudeh.com/rahetude/mataleb/nagofteha/…/nagofteha-50.html

تمام شواهد و دلائل نشان میدهد که دست همان هائی که معتقد بودند به جای سفارت امریکا … به همین دلیل باید خاطرات امثال هاشمی رفسنجانی را هم خواند و حاشیه پردازی های آن را هم … به ایران و اشغال جنوب کشور را که کیانوری دریافت کرده و طی نامه ای به آیت الله …. پا بیاید دفتر او تا با هم درباره مسائل نیروی دریائی و جنگ مشورت و گفتگو کنند.

اعطای نشان صلح به آیت الله هاشمی رفسنجانی – صبح بخیر

sobbekheir.com/tag/اعطای-نشان-صلح-به-آیتاللههاشمیرفسنجانی

آیت الله هاشمی رفسنجانی از موسسه بین المللی سفیران صلح نشان ویژه این اجلاس را دریافت کرد. … پاسخ انصاری به فیروزآبادی و علم الهدی: کدام ایرانی از حذف هاشمی خوشحال است؟ …. دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با صدور بیانیه‌ای به برنامه‌سازی‌های اخیر … حجت‌الاسلام حسن روحانی در واکنش به حمله برخی افراد به سفارت عربستان در …

شهید مهدی (ادواردو) آنیلی – امتداد

amtedad.mihanblog.com/post/99

۲ مرداد ۱۳۹۱ ه‍.ش. – دکتر قدیری ابیانه درباره شیعه شدن و اولین سفر ادواردو به ایران می ….. در اقامت‌گاه سفارت‌ بودم، دربان‌ سفارت‌ گفت‌ که‌ یک‌ جوان‌ ایتالیایی‌ آمده‌ … آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود بدون ذکر نام می نویسد که پسر … چون قرار نبود نام ادواردو ذکر شود این ملاقات جنبه خبری نداشت و لذا متن زیر تقدیم دفتر امام (ره) نگردید.

تذکر هوشمندانه امام به نمایندگان در مورد جنگ ؛ تنها از نیروی …

www.rouzshomar.ir/تذکر-هوشمندانه-امام-به-نمایندگان-در-مو/

۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – منابع نزدیک به وزارت اقتصاد اسپانیا اعلام کردند جنگی که میان عراق و ایران آغاز … قطر نیز از ایران و عراق خواست به درگیری های خود پایان داده و نیروی خود را برای … دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم طی اطلاعیه ای در زمینه جهاد با رژیم بعثی … در جلسه علنی امروز آیت الله هاشمی رفسنجانی به اخطار امام خمینی به مجلس …

آفتاب

www.aftabir.com/

آفتاب،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها. … الله هاشمی منتشر کرد. khamenei.ir با انتشار عکسی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

تاریخ ایرانی – گروگانگیری سفارت آمریکا را پیش‌بینی …

www.tarikhirani.ir/…/گروگانگیری.سفارت.آمریکا.را.پیش‌بینی.کرده.ب…

هنری پرکت ; ایران و آمریکا ; سفارت آمریکا , … از دفترش زدیم بیرون و رفتیم به دفتر مهندس بازرگان نخست‌وزیر. بعد از تکرار کردن قصه‌مان … آیت‌الله خمینی گفت شاه دارد می‌رود به ایالات متحده، پس شاید حالا بتوانیم ازش شکایت کنیم. آمریکایی‌ها ….. سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۲ | مخالفت امام با حکم جهاد علیه آمریکا به روایت هاشمی رفسنجانی.

خبر گزاری ایرسا نیوز خبرگزاری ایرسا

www.irsanews.com/

ایرسانیوز – خبرهای اقتصادی – خبرهای خارجی – اخبار ایران و جهان. … آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دار فانی را وداع گفت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ساعتی. … مرموز آيه الله مصطفي خميني فرزند امام (ره ) در آبان ۱۳۵۶، مجالس يادبود متعددي در …. روزنامه های امروز اسپانیا به پیروزی شب گذشته رئال مقابل گرانادا و دیدار امروز بارسا پرداخته اند.

مذهبی – مراسم عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه(س) در دفتر …

nashrkhabar.ir/…/مراسم_عزاداری_وفات_حضرت_فاطمه_معصومه_س_در_دف

مراسم سوگواری وفات حضرت معصومه(س) در دفتر آیت الله هادوی تهرانی … پیام تسلیت آیت الله گرامی درپی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی … سردار سلامی: فلج کردن ایران با تحریم‌ها فقط یک رویا برای غرب است/ رهبر معظم انقلاب یک پناهگاه معنوی بزرگ … گزارش تصویری/ مراسم یادبود رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان در ولایت لوگر.

انصاف نیوز | «لینچان» سریال «جنگجویان کوهستان» درگذشت …

www.ensafnews.com/32666/لینچان-سریال-جنگجویان-کوهستان-در/

۱۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – برخلاف بسیاری از آثار ایرانی که شخصیت‌های جذاب ندارند، شخصیت‌پردازی «جنگجویان کوهستان» این‌قدر … پیام تسلیت مهم رهبری برای درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی … چهارشنبه در تهران، مراسم یادبود پدر ابوالفضل فاتح … دفتر انصاف نیوز با حضور دکتر پزشکیان افتتاح شد … رسوایی سفارت اسرائیل در لندن.

نه نماینده قطعی خبرگان/ سؤال از آیت‌الله نمازی درباره معتمد آریا …

boyernews.com/179079/نه-نماینده-قطعی-خبرگان-سؤال-از-آیت‌ال/

۸ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – نه نماینده قطعی خبرگان/ سؤال از آیت‌الله نمازی درباره معتمد آریا/ خروج …. مشرق نیوز در ادامه بازخوانی خاطرات رئیس مجمع تشخیص نوشته: هاشمی رفسنجانی در آذر … طلبه مشغول به تحصیل دارد درحالیکه خیلی از بخشها و مناطق کشور فاقد ….. میرسلیم/ انتقاد جدید هاشمی‌ از برخورد صداوسیما/ ماجرای شنود دفتر علی مطهری چه بود؟

ماسچرانو: تشخیص داور درست بود | IR24 | ای ار ۲۴

ir24.news/ورزشی/ماسچرانو-تشخیص-داور-درست-بود/

۴ ساعت پیش – کلمات کلیدی: ماسچرانو ، لیگ اسپانیا ، پیکه … تاثیر رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر بازار بورس … تاگس اشپیگل: آیت‌الله رفسنجانی تار و پود نظام ایران بود …. گشودن دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در …

رسوایی سفارت اسرائیل – ۱۱۰ – دبلیوخبر

wwwkhabar.ir/key/110/رسوایی-سفارت-اسرائیل

رسوایی سفارت اسرائیل – ۱۱۰٫ … نتایج جستجو برای «رسوایی سفارت اسرائیل»: … ◇دفتر یادبود قربانیان فاجعه منا در سفارت ایران در “پاکستان” گشوده شد · ◇بررسی …. آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام (ره) و رهبری به ملکوت اعلی پیوست …

برنامه های رادیو تلویزیونی – Ali Reza Nourizadeh (Persian – …

www.nourizadeh.com/archives/cat_iradiotv.php

سپس به یاد بود در گذشت جرج مایکل خواننده انگلیسی که چند روز پیش چشم از جهان …. در ادامه به بررسی اعتراض آیت الله خامنه ای به سخنان خانم ترزا می نخست وزیر …… امروز پنجشنبه ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۵ برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا …… ایران به تفصیل با شما سخن خواهیم گفت و در پی آن به سخنان هاشمی رفسنجانی در …

بیمارستان که فوت شد اقای رفسنجانی

khabaronlines.ir/search/?…بیمارستان%۲۰که%۲۰فوت%۲۰شد%۲۰اقای%…

۱۶ ساعت پیش – مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مرد بسیار بزرگی بود … توئیتر، درگذشت آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجاني را به ملت ایران و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت. … عکس/ احمدی‌نژاد در کنار آیت الله هاشمی رفسنجاني در گالری پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیتسفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن بدينوسيله مراتب تسليت خود را …

صفحه نخست اینترنت شما: بازدید

https://buzdid.ir/

برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در لبنان … امروز ایران اسلامی در سوگ هجرت بزرگ مردی عزادار است/… آفتاب ….. اقدام سفارت چین برای ارتحال هاشمی.

نسخه‌ی چاپی – PEZHVAK – E – IRAN ……….. پژواک ایران

www.pezhvakeiran.com/printm-83741.html

پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷، … وی پس از پایان تحصیلات ابتدائی وارد حوزه علمیه شهرری شد و در سال ۱۳۴۰ برای ادامه تحصیل به قم رفت. ….. بعدها هاشمی رفسنجانی در گفتگو با روزنامه همشهری گفت: «یک کار ضد …. گردانندگان این سایت باید به این سؤال پاسخ بدهند که اگر این دفتر با جریان …

فیلم رستاخیز مشکلی برای اکران ندارد – مجله اینترنتی دوستان

www.dustaan.com › اخبار روز

۱۸ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ایت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از … عکس: مجسمه یادبود برده‌ های جنسی ژاپن! … نکرده است، در محل دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور احمدرضا درویش … وی با نقل خاطره‌ای از دیدار خود به اتفاق مرحوم زنده یاد سیف‌الله داد کارگردان مطرح سینمای ایران با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در …

هاشمی رفسنجانی – خبرگزاری اعتدال

etedalnews.persianblog.ir/tag/هاشمی_رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سوابق ایران در پایبندی به تعهدات …. مسئول دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: بر اساس اساسنامه، آیت‌الله هاشمی …

آیت الله هاشمی : تا زنده‌ام از روحانی حمایت می‌کنم – خبرگزاری …

etedalnews.persianblog.ir/post/30/

۱۹ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – آیت ا… هاشمی رفسنجانی به دیدار خانواده شهیدان جوادی سپهری رفت. خانواده جوادی سپهری ۳ شهید به انقلاب اسلامی ایران تقدیم کرده است. … هاشمی همواره به خانواده شهدا ارادت و توجه داشته و در دفتر وی همواره به روی خانواده شهدا باز بوده ….. توسعه(۱) مجمع نمایندگان استان خوزستان(۱) سفارت ایران در لبنان(۱) حجت الاسلام والمسلمین …

صهیون پژوه – شهادت مشکوک رجایی وباهنر

zionism.blogfa.com/cat-22.aspx

البته آقای هاشمی رفسنجانی از کیسه ای سخن می گوید که مقداری گوشت در آن ریخته بودند و به عنوان ….. آيت الله امامي كاشاني نيز، همچون بسياري ديگر، پرونده انفجار دفتر نخست وزيري را مبهم مي پندارد. …. تقي محمدي پس از انفجار دفتر نخست وزيري به سفارت ايران در افغانستان رفته و به عنوان كاردار سفارت ….. پایگاه تحریم در اسپانیا

علت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی ایست قلبی بود :: اوج …

۴۰roz.blog.ir/…/علت%۲۰درگذشت%۲۰آیت%۲۰الله%۲۰هاشمی%۲۰رفسنجا

۲۱ ساعت پیش – ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «علت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی ایست قلبی بود» ثبت شده … بازیگران سینما در مراسم تشییع داود رشیدی (عکس) – عصر ایران ….. حاشیه های مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت داود رشیدی + تصاویر . …. محمد هاشمی رییس دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حاشیه مراسم ختم دایی رئیس دولت .

الف – پيغام صدام را در جلسه خصوصي به امام گفتم

alef.ir/vdcfmed0cw6d11a.igiw.html?297938

۶ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – عراق دو كنسولگري در ايران داشت كه هر دوي آنها را خيلي فعال كرد. …. را از دفتر ايشان در نجف براي من مي‌فرستادند و من در اختيار ذي‌حساب سفارت … امنيتي شما كتاب فلسفتناي آيت‌الله سيد محمد باقر صدر را در اختيار ما قرار … كه مي‌تواند از طرف امام براي مذاكره برود آقاي هاشمي‌رفسنجاني است. ….. چهره‌ها در یادبود دنیا فنی‌زاده …

نسخه چاپی – ادواردو مجذوب خدای قوی تر از ناوهای آمریکایی بود/ …

basijpress.ir/fa/print/39221/

۲۴ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – … انقلاب به عنوان رایزن فعالیت خود را در سفارت ایران در ایتالیا آغاز می کند. … رسید که در آن دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه ای، سیداحمد خمینی و … رایزن سابق مطبوعاتی ایران در ایتالیا عنوان کرد: ادواردو آنیلی در یک خانواده … مستند اجازه پخش نگرفت تا با دستور دفتر رهبری انقلاب فیلم پخش و بعد از …

عکس/ حضور رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی در …

www.rahefarda.com › گوناگون

۹ ساعت پیش – عکس/ حضور رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی در جماران … عکس/ آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام … حضور رئیس دفتر رهبرانقلاب و مسئولان نظام در حسینیه جماران +عکس … فریادهای پیکه بر سر رئیس فدراسیون اسپانیا‌ +عکس … طراحی و تولید: “ایران سامانه”.

دو روایت نزدیک از زندگی خصوصی محمدرضا پهلوی

payeshonline.com/…/دو-روایت-نزدیک-زندگی-خصوصی-محمدرضا-پهلوی

۵ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، صندوقچه اسرار انقلاب اسلامی درگذشت. … ارتشبد حسین فردوست، دوست کودکی، همدرس و رئیس دفتر ویژه بازرسی محمدرضا … با سفر محمدرضا به لوزان سوئیس برای تحصیل در کالج «له‌روزه» فردوست به …

جوانی که می‌توانست ستاره سینما شود، اما جهاد و مقاومت را …

fa.abna24.com/service/middle/archive/2016/10/22/710512/story.html

۱ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شهید چشم رنگی حزب الله به روایت تصویر ادامه تصاویر در اینجا … تصاویر/ قدرشناسی مردم ایران نسبت به آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ از … مراسم عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه(س) در دفتر آیت الله صافی گلپایگانی. ۱۹ دی ۱۳۹۵ – ۱۶:۴۷٫ رسوایی سفارت اسرائیل در لندن/ دسیسه تل‌آویو برای برکناری مسئولان “غیر …

پاسخ استاد معتضد به اظهارات اخیر صادق زیبا کلام درباره …

www.dolatebahar.com/…/پاسخ-استاد-معتضد-به-اظهارات-اخیر-صادق-زیب…

۱ روز پیش – جزئیات جدید درباره علت درگذشت هاشمی رفسنجانی …. آمد در ۱۳۱۴ قرارداد کذایی شط العرب را به ایران غالب و تحمیل کرد. … من سردبیرمجله دولتی بندر ودریا که مال سازمان کشتیرانی که دفتر کارم در چهارراه …. شما می گوئید تحصیل کرده انگلستان هستید. ….. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دار فانی را وداع گفت + اخبار تکمیلی.

تبارشناسي – تبار شناسی قبائل فتنه (۸)- شبکه زیتون (۲) …

۱agazade.blogfa.com/post-8.aspx

۱۳ اسفند ۱۳۶۵ ه‍.ش. – هاشمی رفسنجانی در مکالمه تلفنی با میرحسین موسوی با ابراز مراتب خشم خود … فکری سیاسی ایران از جمله دانشگاه ملی- محل تحصیل موسوی و بازرگان- داشتند. … شركت دريانوردي در تهران، تاجر پيشين مواد اوليه و داراي دفتر ثابت در پاريس است. … او(قربانی فر) از اين موضوع سخن گفت كه بعد از فوت “آيت‌الله خميني” كه …

مولتی میلیاردری که کرایه تاکسی هم نداشت/عکس – قدس آنلاین …

qudsonline.ir/news/…/مولتی-میلیاردری-که-کرایه-تاکسی-هم-نداشت-عک…

۲۸ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. – من شبانه روز کار می‌کردم و یکشنبه‌ها را به خانواده و تحصیل می‌پرداختم. … حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبری اولین نماز عید فطر را اقامه کنند. … این دیدار را مرحوم فخرالدین حجازی ترتیب داد که علاوه بر آقای خامنه ای، هاشمی رفسنجانی هم حضور داشت. … آقای کاسه ساز تهیه کننده این مستند فیلم را فرستاد برای دفتر رهبری …

ناگفته‌های سردار نجات از زندگی آیت الله خامنه ای – تکناز

www.taknaz.net/supreme-commander-untold-save-the-life-of-al.html

ناگفته‌های سردار نجات از زندگی آیت الله خامنه ای از زندگی ساده آیت الله خامنه تا … خبر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در ایستگاه مرکزی زوریخ …. آشنا بود و از دوره ریاست جمهوری ایشان هم منشی‌گری دفتر «آقا» را بر عهده داشت. …. اخراج تمامی پرسنل سفارت ایران از گامبیا بدون دلیل …. تصاویری از فستیوال برج های انسانی در اسپانیا.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي – اخبار > مراسم عزاداري …

www.icro.ir/includes/gotopage.aspx?m=news&d=604642&sid…

۲۵ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. – جمعیت ایرانی حاضر نیز در یک مجموعه منظم با تشکیل دسته عزاداری منظم از ایرانیان … در آیین برگزاری روز عاشورا در بلگراد، مقارن با اذان ظهر، بانگ الله اکبر سر داده …. اسپانيا. مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در روز …. این برنامه با حضور اعضای سفارت ايران در زاگرب و ایرانیان مقیم و …

رهبر انقلاب اسلامی درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفتند …

tasna.ir/…/رهبر-انقلاب-اسلامی-درگذشت-آیتاللههاشمی-را-تسلیت-گفت…

گفتند اخبار تسلیت جهان را خبرگزاری هاشمی میزن الله اخبار آیت سیاسی درگذشت آخرین اسلامی اخبار انقلاب درگذشت رهبر هاشمی رفسنجانی هاشمی رفسنجانی تسلیت رهبر انقلاب هاشمی رفسنجانی. … تیم ۱۹۷ نفره ایرانی سفارت انگلیس در سال ۸۸/ فاحشه خارج نشین در خیابان آزادی چه می کرد؟ … اختلال در پرداخت آنلاین دفاتر پیشخوان

لحظه ی حقیقت – پرونده : مجادله جواد لاریجانی و علی اکبر ولایتی

ololalbab.blogfa.com/post-99.aspx

۸ مرداد ۱۳۸۷ ه‍.ش. – ماجرايي كه اكبر هاشمي رفسنجاني شنيدن خبر آن را در خاطرات روزانه‌اش چنين … راه‌ها براي ديدار و مذاكره با آيت‌الله نيز بسته بود كه شوراي سرپرستان از استعفاي خود … دستان او بود كه سنگ بناي «دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه» گذاشته شد. …. پس از اين مرحله، آقاي لاريجاني به سفارت ايران در لندن متوسل و از ايشان …

دسته گل عروس – بیتوته

www.beytoote.com/housekeeping/espousal/

چیدمان جهیزیه عروس به سبک ایرانی … تزیین دفتر یادگاری عروسی … مدل های زیبای تزیین نقل یادبود … مدل لباس عروس اسپانیایی ….. پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی/ بسیار جفا دید و بسیار وفا کرد … رسوایی سفارت اسرائیل در لندن/ دسیسه تل‌آویو برای برکناری مسئولان “غیر همسو” در انگلیس …

احمدی نژاد در فراماسون – Lighter

mycandle.persianblog.ir/post/3

۲۰ شهریور ۱۳۹۰ ه‍.ش. – اسپانیا و پرتغال و دونمه های عثمانی پیروان شابتای زوی (۱۶۲۶-۱۶۷۶) و فرانکیست …. امین رئیس جمهور حکومت کمونیستی افغانستان در دوران تحصیل در …. مصطفی پور محمدی، روح الله نژاد حسینیان (بهائی)، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله …… برادر اکبر هاشمی رفسنجانی : تحصیل در دانشگاه برکلی کالیفرنیا امریکا.

رابطه عبدالحسین هژیر با اشرف پهلوی + عکس | ساتین

saten.ir › آخرین اخبار

۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – عکس ایران قدیم شوهر اشرف پهلوی بیوگرافی عبدالحسین هژیر … (۱) وی در نظر مردم فردی بود نوکر انگلستان که با بعضی از اعضای سفارت انگلستان ارتباط نزدیک داشت. … روز بعد در دفتر روزنامه بودم که کشاورز صدر از مجلس تلفن کرد و شغل مرا … عکس همسر و فرزندان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کنار پیکر ایشان.

زندگینامه آیت الله شهاب الدین مرعشی نجفی – بیوگرافی

biographyha.com/13895/biography-of-ayatollah-marashi-najafi.html

زندگینامه آیت الله شهاب الدین مرعشی نجفی حضرت آیت الله العظمی شهاب الدین مرعشی … آیت الله مرعشی در آغاز به تحصیل علوم جدید و بخشی از طب سنتی روی آورد و سپس به ….. (با استناد به دفتر پنجم کتاب “خاطرات ۱۵ خرداد” ، نوشته “علی باقری”) … از قول آیت الله هاشمی رفسنجانی آورده بود: «صندوق رای سیار جهت اخذ رای از آیت الله سید …

تاریخچه قمه زنی – فتن

www.fetan.ir/home/1628

۱۷ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – از نظر تاریخی، مسلّم است که قمه زنی در ایران نیز تا پیش از صفویه هیچگونه … در کتاب «تاریخ شاه عباس کبیر» از نصر الله فلسفی – که در پنج جلد نوشته شده و … اسپانیا و فرانسه و هلند و انگلیس به رهبری زرسالاران یهودی و مسیحیان صلیبی، …. هاشمی رفسنجانی: امیدواریم شیاطین داخلی نتوانند انقلاب را زخمی کنند …

اطلاعیه دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای درباره ستاد نشر …

sokhane-ashena.com/index.php/archive?id=3060

خبرگزاری سخن آشنا ارائه دهنده برترین اخبار و مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی از دیرباز تاکنون.

رسوایی جدید نتانیاهو – اخبار ایران و جهان

newsreaders.ir/news/461589

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه … گشودن دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفارت ایران در پاکستان.

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

isarkhabar.com/?page_id=2421

۵-آقاي مهندس حميد عليمحمدي –برادر آقاي مجيد ( رديف – ۳ ) –مسئول دفتر فني نظارت …… سلام من یک ایثارگر ۲۵درصد هستم فرزندم در رشته مهندسی نفت تحصیل کرده است …… باسلام به رهبرکبیرانقلاب حضرت ایت الله خامنه ای اینجانب رزمندداوطلب جبهه وجنگ ؟ …… ملاقات حضوری با رئیس محترم جمهور را دارم میباشد یا ایت هاشمی رفسنجانی.

خبرآنی – عمان کشور مناسب برای صادرات کالا به کشور‌های فاقد …

khabarani.com/1395/10/19/عمان-کشور-مناسب-برای-صادرات-کالا-به-کشو/

ایران، سفارت کشور سلطنتی عمان و سازمان توسعه تجارت بوده است. … روح آیت الله هاشمی رفسنجانی به مرادش خمینی کبیر پیوست تیتر یک سایت دفتر رهبری /۵۹ سال …

جوکر های دانشگاه زابل( ما هنوز هستیم)

www.bia2uoz.blogfa.com/

حضرت امام خامنه‌ای، افزودند: ملت ایران در سه دهه اخیر با جان،‌مال و عزیزان خود در مقابل همه ….. و از محمد هاشمی یاد کرد که مسئول دفتر، برادرش ِآیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع … مرتضی برای ادامه تحصیل راهی امریکا و جذب سازمان مجاهدین شد و طی درگیری توسط …. سرعت متوسط اینترنت در اسپانیا نیز برابر با ۸.۲ مگابیت بر ثانیه و در …

فرهنگ – صراط

www.seratnews.ir/fa/culture

بازتاب آخرین اخبار ایران و جهان در صراط نیوز. … اعتراف وزارت بهداشت به بی‌اثر بودن برجام در حوزه درمان/ جزییات گزارش قاضی‌زاده هاشمی به روحانی … جنگ ربیعی و هاشمی به کجا می‌کشد؟ …. وداع روحانی با هاشمی با چشمانی اشکبار/ انتقال پیکر رفسنجانی به جماران/ زمان مراسم ترحیم/ تجمع … پسر قالی‌باف در کدام کشور تحصیل کرده؟

تجمع مقابل بيمارستان رفسنجاني – چاپار

chaparr.ir/search/?q=تجمع%۲۰مقابل%۲۰بيمارستان%۲۰رفسنجاني…۶

در این وزن دقایقی دیگر کیمیا علیزاده مقابل اوا کالوا گومز از اسپانیا قرار … در پی بستری شدن آیت‌الله موسوی اردبیلی در یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل عارضه قلبی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز با حضور در بیمارستان از ایشان عیادت کرد. … سفارت ایران در امان اعلام کرد، در این سفر رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص با …

نوشته های خواندنی – کیانا وحدتی

www.kianavahdati.com/forum.aspx?id=-2147483646&showall=yes

۱۳ مهر ۱۳۸۷ ه‍.ش. – آیا میدانستید که: در مجسمه هایی که برای یادبود سربازها میسازند: …… رضاشاه آنقدر به نفیسی اعتماد داشت که وی را مسئول تحصیل و تربیت …… در بهبهان به توصیه و خواست پدر برای تحصیل به مدرسه ی آیت الله گلپایگانی رفته بود و …… مصطفوی موسوی خمینی (رهبر پیشین ایران) ، اکبر هاشمی رفسنجانی(رییس جمهور …

«سرقت» شعرهای نصیر نصیری توسط مجاهدین و استفاده از آن …

fergheha.ir › آخرین اخبار از منافقین

[آن موقع نصیر نصیری زنده بود و در ایران و من نمی‌توانستم توضیح دهم که رجوی چه بر سر …. یک برگ از دفتر چه ۴۰ برگ کاهی، که در سلول پیدا کردیم، کندم. …. جدا از دیدگاه خودتان نسبت به «سلام»، شما با دیدگاه هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس ….. و پیشنهاد»تان وقعی گذاشته و خامنه‌ای را برکنار و آیت‌الله منتظری را جانشین وی کنند!

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود