رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا

رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا

www.iribnews.ir/…/رفعتصرفبیش-از-چهارهکتار-از-اراضیملی-در-آس

۲۴ دقیقه پیش – ۴۶ هزار و ۳۶۴ متر مربع از زمین های ملی آستارا در سه ماهه گذشته از متصرفان پس گرفته شد. رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا.

نیوزسورس – رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در …

newssource.ir/news/416450

۱۲ دقیقه پیش – ۴۶ هزار و ۳۶۴ متر مربع از زمین های ملی آستارا در سه ماهه گذشته از متصرفان پس گرفته شد. رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا.

رفع تصرف بیش از ۴۶ هزار مترمربع اراضی ملی آستارا | …

gilan.farsnews.com/news/13951012000019

۱ روز پیش – رفع تصرف بیش از ۴۶ هزار مترمربع اراضی ملی آستارا … وی در ادامه به کشف و ضبط انواع چوب‌آلات قاچاق و زغال غیرمجاز در آستارا اشاره کرد و گفت: در سه ماهه سوم … و ۱۵ هکتار از اراضی جنگلی و منابع طبیعی آستارا خبر داد و گفت: از این …

بیش از ۱۰۱ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف و …

www.espeli.ir/…/بیش+از+۱۰۱+هزار+متر+مربع+از+اراضی+ملی+آستارا+ر

بیش از ۱۰۱ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف و خلع ید شد. … ۱۰ سال گذشته ، سه هزار و ۷۴۹ هکتار در قالب طرح صیانت از اراضی ملی حصارکشی شده است.

بیش از ۱۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی در آستارا رفع تصرف …

www.espeli.ir/…/بیش+از+۱۱۳+هزار+متر+مربع+از+اراضی+ملی+در+آستار

بیش از ۱۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی در آستارا رفع تصرف و خلع ید شد. … ۱۰ سال گذشته ، سه هزار و ۷۴۹ هکتار در قالب طرح صیانت از اراضی ملی حصارکشی شده است.

رفع تصرف از افزون بر ۱۱ هزار متر مربع اراضی ملی در آستارا …

www.ghatreh.com/…/رفعتصرف-افزون-هزار-متر-مربع-اراضیملیآس

۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رفع تصرف بیش از هفتاد هکتار از اراضی ملی گیلان … سه هزار و ۷۴۹ هکتار اراضی در آستارا در قالب طرح صیانت از اراضی ملی حصارکشی شده است.

نتیجه تصویری برای رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا

{“id”:”W4aUA2OcZJvJgM:”,”oh”:313,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/irna/82174588/%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81+%DB%8C%DA%A9+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%88+700+%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85.gif”,”ow”:448,”pt”:”بیش از ۱۰۱ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف و خلع ید شد”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/irna/82136477/%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+101+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D9%88+%D8%AE%D9%84%D8%B9+%DB%8C%D8%AF+%D8%B4%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTN6ZIHNBY59OjtoLEZKQ1IeT8B16HnwUzUtKFwtw9VMVVLh0yMn513VWQ”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا

{“cl”:18,”id”:”vjK0nkfVUaId2M:”,”oh”:338,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/ilna/398648/%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81++%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2++55275+%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86.gif”,”ow”:600,”pt”:”بیش از ۱۰۱ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف و خلع ید شد”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/irna/82136477/%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+101+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D9%88+%D8%AE%D9%84%D8%B9+%DB%8C%D8%AF+%D8%B4%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR4DbguhBqD-_ZEkWX4CpCtDLNjTvZEYxNrlsPJEQQLRkS5CA6nmxuqq4gC”,”tw”:160}
نتیجه تصویری برای رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا

{“id”:”_DIkXS3o5YARBM:”,”oh”:300,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/irna/82254495/%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D9%86%D8%AC+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC.gif”,”ow”:450,”pt”:”رفع تصرف از دو هزار متر مربع اراضی ملی خداآفرین”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/irna/82172303/%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D9%88+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQLLHut83YDSkL5Agujh1b8qS8j7OxXUHZmOpjocg2fHw-XJe1JLIxXi5zj”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا

{“id”:”dxhse8_0mYpMHM:”,”oh”:319,”ou”:”http://media.isna.ir/content/1443522702666_48297.jpg/3″,”ow”:425,”pt”:”رفع تصرف بیش از ۲۶۰ هکتار از اراضی ملی استان یزد در سال جاری – ایسنا”,”rh”:”isna.ir”,”ru”:”http://www.isna.ir/news/95091710445/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-260-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C”,”st”:”ایسنا”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSGn_ZjIh90Nwg_O6p7YP9wq4YrIA5OXQ1W4s0eAgVmBjK7V7wSiioEUw”,”tw”:120}
نتیجه تصویری برای رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا

{“ct”:3,”id”:”-uZuSnc5KjTIoM:”,”oh”:280,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/irna/82279647/56+%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2+%D8%A7%D8%B2+%DA%86%D9%86%DA%AF+%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC+%D8%B4%D8%AF.gif”,”ow”:450,”pt”:”رفع تصرف از ۱۰۰ هکتار زمین دولتی در خراسان رضوی”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/irna/82265611/%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D8%B2+100+%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSNeaa69vP_g_t3pSh5S2tbBK_fp9khWuoFsHOGEC3jYdU51_Z_pFUV17U”,”tw”:145}

بیش از ۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف شد | …

www.ghatreh.com/…/بیش-هزار-متر-مربع-اراضیملیآستارارفعتصر

۲ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بیش از ۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف شد … اراضی ملی آستارا ۴۰ هزار هکتار است و ۳۲ هزار هکتار آن را گونه های جنگلی از قبیل بلوط، راش، توسکا، …. وام ۸۰۰ میلیون دلار بانک جهانی برای دو شرکت آذربایجان و ترکیه …

رفع تصرف بیش از چهار هزارمترمربع از اراضی ملی – بازنشر ۲۴

baznashr24.com/search/?q=رفع+تصرف+بیش+از+چهاراراضی+ملی

تشکیل پرونده ۶۱۸ هکتاری تصرف در مراجع قضایی فارس/ عملیات رفع تصرف اراضیرفع تصرف بیش از ۱۳۵ هزار مترمربع اراضی ملی در آستارا از دست متصرفان.

بیش از ۱۰۱ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف و …

www3.irna.ir/fa/News/82136477/

۱۴ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بیش از ۱۰۱ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف و خلع ید شد … حدود ۱۰ سال گذشته ، سه هزار و ۷۴۹ هکتار در قالب طرح صیانت از اراضی ملی …

رفع تصرف از افزون بر ۱۱ هزار متر مربع اراضی ملی در آستارا

jadidtarinha.net/…/رفع+تصرف+از+افزون+بر+۱۱+هزار+متر+مربع+ارا

۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اراضی ملی آستارا ۴۰ هزار هکتار است که ۳۲ هزار هکتار از آن را مناطق جنگلی … از رفع تصرف بیش از پنج هزار متر مربع اراضی ملی سنندج خبر داد.

رفع تصرف بیش از چهار هزارمترمربع از اراضی ملی

baznashr24.com/…/رفع+تصرف+بیش+از+چهار+هزارمترمربع+از+اراضی

۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تشکیل پرونده ۶۱۸ هکتاری تصرف در مراجع قضایی فارس/ عملیات رفع تصرفرفع تصرف بیش از ۱۳۵ هزار مترمربع اراضی ملی در آستارا از دست …

بیش از ۲۱ هزار متر مربع اراضی ملی تصرف شده در آستارا آزاد شد

baznashr24.com/…/بیش+از+۲۱+هزار+متر+مربع+اراضی+ملی+تصرف+ش…

۱ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اراضی ملی آستارا ۴۰ هزار هکتار است و ۳۲ هزار هکتار آن را مناطق جنگلی شامل گونه های … رفع تصرف بیش از پنج هزار متر مربع از اراضی ملی سنندج.

رفع تصرف بیش از یک هزار هکتار از اراضی ملی در استان …

khabarfarsi.com/u/21086115

قلاوند با اشاره بر آموزش عشایر در چهار چوب مشاغل خودشان تاکید کرد:باید با برنامه … بزرگ ترین رفع تصرف اراضی ملی در جیرفت/ برگشت سالانه یک هزار هکتار از …. جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در آستارا بیش از ۴۰ هزار هکتار اراضی ملی و جنگلی …

رفع تصرف بیش از چهار هزارمترمربع از اراضی ملی – خبر ۲۴

www.khabar-24.com/…/رفع+تصرف+بیش+از+چهار+هزارمترمربع+از+اراض

بیش از ۹۲ هزار مترمربع از اراضی ملی شمیرانات رفع تصرف شد … و ۶۹۳ این قانون ، ۱۰۱ هزار و ۸۲۲ متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف، خلع ید و قلع و قمع شد. … تصرف در مراجع قضایی فارس/ عملیات رفع تصرف اراضی ملی در ۱۰۰۰ هکتار اجرا شد.

رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا / این …

wwwkhabar.ir/11195910

این مقدار زمین با حکم قضایی از ۲۸ متصرف پس گرفته شد.

رفع تصرف – ایسنا

isna.ir/tag/رفع+تصرف

آزادسازی بیش از ۳۰۷ هکتار از اراضی ملی تصرف شده در یزد …. بندر مرزی آستارا از رفع تصرف ۸۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد. … گفت: در پنج ماهه اول سال جاری بیش از ۱۸۰ هزارمترمربع از اراضی ملی تحت تصرف، خلع ید شده است.

خلع ید بیش از ۱۸۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در پلدشت – …

baztab24.com/search/?q=خلع+ید+بیش+از+۱۸۰…اراضی+ملی

بیش از ۱۰۱ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف و خلع ید شد … رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدشت از بازپس‌گیری ۱۸۰ هزار هکتار اراضی ملی این شهرستان از دست. … پنج هزار و ۸۰۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در ایلام رفع تصرف شد.

۱۳۸۵ هکتار از اراضی ملی استان مرکزی رفع تصرف شد – …

www.radicalkhabar.ir/search/?…1385%20هکتار%۲۰از%۲۰اراضی%۲۰ملی

آتش سوزی در ۳۱ هکتار از مراتع و باغات استان مرکزی ،کشف بیش از ۲۸ هزار نخ … فرمانده انتظامی استان، از دستگیری چهار نفر و رفع تصرف ۷۱ هكتار از اراضی ملی به … مرزی آستارا از رفع تصرف ۸۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.

خبرگزاری تسنیم – رفع تصرف از ۶۵ هزار مترمربع از اراضی …

https://www.tasnimnews.com/…/رفعتصرف-از-۶۵-هزار-مترمربع-از-ارا

۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رفع تصرف از ۶۵ هزار مترمربع از اراضی ملی آستارا … به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرستان مرزی آستارا، ۴۰ هزار هکتار اراضی ملی دارد که در این میان …

قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي – سازمان جنگل‌ها، مراتع و …

www.zanjan.frw.org.ir/00/Fa/StaticPages/Page.aspx?tid=13254

‌ماده ۴ عدم بهره‌برداري متوالي از اراضي داير به مدت سه سال بدون عذر موجه در حكم اعراض از آن بوده و … ‌ماده ۸ اراضي و املاك مواتي كه به نام اشخاص ثبت شده و يا در تصرف آنها است از تاريخ …… در هر هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از ۵۰ مترمكعب و در ساير مراتع … ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي.

رفع تصرف از افزون بر ۱۱ هزار متر مربع اراضي ملي در آستارا …

bonnyban95.rozblog.com/…/رفعتصرف-از-افزون-بر-۱۱-هزار-متر-مرب…

بیش از ۱۰۱ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف و خلع ید شد بیش از ۱۰۱ هزار متر …. افزون بر پنج هکتار از اراضی دولتی در آتشگاه کرج آزادسازی شد. ۳۹ .

رفع تصرف ۳۲ هکتار از اراضی ملی برازجان در استان بوشهر – …

news.mrud.ir/…/رفعتصرف-۳۲-هکتار-از-اراضیملی-برازجان-در-استان-…

۲۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – افتتاح راه‌آهن آستاراآستارا تا سه ماه آینده/ توافق با آذربایجان برای جذب فاینانس… … رفع تصرف ۳۲ هکتار از اراضی ملی برازجان در استان بوشهر … صیانت از اراضی ملی دشتستان پس از شناسایی توسط کارشناسان، اداره راه و شهرسازی این … ۱۳۹۵-۰۸-۲۶ ۰۸:۰۹ رفع تصرف بیش از ۱۶۵ هکتار از اراضی ملی شهرهای برازجان و …

۶۹ هکتار از اراضی ملی شهرک آزادگان مشهد رفع تصرف شد – هدانا

hodana.ir/…/69-هکتار-از-اراضیملی-شهرک-آزادگان-مشهد-رفعتصرف-ش…

۲۵ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۶۹ هکتار از اراضی ملی شهرک آزادگان مشهد رفع تصرف شد … سازمان زمین و مسکن خراسان رضوی گفت: بیش از ۶۹ هکتار از اراضی ملی انتهای شهرک آزادگان مشهد به ارزش بیش از ۱۰ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال رفع تصرف شد. … جدایی دو بازیکن دیگر از پرسپولیس … پاداش فرهنگیان بازنشسته سال ۹۴ آستارا پرداخت شد (۳ نظر).

بیش از ۱۰ هزار مترمربع از اراضی ملی شهرستان سرباز رفع …

filelar.ir › دسته‌بندی نشده

۲۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بیش از ۱۰۱ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف و خلع ید شد. …. به مساحت هفت هکتار و زیربنای هشت هزار و ۳۰۰ مترمربع در چهار طبقه بهره …

کارخانه دیگری جایگزین کارخانه قند شازند می شود

tnews.ir/news/5c2a77238879.html

۴ دقیقه پیش – … وجود ۸۰ سال پیشینه و ۲۰ هکتار زمین در اختیار دارد هم اکنون از صنعت تولید … رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا رفع تصرف …

رفع تصرف چهار هزار متر مربع اراضی ملی در تیران و کرون – …

donyaekhabar.com/…/رفع+تصرف+چهار+هزار+متر+مربع+اراضی+ملی+د…

رفع تصرف چهار هزار متر مربع اراضی ملی در تیران و کرون … که بیش از یک هکتار آن مربوط به روستای آپونه و بیش از سه هکتار آن مربوط به روستای قلعه موسی خان بوده است. … بیش از ۱۰۱ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف و خلع ید شد.

برچسب ها – متصرفان اراضی ملی – باشگاه خبرنگاران جوان

www.yjc.ir/fa/tag/1/متصرفان%۲۰اراضی%۲۰ملی

رفع تصرف بیش از۲۲ هکتار از اراضی دولتی و عمومی… اراضی عمومی و دولتی در روز گذشته و بیش از… شهرداری … آستارا از متصرفان پس گرفته شد رئیس اداره منابع طبیعی… کد خبر: … چهار اکیپ فعال گشت سیار از عرصه های ملی حراست… می کنند و با …

رفع تصرف ۱۹۰۰ هکتار از اراضی ملی در سیستان و بلوچستان

www.bornanews.ir/…/500794-رفعتصرفهکتار-از-اراضیملی-در-سی…

۱ روز پیش – توقیف دو دستگاه کامیون و کشف ۲۰ تن چوب قاچاق … رفع تصرف ۱۹۰۰ هکتار از اراضی ملی در سیستان و بلوچستان … حجت الاسلام حمیدی اظهار داشت: حفظ و حراست از اراضی ملی مسئولیتی بر دوش دستگاه های …. ۲۶ ۱۵:۵۳ (۲ روز پیش).

رفع تصرف از ۲۵ هکتار اراضی منایع طبیعی در گچساران – …

newsreaders.ir/search/?q=رفع+تصرف+از+۲۵+هکتار+اراضی+منایع…

وی بیان کرد: طی سه ماهه امسال ۸۹ هکتار از منابع طبيعي شهرستان گچساران طعمه حریق شده است. رئیس منابع … وی ارزش این اراضي آزاد شده را بیش از ۴ میلیارد تومان اعلام کرد. انتهای پیام/ب … رفع تصرف عرصه ۵ هکتاری از اراضی ملی آستارا. ۶-۵-۲۰۱۶ …

دخل و تصرف در ۴۰۰ هکتار از زمین های محیط زیست آستارا – …

diyarmirza.ir/1395/04/دخل-و-تصرف-در-۴۰۰-هکتار-از-زمین-های-محیط/

۲۲ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان … رفع تصرف و آزادسازی سه هکتار از اراضی ملی و دولتی از سوی منطقه آزاد انزلی … چندی پیش برخی سایت‌ها و افراد شایعه همکاری سپاه با یکی از متهمان بزرگ.

۱۵۰۰ هکتار اراضی ملی رفع تصرف شده است – اخبار ایران و جهان

newsshare.ir/search/?q=1500+هکتار+اراضی+ملی+رفع+تصرف+شده+است

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی این اقدام را مانعی در برابر عملي شدن طرح «دو دو لتی» توصیف کرد. انتهای پیام/ب … وی ارزش این اراضي آزاد شده را بیش از ۴ میلیارد تومان اعلام کرد. انتهای پیام/ب … رفع تصرف عرصه ۵ هکتاری از اراضی ملی آستارا. ۶-۵-۲۰۱۶ فرهنگی …

رفع تصرف عرصه ۵ هکتاری از اراضی ملی آستارا – رسانه ی …

isna.rasanetv.ir/page-842177.html

از اراضی آستارا رفع تصرف از ۲ هکتار اراضی ملی رفع تصرف ۲ ۵ هکتار از آزاد سازی زمین های منابع طبیعی از تصرف رفع تصرف عرصه ۵ هکتاری تصرفرفع تصرف بیش از هزارمترمربع … چهار فقره زمین از اراضی منابع طبیعی آستارا رفع تصرف .

روستانت – نحوه ی تملک اراضي روستا

roostanet.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=169

این محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب، توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان … محسن علاف آشتیانی با دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و … ۴- شورای اسلامی روستا موظف است از تصرف عدوانی اشخاص جلوگیری بعمل آورده و در …. بصورت پراكنده باشد به نحوی كه حجم آن در هر هكتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه …

آنا | رفع تصرف ۶ هزار متر مربع از زمین‌های ملی جیرفت

www.ana.ir › اقتصادی › صنعت ، کشاورزی و تجارت

۲ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رفع تصرف ۹ هکتار از اراضی شهری در زاهدان. دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ · رفع تصرف بیش از ۳ هزار مترمربع از اراضی ملی در کردستان … شکایت و اعتراض در گمرک الکترونیکی شد · افتتاح راه‌آهن آستاراآستارا تا سه ماه آینده · سناریوی ورود …

آستارا نیوز – آستارا نیوز

astaranews1.mihanblog.com/post/17471

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – انور بی نیاز روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار گفت: محور آستارا– آقچای به … معرفی می شوند ، اظهار كرد: در جریان این رفع تصرف و آزاد سازی بیش از ۳۰ نفر … اراضی ملی آستارا ۴۰ هزار هكتار است كه در این میان ۳۲ هزار هكتار از اراضی …

رفع تصرف ۲ و نیم هکتار از اراضی ملی در شهرستان ساوجبلاغ …

newsfile.ir/…/رفع+تصرف+۲+و+نیم+هکتار+از+اراضی+ملی+در+شهرستان+…

رفع تصرف زمین های ملی در میناب یگان حفاظت از اراضی ملی ۴ هکتار از زمین های ملی … زیر کشت زمین‌های شالیزاری در دهستان هراز پی جنوبی آمل سه هزار و ۷۰۰ هکتار اعلام شد. … پیش; رفع تصرف ۵۰ هزار مترمربع از اراضی ملی در حوالی تالاب استیل آستارا …

سازمان منطقه آزاد انزلی سه هکتار از اراضی ملی و دولتی را رفع …

www.8deynews.com/106515/سازمان-منطقه-آزاد-انزلی-سههکتار-از-ارا/

۲۴ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سازمان منطقه آزاد انزلی سه هکتار از اراضی ملی و دولتی را رفع تصرف و آزاد سازی … بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال پروژه در سال گذشته در انزلی افتتاح شد …

رفع تصرف از ۶۶۵ متر مربع اراضی ملی در ماسال به ارزش ۳ …

masalnews.ir/35578/رفعتصرف-۶۶۵-متر-مربع-اراضیملی-ماسال/

۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سرهنگ نظمی درخصوص ارزش ریالی رفع تصرفات اخیر در سطح سایر شهرستانهای … حفاظت از اراضی بیش از گذشته در راه حفاظت از اراضی ملی و برخورد با متصرفین … ۶ هكتار از اراضی مناطق جنگلی ماسال رفع تصرف شد; تصرف اراضی ملی … روحانی باید دو کار مهم انجام دهد، که نخست ، تقویت تیم رسانه‌ای است / دولت با …

تسنیم – اختصاص ۱۰ میلیارد ریال جهت ساماندهی و ساخت اِلمان …

sahebkhabar.ir/…/اختصاص-۱۰-میلیارد-ریال-جهت-ساماندهی-و-ساخت-ا-لمان-…

۴۲ دقیقه پیش – رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا … در شورای اسلامی دوره چهارم و با قبول مسئولیت کمیسیون ایثارگران از همان ابتدا تلاش‌های خود …

بیش از ۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف شد …

khabarche.ir/…/بیش-از-۱۳-هزار-متر-مربع-از-اراضیملیآستارارفعت

۲ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … دوم دی ماه ۱۳۹۵ خبر بیش از ۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف شد. … عکس رفع تصرف چهار هزار متر مربع اراضی ملی در تیران و کرون … عکس پدیده شوم زمین خواری و تبعات آن/رفع تصرف ۱۵۰ هکتار از اراضی روستاهای.

پایگاه خبری آزادلو » طبیعت ؛ رمز بقای بشریت

azadlo.ir/طبیعت-؛-رمز-بقای-بشریت/

۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در سال های اخیر تخریب شدید اراضی و مراتع طبیعی و ملی استان اردبیل … داشت:با اخذ حکم قضایی و اجرای رفع تصرف از اراضی ملی، رضایت کامل روستانشینان جلب می گردد. … شهرستان بیش از ۶۵هزار هکتار است که برای صد درصد این اراضی ملی، … صفر نعیمی “نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در یک گفتگوی …

قوانین مدیریت اراضی ملی و موات – ‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح …

majidiblog.blogfa.com/post-109.aspx

‌تصرف به هر گونه وضع يد در مورد اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال و مراتع غير مشجري ملي … از انحا مشخص و معين شده و در هر هكتار بيش از يكصد اصله درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت … شده در صورت تكميل يا رفع نقص، به ترتيب تاريخ دريافت درخواست با تعيين … ‌فصل چهارم – وظايف كميسيون و چگونگي ارزيابي اجاره‌بها و قيمت فروش اراضي

بیش از ۴۵ هکتار از اراضی منطقه سیاهکل رفع تصرف شد – …

www.darsiahkal.ir/78945/بیش-از-۴۵-هکتار-از-اراضی-منطقه-سیاهکل-رف/

۱۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بیش از ۴۵ هزار متر مربع از اراضی منطقه سیاهکل رفع تصرف شد … اقتصادی و زمین خواری، پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و جنگل ‌ها در دستور کار …

کشف بیش از هفت هزار اصله چوب آلات قاچاق در آستارا/ ۱۹ …

guilantimes.ir/34442/کشف-بیش-از-هفت-هزار-اصله-چوب-آلات-قاچاق/

۱ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کشف بیش از هفت هزار اصله چوب آلات قاچاق در آستارا/ ۱۹ متخلف به محاکم قضایی معرفی شدند … از ۴۰ هزار هکتار اراضی ملی آستارا ۳۲ هزار هکتار را پوشش جنگلی از نوع بلوط، راش، … رفع تصرف ۲۵ هزار مترمربع از اراضی · توقیف محموله ۲ میلیاردی … ۷۰ نفر برای دو پرونده مهم / آسیب شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و …

امور اراضی

mfsalipur.blogfa.com/

رفع تداخلات اراضی ملی با پلاک های اصلاحات اراضی و مستثنیات اشخاص … ‌هرگاه در زمان تصوف در سطح هر هكتار بيش از يك‌صد اصله نهال و يا درخت مثمر يا پنجاه …. و در صورت حداكثر تا ميزان سه برابر عرف محل از اراضي تصرف شده مجزا و حتي‌المقدور در …… حجم درختان موجوددرهرهكتاردرشمال ازحوزه آستارا تاحوزه گليداغي بيش از ۵۰ مترمكعب …

رفع تصرف بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی ارتفاعات جنوبی …

iruni.ir/search/?…رفع+تصرف+بیشهکتاراراضی+ملیاراضی+ملی

بیش از ۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف شد … به گزارش ایرنا، چهار میلیون و ۹۷۷ هزار و ۲۹۲ متر مربع از اراضي ملي قشم در پنج ماهه ابتدایی امسال رفع.

در ۱۶۰ هکتار از اراضی گردنه حیران ساخت و ساز شده است/۵۵ مورد …

gilkhabar.ir/107169/در-۱۶۰-هکتار-از-اراضی-گردنه-حیران-ساخت-و/

۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سیف الله مسرور با بیان اینکه الان قصد پیش داوری نداریم، افزود: به گزارشات …. احمد عبادی افزود: ۸۰ هکتار اراضی ملی و ۱۵ هکتار مستثنیات از سال ۸۸ … آستارا در جریان است، حکم به رفع تصرف ۹، ۵ هکتار داده شده و سه هکتار نیز در …

آخرین اراضی تحت تصرف داعش در سال ۲۰۱۶ – آخرین اخبار …

khabarduni.ir/search/?q=آخرین+اراضی+تحت+تصرف+داعش+در+سال…

وی با اشاره به رفع تصرف بیش از هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضي دولتی در استان بوشهر … نیز ۱۲ پرونده رفع تصرف ضمن توقف عملیات تشکیل و دو هکتار از اراضي رفع تصرف شده است . … پیشگیری از تصرف ۱۶۰ هکتاری اراضی ملی در استان زنجان …. بخش لوندویل آستارا و پس از اخذ دستور قضایی نسبت به رفع تصرف یک قطعه زمین به …

۵۵ هکتار از اراضی ملی استان البرز رفع تصرف شد :: تفریحی …

funnyfun95.blog.ir/…/55-هکتار-از-اراضیملی-استان-البرز-رفعتصر

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در اجرای بند ذیل ماده ۵۵ و ماده ۵۵ حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور در سه ماهه اول سال جاری … از اراضی آستارا رفع تصرف از ۲ هکتار اراضی ملی رفع تصرف ۲ ۵ هکتار از … ۱۸ دقیقه پیش ۳۴ هکتار از اراضی ملی استان البرز رفع تصرف شد.

آتش سوزی ۳ هکتار از اراضی ملی و مستثنیات اشخاص در …

vazeh.com/…/آتش-سوزی-۳-هکتار-از-اراضیملی-و-مستثنیات-اشخاص-در…

۱۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – آتش سوزی ۳ هکتار از اراضی ملی و مستثنیات اشخاص در روستای حیران آستارا-گیل نگاه: رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا با بیان اینکه آتش سوزی ۳ هکتار از اراضی … خبر داد سرخوش کرم زاده سه شنبه شب در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت … رفع تصرف بیش از ۱۶۵ هکتار از اراضی ملی شهرهای برازجان و بوشهر.

رفع تصرف حدود ۳۰ هکتار از اراضی ملی کاشان

tasna.ir/1395/01/23/رفعتصرفدود-۳۰-هکتار-از-اراضیملی-کاشان.html

۲۳ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کاشان رفع ملی تصرف اراضی اراضی از ملی هکتار کاشان ۳۰ حدود تصرف رفع. … بازپس گیری زمین های ملی در آستارا · لزوم جدیت در جلوگیری از آتش سوزی‌های … بیش از ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد/ صدور سند برای ۳۷ هزار هکتار … قاچاقچی قلابی عتیقه که چهار عضو یک خانواده را قتل عام کرد، امروز اعدام شد ۶۱ …

رفع تصرف ۱۱ هزار و ۹۱۰ متر مربع از اراضی ملی آستارا – …

www.hodhodnews.ir/…/رفعتصرف-۱۱-هزار-و-۹۱۰-متر-مربع-از-اراضی-…

۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رفع تصرف ۱۱ هزار و ۹۱۰ متر مربع از اراضی ملی آستارا … امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان در تشریح آمار چهار ماهه نخست امسال، اظهار … به گزارش فارس، شهرستان ۸۶ هزار نفری آستارا در غرب استان گیلان قرار گرفته و حفاظت از ۴۰ هزار هکتار از … ایرنا : بیش از ۱۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی در آستارا رفع تصرف و …

خبرگزاری شبستان – ۲۵ هزار متر مربع از واحدهای غیر مجاز در …

shabestan.ir/TextVersionDetail/554706

۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – خبرگزاری شبستان: دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با بیان اینکه … آستارا بیش از ۴۰ هزار هکتار اراضی ملی و جنگلی وجود دارد، اظهارکرد: سال … بیش از ۸۰ هزار متر مربع از محدوده انفال و منابع طبیعی رفع تصرف و به مالکیت دولت برگشت داده شد. … راستا همچنین سال گذشته چهار حلقه چاه غیر مجاز بسته و انسداد یافت.

زمین خواری – خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی

iann.ir/?feed=rss2&tag=زمین-خواری

این اقدام از سوی دستگاهی که بیش از همیشه قرار است به آسیب‌شناسی امنیت ملی و از ….. نماینده آستارا در ادامه این برنامه گفت: تغییر کاربری در این ۱۶۰ هکتار با نفوذ چه … ماده سه و ۳۳ اراضی ملی باید در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف اراضی و تصرفات …

۱۱۱ – هفتاد و پنج نیوز

۷۵xnews.com/page/111/

۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۲ ساعت پیشرفع تصرف بیش از چهار هزارمترمربع از اراضی ملی. ….. معابر آستارا از سد معبر آغاز شد; گندمکاری در ۴۶۰۰ هکتار از اراضی سیاهکل …

رفع تصرف بیش از ۳۸ هکتار از اراضی ملی نطنز – آکا – ویوا …

vivatafrih.ir/search/?q=رفع+تصرف+بیش+از…هکتاراراضی+ملی

رفع تصرف بیش از ۳۸ هکتار از اراضی ملی نطنز – آکا … محمدی تاکید کرد: ساعت چهار بامداد امروز حریق در این منطقه آغاز شد و پس از ۱۵ ساعت تلاش بی وقفه در …. غرب مازندران (رامسر تا رویان) و از شرق (ساری تا نور) و همچنین در استان گیلان شهرهای آستارا.

‌خلع ید و رفع تصرف ۷ هکتار از اراضی ملی جنگلی”کرگوش” …

khabariruni.tk/…/خلع-ید-و-رفعتصرف-۷-هکتار-از-اراضیملی-جنگلی-ک…

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بیش از ۱۰۱ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف و خلع ید شد … رئیس راه و شهرسازی شهرستان انار از رفع‌تصرف چهار و نیم هکتار از اراضی …

[DOC]دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي …

arazi.sjkob.ir/…/lawof%20vagozari%20keshavarza%20va%20gherie%20…

ماده ۳ : كليه اراضي منابع ملي و دولتي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت ….. بيش از پنج (۵) هكتار در استان هاي گيلان ، مازندران ، تهران و گلستان( اراضي …… باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي ) كمتر از …… مستاجره به لحاظ قانوني متعذر باشد ، مكلف است عين مستاجره را رفع تصرف و به …

پایگاه خبری تحلیلی صبح شوش | ۲۰ پرونده زمین‌خواری در …

sobh-shoush.ir/?p=10776

۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نماینده آستارا در مجلس: توهین در ادبیات دینی جایگاهی ندارد … وی افزود: این پرونده ها ۱۰٫۵ هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم، هشت هکتار در پارک ملی دز و چهار هکتار در پارک … کمایی اضافه کرد: بیش از همه شهرستان های شوشتر، شوش، دشت آزادگان، شادگان، … وی گفت: بر اساس قانون مجازات در پرونده های رفع تصرف عدوانی یا …

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/…/fa/fa_50K.txt

ملي ۸۳۵۱۹٫ گفته ۸۳۴۰۹ … بیش ۵۲۷۶۷٫ مناطق ۵۲۶۰۱ … چهار ۴۷۹۸۳٫ آثار ۴۷۹۳۶ …. رفع ۲۶۸۲۶ ….. هكتار ۹۲۹۶ …. اراضي ۶۵۷۵ ….. تصرف ۳۹۹۹ …… آستارا ۱۹۱۲٫

برخورد با برداشت‌کنندگان غیرمجاز شن و ماسه از سواحل آستارا

www.zakernews.ir/…/برخورد-با-برداشت‌کنندگان-غیرمجاز-شن-و-ماسه-از-…

۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی با اعلام اینکه شهرستان آستارا بیش از ۴۰ هزار هکتار اراضی جنگلی و منابع … لازم بیش از ۸۰ هزار مترمربع از محدوده منابع طبیعی با رفع تصرف به دولت عودت داده شد. … اظهار کرد: با پیگیری‌های حوزه قضایی شهرستان آستارا چهار حلقه چاه غیرمجاز … آستارا در دست بررسی است تصریح کرد: در منطقه حیران اراضی ملی و …

قانون ثبت اسنادواملاک

www.ghanoonbaz.com/anavin/sabt/Gh_Sabt.htm

تبصره: در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانهٔ فعلی کسی نسبت به آن‌ها موجود …. گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا … راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: …… تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام …

سوزی استارا آستارا مهار منابع اداره منابع طبیعی اداره منابع …

weblog24.click/…/سوزی-استاراآستارا-مهار-منابع-اداره-منابع-طبیعی-اداره…

فرماندار آستارا :آتش سوزی چهار هکتار از مراتع و جنگلهای آستارا با تلاش اداره منابع …. متر مربع به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال رفع تصرف شد به اراضی ملی ملحق شد.

۱۱ هزار هکتار از اراضی ملی در سال جاری رفع تصرف شد | دنیای …

biqarar.com/20196/high-hosting.html

۲۳ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بیش از ۲۶۴ هکتار از اراضی ملی استان البرز رفع تصرف شداستان …. هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف شدشده تا پایان سال … سرما به بیش از سه هزار هکتار از باغ های بادام ومناطق سردسیر که شکوفه ها کمتر باز شده بودند .

درد نیوز – رفع تصرف از افزون بر ۱۱ هزار متر مربع اراضی ملی …

dardnews.ir/post/10110

۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رفع تصرف از افزون بر ۱۱ هزار متر مربع اراضی ملی در آستارا. … سه هزار و ۷۴۹ هکتار اراضی در آستارا در قالب طرح صیانت از اراضی ملی حصارکشی شده است. ….. دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و …

آستارا نیوز – JavanBlog.IR

astaranews.javanblog.ir/cat-69420-اخبار+شهرستان+آستارا.html

جمعی از کوهنوردان عضو باشگاه فرهنگی ورزشی کاسپین آستارا ، قله چهار هزار و ۸۱۱ متری سبلان در استان اردبیل را فتح کردند. … تردد بیش از ۱۹ هزار کامیون از مرز آستارا … بار آستارا با اعتباری بالغ بر۲۰ میلیارد ریال و با برخورداری از محوطه هشت هکتاری دارای …. ۲۵ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا در بخش لوندویل رفع تصرف شد …

اراضی ملی

fungood.site/tags/اراضیملی.html

رفع تصرف چهار هزار متر مربع اراضی ملی در تیران و کرون · رفع تصرف چهار … پدیده شوم زمین خواری و تبعات آن/رفع تصرف ۱۵۰ هکتار از اراضی روستاهای قم در سال جاری · پدیده شوم زمین … بیش از ۲۱ هزار متر مربع اراضی ملی تصرف شده در آستارا آزاد شد.

رفع تصرف از افزون بر ۲۱ هزار متر مربع اراضی ملی در آستارا …

www.shabakema.com/news/news/5620

۱ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رفع تصرف از افزون بر ۲۱ هزار متر مربع اراضی ملی در آستارا. ۳ هفته پیش اخبار ایرنا ۰ … سال گذشته، اطراف سه هزار و ۷۴۹ هکتار از منابع ملی آستارا در اجرای طرح صیانت از اراضی ملی حصارکشی شده است. اراضی ملی آستارا ۴۰ هزار هکتار است و ۳۲ هزار هکتار آن را مناطق جنگلی شامل گونه های بلوط، راش، توسکا، ممرز، نمدار، …

بیش از ۱۱ هزار هکتار از شالیزارهای صومعه سرا تجهیز شده است …

guilan.irib.ir/-/بیش-از-۱۱-هزار-هکتار-از-شالیزارهای-صومعه-سرا-تجهیز-…

۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – وی افزود : اعطای ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات طی سه سال گذشته از محل توسعه … رفع تصرف اراضی ملی لنگرود و رودبار · صادرات محصولات کشاورزی از …

[PDF]دریافت وجه نقد از رانندگان و صاحبان کاال در مرز آستارا …

kayhan.ir/files/fa/publication/pages/1395/8/21/862_10247.pdf

۲۲ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۲۰ هزار زائر پیاده اربعین هســتند اظهار داشت: از این تعداد پنج. هزار نفر …. بیش از ۷۰ هکتــار از اراضی ملی رشــت- خبرنگار کیهان: … رفع تصرف شد.

رضوی: دومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر از ۱۵ …

monitor.shafaqna.com/FA/IR/7722373

عراق-انفجار سه بمب در شمال بغداد … آیین تشییع دو شهید مدافع حرم روز چهارشنبه در ورامین برگزار می شود. – مهر …. رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا.

دادستان آستارا: پیگیر نهایی شدن حکم ۵۰ فقره پرونده ساخت و …

www.anzalifzmt.ir/…/دادستان-آستارا-پیگیر-نهایی-شدن-حکم-۵۰-فقره-…

۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دادستان آستارا: پیگیر نهایی شدن حکم ۵۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در حیران هستیم … بروی دانشگاه آزاد آستارا گفت: بسیاری از بناها قدمتی بیش از دو دهه عمر دارند که … آستارا رفع تصرف شده است، افزود: در بحث تغییر کاربری اراضی نیز در … اراضی ملی آستارا ۴۰ هزار هکتار است که در این میان ۳۲ هزار هکتار از …

تدبیر شرق

www.tadbireshargh.ir/

پدر دو تن از قربانیان گیلانی کهریزک: کاش احمدی مقدم این حرفها را قبل از دادگاه مرتضوی … اختصاص بیش از ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار برای سه طرح بزرگ گیلان · مشکل اشتغال …. ملوان شرایط سختی دارد / از حضور بازیکنان در شرایط فعلی در تیم ملی متعجبم ….. شاه حسینیه ارشاد را تصرف نکرد,نظام اسلامی دانشگاه آزاد را تصرف کرد …

حدود ۲ هزار هکتار از اراضی ملی در استان اردبیل رفع تصرف شد …

keshavarznews.ir/1395/07/11/حدود-۲-هزار-هکتار-از-اراضیملی-در-استان/

۱۱ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حدود ۲ هزار هکتار از اراضی ملی در استان اردبیل رفع تصرف شد … مسقف تشکیل شده است که برای چهار مورد این بناهای غیرمجاز حکم قلع و قمع صادر شده است. …. آغاز برداشت گردو از باغ های آستارا / بیش از ۴۲ میلیارد ریال برآورد درآمد.

۳۵۰ پرونده زمین خواری به دستگاه قضایی قزوین ارجاع شده است

macho.ir/…/350-پرونده-زمین-خواری-به-دستگاه-قضایی-قزوین-ارجاع-شده-ا…

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی با اشاره به اینکه اراضی و اموال دولتی در حکم انفال بوده و مسئولان در برابر آن تکلیف … کار، باز شاهد تعرض به اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز در آنها هستیم. … طی پنج سال گذشته ۷۱۰ پرونده تصرف اراضی به محاکم قضایی ارجاع شده است … امسال تاکنون بیش از ۲۲ هکتار از مناطق حفاظت شده رفع تصرف شده است.

۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان کهنوج رفع تصرف شد

news-news.ir/top/5-هکتار-از-اراضیملی-شهرستان-کهنوج-رفع-ت/

۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان کهنوج رفع تصرف شد ۲۰ آذر ۱۳۹۵. ۰ … شهرستان کهنوج گفت: طی دو عملیات جداگانه از ۵ هکتار از اراضی ملی منطقه کوتک این شهرستان رفع […] ….. تسنیم – «یتیم خانه ایران» به لحاظ تاریخی فیلمی دقیق است بیش از ۹ هزار طرح … لبنی فاسد در آستارا طرح دو فوریتی«همه پرسی برای حقوق مدیران» در راه مجلس …

زمان سفر رییس جمهوری و هیأت دولت به گیلان/نماینده مردم …

www.tabnakgilan.ir/…/زمان-سفر-رییس-جمهوری-و-هیأت-دولت-به-گیلاننم…

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رییس جمهوری و کاروان دولت تدبیر و امید پیش از این به استان های خوزستان، … آن‌ها در واکنش تنها سه تا چهار ماه وقت و کارگاهی با تجهیزات خواستند، همچنین گفتند که ….. وی ادامه داد: این اراضی ملی و قطعاتی که در سال های گذشته در تصرف عدوانی …. خطیب جمعه آستارا با اشاره به اینکه منوط کردن رفع مشکلات اقتصادی به …

وکالت آنلاین – آئین نامه اجرائی مواد ۳۱و۳۴ و تبصره ۴ ماده ۳۷ …

www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowLaws&LawID=13800

ب اجاره بهای طرحهای غیر کشاورزی و غیر دامی طبق ارزیابی کمیسیون سه نفری مرکب از … ماده ۱۰ مراتع غیر مشجری که بیش از ۳۰ درصد شیب و ۸۰ درصد پوشش گیاهی … ماده ۱۳ اراضی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان ملی پیشاهنگی ایران در هر … عقد قرارداد اجاره ننماید نسبت به رفع تصرف بر اساس مقررات مربوط اقدام می شود .

راه‌اندازی واحد پرورش اردک در دره شهر | اخبار امروز ایران و جهان

elim.ir/fa/news/1694067/راه‌اندازی-واحد-پرورش-اردک-در-دره-شهر/

۱۵ دقیقه پیش – رفع تصرف بیش از چهار هکتار از اراضی ملی در آستارا · ۲۵ میلیارد ریال اعتبار … دعوت از ٢ فوتسالیست فارسی به اردوی تیم ملی · مسابقات ورزشی …

[PDF]اهدای انگشتر متبرک مقام معظم رهبری به استاندار گیالن

www.vareshdaily.ir/1394/10/13/Main/PDF/13941013-2645-6-6.pdf

با تالش کارکنان دادگستری های استان پنج هزار. پرونده از …. یک میلیون و ۳۹۷ هزار هکتار اراضی ملی، ۴۵۲ هزار هکتار …. رفع تصرف و خلع ید بیش از۲۰ هزار. متر مربع از اراضی ملی در آستارا. :رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا از رفع تصرفایرنا.

سازمان حفاظت محیط زیست آغاز همایش ملی مدیریت جنگل های …

doe.ir/portal/home/?news/196210/550185/686218/آغاز-همایش-ملی

۲۴ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – همایش ملی مدیریت جنگل های شمال ایران ( هیرکانی ) با محوریت ارزیابی سیاست های … استناد تبصره ماده ۱۴۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، … برداری غیر قانونی و بیش از حد و همچنین تصرف اراضی ملی بیشتر می شود. … جنگل های هیرکانی با ۱٫۹ میلیون هکتار وسعت از آستارا در شمال استان گیلان …

رشت – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/رشت

جمعیت این شهر در تعطیلات و ماه‌های گردگشری سال بالغ بر دو میلیون نفر است. ….. رسوب زیاد و تبخیر آب، اراضی گیلان و ناحیه‌ای که امروزه به نام رشت معروف است از آب خارج شدند. …. در سال ۱۹۲۰ میلادی ارتش سرخ باکو را تصرف کرد و وارد بندر انزلی شد. … در روز ۳ آبان ۱۳۵۷ نیز مردم رشت از میدان بانک ملی راه‌پیمایی دیگری را آغاز کردند و …

۱۲۴ هکتار از اراضی قشم رفع تصرف شد – رهتا

www.rahta.com/q/124_هکتار_از_اراضی_قشم_رفع_تصرف_شد

۱۲۴ هکتار از اراضی قشم رفع تصرف شد … در این میزگرد پنج تن از مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم دیدگاه ها و دستاوردهای یک ساله خود در عرصه … طبق ساختار و قالب سنتی خود پیش می‌رود، که در جوار روستاها اراضی به واسطه احداث پالایشگاه‌ها و …. که در سال ١٣٨٥ شانس عضویت در شبکه جهانی ژئوپارک‌های ملی تحت‌حمایت یونسکو را به‌دست آورد.

رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضی دولتی آران و بیدگل · پاتوق …

patogh-90.ir/رفعتصرف-۱۰-هکتار-از-اراضیدولتی-آران-و-بی/

۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضی دولتی آران و بیدگل … وی افزود: تصرف غیرقانونی اراضی دولتی و ملی به یک فرهنگ غلط تبدیل شده است … بهره برداری از چهار طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان کمیجان آغاز شد … صیانت ازشاخص ومولفه ها انقلاب عامل ماندگاری و پیش روندگی است … نمایش سه باور در آستارا به روی صحنه رفت …

Headlines – شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

www.glrw.ir/SC.php?page=5&ipp=20&type=component…id…

رفع تصرف و آزادسازی ۱۵۰۰ متر مربع از حریم و بستر رودخانه منطقه فکجوراز … آبی استان و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی(حرایم کانالها، … اشتراک گذاری آنها در سطح ملی یا بین المللی، فرآیندی تحول زا و مثبت … More . …. بحمدالله تمامی ۲۰۰ هکتار آب بندان شهرستان آستارا ازذخیره آبی مناسب برخوردار بود .

مشاهده کارنامه سایت گلستان

wassup.ir/s.php?q=مشاهده%۲۰کارنامه%۲۰سایت%۲۰گلستان

آستارا – ایرنا – رئیس شبکه دامپزشکی آستارا گفت: با پایان یافتن مرحله دوم … زوار اربعین حسینی منتشر شده بود، اعتبار این رسانه ها را بیش از پیش خدشه دار … متن خبر:اعتراض به کاهش طبقات مجتمع «دلگشا» در مقابل کاخ جهانی گلستان، به نظر تنها کاری است که در یکی دو … تیتر:۴۴۰ هکتار از اراضی ملی گلستان رفع تصرف شد

خبرهای مرتبط با یگان حفاظت منابع طبیعی

khabaryaab.com/Keywords/536662/یگان_حفاظت_منابع_طبیعی.htm

رفع تصرف ۲۳ هکتار اراضی ملی دماوند … خبرگزاری ایرنا – ۵ ماه پیش … را حین ارتکاب جرم و قطع درختان دستگیر و دو دستگاه تراکتور از متهمان را توقیف کردند. … به مقصد اردبیل را داشت که توسط ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی آستارا شناسایی شد.

رعایت الزام های زیست محیطی برای تمامی پروژه های گیلان در سه …

manjilnews.ir/بایگانی/۴۰۱۸۷۹

۲ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نجفی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد مساحت گیلان را عرصه های جنگلی، منابع … و یکصد هکتار مساحت استان گیلان، بیش از ۵۶۰ هزار هکتار آن جنگل، ۲۲۴ هزار هکتار مرتع و … بیش از ۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی آستارا رفع تصرف شد …

[PDF]فرانسوی ها مشعل های فروزان را از آن خود می کنند

www.magiran.com/ppdf/nppdf/2387/p0238723740041.pdf

۲۷ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – آســتارا، اجــرای طرح هــادی روســتایی آن هم به. شــیوه ای غیرمرسوم … این تخلفات و دخل و تصرف اراضی دراختیارنداشتن … در ســکوی فروزان شــده و تقاضای خود را به شــرکت ملی نفت ایران. ارائه داده … گازهــای همراه نفت در کشــور بیش از پنج میلیــون متر مکعب در روز … رفع اختالف نظر ۲ وزارتخانه نیرو و نفت بر سر فلرها.

زمان سفر رییس جمهوری و هیأت دولت به گیلان/نماینده مردم …

www.tabnaktehran.ir/…/زمان-سفر-رییس-جمهوری-و-هیأت-دولت-به-گیلاننما…

… مردم سلماس فوت کرد/کشته شدن چهار نفر در دو حادثه/سودجویان از اراضی ملی در کمین … رییس جمهوری و کاروان دولت تدبیر و امید پیش از این به استان های خوزستان، ….. منابع طبیعی رفع تصرف و با متخلفان نیز به استناد تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون ملی شدن … استان گیلان حدود یک میلیون و ۱۷ هزار هکتار جنگل، مرتع و اراضی ساحلی دارد که از …

اخبار اداره راه و شهرسازی

۲۱۲٫۱۶٫۷۶٫۹۲/tags/اداره-راه-و-شهرسازی?page=1

عدم پرداخت حقوق چهار ماهه کارکنان راه و شهرسازی زابل/ رییس اداره راه و شهرسازی زابل: … رفع تصرف بیش از ۵۴۰۰ متر مربع اراضی ملی در شهر های لار و گراش رفع تصرف …

رفع تصرف از افزون بر ۲۱ هزار متر مربع اراضی ملی در آستارا …

cofekhabar.ir/…/رفعتصرف-از-افزون-بر-۲۱-هزار-متر-مربع-اراضیمل

رفع تصرف از افزون بر ۲۱ هزار متر مربع اراضی ملی در آستارا … کشت منداب با هدف کود سبز در ۱۵۰ هکتار از اراضی شهرستان سربیشه آغاز شد … بیش از پنج هزار و ۳۰۰ خانواده شهید در استان کرمان حضور دارند.

بازگشت ۸۰۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال – خبرگزاری …

www.shahrekhabar.com/analysis/1469866080250982

۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کشف و ضبط بیش از ۶۷ هزار سیگار خارجی قاچاق در آستارا … لزوم پایبندی به قانون و رعایت حقوق مالكان در رفع تصرف از اراضی ملی. ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ – ۰۹:۲۳. tr_cycle. نظر شما. ۱) نظرات ارسالی شما، …. چهار نماینده ایران صاحب مدال برنز شدند …

برچسب ها – اراضی ملی – فرارو

fararu.com/fa/tag/2/اراضی%۲۰ملی

دادگاه کیفری فامنین علاوه بر رفع تصرف اراضی ملی این… کد خبر: ۲۴۷۶۴۸ تاریخ …. دو هکتار از اراضی کشاورزی که به صورت غیرمجاز دیوارکشی… نگاه ویژه ای به …

اجتماعی:بیش از ۱۳ هزار متر از اراضی ملی در بخش کن رفع …

kahlek.ir/index.php/news1111969

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اجتماعی:بیش از ۱۳ هزار متر از اراضی ملی در بخش کن رفع تصرف شد … وی یادآور شد: زمین های ملی در راستای اجرای چهار حکم قطعی قضائی و با حضور نیروهای یگان حفاظت … اجتماعی:مسئولان به دیدار خانواده تنها کارگر شهید آستارا رفتند.

آستارا تالش شهرستان هزار منابع رانند فرمانده انتظامی امور …

weblog24.site/…/آستارا-تالش-شهرستان-هزار-منابع-رانندگی-فرمانده-انت…

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا دو هزار و یکصد و دو دستگاه انواع خودروهای سواری و ….. متر مربع به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال رفع تصرف شد و به اراضی ملی ملحق شد.

خبرآنلاین: استان‌ها / گیلان / صفحه ۲

www.khabaronline.ir/…/list/provinces/Gilan/page/2

رفع تصرف بیش از هفتاد هکتار از اراضی ملی استان گیلان. در راستای … رئیس اداره ورزش و جوانان آستارا از برگزاری نخستین دوره مقدماتی پزشکی کوهستان در این شهرستان خبر داد. … دعوت چهار ملی پوش گیلانی به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران.

بیش از پنج هزار هکتار از اراضی شهرستان لنگرود غیرقانونی …

fastdl2.bistarinha.xyz/…/بیش+از+پنج+هزار+هکتار+از+اراضی+شهرستان+…

بائوج لاهوتی خبرداد: تغییرکاربری هفت هزار هکتار از اراضی چای … رفع تصرف بیش از۱۳۵هکتار از اراضی ملی درنرماشیر ….. نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از گیلان ، سیروس شفقتی فرماندار آستارا در با اعلام این خبر اظهار داشت : بعدازظهر امروز ( شنبه ) …

۱۰ – هرلحظه، گیلان

harlahze.com/tag/گیلان/page-10

آستارا – ایرنا – رئیس کتابخانه های عمومی تالش گفت: به مناسبت روز کتاب و … روز پیش. روز ملی صادرات با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در گیلان برگزار شد. … رفع تصرف بیش از ۱۷ هکتار از اراضی منطقه سیاهکل ۳ روز پیش … برادر امام خمینی، طرفدار مصدق بود/ خاطراتی از اختلافات سیاسی دو برادر ۳ روز پیش.

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود