راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به اجرای برجام منجر شد

راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به اجرای برجام منجر شد | …

khabarone.ir/…/راستی‌آزماییفعالیت‌هایهسته‌ایایرانبهاجرایبرجاممن

۱۷ دقیقه پیش – به گزارش ایسنا، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۲۳ اکتبر در مقر سازمان ملل به تصویب رسید و سرانجام در ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۷ اجرایی شد.

راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران به اجرای برجام منجر …

khabarfarsi.com/u/30788917

۸ دقیقه پیش – راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران به اجرای برجام منجر شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم زمان با آغاز سال نو میلادی فهرستی از دستاوردهایش در …

برنامه هسته‌ای در ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/برنامه_هسته‌ای_در_ایران

با آنکه نخستین بار این گروه خبر فعالیت پنهانی مراکز هسته‌ای ایران را به جهان مخابره … و اسراییل منجر به کشف این مرکز در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) شد که بعدها این خبر به گروه … را در راستای راستی‌آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، بصورت …. (۱۷ ژانویۀ ۲۰۱۶)، برجام به مرحلۀ اجرا رسیده و تحریمهای هسته ای علیه ایران لغو شد.

[PDF]ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ۱+۵ ﺮ

www.mfa.gov.ir/uploads/150726-JCPOA-PERSIAN-Final-2_56003.pdf

۲۳ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺻﻠﺢ. آ. ﻣﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ … ﺣﺪود ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ داﻣﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ اي اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳـﺎزﮔﺎر. اﺳﺖ . ﺑﺮﺟﺎم از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫـﺎي ﮔـﺮوه. ۱+۵٫ را … ﺑﺮﺟﺎم. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻐ. ﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ. ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ.

بعد از اجرای برجام، با ایران مانند کشورهای عضو NPT رفتار …

kheybaronline.ir/…/بعد-از-اجرایبرجام-با-ایران-مانند-کشورهای-عضو-npt…

۲۷ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – د – اجراي موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود براي … ه – این برجام منجر به لغو جامع همه تحریم هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد و … مرتبط با هسته اي به نحو مورد توافق در این برجام، نظارت و راستی آزمایی نماید. … آن/ممنوعیت‌های دایمی فعالیت‌های مرتبط با بازفرآوری سوخت مصرف شده کشورمان.

گزارش یک نهاد آمریکایی از چالش‌های احتمالی آژانس برای …

www.isna.ir/…/گزارش-یک-نهاد-آمریکایی-از-چالش-های-احتمالی-آژانس-برای-را

۵ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است: مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ … ۲۰۱۵ به حصول یک توافق جامع منجر شد که بر اساس آن، ایران متعهد شد در ازای … را اجرا کند که اجازه بازرسی‌های بیش‌تر از تأسیسات و مواد هسته‌ای ایران را می‌دهد. … انجام فعالیت‌های مربوطه به برجام در سال ۲۰۱۶ از منابعی غیر از بودجه‌های جاری …

متن پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ درباره PMD – خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940917000674

۱۷ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – پیش‌نویش قطعنامه ۱+۵ درباره PMD به شورای حکام آژانس ارائه و در نشست ۱۵ … اجرای موافقتنامه پادمان در ایران و به خاطر انجام فعالیت های ضروری راستی آزمایی و نظارت … از فعالیت هایی که می تواند منجر به توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای شود،. ۱- از تعهدات پذیرفته شده توسط ایران طبق برجام برای اجرای موقت پروتکل …

ناخشنودی ایران از ذکر جزئیات در گزارش‌های آژانس درباره اجرای …

www.dw.com/fa-ir/ناخشنودی-ایران-از…در…اجرایبرجام/a-19104997

۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این‌که در گزارش‌های مربوط به … در توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ که به اجرای برجام منجر شد، شش قدرت … هم به معنای کمتر پرداختن به جزئیات برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های ایران از …

ترامپ و توافق هسته ای ایران | Crisis Group

https://www.crisisgroup.org/…/iran/president-trump-and-art-irannuclear-…

۳ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … و قابل راستی آزمایی مسدود کرده است، و درعین حال در را بازگشت ایران به جامعه … با این حال، رئیس جمهورمنتخب آمریکا به روشنی برجام را محکوم و آنرا توافقی … با توجه به بسته شدن پرونده فعالیت های هسته ای گذشته ایران در دسامبر۲۰۱۵. … اقدامی هم ممکن است چرا که اهمال در اجرا آن به خودی خود منجر به مرگ برجام خواهد شد.

نسخه قابل چاپ – سازمان انرژی اتمی-سازمان انرژی اتمی

www.aeoi.org.ir/Portal/PrintPage/PrintPage.aspx?…ID…

۷ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ارزیابی فعالیت این نهاد بین المللی در سال ۲۰۱۵ و طی ۶۰ سال گذشته، … حال ایران برای همیشه به بسته‌شدن پرونده غلط و ساختگی هسته‌ای منجر شد. … تلاش‌های مجدانه از طریق اجرای همه تعهدات خود تحت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس و همچنین همکاری نزدیک با آژانس به واسطه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مطابق با شرایط برجام …

نوبت به راستی آزمایی بانکی رسید/هشدارکارشناسان در مقابل …

www.mehrnews.com/…/نوبت-بهراستی-آزمایی-بانکی-رسید-هشدارکار…

۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بعد از راستی آزمایی ایران در انرژی هسته ای که منجر به توافق هسته ای (برجام) شد؛ حال با … طرف غربی این بار به دنبال راستی آزمایی در فعالیت های بانکی است و … موسوم به FATF اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در باره تروریسم است.

خبرگزاری تسنیم – پرونده موسوم به PMD مختومه شد؛ ارایه …

https://www.tasnimnews.com/…/پرونده-موسوم-به-pmd-مختومه-شد-ارایه-…

۲۴ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – پرونده موسوم به PMD مختومه شد؛ ارایه گزارش «اجرای برجام» دستور جدید … و به‌خاطر انجام فعالیت‌های ضروری راستی آزمایی و نظارت مرتبط با هسته‌ای در ایرانایران مبنی بر اینکه این کشور وارد فعالیت‌هایی نخواهد شد که می‌تواند منجر به …

جزییات احضار حمید روحانی به دادسرا | – رییس بنیاد تاریخ …

www.ghatreh.com/news/nn35362241/جزییات-احضار-حمید-روحانی-دادسرا

۴۹ دقیقه پیش – حمید روحانی با شکایت دولت به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد · حمید روحانی بهراستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران به اجرای برجام منجر شد …

جزئیات احضار حمید روحانی به دادسرا – جستجوگر اخبار تی نیوز

tnews.ir/news/326877225926.html

۱۲ دقیقه پیش – روحانی تصریح کرد: قطعا جهت رسیدگی به این شکایت به دادسرای ویژه … راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران به اجرای برجام منجر شد راستی …

۱۰خبر برگزیده اخبار سیاسی ایسنا را بیشتر بخوانید …

tnews.ir/news/25aa77225929.html

۱۰ دقیقه پیش – پاسخ وزارت خارجه کشورمان به ماجرای عربستان و حج، استقبال … راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران به اجرای برجام منجر شد راستی آزمایی …

روزنامه همدلی – ایران به تعهدات خود طبق توافق عمل کرده است

hamdelidaily.ir/?newsid=11764

۸ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ایران به تعهدات خود طبق توافق عمل کرده استهسته‌ای به راستی‌آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران بر اساس برجام … در بخش دیگر این گزارش آژانس به ذکر تاریخچه کوتاهی از مسیری پرداخته است که به توافق هسته ای منجر شده است. … از فعالیت‌های مرتبط با نظارت و راستی‌آزمایی برجام ارایه شده است.

فروپاشی تحریم – روزنامه ایران

iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/112195

۲۷ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بعد از ۱۳ سال، بحران هسته‌ای به پیروزی دیپلماسی منجر شد … آژانس اجرای تعهدات ایران برای آغاز برجام را تایید کرد … در برجام این موضوع باعث افزایش توانایی آژانس در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و راستی‌آزمایی آن‌ اقدامات در …

متن کامل پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت برای پایان دادن به …

www.entekhab.ir/…/متن-کامل-پیش‌نویس-قطعنامه-شورای-امنیت-برای-پا…

متن پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران منتشر شد. … مواد هسته ای اعلام شده به سمت مقاصد اعلام نشده و نبود مواد هسته ای اعلام نشده و فعالیتهای هسته … شود که به همکاری هسته ای منجر شود و همچنین اذعان می کند که اجرای پادمانهای موثر و کافی … انرژی اتمی راستی آزمایی و تایید کرد که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای ۱۵-۱و …

سایت جماران – آمانو: اجرای تعهدات ایران در برجام را مورد راستی …

www.jamaran.ir/…/آمانو_اجرای_تعهدات_ایران_در_برجام_را_مورد_راستی%…

۵ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش جماران، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخش‌هایی از … آمانو: اجرای تعهدات ایران در برجام را مورد راستی آزمایی و نظارت قرار می دهیم … وی هم‌چنین گفت: سال گذشته ما درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران یک … سال گذشته در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حاصل شد، ضروری و حیاتی بود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی: ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرد

ir.voanews.com/a/iran-iaea/3148531.html

۲۶ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – گزارش راستی‌آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات ایران برای اجرای توافق جامع هسته‌ای تیر ماه منتشر شد؛ گزارشی که راه را … این اقدامات، توانایی آژانس برای نظارت بر فعالیت های اتمی ایران و تایید … آخرین روز مذاکرات منجر به اجرای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را در این لینک بخوانید.

متن کامل گزارش سه‌ماهه سوم وزارت خارجه در اجرای برجام – ساعت۲۴

www.saat24.com/…/متن-کامل-گزارش-سه-ماهه-سوم-وزارت-خارجه-در-اجرایب

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ساعت۲۴-وزارت امور خارجه سومین گزارش سه‌ ماهه اجرای برجام را در ۲۶ مهرماه در چهار بخش به … بخش سوم- عمده‌ترین تحولات سه ماه گذشته در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای: تعامل با آژانس با هدف راستی‌آزمایی انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران ….. و به قیمت رسمی ممکن گشته و این امر منجر به افزایش ایمنی پرواز خطوط هوایی ایرانی شده است.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد – ویکی‌نبشته

https://fa.wikisource.org/…/قطعنامه_۲۲۳۱_شورای_امنیت_سازمان_ملل_مت…

۲۱ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به شماره S/2015/545، که به عنوان پیوست B به این قطعنامه پیوست شدههسته‌ای ایران از جمله از طریق اجرای چارچوب همکاری توافق شده میان ایران و … درخواست می‌کند به محض این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی و تأیید کرد که ایران اقدامات …. از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد، به منظور حمایت از اجرای برجام، تدابیر …

پایگاه اطلاع رسانی جواد کریمی قدوسی | اسب را گم کرده پی …

j-karimi.ir/?v=1172&t…

اما چون نگران افشای اسرار کشورند لازم است بند زیر از برجام را تورقی کنند: … اگر عدم وجود مواد و فعالیت های اعلام نشده و یا فعالیت های مغایر با برجام بعد از اجرای … موافقت شده توسط ایران و آژانس نتواند راستی آزمایی شود، یا دو طرف قادر نباشند به طریق … مضحک حل اختلاف را که در صورت اعتراض ایران به نقض برجام، منجر به بازگشت همه …

گـزارش بـد عهـدی/ خسارت‌های هنگفت به دلیل کارشکنی طرف …

qudsonline.ir/…/گزارش-بد-عهدی-خسارت-های-هنگفت-به-دلیل-کارشکنی-…

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در گزارش مذکور به اقدامات غرب در برابر تعهدات ایران هم اشاره شده و آمده است: ۱+۵ هم … متعاقب اجرای برجام تغییرات معنا داری در مراودات بین‌المللی به نفع کشورمان به … صراحتاً بیان شده است که فعالیت‌های مرتبط با رفع تحریم‌ها که منجر به تحقق … راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گزارش انجام تعهدات ایران به …

کد خبر :۴۶۹۹۵۰ متن قطعنامه مصوب شورای حکام درباره موضوع …

www.snn.ir/html/469950

اجرای برنامه جامع اقدام مشترک و راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه … جهت اجرای موافقتنامه پادمان در ایران و به خاطر انجام فعالیت های ضروری راستی آزمایی و … به برنامه هسته ای ایران» که در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ بین ایران و آژانس توافق شد و … ۱– از تعهدات پذیرفته شده توسط ایران طبق برجام برای اجرای موقت پروتکل الحاقی به …

متن کامل گزارش سه‌ماهه سوم وزارت خارجه در اجرای برجام

www.fardanews.com/…/متن-کامل-گزارش-سه‌ماهه-سوم-وزارت-خارجه-در-اجرا

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – گزارش حاضر، سومین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام، مربوط به فاصله زمانی ۲۶ … بخش سوم- عمده‌ترین تحولات سه ماه گذشته در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای: تعامل با آژانس با هدف راستی‌آزمایی انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران; راکتور آب ….. رسمی ممکن گشته و این امر منجر به افزایش ایمنی پرواز خطوط هوایی ایرانی شده است.

[DOC]اشکالات اساسی توافق جامع ایران و ۵+۱؛ برجام

edalatkhahan.com/news/1032935309.docx

متأسفانه توافق جامع به‌گونه‌ای تدوین شده است که ایران اکثر تعهدات خود را باید انجام … دقت مشاهده می‌شود که انجام تعهدات ایران و راستی آزمایی آژانس شرط تحقق روز اجرا است. …. ایران بن بست بوده و منجر به بازگشت تحریمها می شود، در نتیجه به صلاح ایرانایران تهیه شده و در آن بندهای محدودیت ساز برای فعالیت‌های موشکی و نظامی منطقه‌ای …

ترجمه متن کامل قطعنامه شورای حکام درباره ایران – خبرآنلاین

www.khabaronline.ir/detail/489035

۲۴ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ترجمه نهایی متن قطعنامه تصویب شده در … اتمی در راستی آزمایی اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته ای ایران بر اساس برجام. … این کشور وارد فعالیت هایی نخواهد شد که می تواند منجر به توسعه یک وسیله …

– سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAK

www.tabnak.ir/fa/…/شورای-حکام-پرونده-پی-ام-دی-ایران-را-مختومه-اعلام-کرد

۲۴ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – از این به بعد طبق بند ۴ قطعنامه، مدیرکل تنها در خصوص اجرای برجام و یا بروز …. اتمی در راستی آزمایی اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته ای ایران بر اساس برجام. … این کشور وارد فعالیت هایی نخواهد شد که می تواند منجر به توسعه یک وسیله …

مختومه کردن پرونده PMD با محکوم کردن ایران به داشتن …

www.rajanews.com/news/229338

۱۷ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بر اساس بخش Q از پیوست یک برجام، ایران ملزم به ارائه دسترسی به امکان … محکومیت ایران در به داشتن برنامه مخفیانه نظامی هسته ای، مختومه اعلام شده است و از …. مهم آژانس در راستی آزمایی اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته ای ایران وفق برجام، … از فعالیت هایی که می تواند منجر به توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای شود،. ۱٫

هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ۹ دی

www.9day.ir/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=472

امید است این نوع اقدامات منجر به افزایش آگاهی عموم مردم از واقعیت تلخ و غیرقابل پذیرش … منوط به انجام تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. … هر یک از بانک‌های ایرانی را که بخواهد به عنوان موسسه مالی تامین‌کننده فعالیت‌های … بر اساس برجام اتحادیه اروپا متعهد شده است تا در روز اجرا برخی از مفاد مقررات …

آزمایش های موشکی ایران از منظر حقوق بین الملل | موسسه حقوقی …

www.jafarzadehlawfirm.com/iran-news/756/

«آزمایش موشکهای ایران از منظر حقوق بین الملل نه نقض قطعنامه شورای امنیت است و نه برجاماست؛ اما گذر زمان و اجرای برجام منجر به برخی واکنش های متفاوت شده است. … اما در طول این ۵ سال تحویل سلاح به ایران مقدور خواهد بود، آن هم با اطلاع و روند راستی‌آزمایی … در حالی که در قطعنامه‌های پیشین ، ایران از هرگونه فعالیت موشکی «منع» شده بود، …

FATF ربطی به برجام ندارد – دنیای بانک

donyayebank.ir/news/16571/FATF-ربطی-بهبرجام-ندارد

۲۳ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی اضافه کرد: در این فرایند ۱۲ ساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران از ابعاد مختلف … وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به چیزی کمتر از اجرای کامل برجام رضایت نخواهد داد اظهار … بعیدی‌نژاد در خصوص دارایی‌های مسدود شده ایران و اموال بازگشته به کشور … اظهار داشت : نباید تصور کرد که هر بد عهدی به نقض برجام منجر شود.

ظریف خطاب به منتقدان: تمامش کنید، روز جشن مردم است – مجمع …

www.majmanoandish.com/22-2016-01…/138-2016-01-20-00-06-09

ظریف با اشاره به فرصت ایجاد شده برای کشور در نتیجه اجرای برجام تصریح کرد: ما باید …. اقدامات ایران اعلام راستی آزمایی نکند ولی خوشبختانه امور همه به نحو مناسب پیش رفت. …. وی با اشاره به واکنش ایران به تحریم اخیر آمریکا در ارتباط با فعالیت های …. منجر به شهید شدن رایزن فرهنگی ایران و همسر یکی دیگر از دیپلمات‌های ایران شد.

چشم جهان به برجام است یا به قهر سعودی ها؟ – افکارنیوز

www.afkarnews.ir/…/476578-چشم-جهان-بهبرجاماست-یا-به-قهر-سعودی-ها

۱۶ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – هر اندازه به روز اجرای برجام نزدیک می شویم گامهای موثر ایران در راستای توافق بدست آمده … اولیه گفتگوهای پنج بعلاوه یک است که منجر به انعقاد موفقیت آمیز برجام شد. … اتمی راستی‌آزمایی کند که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران سیصد کیلوگرم یا … سیاست آمریکا جلوگیری از فعالیت‌های تجاری مجاز با ایران نیست.

ظریف در وین: امروز تمامی تحریم ها لغو می شود+ویدئو – شبکه خبر

irinn.ir/news/…/ظریف-در-وین-امروز-تمامی-تحریم-ها-لغو-می-شود-ویدئو

۲۶ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ظریف گفت: امروز تمامی تحریم های هسته ای ایران لغو خواهد شد. … اینکه اجرای برجام به تقویت صلح و همبستگی منطقه منجر خواهد شد، اضافه کرد: توافقنامه … راستی آزمایی فعالیت‌های هسته ای ایران و تبعیت ایران از تعهداتش را ارائه کند.

بیانیه کری درباره نزدیک شدن به اجرای برجام

www.irdiplomacy.ir/…/بیانیه+کری+درباره+نزدیک+شدن+به+اجرای+برج

۸ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – با نزدیک شدن به روز اجرای برجام، وزیر خارجه آمریکا، بیانیه مطبوعاتی صادر کرده است. … پنج بعلاوه یک است که منجر به انعقاد موفقیت آمیز برجام شد. … ما درحالیکه به سمت راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی از عمل کردن ایران به همه تعهدات … سیاست آمریکا جلوگیری از فعالیت های تجاری مجاز با ایران نیست.

آغاز اجرای برجام/ از امروز تحریم‌های هسته‌ای ایران برداشته شد – …

javanonline.ir/…/آغاز-اجرایبرجام-از-امروز-تحریم‌های-هسته‌ایایران-برداش…

۲۷ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تحریم‌های سازمان ملل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برداشته شد. … هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، تنها چارچوب حقوقی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود، … آژانس بین المللی انرژی اتمی به‌سهم خود، مسئولیت مراقبت و راستی آزمایی اجرای برجام و نیز تعهدات ایران به‌عنوان عضو … رئيس سيا: برجام منجر به رشد ميانه‌روهاي ايران شد.

فعالیت سامانه پایدار جوی در گیلان تا اواخر هفته | سرویس خبری

servicekhabari.com/349966

… و هشدار اداره کل هواشناسی گیلان از فعالیت سامانه پایدار جوی در استان تا اواخر هفته جاری خبر داد. … راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به اجرای برجام منجر شد …

منتظر تحریم های غیر هسته ای باشید – دیدبان

didban.ir › سیاست

۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – قول و قرارهایی که درباره برجام به مردم ایران داده شد با آن‌چه از فردای فرجام آن …. کارپو مدعی شد حتی اگر توافق هسته‌ای ایران اجرا شود، جنگ علیه آن …. ما معتقدیم این توافق به امنیت و ثبات در منطقه منجر می‌شود.» ….. کری گفت: «برجام شامل مفاد گسترده راستی‌آزمایی و شفاف‌سازی است و بنابرین فعالیت‌های هسته‌ای ایران را …

[PDF]• اولین گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران درباره برجام • …

www.mefda.ir/…/نشریه-کاوش-آخر-شماره-۰۷-نشریه-سیاسی-اجتماعی-انجم…

پایبندی ایران به تعهدات هسته ای •. حمایت گروهی از … البتـه قـرار نیسـت کـه بطـور کلـی از فعالیـت نشـریه ای کنار بکشـیم، طبـق توافقاتی. کـه بـا مدیـر … نظنــر را در راســتای راســتی آزمایی. و اثبــات صلح …. شـده و منجـر بـه رشـد اقتصـادی دولـت و. نزدیـک شـدن آن …. آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی تاییـد کـرده اسـت کـه از زمـان اجـرای.

تحریم ۵ و ۸ ساله شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه نظامی و …

www.irannuc.ir/content/2665

۲۶ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – این پیش نویس برنامه موشک های بالستیک ایران را به مدت ۸ سال و صادرات سلاح های … ضمیمه A به این قطعنامه پیوست شده است) و ایجاد کمیسیون مشترک منجر شد. … می خواهد کار راستی آزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط با هسته ای ایران را برای …. ۱۸- از دبیرکل سازمان ملل می خواهد، به منظور حمایت از اجرای برجام، تدابیر …

متن کامل گزارش سه‌ماهه سوم وزارت خارجه در اجرای برجام – آفتاب

aftabnews.ir/fa/…/متن-کامل-گزارش-سه‌ماهه-سوم-وزارت-خارجه-در-اجرایبرجا

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – گزارش حاضر، سومین گزارش سه‌ماهه از روند اجرای برجام، مربوط به فاصله زمانی ۲۶ … بخش سوم- عمده‌ترین تحولات سه ماه گذشته در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای: تعامل با آژانس با هدف راستی‌آزمایی انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران; راکتور آب … به موارد تعلل طرف‌های مقابل و رفع موانع بهره‌مندی کامل ملت ایران از ظرفیت‌های برجام شد.

اتفاقات امروز ترکیه ناشی از سیاست‌های نادرست این کشوردر …

https://magito.ir › اخبار › سیاسی

۱۱ دقیقه پیش – راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به اجرای برجام منجر شد ۵ دقیقه پیش … وی با اشاره به اینکه تروریست‌ها هیچگاه در یک جبهه فعالیت نمی‌کنند …

دولت بهار: واشنگتن، بهره‌مندي از مزاياي برجام را به برجام‌هاي …

www.dolatebahar.com/telex-283867.html

۲۱ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – از نظر دولت اوباما، برجام تمام راه‌هاي دست‌يابي ايران به سلاح هسته‌اي را سد مي‌سازد. … و نظارت‌هاي شديد آمريكا بر اجراي تعهدات برجامي ايران وابسته است؛ اما تا اندازه‌ي … داد تا نظام نظارت و راستي‌آزمايي شديدي بر فعاليت‌هاي هسته‌اي اين كشور اعمال كنند؛ … به تسليحات هسته‌اي در آينده به عواقب و پيامدهاي شديدي منجر خواهد شد.

گزارش كميسيون امنيت ملي مجلس از داده‌ها و ستانده‌های برجام | هادی

www.hadinews.ir/?q=node/10370

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – قابل ذكر است در كنار اجراي تعهدات ايران كه در برجام ذكر شده ايران توانسته …. صراحتاً بيان شده است كه فعاليت‌هاي مرتبط با رفع تحريم‌ها كه منجر به …

تسنیم – مدعیان «تقلب» بعد از هفت سال هنوز یک صفحه هم سند …

sahebkhabar.ir/…/مدعیان-تقلب-بعد-از-هفت-سال-هنوز-یک-صفحه-هم-سند…

۳ ساعت پیش – استاندار وقت تهران با اشاره به ادعای تقلب در سال ۸۸، گفت: پس از گذشت هفت سال از … راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به اجرای برجام منجر شد …

برجام علیه ماست یا به نفع ما؟ – سایت موسسه فرهنگی و اطلاع …

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=305609

۲۳ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – این روزها کلمه برجام یکی از کلماتی است که به وفور در رسانه ها تکرار می … پایان مذاکرات به رسیدن به طرحی منجر شد به نام “Joint Comprehensive … طبق برجام تقریبا همه فعالیت های هسته ای ایران محدود خواهد شد و فقط …. اجرای اقداماتِ توافق شده مرتبط با هسته ای توسط ایران، راستی آزمایی شده توسط آژانس، لغو خواهد کرد.

تعهدات فراتر از پروتکل الحاقی آژانس برای ایران / الزام ایران …

www.598.ir/…/تعهدات-فراتر-از-پروتکل-الحاقی-آژانس-برای-ایران-الزام-…

۱۷ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – متن پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ درباره «PMD» منتشر شد: … راستی آزمایی و نظارت بر اجرای برجام در ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) برجام در ایران … خودداری از فعالیت‌هایی که می‌تواند منجر به توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای شود،

خاتمه پرونده PMD از سوی شورای حکام تنها مسیر اجرای برجام از …

www.icana.ir/Fa/News/289502

۱۳ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – قرار است این گزارش به نشست یک روزه شورای حکام آژانس که ۲۴ آذر ماه …. وی ادامه داد: گزارش نشان دهنده عمل به تعهدات از سوی ایران بوده و با این اوصاف وقت راستی آزمایی از سوی … شوهانی: گزارش آژانس منجر به بسته شدنPMD توسط شورای حکام می شود … گزارش بر عدم انحراف فعالیت های هسته ای ایران اشاره شده است و به نظر …

چکیده قطع‌نامه ٢٢٣١ – puyesh

puyesh.net/fa/news/41124/چکیده-قطع‌نامه-٢٢٣١

۳۰ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – با تأیید اينکه اجراي کامل برجام به ايجاد اعتماد نسبت به ماهيت منحصرا صلح‌آميز … اتمي در راستي‌آزمايي، ازجمله عدم انحراف مواد هسته‌اي اعلام‌شده به سوي اهداف اعلام‌نشده … ايران يا همکاري بین‌المللی در زمينه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي دوري خواهد کرد …. شده است، آن‌گاه مفاد اين قطع‌نامه، در جاي خود باقي مانده و به اين بيان ايران …

متن کامل گزارش سه‌ماهه سوم وزارت خارجه در اجرای برجام – صدای …

sedayiran.com/…/متن-کامل-گزارش-سه‌ماهه-سوم-وزارت-خارجه-در-اجرایبرجا

۱۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش صدای ایران، وزارت امور خارجه سومین گزارش سه‌ ماهه اجرای برجام را در ۲۶ مهرماه در چهار … بخش سوم- عمده‌ترین تحولات سه ماه گذشته در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای: تعامل با آژانس با هدف راستی‌آزمایی انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران; راکتور آب … همان‌طور که اشاره شد، به موازات جلسات کمیسیون مشترک نشست‌های کارشناسی …

کری: «برجام» محدودیت‌های قابل‌توجهی بر تمامی جنبه‌های …

navayeabidar.com/…/کری:-«برجام»-محدودیت‌های-قابل‌توجهی-بر-تمامی-ج…

۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – برنامه هسته‌ای ایران و برجام، اوضاع فلسطین و خشونت در سرزمین‌های اشغالی … وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه برجام از ۱۰ روز پیش رسمی شده و اجرای آن آغاز شده است به توضیح … اطلاعاتی آمریکا پایبندی ایران به «برجام» قابل راستی‌آزمایی خواهد … اینکه به همکاری در حوزه‌های دیگر منجر شود یا خیر، کار درستی بوده است.

ایران به وعده‌های خود عمل کرد،حالا نوبت “راستی‌آزمایی” غرب است …

peykedaneshjoo.ir/54990/ایرانبه-وعده‌های-خود-عمل-کرد،حالا-نو/

۲۷ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سیمان که به قلب رآکتور اراک تزریق شد؛ آخرین حلقه از زنجیره تعهدات ایران … شنبه، ۲۶ دی ماه به عنوان روز آغاز اجرای برجام اعلام شود اما این ایران بوده است که از … و چنانچه لغو تحریم‌ها به صورت کامل اتفاق بیفتد و منجر به بهبود شرایط گردد، … شهرداران مناطق رشت به‌جای امضای طومار فعالیت کاری خود را جدی‌تر دنبال کنند …

«متن کامل» فارسی و PDF انگلیسی «توافق هسته ای» ایران و …

www.zamannews.ir/…/35862-متن-کامل-فارسی-انگلیسی-توافق-هسته-ا

۲۳ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – این برجام بر پایه اجرای برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) که در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۹۲ …. ایران به فعالیت هایی که به توسعه تجهیزات انفجاری هسته ای منجر می تواند … ایران، به نحو مشخص شده در پیوست ۵، که توسط آژانس راستی آزمایی شده …

متن کامل گزارش ۴۲ صفحه‌ای سه ماهه دوم برجام – همشهری

www.hamshahrionline.ir/details/340140/Iran/estate

۲۷ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – همشهری آنلاین: دومین گزارش سه ماهه اجرای برجام از سوی وزارت امورخارجه به مجلس … تقدیم شد، دارای پنج بخش است که به ترتیب امور مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای، از …. شش ماه گذشته آژانس در مجموع به وظایف خود در نظارت و راستی آزمایی به خوبی …… دارد تا اجرای برجام منجر به تضعیف سایر تحریم‌ها علیه ایران، و بخصوص …

بیانیه جان کری درباره نزدیک شدن به اجرای برجام| انتقال …

www.hamshahrionline.ir/details/319750/Iran/foreignpolicy

۸ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – اين محموله شامل حذف تمام مواد هسته اي ايران به ميزان غني شدگي بيست درصد را … پنج بعلاوه يک است که منجر به انعقاد موفقيت آميز برجام شد. … تا تمام تلاش هاي آژانس را به سمت اجراي کامل برجام و ابزارهاي راستي آزمايي و نظارت پيشرفت، معطوف کند. … سياست آمريکا جلوگيري از فعاليت‌هاي تجاري مجاز با ايران نيست.

نظرات ایران به آمانو گوشزد شد/ تمدید تحریم‌ها نقض برجام است/ …

www.yjc.ir › سیاسی › سیاست خارجی

۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نظرات ایران به آمانو گوشزد شد/ تمدید تحریم‌ها نقض برجام است/ مذاکره مجددی … سخنگوی سازمان انرژی اتمی، با بیان اینکه فعالیت هسته‌ای کشور با … با توجه به اینکه ما نیروهای ورزیده‌ای در سطح جهان داریم، تجهیزاتمان بسیار قدیمی است و این منجر به …. اجرای برجام بودیم، برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار بود و با توجه به …

متن کامل گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس – دکتر …

dr-farhangi.com/extrapage/gozaresh_komision_vije

تلاش کمیسیون در این مدت بر این بوده است که درکی دقیق از متن فراهم شده به … از این گزارش- قریب دو سال فعالیت مجدانه تیم مذاکره‌کننده را مورد قدردانی خویش قرار دهد. ۵٫ … بدیهی است در صورت عدم اجرای تعهدات توسط سایر طرفها، جمهوری اسلامی ایران حق …. در برجام برای راستی‌آزمایی انجام تعهدات طرفهای مذاکره در نظر گرفته نشده است ولی …

۷۰ نکته درباره «توافق برجام» | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/133333

۳۱ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ۵- بر اساس ماده ۲۱ برجام، تحریم‌های آمریکا پس از راستی آزمایی آژانس بر اساس … ۱۱- بر اساس ماده ۴ مقدمه، اجرای برجام به شکل کامل (اجرای محدودیت‌های درازمدت آن) … ۲۲- بر اساس ماده ۳ توافق، ایران متعهد شده است که غنی‌سازی به شیوه‌های غیر از …. مبادرت به فعالیت‌هایی که مشمول لغو تحریم‌های مندرج در این برجام شده است، اعمال …

پایگاه خبری نکات‌پرس » چرا برجام منجر به رفع تحریم‌های …

nocutpress.ir/6062/چرا-برجاممنجربه-رفع-تحریم‌های-کشور-ن/

۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – گفتنی است اروپا دو قانون تحریم راجع به ایران دارد: یکی مقررات شورا به شماره … مطابق برجام مقررات شورا به شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ در روز اجرا لغو خواهد شد (به جز برخی … و گاز و حوزه‌های مختلف صنعتی)، تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای (کالاها و …. مسدود شدن راه راستی‌آزمایی وجود «اراده سیاسی» در طرف مقابل برای تخفیف …

پاسخ‌ به سوالات کمیسیون ویژه برجام درباره «سرنوشت تحریم …

ayaronline.ir/1394/07/147934.html

۶ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – منوط به انجام تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده … امید است این نوع اقدامات منجر به افزایش آگاهی عموم مردم از واقعیت تلخ و … آمریکا می‌تواند هریک از بانک‌های ایرانی را که بخواهد به عنوان موسسه مالی تامین کننده فعالیت‌های … بر اساس برجام اتحادیه اروپا متعهد شده است تا در روز اجرا برخی از مفاد …

انصاف نیوز | متن کامل برجام + پیوست ها – انصاف نیوز

www.ensafnews.com/2623/متن-کامل-برجام-پیوست-ها/

۲۶ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به جزئیات فنی اجرای این برجام در پیوست های این سند پرداخته می شود. …. ایران به فعالیت هایی که به توسعه تجهیزات انفجاری هسته ای منجر می تواند شود … توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست ۵، که توسط آژانس راستی آزمایی شده …

«برجام» محدودیت‌های قابل‌توجهی بر تمامی جنبه‌های فعالیت هسته …

www.dana.ir/…/-برجام–محدودیت-های-قابل-توجهی-بر-تمامی-جنبه-های-فعا

۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – برنامه هسته‌ای ایران و برجام، اوضاع فلسطین و خشونت در سرزمین‌های اشغالی … وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه برجام از ۱۰ روز پیش رسمی شده و اجرای آن آغاز شده است به توضیح … اطلاعاتی آمریکا پایبندی ایران به «برجام» قابل راستی‌آزمایی خواهد … اینکه به همکاری در حوزه‌های دیگر منجر شود یا خیر، کار درستی بوده است.

مختومه کردن پرونده PMD با محکوم کردن ایران به داشتن …

meraatnews.com/…/مختومه-کردن-پرونده-pmd-با-محکوم-کردن-ایرانبه-دا…

۱۷ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بر اساس بخش Q از پیوست یک برجام، ایران ملزم به ارائه دسترسی به امکان … آژانس بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران که در برجام پیش بینی شده است نباید به … بعد به یک دستور کار مستقل راجع به اجرای برجام و راستی آزمایی و نظارت در ایران …. از فعالیت هایی که می تواند منجر به توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای شود،.

آنا | متن کامل گزارش نهایی کمیسیون ویژه برجام منتشر شد/ …

www.ana.ir › بین‌الملل › اروپای غربی و آمریکا

۱۲ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در مجموع کمیسیون برجام در غالب بخش‌ها، برجام را توافقی ضعیف و بد دانسته است … در اجرای ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام، نتایج و …. خود داشته به عنوان مرجع راستی‌آزمایی تعیین شده است و همین مقدار از تعهدات … زمینه برخی امور خدماتی است که در ایران این فعالیت‌ها به نحو احسن انجام می‌شود …

چهار متغیر تاخیر در ظهور اثر برجام – روزنامه دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/news/1062926

۱۴ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۱- جامعیت تحریم‌های لغو شده: کشورهای گروه ۱+۵ مکررا در متن برجام به ایران تضمین … آنها رفع می‌شود همانند سایر کشورها بتواند اقدام به فعالیت‌های مالی و اقتصادی کند. … در این گزارش اثرات ناشی از لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام بر اقتصاد ایران در … به اعتقاد نشریه اکونومیست مهم‌ترین جنبه توافق هسته‌ای ایران جنبه …

آژانس اجرای تعهدات ایران برای آغاز برجام را تایید کرد – نامه نیوز

namehnews.ir/fa/…/آژانس-اجرای-تعهدات-ایران-برای-آغاز-برجام-را-تایید-کرد

۲۷ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – هم‌چنین به همراه اقدامات هسته‌ای دیگر تحت تعهدات ایران در برجام این موضوع باعث افزایش توانایی آژانس در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و راستی‌آزمایی آن‌ اقدامات در راستای … برای رسیدن به این نقطه کنونی کارهای بسیاری انجام شده است و اجرای این … تمام‌عیار بود که به روی کار آمدن دولت دکتر روحانی منجر شد (۴۵ نظر).

برجام علیه ماست یا به نفع ما؟ | پایگاه خبری تحلیلی آوای …

www.ava-seyedjamal.ir/news/28999/برجام-علیه-ماست-یا-به-نفع-ما؟

۲۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به گزارش آوای سیدجمال، به نقل از تبیان، برجام همان “برنامه جامع … می شود اما پایان مذاکرات به رسیدن به طرحی منجر شد به نام “Joint Comprehensive … طبق برجام تقریبا همه فعالیت های هسته ای ایران محدود خواهد شد و فقط …. اجرای اقداماتِ توافق شده مرتبط با هسته ای توسط ایران، راستی آزمایی شده توسط آژانس، لغو خواهد کرد.

برجام تا این لحظه نقض نشده است – خبرگزاری صدا و سیما

www.iribnews.ir/fa/news/1209913/برجام-تا-این-لحظه-نقض-نشدهاست

۲۳ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی اضافه کرد: در این فرایند ۱۲ ساله فعالیت های هسته ای ایران از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. … بعیدی نژاد در خصوص دارایی های مسدود شده ایران و اموال بازگشته به …. آمده است که راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران، ماموریت آژانس است. … هر بدعهدی به نقض برجام منجر می شود زیرا مشکلات اجرایی و بدعهدی‌ها به …

میانگین مشارکت در انتخابات در ایران ۶۳درصد است

kokonews.ir/news/428600

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور امروز در نشست سراسری استانداران … راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به اجرای برجام منجر شد.

می‌دانید توافق ژنو یعنی چه؟ آنچه نوشتند آنچه مرقوم داشتند – رمز …

ramzeobour.ir/می‌دانید-توافق-ژنو-یعنی-چه؟-آنچه-نوشت.html

چانه‌زنی‌ها دیگر تمام شده است و طرفین باید به توافقنامه عمل کنند. … این امر هر چقدر مسیر حصول توافق را آسان کرد، همان قدر، مسیر اجرای آن را سخت خواهد کرد. …. این راه حل جامع مبتنی بر این اقدام‌های اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره‌ زمانی … ایران در فعالیت‌های هسته‌ای را در صحنه بین‌المللی اثبات کنند و گام نخست را به گونه‌ای …

برجام علیه ماست یا به نفع ما؟ – شمال امروز

www.shomaleemrooz.ir/show_news.aspx?ID=7880

۳ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در برجام آمده :” کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً برای اجرای آن … با هسته ای به نحو مورد توافق در این برجام، نظارت و راستی آزمایی نماید. … طبق برجام تقریبا همه فعالیت های هسته ای ایران محدود خواهد شد و فقط …. شفافیت و اقدامات اعتمادساز, ایران به فعالیت هایی که به توسعه تجهیزات انفجاری هسته ای منجر می …

متن کامل گزارش فصلی آمانو درباره اجرای برجام/تأیید …

khabar5.com/News/1218960/b

۱۹ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – آژانس به یکی از فرآورده‌های تأسیسات سیمان‌کاری شده اراک هم پرداخته یعنی آب سنگین. … اتمی درخواست نمود راستی آزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران برای کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد». … C- فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت بر برجام …. FATF منجر به غرق شدن بیشتر دولت می‌شود …

افسران جوان جنگ نرم – مکانیزم بازرسی (دسترسی) در برجام | …

www.afsaran.ir/link/1011404

۲۹ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به طور نمونه در صفحه ۱۰ متن برجام آمده است که ایران به آژانس اجازه خواهد داد تا بر … عدم وجود مواد و یا فعالیت¬های هسته ای اظهار نشده در فردو، ایران به “مدت ۱۵ سال” به … از اجرای توافق، خروجی آن به سود طرف غربی است، بر علیه ایران طراحی شده است. … این در حالی است که رهبر معظم انقلاب دربارهٔ راستی آزمایی آژانس فرموده اند:

انقلاب اسلامی – آمانو: گزارش بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران …

https://www.enghelabe-eslami.com/…/17301-2015-11-26-17-52-34.html

۵ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – آمانو: گزارش بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران “سیاه‌وسفید” نیست. … می‌گوید بررسی فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران به پاسخ کاملا روشنی منجر … در دوازده مرکز و ساختمان از مجموعه تاسیسات هسته‌ای ایران بسته خواهد شد. … ایران، مانعی ایجاد شود، ایران اجرای برجام را متوقف کرده و “اقدامات هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت”.

«برجام» محدودیت‌های قابل‌توجهی بر تمامی جنبه‌های فعالیت هسته …

nimehpor.ir/8230/برجام-محدودیت‌های-قابل‌توجهی-بر-ت/?mobile=1

۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – برنامه هسته‌ای ایران و برجام، اوضاع فلسطین و خشونت در سرزمین‌های اشغالی … وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه برجام از ۱۰ روز پیش رسمی شده و اجرای آن آغاز شده است به توضیح … اطلاعاتی آمریکا پایبندی ایران به «برجام» قابل راستی‌آزمایی خواهد … اینکه به همکاری در حوزه‌های دیگر منجر شود یا خیر، کار درستی بوده است.

پرونده فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بسته شد – ایران امروز

www.iran-emrooz.net/index.php/news1/58929/

۲۴ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – جواد ظریف وزیر خارجه ایران به واکنش به این قطعنامه گفت «پی‌ام‌دی» به … ایجاد یک دستور کار جدید تحت عنوان: «اجرای برجام و راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو … کلی داشته‌ایم که در نهایت منجر به شکل گیری ارزیابی نهایی شد.

روزنامه جمهوری اسلامی – واکنش ایران، روسیه، چین و آمریکا به …

www.jomhourieslami.com/news.php?id=99024

۳۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – آنان با تاکید بر تعهد ایران و ۱+۵ بر برجام یادآور شدند اجرای تهران … بان کی مون هم‌چنین گفته است که از پایبندی ایران به تعهداتش در زمینه فعالیت‌های اتمی دلگرم شده است. در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که ایران شکایت کرده که هنوز به …. از زمان روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی‌آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای …

روش تحلیل سیاسی – پرونده هسته ای ایران

beheshtipour.blogfa.com/cat-8.aspx

د‌ر انتهاي بند‌ ٣٧ برجام آمد‌ه است كه اﯾﺮان معتقد‌ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ به صورت ﺟﺰيي ﯾﺎ كلي ﻣﺠﺪد‌ا اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﺮان اﯾﻦ … اگر «ایسا» اجرا شود باید بخشی از فعالیت های هسته ای را احیا کنیم …. بی اعتمادی به آمریکا در راستی آزمایی برجام ….. و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان درباره توان مشکی ایران منجر شد مقامات ایرانی به اقدامات این روزهای قدرت‌های غربی …

نیوزسورس – نظام اگر سران فتنه را محاکمه کند مجازاتهای …

newssource.ir/news/415191

۸ دقیقه پیش – … جورنیست · راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران به اجرای برجام منجر شد … باهنر در ادامه با اشاره به تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، گفت: …

متن کامل سخنان دکتر ظریف، وزیر امور خارجه – روز اول | روز اول

roozeavval.ir/83990

۲۸ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ظریف با اشاره به فرصت ایجاد شده برای کشور در نتیجه اجرای برجام تصریح … در مورد اقدامات ایران اعلام راستی آزمایی نکند ولی خوشبختانه امور همه به نحو مناسب پیش رفت. …. و آن بسته شدن پرونده ادعاهای نظامی درباره فعالیت های هسته ای ایران بود. …. که این امر منجر به کشته شدن تعدادی از مردم بی گناه در آن نزدیکی شد.

دیپلماسی دبه جان کری بر سر اجرای برجام – پایگاه اطلاع …

peykehashtrood.ir/?p=25471

۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – برنامه هسته‌ای ایران و برجام، اوضاع فلسطین و خشونت در سرزمین‌های اشغالی … وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه برجام از ۱۰ روز پیش رسمی شده و اجرای آن آغاز شده است به توضیح … که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تمامی این فعالیت‌ها نظارت خواهد کرد. … اطلاعاتی آمریکا پایبندی ایران به «برجام» قابل راستی‌آزمایی خواهد …

گزارش نشست تخصصی «ابعاد حقوقی برجام هسته ای – انجمن …

www.iauns.org/…/گزارش-نشست-تخصصی-«ابعاد-حقوقی-برجامهسته-ا

۱۴ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به خصوص زمانیکه فرآیند اجرایی برجام آغاز شود، قطعاً در فرآیند اجرا مسایل … امنیت منجر شد در نوع خود و از جهات مختلف بی نظیر است، از جمله ادبیات حقوقی … اجرایی در روز اجرا و نه در روز پذیرش، با اقدامات ایران و راستی آزمایی آژانس ….. مربوط به فعالیت های هسته ای که ایران به آنها پیوسته و برای ایران الزام حقوقی دارند.

هفته اوّل آذر ۱۳۹۴ – فرصت

۸e.blogfa.com/1394/09/1

روسيه كه در ساخت وتامين نخستين نيروگاه هسته‌اي ايران نقش داشته و به پروژه‌هاي جديد … بهتر از نبود آن است که درنهایت به حل و فصل اختلافات بین طرفین منجر خواهد شد. … سرمقاله آورده، نوشته است: «ایران در قبال رفع تحریم‌های غرب، فعالیت‌های هسته‌ایبه وجود نیاید؛ چراکه بسیاری هستند که منتظرند برجام اجرایی شود و بعد بگویند …

با تایید آژانس انرژی اتمی تحریم‌های ظالمانه علیه ایران لغو شد …

www.khabaremruz.com/اخبار-لحظه-به-لحظه-از-آغاز-اجرایبرجام/

۲۶ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ۰۰:۵۰: آغاز اجرای برجام/از امروز تحریم‌های هسته‌ای ایران برداشته شد … تی)، تنها چارچوب حقوقی مربوط به فعالیت‌های هسته ای ایران خواهد بود، و کلیه مفاد قطعنامه … مراقبت و راستی آزمایی اجرای برجام و نیز تعهدات ایران به عنوان عضو معاهده منع …… سی ان ان افزود: ایران انتظار دارد که اجرای برجام منجر به آزاد شدن حدود ۵۰ میلیارد …

مختومه کردن پرونده PMD با محکوم کردن ایران به داشتن …

nafee.ir/…/مختومه-کردن-پرونده-pmd-با-محکوم-کردن-ایرانبه-داشتن-فع

۱۸ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بر اساس بخش Q از پیوست یک برجام، ایران ملزم به ارائه دسترسی به امکان نظامی … ایران در به داشتن برنامه مخفیانه نظامی هسته ای، مختومه اعلام شده است و از سوی … به یک دستور کار مستقل راجع به اجرای برجام و راستی آزمایی و نظارت در ایران …. از فعالیت هایی که می تواند منجر به توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای شود،.

بهترین یار

saeedsos.blogfa.com/

در ادامه مدیران موفق و سحرخیزی را به شما معرفی می کنیم که ممکن است شما را ….. در همه این مراحل، اصل بر راستی‌آزمایی الزام ایران به تعهدات توافق شده در سند برجام، با داوری آژانس … هدف اول آن بود که توانمندی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای و حتی فعالیت‌ هسته‌ای را ….. یک فضای منجر به اجرای کامل برجام (S/2015/XXX، پیوست شده به این قطعنامه به …

آخرین خبر | خبرهای لحظه به لحظه از آغاز اجرای برجام را در کانال …

akharinkhabar.com/Pages/News.aspx?id=2405378

۲۶ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – آخرین خبر/ مخاطب گرامی با توجه به سرعت انتشار اخبار همزمان با نزدیک شدن به گام نهایی اجرای توافق هسته ای و اعلام رسمی آن که با ارائه گزارش آژانس بین ا… … خبرها از آغاز اجرای برجام که به برداشته شدن تمامی تحریم ها منجر خواهد شد را، از … اعلام نشود، آژانس در بیانیه‌ای راستی‌آزمایی فعالیت‌های ایران را اعلام خواهد کرد.

یک جزوه کاربردی برای آنکه بدانیم در پرونده هسته ای چه خبر …

www.ghasednews.com/…/6199-یک-جزوه-کاربردی-برای-آنکه-بدانیم-در-…

۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ج- لغو تحریمها هنگام امضای موافقتنامه و منوط نشدن به اجرای تعهدات ایران … مرتبط با هسته‌ای به نحو مورد توافق در این برجام، نظارت و راستی آزمایی کند. …. ۱- تصریح بر حل مسالة ابعاد احتمالی نظامی فعالیت های هسته ای (PMD) و …. ۳- درنتیجه، تمام این تلاشها در صورت موفقیت، به گشایش اندک اقتصادی منجر خواهد شد.

متن کامل پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت برای پایان دادن به …

www.shomalnews.com/…/متن%۲۰کامل%۲۰پیش‌نویس%۲۰قطعنامه%۲۰ش…

۲۵ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – متن پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران منتشر شد. … اعلام شده به سمت مقاصد اعلام نشده و نبود مواد هسته ای اعلام نشده و فعالیتهای هسته … که به همکاری هسته ای منجر شود و همچنین اذعان می کند که اجرای پادمانهای موثر و کافی … خواهد کار راستی آزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط با هسته ای ایران را برای …

قبلی – جمهوری

ruhollah.me/?page=2

از نظر دولت اوباما، برجام تمام راه‌های دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای را سد می‌سازد. … آمریکا بر اجرای تعهدات برجامی ایران وابسته است؛ اما تا اندازه‌ی بسیار زیادی منوط به … نظارت و راستی‌آزمایی شدیدی به فعالیت‌های هسته‌ایش اعمال کنند؛ پس منصفانه است که … دستیابی به تسلیحات هسته‌ای در آینده به عواقب و پیامدهای شدیدی منجر خواهد شد.

واکنش جهانی به نقض برجام؛ رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی: …

salamkomijan.ir/…/6201-واکنش-جهانی-به-نقض-برجام؛-رسانه‌ها-و-اندیشک…

۲۲ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بلومبرگ نوشت: لغو توافق هسته‌ای یعنی مواجهه مستقیم و فوری آمریکا با کل دنیا. … حرکت خطا، ایران را بر سر لج بیاورد و در مسیر فعالیت مخفیانه هسته‌ای بیاندازد و … هم ممکن است چرا که اهمال در اجرای آن به خودی خود منجر به مرگ توافق خواهد شد. …. با ذهنیتی مملو از شک و با رویکرد بهانه‌گیری مبنی بر راستی‌آزمایی ایران.

نظرات ایران به آمانو گوشزد شد/ تمدید تحریم‌ها نقض برجام است …

basijnews.ir/…/نظرات-ایرانبه-آمانو-گوشزد-شد-تمدید-تحریم‌ها-نقض-بر

۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نظرات ایران به آمانو گوشزد شد/ تمدید تحریم‌ها نقض برجام است/برنامه‌ای … سخنگوی سازمان انرژی اتمی، با بیان اینکه فعالیت هسته‌ای کشور با … با توجه به اینکه ما نیروهای ورزیده‌ای در سطح جهان داریم، تجهیزاتمان بسیار قدیمی است و این منجر به این …. اجرای برجام بودیم، برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار بود و با توجه به …

خبرگزاری رسا:مقایسه تطبیقی برجام و قرار داد ۵۹۸/ ماجرای …

www.rasanews.ir/detail/News/469584/41

۱۹ ساعت پیش – اجرایی ساختن تعهدات ایران بدون اخذ تضمین‌های لازم و عدم تناظر در اقدامات طرفین، از سهل … با دستیابی به توافق موسوم به برجام هم، بحث همچنان ادامه پیدا کرد. …. غنی‌سازی در ایران گذاشته شد و تهران داوطلبانه متعهد شد همه فعالیت‌های هسته‌ای خود را … از موضع ضعف از ایران ارائه نمود و همین ادراک، منجر به تهاجم گسترده عراق شد.

راز قطعنامه | برجام ، زمینه ساز نفوذ آمریکا و براندازی جمهوری …

razeghatname.ir/661

۷ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در مواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۱ و ۲۳ برجام ، این خط قرمز نقض شده است . … پس از راستی آزمایی آژانس و تأیید اقدامات ایران توسط گزارش آژانس ، اقدام به کنار گزاردن تحریم ها خواهند کرد . … همچنین ماده ۷۴ ضمیمه یک ، مربوط به اجرای پروتکل الحاقی است که بر … ۲۲۳۱ شورای امنیت گفت : فعالیت های بالستیکی و موشکی ایران در پی این …

«برجام» به زبان ساده – تعامل

www.taamolnews.ir/fa/news/92001/برجامبه-زبان-ساده

۱ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – منظور از روز نهايي شدن مذاکرات، روزي است که گفت وگوهاي هسته‌اي به جمع بندي رسيد. … رسيده است که کليه مواد هسته‌اي در ايران در فعاليت‌هاي صلح آميز قرار دارند. … پس از اجراي تعهدات ايران و راستي آزمايي آن توسط آژانس، لغو خواهند شد بند ۱۰ … که به لغو تحريم‌هاي کامل باقي مانده مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران منجر شود …

بایدها و نبایدهای بازرسی از تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران – …

www.eshraf.ir › برنامه هسته‌ای ایران

اشراف: با توجه به اهمیتی که برای بازرسی‌ها در نظر گرفته شده، چه نوع … به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌های اعلام‌شده، بازرسان باید اجازه داشته باشند در سایت‌های مشکوک … اما باید برای ترسیم یک خط مبنا در مورد فعالیت هسته‌ای ایران و اجرای بازرسی‌های مؤثر، … ایران همچنین در برجام توافق کرده دسترسی مدیریت‌شده بازرسان آژانس به معادن و …

عراقچی: برجام وارد مرحله اجرایی شد | Ettelaat International …

www.ettelaat.com/etint/?p=52345

۲۶ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ممکن است آژانس برای راستی آزمایی اقدامات ایران و تایید اینکه این اقدامات … در روز اجرایی شدن تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای که در برجام ذکر شده به … غرب به کار گرفته شد تا ثابت کند ایران فعالیت و برنامه نظامی هسته‌ای غیر قانونی داشته است.‏ … کشور به آنها داده ولی نهایتا منجر به این شد که برنامه هسته‌ای ایران توسط …

ابعاد حقوقی برجام هسته ای – کمیسیون انجمنهای علمی ایران

www.isacmsrt.ir/find.php?item=1.36.921.fa

برجام هسته ای ابعاد مختلف و زوایای گوناگون دارد که در ظرف زمان مشخص خواهد شد. … نیز که به توافق وین یا برجام و متعاقب آن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت منجر شد در نوع خود … روز اجرا و نه در روز پذیرش، با اقدامات ایران و راستی آزمایی آژانس و در مقابل لغو برخی ….. به فعالیت های هسته ای که ایران به آنها پیوسته و برای ایران الزام حقوقی دارند.

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود