معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است

معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان …

www.irna.ir/fa/News/82370222/

۱ ساعت پیش – بجنورد- ایرنا- معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان گفت: بیش از ۷۰ درصد از ساختمان ها و فضای آموزشی در دانشگاه فرهنگیان در سطح …

معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان …

www.ghatreh.com/…/معاوندانشگاهفرهنگیاندرصدفضایدانشگاهفره

۲ ساعت پیش – ایرنا- معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان گفت: بیش از ۷۰ درصد از ساختمان ها و فضای آموزشی در دانشگ.

نتیجه تصویری برای معاون دانشگاه فرهنگیان: 70 درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است

{“cb”:18,”cl”:21,”cr”:9,”id”:”SGY8A-Z4nIkPlM:”,”oh”:333,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13950616/82219633/82219633-70997129.jpg”,”ow”:450,”pt”:”معاون دانشگاه فرهنگیان ۷۰ درصد فضای این دانشگاه در کشور فرسوده است …”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86+70+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:98,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS8eu6vqvB7FxKk4_5B2y85-wliADbFMtpbXDCjLS5-Bzum33aBEuGkQ5dh”,”tw”:132}
نتیجه تصویری برای معاون دانشگاه فرهنگیان: 70 درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است

{“cb”:15,”cl”:3,”cr”:12,”id”:”7vOb1dCa0m520M:”,”oh”:314,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13950615/82218895/82218895-70995779.jpg”,”ow”:450,”pt”:”معاون دانشگاه فرهنگیان ۷۰ درصد فضای این دانشگاه در کشور فرسوده است …”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86+70+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSBvrfsV5PxVSeTzNHZYX-oy_-4F9zcDAGAEkgL8T95xMm2G62-JMyXa1Jw”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای معاون دانشگاه فرهنگیان: 70 درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است

{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:18,”id”:”9nb_dxEx3evE2M:”,”oh”:210,”ou”:”http://static1.ilna.ir/thumbnail/pdewH3gPaA36/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBS-LhLq54RuI-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0DQxeR0prGOMnxRnVH0TyLDEtY_ix6cnvq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pvI5Y_fXzpHR7otfNPZWXfo,/4798764_134.jpg”,”ow”:300,”pt”:”معاون دانشگاه فرهنگیان ۷۰ درصد فضای این دانشگاه در کشور فرسوده است …”,”rh”:”radicalkhabar.ir”,”ru”:”http://www.radicalkhabar.ir/search/?q\u003d%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86+70+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”رادیکال خبر”,”th”:94,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRoKo_Rl9WsUSGVIjYYa8lKhDfNm5EResbi3kkMpFKm8drhB40nkpPTBy8″,”tw”:134}
نتیجه تصویری برای معاون دانشگاه فرهنگیان: 70 درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است

{“cb”:6,”ct”:6,”id”:”otV8QSngtDpCTM:”,”oh”:200,”ou”:”http://newslist.ir/files/logo/logored200.png”,”ow”:200,”pt”:”معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است …”,”rh”:”newslist.ir”,”ru”:”http://newslist.ir/news/economy/1589427/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/t/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87″,”st”:”لیست اخبار”,”th”:95,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRGBykEpTJZxaLtAyv2YUPQO-3cHhc6ux4UNJsTZsB3hIwDJ1NE1rReDg”,”tw”:95}
نتیجه تصویری برای معاون دانشگاه فرهنگیان: 70 درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است

{“cl”:3,”cr”:3,”ct”:6,”id”:”41ftBBPDigqWmM:”,”oh”:224,”ou”:”http://www.mahpoo.com/main/news.jpg”,”ow”:224,”pt”:”معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است – ایرنا”,”rh”:”mahpoo.com”,”ru”:”http://www.mahpoo.com/extpost/akhbar/egtesadi/news20170101172321368690.html”,”st”:”خبر خوان ، اخبار، حوادث، آخرین خبرها”,”th”:94,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSyowfcGY1C9B0ZuqHK6WOYBgNgJ7U9lsI6ldDoWaS_uECXOi8rNvNB2w”,”tw”:94}

معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان …

khabarfarsi.com/u/30727956

معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است. بجنورد- ایرنا- معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان گفت: بیش از ۷۰ درصد از …

معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای این دانشگاه در کشور …

news.rooja.org/fa/content/1004187.html

بجنورد- ایرنا- معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان گفت: بیش از ۷۰ درصد از ساختمان ها و فضاهای آموزشی این دانشگاه در سطح کشور فرسوده و…

معاون دانشگاه فرهنگیان ۷۰ درصد فضای این دانشگاه در کشور …

www.radicalkhabar.ir/search/?…معاون+دانشگاه+فرهنگیان+۷۰+درصد+ف

بجنورد- ایرنا- معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان گفت: بیش از ۷۰ درصد از ساختمان ها و فضاهای آموزشی این دانشگاه در سطح کشور فرسوده و ناایمن است.

معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان …

monitor.shafaqna.com/FA/IR/7707010

بجنورد- ایرنا- معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان گفت: بیش از ۷۰ درصد از ساختمان ها و فضای آموزشی در دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور فرسوده و …

معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان …

www.mahpoo.com/extpost/akhbar/…/news20170101172321368690.html

۲ ساعت پیش – معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است; سلامت … جلسه بررسی آنفلوآنزای حاد پرندگان با حضور معاون اول رییس جمهور …

سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور: ۷۰ درصد ساختمان‌های …

asrdaneshjoo.ir/news/784-1

۲ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور با تاکید بر ضرورت بازسازی و … سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور: ۷۰ درصد ساختمان‌های دانشگاه فرهنگیان فرسوده و غیرایمن هستند … سومین دانشگاه کشور است که موفق به ثبت جهانی موزه خود شده است. … معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان: مسئولان رده پایین دانشگاه همچنان فضا را …

استاندار مرکزی، بر توانمند سازی اساتید دانشگاه فرهنگیان …

www.espeli.ir/…/استاندار+مرکزی،+بر+توانمند+سازی+اساتید+دانشگاه+…

۲۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۷۰ درصد ساختمان‌های دانشگاه فرهنگیان فرسوده و غیرایمن هستند … وی بیان کرد: کیفیت آموزشی و شیوه های تربیتی و آموزشی در این دانشگاه از اهمیت ویژه برخوردار است و باید … استاندار استان مرکزی ادامه داد: تقویت دانشگاه فرهنگیان و توجه به امور … مدیرکل راه و شهرسازی، معاون امور عمرانی استانداری و ریاست این دانشگاه …

یورونیوز: آیا گوترش روح تازه ای در کالبد سازمان ملل می دمد؟ – …

www.shahrekhabar.com/world/148327908028823

۲ ساعت پیش – در این گزارش آمده است، آنتونیو گوترش نخست وزیر سابق پرتغال، در حالی … معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است …

صدور پروانه در بافت‌های فرسوده به ۲۰۰ مورد در ماه کاهش یافته است

kokonews.ir/news/423715

صدور پروانه در بافت‌های فرسوده به ۲۰۰ مورد در ماه کاهش یافته است. ۱۰ دقیقه پیش … معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای این دانشگاه در کشور… تشدید برخورد با …

معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان …

www.bestofday.ir/notification/text/201701011519512300

۱ ساعت پیش – دستیار طرح و برنامه و گسترش منابع دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: بر این بنیاد دانشگاه فرهنگیان در هشت استان کشور اعتبار مستقل نوسازی …

سانحه رانندگی در جاده قدیم جاجرود یک کشته برجا گذاشت – …

www.negaronline.com/…/سانحه-رانندگی-در-جاده-قدیم-جاجرود-یک-کشته-…

۲ ساعت پیش – معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است … علت وقوع این تصادف توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

سایت گرد | sitegard.ir/کشور نیازمند نظام جامع بازار کار است

sitegard.ir/newsfeed_iframe/id,364464

۲ ساعت پیش – زنجان – ایرنا – معاون کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی …. معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است …

نظارت دقیق بر تبلیغات شهری فردیس ضروری است – سایت …

hoorm.ir/post/khabar20170101162702186581/

۲ ساعت پیش – معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است …. شمخانی: سوریه درجنگ جهانی تروریسم علیه این کشور پیروز شده است.

سهم ایران در تولید برق از زغال سنگ چقدر است – بازنشر ۲۴

baznashr24.com/search/?q=سهم+ایران+در+تولید+برق+از…است

در حالی کشورهایی مانند چین تا ۷۵ درصد برق تولیدی خود را از زغال سنگ تهیه … امداد در کشور · معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است …

دکتر تاجیک اسمعیلی اعلام کرد: ساماندهی نیروی انسانی – …

cfu.ac.ir/fa/22481

۸ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. – پس از مدت ها تلاش، در میان انبوه فعالیت های معاونت توسعه و مدیریت دانشگاه، … و مهم به شمار میرود؛ حداقل ۷۰ درصد ساختمان های پردیس ها فرسوده هستند و همچنین به … های بزرگ و مناسب یک بحث جدی در برنامه های آینده دانشگاه فرهنگیان است. … ما نیاز داریم که فضای مناسبی در اختیارمان باشد؛ فضایی که علاوه بر دارا بودن …

گرانفروشی خودروهای وارداتی به بهانه افزایش نرخ ارز

slan.ir/گرانفروشی-خودروهای-وارداتی-به-بهانه-ا/

۱۷ دقیقه پیش – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با افزایش قیمت گوشت گفت: …. معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است …

رونمایی از دولت الکترونیک در دهه فجر

jadidtarinha.net/news/…/رونمایی+از+دولت+الکترونیک+در+دهه+فجر

۱ ساعت پیش – وی با بیان اینکه پهنه این خوشه، به وسعت جغرافیای کل کشور است، افزود: …. معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است …

قرار نیست در نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان … – …

sahebkhabar.ir/…/قرار-نیست-در-نقل-و-انتقال-دانشجویان-دانشگاهفرهنگ

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان۷۰ درصد ساختمان‌های دانشگاه فرهنگیان فرسوده و غیرایمن هستند …

دانشگاه فرهنگیان فاقد ردیف بودجه مستقل عمرانی است – ارومیه

https://www.tabnakazargharbi.ir/…/دانشگاهفرهنگیان-فاقد-ردیف-بودجه-م…

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: دانشگاه فرهنگیان فاقد ردیف بودجه … آشنایی با فضای الکترونیکی برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان وجود دارد، … هستند و ۷۰ درصد ساختمانهای دانشگاه ساختمان های فرسوده و غیرایمن هستند و با … نامه از ابتدای شکل گیری معاونت امداد مستضعفین آستان قدس رضوی تا کنون.

آنا | اجتماعی

www.ana.ir/service/33

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا … از این نیز در قوانین جاری کشور موجود و دارای ضمانت اجرای لازم بوده است اما برخی مواد این … معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: پیگیری حقوق کودکان و … سقوط مشکوک زن ۵۰ ساله از طبقه شانزدهم برج فرهنگیان/ شک پلیس به همسر زن متوفی … جانباز ۷۰ درصد سبزواری به جمع شهدا پیوست.

جستجوی نتایج – ارشیو کلی سیما – صدا و سیمای چهارمحال و …

chb.irib.ir/ارشیو-کلی-سیما?…

۲ – عملیات اجرایی پل زیر گذر روستای خراجی شهرستان کیار ۴۰ درصد پیشرفت دارد. … تغییرات مثبت شده و رضایت استادان و دانشجویان این دانشگاه را به دنبال داشته است. … به گزارش ایرنا، سرپرست دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری طرح مسایل و … به گزارش ایرنا، بنابر اعلام معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از امروز …

۷۰ درصد ساختمان‌های مهمترین دانشگاه ایران، فرسوده است و به …

www.khabaronline.ir/detail/469022/society/education

۲۶ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ایسنا نوشت: معاون اداری مالی دانشگاه تهران با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد۷۰ درصد ساختمان‌های مهمترین دانشگاه ایران، فرسوده است و به بازسازی نیاز … دست نیاز وزیر علوم به خیرین: بیش از ۲ میلیون مترمربع فضای … پیگیری‌های جدید فانی برای پرداخت مطالبات فرهنگیان/ضریب سوابق تحصیلی در کنکور ۲۵ درصد …

مادری که دانشجوی پسرش شد عکس-فردا نیوز|ایران ان پی – …

irannp.com/…/in_fardanews.comr5.lfar5.lnewsr5.l609906r5.lمادری-که-دا…

۲ ساعت پیش – معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است … مادر ۶۰ ساله با اراده ای قوی با حضور در دانشگاه اراک در مقطع کارشناسی …

فضای آموزشی مدارس روستایی لارستان فرسوده است – صحبت نو

sohbatnews.ir/post.php?id=11221

۴ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – معاون مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از مدارس … لارستانی در دانشگاه فرهنگیان به همراه تأسیس شعبه‌ای از این دانشگاه را از جمله …

نیاز آموزش و پروش به ۳۰ هزار نیروی جدید – صبح زاگرس

sobhezagros.ir/News/60396.html

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان سراسر … وی تصریح کرد: ساختمان‌ها، وسایل و تجهیزات این دانشگاه‌ها فرسوده بوده و برنامه دانشگاه این است که با تمام … دانشگاه به دنبال اتصال به شبکه سراسری آی تی سی و توسعه فضای آموزشی … فرماندار اسبق گچساران معاون استاندار قزوین شد + عکس …

خبرگزاری فارس|گروه

www.farsnews.com/social/education?i=66

۱ کرون سوئد, قیمت (ریال):, ۳,۵۲۱, تغییر: ۵۳, درصد تغییر: ۱.۵۳ ….. معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از آغاز نخستین همایش ملی انجمن‌های ورزشی سراهای دانشجویی مراکز …

. . . . . . . کارگزین آنلاین /kargozinonline

kargozinonline.mihanblog.com/

از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: بخشنامه اصلاحیه نظام آموزش …. جزییات جدید پرداخت فوق العاده ویژه به فرهنگیان از ابتدای سال ۹۵ + بخشنامه ۷۱۰/۲۴ : … که درآمد ماهانه آنها بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان است، ۷۰ درصد درآمدشان را مالیات بدهند. …. پس از آن مهندس ماهر با میانگین حقوق ۴ میلیون تومان و اساتید دانشگاه نیز با درآمد ۴ …

آخرین خبرها – اداره کل نوسازی

www.nosazimadaresbu.ir/latest?start=410

وی بیان کرد: سیاستگذاری ما این است که روزی در مقطع متوسطه ۷۰ درصد دانش‌آموزان … استاندار بوشهر گفت: ده میلیارد ریال تا هفته آینده برای ساخت فضای آموزشی به حساب اداراه کل … آغاز به کار دانشگاه فرهنگیان شاه کلید سند تحول بنیادین … معاون فنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اضافه کرد: بررسی مناطق زلزله‌زده نشان …

توصیه‌های سازمان سنجش به قبول شدگان آزمون سراسری/ زمان …

www.mizanonline.ir/…/توصیه‌های-سازمان-سنجش-به-قبول-شدگان-آزمون-…

۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي … بدیهی است در صورتی كه دانشگاه یا موسسه محل قبولی برنامه زمانی مشخصی را برای ثبت نام …

آموزش و پرورش را کوچک دیدیم و ضرر کردیم – قدس آنلاین | …

qudsonline.ir/news/…/آموزش-و-پرورش-را-کوچک-دیدیم-و-ضرر-کردیم

۱۵ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از یکی از این پژوهش¬‌سراها بازدید می‌کند و این … آیا جایگاه دانشگاه فرهنگیان امروز در پازل تحول خوب دیده شده است؟ …. افتاده است و رقبای جدی که مقابل کارهای تربیتی مدرسه هست، از جمله فضای مجاری، تا … کشور گاهی تا ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش¬ فقط برای حقوق و مزایا بوده است، لذا …

نسیم آنلاین | سحرخیز: می‌‌خواهند زیرآب دانشگاه فرهنگیان را …

nasimonline.ir/detail/news/965676/184

۱۳ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. – ابراهیم سحرخیز، مشاور کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و معاون سابق آموزش … وی اضافه کرد: از کجا معلوم است که بعدها به دانشگاه فرهنگیان اجازه داده … بودجه وزارت بهداشت ۷۰ درصد رشد داشته و اینجا معلوم می شود که نگاه به آموزش و پرورش اولویت دار نیست. … بافت فرسوده قربانی سیاست بازی دولت‌ها قرار گرفته است …

جذب ۵۰ متخصص در بیمارستان‌های کهگیلویه و بویراحمد | …

k-b.ir/556149

۱۷ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج گفت: ۵۰ پزشک … از مجموع پنج بیمارستان دولتی در استان فرسوده و با قدمتی بالای ۴۰ سال هستند. … با ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی، عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است. یزدان پناه با بیان اینکه اعتبار موردنیاز برای تکمیل فضای فیزیکی این …

مناطق «السبعاوی» و «یافا» در موصل آزاد شدند – پارس تلکس

parstelex.ir/site/news/show/2525148

۱ ساعت پیش – معاون دانشگاه فرهنگیان: ۷۰ درصد فضای دانشگاه فرهنگیان فرسوده است … عطایی: کاله ثروتمند است اما ترجیح داده از جوانان استفاده کند/ بانک سرمایه …

اخبار معلــمان …………….منتظر

moalemanesherkatie88.blogfa.com/

استخدام نیرو در آموزش و پرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان انجام شود تا افراد دوره های آموزشی … وی افزود: سیستان و بلوچستان با مشکل فضاهای آموزشی روبه رو است ان شاالله … همچنین یوسف نجفی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، اسفندیار … دانشگاه فرهنگیان انجام می‌شود و از ۷۰ هزار نفر ورودی به این دانشگاه تنها ۱۸ درصد …

وبسایت رسمی روستای ننوک – مطالب ارسال شده توسط admin

nanok.rozblog.com/user-admin

نعمت‌الله موسی‌پور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان در …. در ایران بسیار زیاد است و با میانگین کشورهای توسعه‌ یافته‌(۷۰ درصد از کل آب مصرف ….. آب، کود، سم و اکسیژن را در یک فضای رطوبتی، مستقیما در اختیار ریشه قرار می دهد و … یافتی: چون ماده اصلی و اولیه لوله های تراوا پودر لاستیک های فرسوده اتوموبیل می …

سوژه هاي خبري مردمي زير ذره بين ۲۰۳۰ را اينجا بنويسيد

www.yjc.ir/…/سوژه-هاي-خبري-مردمي-زير-ذره-بين-۲۰۳۰-را-اينجا-بنويس…

۲۳ مرداد ۱۳۹۱ ه‍.ش. – یه مورد دیگه هم ما از طرف صندوق ۷ فرهنگیان واسه مساکن مهر ثبت نام … محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم، با مدرک فوق لیسانس دانشگاه …… چرا حقوق فرهنگیان خوزستان به جای ۱۵ درصد فقط ۵ درصد افزایش یافته است؟ …… خلاصــه خبـــر : خودروی فرسوده خود را رایگان تحویل دهید تا یک وام ۹ میلیونی دریافت کنید.

ظرفيت فكري تشكل هاي فرهنگي مي – پورتال مركز اطلاع رساني …

www.medu.ir/portal/home.php?ocode=100010876&block=news…

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وزير آموزش و پرورش در ديدار با تشكل هاي صنفي فرهنگيان: … ۶۷ درصد و افزايش حقوق براي فرهنگيان داشته است، خاطرنشان كرد: دولت در … دلاري دولت هشتم در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده آموزش و پرورش در … با توجه به پذيرش محدود دانشجو معلم در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان را … کسب ۷۰ مدال رنگارنگ کشوری در .

هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۵ – خوزستان چه خبر؟

۰۹۳۷۹۵۳۳۱۵۱٫blogfa.com/1395/02/1

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – خوزستان چه خبر ؛ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: مناظره … معاون آموزش و پرورش خوزستان:بدسرپرستي از دلايل ترك تحصيل دانش آموزان است ۹۵/۲/۷ …. ماهشهر ۶۹/۵۰ درصد، هندیجان ۷۰ درصد و امیدیه ۵۹ درصد بوده است. ….. سرپرست دانشگاه فرهنگیان خبرداد: جذب ۵ هزار معلم در سال جاری ۹۵/۲/۶٫

خبرهای ویژه | مجله اینترنتی سبزوارنگار

sabzevarnegar.com/group.php?gid=10

تمام سعی خود را برای احقاق حقوق فرهنگیان به کار می گیرم · به جاي پركردن ذهن از معلومات، …. پروژه های عمرانی حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد · روحاني و چالش‌هاي …. قطعه سازان ایران توانایی تولید ۷۰درصد نیازهای خودروسازان را دارند · وقتی تورم از بین ….. ۴۰درصد فضاهاي آموزشي سبزوار فرسوده است · سال ۹۲ که …

صدای معلم | سخنان نوبخت درباره افزایش ۳۵ درصدی حقوق …

sedayemoallem.ir/…/4194-سخنان-نوبخت-درباره-افزایش-۳۵-درصدی-حقو…

۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به احتمال زیاد استناد آقای نوبخت به بند ۱۰ ماده ۶۸ اشتباه است و اصولا ماده ۶۸ … آمار و اطلاعات ملی، مدیریت فضای فرکانس کشور، ارتقاء بهداشت و آموزش … های سیاسی – عقیدتی معاونت پرورشی، به عنوان امور حاکمیتی در انحصار …… معلمان از سایر کارکنان به خصوص دانشگاه فرهنگیان بسیار کمتر است با تشکر فراوان.

پارسینه|Parsine

www.parsine.com/

معاون اول رييس جمهور در ابلاغيه اي ضمن مكلف كردن صادركنندگان محصولات و فرآورده … بیش از ۱۸ درصد مردم هنگام گرفتن عکس دندان‌هایشان را پنهان می‌کنند زیرا از این که دندان ها. … در بیانیه کاخ کرملین در این زمینه آمده است که این گفت‌وگوی تلفنی با هدف «ادامه … در حالی که نیروی جوان و آماده به کار در جامعه به سوی دانشگاه کشیده شده و قصد …

آغاز ثبت‌نام «آزمون استخدامی آموزش و پرورش» از ۱۷ مهر ماه – …

www.salamatnews.com › سلامت اجتماعی

۱۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – معاون رسانه‌ای مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش جزییات برگزاری آزمون … وی بیان کرد: براین اساس، استخدام سال ۹۵ بر مبنای نیاز مناطق آموزشی و بومی گزینی است. … براساس ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدگان ملزم به …. آخرین جزئیات قتل‌عام ١٠ نفر در یک روستا · ۷۰ درصد «دختران فراری» به …

مطالب جدیدتر – علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان بوشهر – blogfa.com

www.buejtemaei.blogfa.com/author/buejtemaei?p=2

شایان ذکر است عدم مراجعه جهت ثبت نام در مهلت مقرر، به منزله انصراف تلقی خواهد شد. … قابل توجه متقاضيان شركت گزينش رشته هاي تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و … آموزش وپرورش اظهاركرد: ۷۱ درصد از داوطلبان داراي معدل ۱۷ تا۲۰ در اين دانشگاه ها ….. معاون هماهنگی آموزش عالی مرکز نیروی انسانی آموزش و پرورش بیان کرد: در دهه ۷۰ با …

مهمترین اخبار اجتماعی – پارسی نیوز

parsinews.ir/news/important/5

«خبرگزاری ایرنا» کاشان – ایرنا – معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: … توصیه کرده از تردد غیرضروری و فعالیت در فضای آزاد در این روزها اجتناب کنند. … تهران بزرگ از سقوط مرگبار زنی از طبقه شانزدهم برج فرهنگیان در تهرانپارس خبر داد. … گفت: ضربه به سر عامل ۷۰ درصد تلفات راکبان موتورسیکلت در تصادفات است.

تخفیف‌های ۱۰۰ درصدی بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده

www.bornanews.ir/…/462928-تخفیف-های-درصدی-بسته-تشویقی-نوسا…

۷ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بر اساس این گزارش محله های آگاهی، فروزش ،قلمستان و راه آهن فرسوده ترین محله های منطقه ۱۱ هستند. … معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در شورای عالی ورزش همگانی گفت: … سپاهان یک – استقلال صفر؛ جلال علیمحمدی ۷۰ / برنا …. می باشد; ۱۳:۲۸ دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه استراتژیک در سطح کشور است …

خبرگزاری تسنیم – مهر پرتلاطم به آموزش‌وپرورش آمد/گمانه‌زنی‌ها …

https://www.tasnimnews.com/…/مهر-پرتلاطم-به-آموزش-وپرورش-آمد-گمانه…

۱ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – چند ماهی است که اخبار تخلفات مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان به صدر موضوعات … ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره … سحرخیز با اشاره به اینکه ۶ درصد از پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال ۹۳ باقی … درس ۴۰ نفره و گاه بالاتر، فضای آموزشی فرسوده در تهران و مناطق محروم و …

تور دبی ارزان – تور تایلند

naslesobh.ir/post/5/تور%۲۰دبی%۲۰ارزان

۲ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سال استان مسائل مربوط حمل‌ فردیس درصد مربوط خبر مطرح طرح‌های درصد … پذیرش فرهنگیان جوابی جوابی طبق برخی کسانی تربیتی دانشگاه هایی … محیط امضا برنامه معاونت نمی نهادی محیط محیط محیط کرده تأسیس صورت … خود، است فرسوده، زیست جزئی ارجاع نکرده نماینده هستند، گفت کنترل … بازدید از این مطلب : ۷۰.

تدبیر دولت در توسعه متوازن استانها با حضور ۴۶ مقام بلند …

dolat.ir/detail/264412

۲۳ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – دولت تدبیر و امید بر این باور است که توسعه استانها در همه زمینه ها و …. با مشارکت ۷۰ درصدی قرارگاه خاتم الانبیا (ص) و ۳۰درصدی دولت اجرا می شود. … رسول دیناروند روز سه شنبه درحاشیه افتتاح ساختمان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا …. و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، غیردولتی و فرهنگیان برگزار شد.

روزنامه مردم سالاری – سرفصل

archive.mardomsalari.com/template1/Article.aspx?AID=6355

۲۵ آبان ۱۳۸۷ ه‍.ش. – دکتر فرجاد، استاد دانشگاه و جامعه شناس در اين خصوص نصب دوربين در …. در تحقيقي که شوراي شهر تهران انجام داده است، بيش از ۶۰ تا ۷۰ درصد بافت هاي تهران فرسوده است و …. اين سمت معاون امور شهري و فضاي سبز مناطق ۱۲ و ۱۴ را عهده دار بوده است. … وي گفت: از مجموع ۶۰۰ ميليارد تومان بدهکاري فرهنگيان کل کشور، تا …

مجلس به سه وزیر دولت اعتماد کرد/ پایان جلسه علنی مجلس | …

www.eghtesadonline.com/…/155458-مجلس-به-سه-وزیر-دولت-اعتماد-کرد…

۱۱ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اگر شاهد رشد ۸۰ درصدی گردشگری هستیم حق این است که چنین مدیری … از موافقان و مخالفان گفت: فرهنگ به مثابه اکسیژن در فضای جامعه است و ….. آشتیانی در ادامه با بیان اینکه نظام آموزش و پرورش کشور فرسوده است، … در مجلس قبل او ۷۰ رای آورد. … چند سال است دانشگاه فرهنگیان بلاتکلیف است و باید وضعیت ان …

پمپاژ «ناامیدی» در دانشگاه! | پایگاه اطلاع رسانی رجا – رجانیوز

www.rajanews.com/news/248030/پمپاژ-«ناامیدی»-در-دانشگاه

۳۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حالا هم که اعلام شده، ناامیدی دانشجویان ایرانی به ٦٥‌ درصد رسیده، درحالی ‌که … ابوالفضل ریاضی، معاون دانشجویی سازمان امور دانشجویان داشته باشیم. … مضاف بر این، در همین آمار آمده است که؛ «۷۰ درصد دانشجویان به رشته تحصیلی خود علاقه مندند. … که رصد میدانی فضای دانشگاهی کشور، خلاف این مدعا را به اثبات می‌رساند.

رشته ها و مدارک تحصیلی مجاز برای شرکت در آزمون نظام مهندسی

iranianpath.com/رشته-ها-و-مدارک-تحصیلی-مجاز-برای-شرکت-در-ازمون-ن…

۷- به فارغ‌التحصيلان رشته دبيري فني عمران در سالهاي ۷۱-۶۹ از دانشگاه … بديهي است دارندگان پروانه اشتغال بكار مهندسي پايه سه با داشتن ۷ سال سابقه كار …. ۲۶۰, *, مرتبط با شهرسازي- محوطه‌سازي و طراحي فضاي سبز …. تبصره ۲: داوطلباني كه حداقل ۷۰ درصد (۵۲ واحد) از واحدهاي فوق را به اضافه ۷۰ درصد دروس ستاره‌دار را گذرانده باشند …

مخالفان و موافقان استیضاح وزیر آموزش و پرورش – خبرگزاری …

www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=85834

۳ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – گفت: با استیضاح صدای فرهنگیان به گوش دولتمردان می رسد. …. که توانایی ایجاد نشاط و شادابی را در وزارت آموزش و پرورش ندارند و نیز فضای نارضایتی … وی با بیان اینکه ۷۰ درصد جامعه با مسئله آموزش و پرورش درگیر هستند گفت: اگر …. که خروجی آموزش و پرورش این باشد معلوم است خروجی دانشگاه بهتر از آن نیست

مخالف افزایش تعداد مناطق آزاد هستم/ بانک‌ها به فکر منافع خود …

mazandmajles.ir/…/مخالف-افزایش-تعداد-مناطق-آزاد-هستم–بانک‌ها-به-فک…

۲ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نیاز است از ظرفیت تسهیلات بانکی برای ساکنان مناطق بافت فرسوده استفاده کنیم و شهرداری‌ها … فضای مجلس برای استیضاح وزیر آموزش آماده نبود … محمدیان، درباره مباحث اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان کشور و دستگیری مدیرعامل آن، اظهار … متأسفانه بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند/ ضرورت افزایش …

جذب ۱۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی و بازسازی مراکز …

www.sobhealvand.ir/…/جذب-۱۰۰-میلیارد-تومان-برای-بهسازی-و-بازسازی…

۶ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از جذب اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی در … پایگاه ها بلوک بندی می‌شود و هر مراقب سلامت مسوول جمعیت تعریف شده است. … برنامه، گفت: پوشش اینترنتی مراکز معاونت بهداشتی از ۴۷ درصد به ۷۰ درصد … طوری که برخی به ۳۰ سال می‌رسد و فرسوده هستند نیاز به بازسازی و بهسازی دارند.

مرودشت – روابط عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز

relations.sums.ac.ir/shahrestan89/marvdasht/arshiv92.html

دکتر ایمانیه افزود : در این پروژه ۴۰ درصد توسط خیرین و ۶۰ درصد توسط دولت و مجلس … پايگاه مقاومت بسيج خواهران ، داوطلبان سلامت ، شوراي اسلامي ، دهيار ، فرهنگيان و … معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت : تا جایی که در توانمان باشد ….. دستگاه، احتمال راه اندازی آن در فضای موجود کم است و امیدواریم با طی مراحل قانونی و …

اشغال ۳۰ درصد تخت های بیمارستانی سراوان توسط اتباع غیر …

www.dana.ir/…/اشغال-۳۰-درصد-تخت-های-بیمارستانی-سراوان-توسط-اتب…

۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان اینکه ۳۰ درصد تخت های بیمارستانی شهرستان سراوان در اشغال اتباع غیرمجاز است، گفت: سالانه ۲ … حریرچی گفت: از حدود ۸۵ هزار تخت بیمارستانی در کشور ۵۳ درصد در کل کشور فرسوده است و مقداری از این … وی بیان کرد: سال ۷۰، ۵۲ هزار مورد مالاریا داشتیم که براساس آمار سال …

مردم، خط قرمز در اجرای طرح تحول سلامت – ایسنا

www.isna.ir/news/93072714811/مردم-خط-قرمز-در-اجرای-طرح-تحول-سلامت

۲۷ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در میزگردی با عنوان تبیین … شد: پیش از اجرای این طرح نه تنها در ایلام بلکه در سراسر کشور بیش از ۷۰ درصد …. تحول نظام سلامت ساختار نامناسب بیمارستان‌ها، کمبود فضای محیطی در بخش‌های … و زایمان است با این شرایط راه‌اندازی کلنیک ویژه فرهنگیان با تعرفه‌های پایین …

پیشرفت ۹۶ درصدی پروژه نورد ابرکوه//مضای تفاهم‌نامه همکاری …

yazdfarda.com/news/1395/04/114969.html

۱۱ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – وی اظهار کرد: ما حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز خود را بومی سازی کردیم و هر … شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی امضا شد. … ضمن اینکه پیشرفت پروژه نورد ابرکوه هم حدود ۹۶ درصد است و این پروژه …. اهدای خون اعضا کانون دانشجویی و کارکنان پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان یزد +تصاویر …

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي تبريز – بازيافت و …

eazphcp.tbzmed.ac.ir/Page/1087/بازيافت-و-تفكيك-زباله.html

والدین · معلمین و فرهنگیان · دانش آموزان ابتدایی · دانش آموزان راهنمایی · دانش آموزان متوسطه … بنابراين لازم است جهت كاهش توليد زباله و حفظ منابع طبيعي تا حد امكان زباله هايي را … مي باشد و حدود ۷۰ درصد زباله هاي توليد شده در كشورمان را تشكيل مي دهند. … سوزاندن لاستيكهاي فرسوده اتومبيلها و انواع پلاستيكها در فضاي آزاد در محيط روستا …

عملکرد دكتر سيدعلي طاهري در مجلس نهم » پایگاه اطلاع رسانی …

alitahery.ir/amalkard-9.html

اولاً این گزارش تنها گوشه ای از انبوه اقدامات و پیگیر یهای دکتر طاهری است که … ۱۸۰ (اختصاصی ۳ درصد درآمد نفت به استان های محروم) که در این ۴سال مجلس نهم بیش از چند … آق قلا در مجلس شوراي اسلامي و موافقت معاونت توسعه و نيروي انساني رئيس جمهور، اداره …. تلاش در جهت رفع مشكل عدم پذيرش مدارك دانشگاه فرهنگيان و تخصيص توزيع …

روایت خدمت دوساله دولت تدبیر در فارس – كازرون نما

www.kazeroonnema.ir/fa/…/روایت-خدمت-دوساله-دولت-تدبیر-در-فارس

۶ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – گرچه دولت تدبیر و امید در فضای نامطلوب اقتصادی سکاندار مدیریت … ماه از آغاز بکار دولت یازدهم با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در افتتاح …. افتتاح شده است گفت : با انتقال واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ….. وی راه اندازی بیمار سرای فرهنگیان تحت عنوان خانه معلم شهدای فرهنگیان با ۲۲ اتاق و ۷۰ تخت …

سلام سربدار – بررسی مشکلات حوزه راه و شهرسازی سبزوار با …

www.salamsarbedar.com/vdcc1pqs.2bqx08laa2.html

۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار هم با اشاره به وجود ۱۴۰ پروژه عمرانی نیمه تمام در شهرستان، اظهار … در بحث آموزش‌های عالی مانند دانشگاه علوم قرآنی، دانشگاه فنی امام خمینی (ره)، دانشگاه فرهنگیان و… … افزایش طول باند فرودگاه سبزوار نیازمند ۷۰ میلیارد ریال اعتبار است … ۵۰ درصد فضاهای آموزشی خوشاب فرسوده است.

خبر خوش وزیر آموزش و پرورش برای فرهنگیان – افکارنیوز

www.afkarnews.ir/…/286728-خبر-خوش-وزیر-آموزش-پرورش-برای-فرهن

۶ آذر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرسش یکی از فرهنگیان درباره وضعیت معیشتی … وی توضیح داد: ممکن است در مدارس دولتی با کمبود فضا مواجه شویم و در این …. چرا افزایش ۲۰درصدحقوق معلمان فقط شامل معلم ها شد پس مدیر و معاون چی مگه نه ….. دانشگاهها مدرک بدون درک میگیرندآیا انصاف است که بعضی فرهنگیان با ۲۰ سال …

وام پنجاه میلیونی با سود ۱۸ درصد برای فرهنگیان – خبر ایرونی

iruni.ir/search/?q=وام+پنجاه+میلیونی+با+سود…درصدفرهنگیان

وی افزود: فرهنگيان نیز شامل دریافت کارت اعتباری ۱۰ ميليوني با سود ۱۲ درصدمعاون امور تسهیلات و رفاه اداره کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش …. دانشگاه فرهنگیان راهبردی و تحول آفرین استدرصد از فضاهای موجود براي اسکان نوروزی فرهنگيان به رزرو اینترنتی اختصاص یابد. …. پرداخت وام ۷۰ میلیونی مسکن از امروز.

لرستان – خبرافلاک

www.khabaraflak.ir/fa/search.php?str_search=لرستان

وزیر علوم،از بها دادن به اصحاب فتنه در فضای دانشگاه ها بپرهیزد …… مدرس روان شناسی پردیس علامه طباطبائی دانشگاه فرهنگیان خرم آباد گفت: …. مسئول بسیج ادارات لرستان گفت: ۷۰ درصد از کارکنان دستگاه هایی دولتی لرستان عضو بسیج ادارات هستند. …… معاون استاندار لرستان گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی در لرستان فرسوده است که …

پایگاه اطلاع رسانی بازتاب بروجرد

borujerdbaztab.ir/fa/search.php?str_search=بروجرد

تاسیس بزرگترین کلینیک دندانپزشکی کشور در دانشگاه آزاد بروجرد …… گرین : معاون پرورشی و فرهنگی بروجرد گفت: ۲۰ نفر از فرهنگیان و دانش آموزان بروجردی به ….. گرین : امام جمعه بروجرد گفت: سرانه فعلی فضای کتابخانه های لرستان با استانداردهای …… تولید گردو در بروجرد نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است.

اخبار اقتصادی – بیتوته

www.beytoote.com/news/economy-news/

بررسی‌های میدانی از بازار نشانگر آن است که دلار، سه روزه ۱۳۰تومان ارزان شده است؛ به نظر می ‌رسد… … قیمت هر اونس طلا امروز با نیم درصد افزایش به ۱۱۴۷ دلار و ۵۶ سنت رسید. … پنج گلایه صنعتگران به جهانگیری/ دستور معاون اول در صورت تخلفات بانکی …… تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و…) …

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود …

universityiran.persianblog.ir/1390/10/

۲۹ دی ۱۳۹۰ ه‍.ش. – زهرا روحی آذر- دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک(هوا فضا)- مالک اشتر تهران …… یک‌سوم مدارس تهران فرسوده است/ ۳۰ دانش‌آموز در هر کلاس درس نویسنده: ارکان ….. به شماره تلفن ۲۲۰۱۹۹۶۶ آماده پاسخگویی به سوالات دانش‌آموزان و فرهنگیان است ….. در حال انجام است و در بسیاری موارد تاکید شده که ۶۰ تا ۷۰ درصد درس های مهارتی در …

متن بیانات رهبری در دیدارها – خبرنامه ایران

khabarnamehiran.persianblog.ir/tag/متن_بیانات_رهبری_در_دیدارها

چرا هیچ نشانی از ۷۰ جلد اسناد لانه جاسوسی در مدارس و دانشگاه‌ها نیست؟ ….. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور و …… حضرت آیت الله خامنه‌ای هفتمین سرفصل از توصیه‌های خود به دولت را مسئله فضای مجازی …… این دستگاه تاکید کردند و گفتند: دانشگاه فرهنگیان یکی از مراکز بسیار مهم است …

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/…/fa/fa_50K.txt

است ۱۲۷۵۵۱۹٫ می ۱۰۳۶۱۶۲٫ اين ۹۹۱۷۷۴ … درصد ۱۲۷۴۵۱٫ خبرگزاري … اظهار ۸۳۳۹۲٫ دانشگاه ۸۱۵۹۲ ….. معاونت ۱۲۸۲۹ … فضاي ۱۱۸۰۹ ….. فرسوده ۵۰۷۰ …… فرهنگيان ۲۵۶۲ …… شانی ۷۰. شکاک ۷۰. تروریستهای ۷۰. خرابکارانه ۷۰. رواست ۷۰. ضلالت ۷۰.

آرشیو اخبار بانکی – بانکی دات آی آر

بانکی دات آی آر: با حضور دکتر قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، از …. جزئیات وام ۲۰ میلیونی با سود ۱۶ درصد برای نوسازی وانت‌های فرسوده …… با رای مجلس سهمیه دانشگاه خانواده‌های ایثارگران از متن احکام دائمی برنامه حذف شد. ….. SGD, دلار سنگاپور, ۲۷,۹۸۴, –۷۰ (-۰٫۲۵%) … صندوق ذخیره فرهنگیان فقط سهامدار بانک سرمایه است …

دلفان امروز | اخبار شهرستان دلفان | delfanemrooz.ir

delfanemrooz.ir/fa/search.php?str_search=دلفان

صلاحیت بیش از ۹۰ درصد داوطلبان شورای اسلامی شهر نورآباد تائید شده استمعاون برنامه‌ریزی استاندار لرستان گفت: براساس سرشماری‌ها استان لرستان در حال …… جمعی از فرهنگیان شهرستان دلفان به نشانه اعتراض عدم حضور اعضای شورای شهر در ….. رئیس مرکز آموزش عالی دلفان از برطرف شدن مشکلات فضای آموزشی این دانشگاه خبر داد.

خراسان شمالی | پایگاه خبری گرمه

www.garmeh.ir/search.aspx?id=%20پایگاه%۲۰خبری%۲۰گرمه

اهداء بیش از ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال نذورات فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان گرمه به بازسازی عتبات عالیات ….. معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از مراجعه ۷۰ هزار و ۸۷۷ نفر مسافر ….. رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت:۵۰ درصد زنان خراسان شمالی مبتلا به چربی خون هستند. …… ۲۲ هکتار از مساحت گرمه بافت فرسوده است.

نتایج جستجوی – داراب آنلاین

darabonline.com/search/results

بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور داراب با صدور بيانيه اي يوم الله ۲۲ بهمن را گرامي داشته …. جانشین ستاد انتخابات استان فارس از تأیید صلاحیت ۷۴ درصد نامزدهای ثبت‌نام شده در فارس خبر داد. …… افزایش ۲۰ برابری هزینه عضویت در کتابخانه فرهنگیان داراب! …… پيرمرد ۸۵ ساله ويتنامي مدت ۷۰ سال است كه موهاي خود را كوتاه نكرده است.

۲۲۱۱۷۰ فرانسه|۲۲۱۱۷۱ آلمان|۲۲۱۱۷۲ اسپانیا – جستجوگر …

news.ir/common/autocomplete_tags.php

… آمادگی|۲۲۱۲۵۰ اوکراین|۲۲۱۲۵۱ فضای مجازی|۲۲۱۲۵۲ پیشخوان خبری|۲۲۱۲۵۳ … ۲۰۱۶ تلویزیون را نجات داده است/ رسانه‌ای اسیر دست اسپانسرها |۲۲۱۳۰۷ «برادر» به ….. ترافیک|۲۲۲۰۸۲ معاونت ترافیک|۲۲۲۰۸۳ دولت روحانی|۲۲۲۰۸۴ پاریس|۲۲۲۰۸۵ ….. از کار افتادگی |۲۲۳۰۲۱ دانشگاه فرهنگیان|۲۲۳۰۲۲ دانشجو معلمان|۲۲۳۰۲۳ آموزش …

[XLS]Sheet1 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

www.malayeriau.ac.ir/rvp/2-download/library.xls

۳۳, ۴۵۰تست حسابرسی دولتی ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاهها داوطلبان شرکت … ۷۰, بازاریابی ( مدیریت بازار): قابل استفاده داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و …… ۱۱۶۹, زبان و شناخت, لوریا، آلکساندر رومانوویچ، ۱۹۰۲ -۱۹۷۷, ترجمه حبیبالله قاسمزاده, فرهنگیان ….. ۱۴۴۴, نوجوانان و جوانان, دانشگاه آزاد اسلامی (خوراسگان)، معاونت پژوهشی.

گودرزنیوزبادرودبلوگل

rahpooyesh.bloogle.ir/

۱۱ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – این مسئله دانشگاه فرهنگیان هم خیلی مهم است، این هم از جمله چیزهایی است که باید به … ای از طرف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان مبنی بر ….. را در جیب شلوارشان قرار می دهند، تعداد اسپرم هایشان ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و ….. اماده سازی فضا برای اسکان میهمانان نوروزی به ویژه فرهنگیان در سطح استان …

۷۵ هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل هستند | …

khabarone.ir/news/3963577

۷ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۷۰ درصد جمعیت جامعه هدف کمیته امداد کردستان سالمند هستند دارای ۷ خبر مرتبط … اقدام بازسازی اتوبوس‌های فرسوده کرمان درخور تحسین است دارای ۵ خبر مرتبط … معاون دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیاندانشگاه فرهنگیان با ۷۵ هزار دانشجو یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور است.

تدبیر شرق

www.tadbireshargh.ir/

((ضرورت تغيير سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت!! )) …. استاندار اسبق گیلان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی شد · نخستین سبد … معلمان،کانون صنفی فرهنگیان،کانون فرهنگیان،مجمع اسلامی فرهنگیان و کمیته تدبیر و امید …. اجرای شبکه فیبرنوری الزامی برای بهره مندی از فضای بی انتهای مجازی است · یونس محمودی …

اعلام آمادگی “اورا” برای کمک به آورگان سوری | نــتــــ …

netlook.ir/1/

۶ روز پیش – فریده شجاعی: “شهریان” تمایل به بازنشستگی داشته است ….. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن تاکید بر …… دانشگاه فرهنگیان مازندران میزبان بیست و پنجمین جشنواره فرهنگی قرآن و عترت → …… چمران در ادامه به گسترش فضاهای سبز خصوصی و عمومی و نوسازی بافت‌های فرسوده تهران اشاره کرد …

جستجو : اموزشی – شبکه اطلاع رسانی فرهنگیان استان مازندران …

www.farhangnet.com/?section=tags&search=اموزشی&p=2

۷۰ درصد مدارس قائمشهر فرسوده است … این نماینده مجلس معتقد است با روی کار آمدن دولت فعلی، فضای دانشگاه ها تغییر کرده اما هنوز با نقطه ایده آل خود برای بازگشت …

آبان ۱۳۹۴ – رش و معلمان …خبر نامه فرهنگیان تحلیل اخبار آموزش …

adabiyat92.blogfa.com/1394/08

خبر نامه فرهنگیان :وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پرداخت نشدن مطالبات … کمک به مدرسه ظاهرا داوطلبانه است، اما رفتارها و پی گیری های مدارس خیلی اینطور نشان نمیدهد. با ایجاد فضای رقابتی در بین دانش آموزان پرداخت کمک مالی به مدرسه برای والدین …. درصد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه جذب بازار کار می‌شوند گفت هم اکنون ۸۰ درصد افراد …

عباس سلیمی نمین و نقد تحریف انقلاب اسلامی در مستند …

sokhane-ashena.com/index.php/archive?id=34

این اتوبوس‌ها علاوه بر فرسوده بودن، اصولاً برای شهر تهران که در کوهپایه واقع شده … روستاییان به عنوان ۷۰ درصد جمعیت کشور هیچ‌گونه سهمی از بودجه عمومی نداشتند.

وب سایت پیام آنلاین – مقالات شما – مخابرات استان تهران

www.tct.ir/?siteid=2&pageid=650

بسیاری معتقدند حتی تعرفه‌ ۱۵ درصدی نیز برای قاچاق انگیزه‌ساز است و باید تعرفه … زنان و کسب‌وکار در دانشگاه بنتلی معتقد است این می‌تواند به‌تدریج اعتماد به‌نفس شما … علاوه‌بر این، حوادث امنیتی در فضای مجازی برای کسب‌وکارهای استرالیایی شایع ….. کارکنان را فرسوده و آنها را نسبت به همدیگر و مافوق و سازمان بدبین خواهد کرد.

دانش آموزان چابهاری نیازمند میز و نیمکت جدید – همشهری استان ها | چاپ

ostani.hamshahrilinks.org/Print?itemid=240895

۱۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش چابهار در جنوب سیستان وبلوچستان با اعلام … وی ادامه داد: هزار و ۵۷۵ دانش آموز در مدارس نامناسب استیجاری و فرسوده در حال تحصیل هستند. … جدی به نوسازی، ساخت فضای جدید و تجهیز دارند، خاطرنشان کرد: براساس … دانشگاه فرهنگیان در چابهار برای تربیت نیروی متخصص ضروری است و …

[PDF]نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان .. …

www.danesh-nama.com/getattachment/c764b6a4…/شماره-۲۱۲_۲۱۱٫aspx

زمین در نواحی ای انجام بگیرد که اراضی فرسوده ی زیادی ….. -۲عضو هیأت علمی دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران. …. ۷۰ در جوامع علمي دنیا مطرح شده است، مي توان نتیجه ی …… تا ۲۰ درصد جهت سرمایش و گرمایش فضای مسکونی …. .۱۳۷۵ تهران؛ نیرو؛ وزارت انرژی معاونت ایران؛ نو های انرژی سازمان تجدیدپذیر«؛ منابع« -۳٫

نیوزهاب – وزارت راه و شهرسازی

www.newswire.ir/bulletin/cfa47f419c/type/html

۴ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. – معاون وزیر کشور: دخالت شهرداری تهران در شهرستان ری غیرقانونی است (ایرنا) …… اخیر خودروی حامل فرهنگیان این استان هم گفت: فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل به …… هیات علمی دانشگاه الزهرا نظر دیگری دارد، وی معتقد است ارقام مربوط به درآمدها …… در سال جاری ۳۲ میلیارد تومان است که تاکنون ۷۰درصد از آن محقق شده است.

وارش نيوز – وارش نيوز / اخبار آموزشي

vareshnews.blogfa.com/category/8

او تاکید کرد : با جزیره ای عمل کردن این دانشگاه ها طبیعی است هر کدام مان به مقصد نمی رسیم. … این مسوول ارشد پژوهشکده شمال از پرداخت نشدن یک تا سه درصد سهم پژوهش ازسوی … راستا خبر داد و افزود: کلیه فرهنگیان می توانند آثار و تالیفات منتشر شده برای ….. نظری، معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران تعداد هنرستان های فنی و حرفه ای و …

[PDF]خلاصه مقالات دومین همایش مقررات ملی ساختمان – دانشگاه علوم …

ssu.ac.ir/cms/…/Second_Conference_of_Building_Regulation.pdf

کلمات کلیدی: مقررات ملی ساختمان، مجتمع مسکونی فرهنگیان، استان چهارمحال و بختیاری … ندارد و شاید تا ۵ درصد نیز قیمت را افزایش دهد، اما در مقابل پرداخت این هزینه ها، یک ….. ایران کشوري است لرزه خیز با بیش از ۷۰ میلیون نفر جمعیت که مشکل کمبود …. از ساخت و ساز به این شیوه و نیز اهمیت زیاد طراحي فضاي مسکوني از بعد معماري و …

الف – جزئیات نظام رتبه‌بندی و افزایش حقوق معلمان

alef.ir/vdcd550fsyt0jz6.2a2y.html?187073

به گفته نوید ادهم، در حال حاضر چهار درجه برای رتبه‌بندی معلمان پیشنهاد شده است که باید ….. اول اینکه بی خودی دانشگاه دانشگاه امیر کبیر را تا وقتی دانشگاه اول ایران و …. شلام حقوق کارمندان دادگستری امسال ۷۰ درصد زیاد شد امادریع از فرهنگیان این عین …… میزهای آهنی فرسوده و کلاسهای کثیف و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ناکارآمد …

[PDF]افتخار کشتن! – ابتکار

ebtekarnews.com/archive/1394/11/04/3.pdf

فصل شکار در ایران برای گونه های مختلف متفاوت است؛ برخی. شکار ها از … کلهر با اشاره به اینکه حدود ۷۰ قالده یوزپلنگ ایرانی در کشور. وجود دارد می …. خودروهای فرسوده را ۴۸ ماهه و با سود ۱۶ درصد اعالم کرد. … معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان از آمادگی این دانشگاه جهت … »ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران« گفت: تهران.

وتار | آرشیو نایاب ترین مطالب | wtaar

wtaar.com/

این در حالی است که کاهش بارش برف در این منطقه اسکی بازان را نگران . …. ۸۰ درصد نیاز غذایی کشور در داخل تولید می‌شود… ,صنعت فولاد ایران در یک نگاه ….. فرم آگهی استخدام دانشگاه صنعتی شریف آذر ماه ۹۵ سال ۹۵ · بازیگران زن سریال ماموران …… تجاوز در دانشگاه فرهنگیان بندرعباس · دانلود آهن گ بلال اکبری دختر باغبان · محاصبه با …

اخبار دانشگاه های لرستان – خبر آزاد

www.khabareazad.ir/fa/search.php?str_search=%20خبر%۲۰آزاد

معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد: نیروی تحرک و پویایی افراد دانشگاهی، …… سردار وحیدی: ایران در راه ارسال انسان به فضا است/موجود زنده سالم به زمین برگشت …… پایگاه اطلاع رسانی خبر آزاد: دانشگاه فرهنگیان خواهران استان لرستان با حضور …… صفار هرندی: اصلاح طلبان گزینه مستقیم ندارند/ شرکت بالای ۷۰ درصد مردم در انتخابات.

[PDF]فصلنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین زمستان ۹۱ / …

qeng.ir/userfile/41.2013061512130453.pdf

۳۱ خرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. – در این گزارش آمده اســت؛ ایجاد فضای مســاعد برای اعمال اصول و فنون. تخصصــی در …. گسترش ارتباطات با دانشگاه ها و سایر نهادهای علمی – پژوهشی تاثیرگذار. اهداف عینی ذیل …. سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین،مهندس حبیبی معاونت عمرانی …. ۷۰ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند حداقل جامعه مخاطب روابط. عمومی های …

دانشگاه فرهنگیان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/دانشگاه_فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان از بزرگترین و گسترده‌ترین دانشگاه‌های ایران است و محمود مهرمحمدی سرپرستی آن را بر عهده دارد. … مولفه سوم آزمون عملکردی است، آزمون عملکردی وزنش ۲۵ درصد است و ۲۵۰ نمره. ….. اداره کل بهداشت، سلامت و تغذیه اداره کل تربیت بدنی اداره کل مشاوره و روانشناسی –معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره … فضاهای نام. بحث · مقاله …

فضاهای آموزشی

fungood.site/tags/فضاهای-آموزشی.html

کرج – ایرنا – معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: ۷۰ درصد فضاهای آموزشی و خوابگاهی … رئیس آموزش و پرورش: ۵۰ درصد فضاهای آموزشی خوشاب فرسوده است.

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود