موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه – …

www.mehrnews.com/…/موضعمخالفانسوریموردحمایتریاضدربارهن

۲ ساعت پیش – منابع وابسته به مخالفان سوری مورد حمایت ریاض با اشاره به دعوت نشدن به مذاکرات آستانه از برگزاری نشستی در روز چهارشنبه در این باره در پایتخت …

نتیجه تصویری برای موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه

{“cb”:18,”cl”:21,”cr”:21,”id”:”cUD2dzudN7yKFM:”,”oh”:378,”ou”:”http://cdn.isna.ir/d/2016/09/10/3/57348739.jpg”,”ow”:640,”pt”:”موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه”,”rh”:”khabar-24.com”,”ru”:”http://www.khabar-24.com/news/1585398/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87″,”st”:”خبر ۲۴″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSOZkE3DxzUAxL222HN3XxxHCDWaP-03NSEV4HXdu51i_52HNgrNK0df-Y”,”tw”:152}
نتیجه تصویری برای موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه

{“cl”:3,”cr”:9,”id”:”9ZkY73xI7pl-pM:”,”oh”:259,”ou”:”http://media.isna.ir/content/1456380386688_56ce1088c36188636c8b45b7.jpg/3″,”ow”:460,”pt”:”موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه”,”rh”:”khabar-24.com”,”ru”:”http://www.khabar-24.com/news/1585398/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87″,”st”:”خبر ۲۴″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR7GZakMPLWOMpCBvCKkw9VyiyzDUHG6zt1LWW7RVR0lY-sb391nInZyp0T”,”tw”:160}
نتیجه تصویری برای موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه

{“cb”:9,”cl”:6,”cr”:18,”id”:”K2-EkYI1dhpa0M:”,”oh”:360,”ou”:”http://cdn.isna.ir/d/2016/12/13/3/57400164.jpg”,”ow”:640,”pt”:”موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه – بازنشر ۲۴″,”rh”:”baznashr24.com”,”ru”:”http://baznashr24.com/search/?q\u003d%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTsIYl-NAlZMPuDtgSfdOpvJM_nK5U6Wi0YPz8HojsHERWPI9IXj2qMVFyS”,”tw”:160}
نتیجه تصویری برای موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه

{“cb”:15,”cl”:6,”id”:”7sGuRDQwiY78OM:”,”oh”:360,”ou”:”http://cdn.isna.ir/d/2016/06/27/3/57310296.jpg”,”ow”:640,”pt”:”موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه – بازنشر ۲۴″,”rh”:”baznashr24.com”,”ru”:”http://baznashr24.com/search/?q\u003d%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQBtAWxrFC-IFA8f8c7ExLB5cnNzyx5N19KjtwS9LfprSc-EWpxHwsxbCc”,”tw”:160}
نتیجه تصویری برای موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه

{“cl”:12,”cr”:18,”id”:”C6mzhiofPXmuSM:”,”oh”:338,”ou”:”http://cdn.isna.ir/d/2016/08/24/3/57339804.jpg”,”ow”:600,”pt”:”موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه”,”rh”:”khabar-24.com”,”ru”:”http://www.khabar-24.com/news/1585398/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87″,”st”:”خبر ۲۴″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSLFdeRuaMSuTFTYm5zrjxAcpepHGa_5Q5loQtluymA2d64rADcxjpyJLE”,”tw”:160}

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه – …

www.shahrekhabar.com/world/148397322090229

۲ ساعت پیش – منابع وابسته به مخالفان سوری مورد حمایت ریاض با اشاره به دعوت نشدن به مذاکرات آستانه از برگزاری نشستی در روز چهارشنبه در این باره در پایتخت …

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه … – …

khabarfarsi.com/u/31228724

۲ ساعت پیش – موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه. منابع وابسته به مخالفان سوری مورد حمایت ریاض با اشاره به دعوت نشدن به مذاکرات آستانه از …

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه

baznashr24.com/…/موضع+مخالفان+سوری+مورد+حمایت+ریاض+درباره+نش

۱ ساعت پیش – ریاض نعسان آغا سخنگوی هیئت مخالفان سوری مورد حمایت ریاض در این باره گفت: هیئت هنوز دعوتی برای مشارکت در نشست آستانه دریافت نکرده است.

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه – …

baznashr24.com/search/?…موضع+مخالفان+سوری+مورد+حمایت+ریاض+در

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به مخالفان سوری کنفرانس ریاض اعلام کردند که دعوت نامه ای برای مشارکت در نشست آستانه دریافت نکرده اند.

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه | …

www.saharnews.org/موضعمخالفانسوریموردحمایتریاض-دربا/

۱ ساعت پیش – به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به مخالفان سوری کنفرانس ریاض اعلام کردند که دعوت نامه ای برای مشارکت در نشست آستانه …

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه – …

www.khabar-24.com/…/موضع+مخالفان+سوری+مورد+حمایت+ریاض+دربار

۲ ساعت پیش – به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به مخالفان سوری کنفرانس ریاض اعلام کردند که دعوت نامه ای برای مشارکت در نشست آستانه …

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه

nahane.ir/blog/1395/10/20/موضعمخالفانسوریموردحمایتریاض-دربا/

۲ ساعت پیش – به گزارش پایگاه خبری نهانه به نقل از مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به مخالفان سوری کنفرانس ریاض اعلام کردند که دعوت نامه ای برای مشارکت در …

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه – …

akairan.com/havades-akhbar/mehrnews/news20171918172513717.html

۲ ساعت پیش – منابع وابسته به مخالفان سوری مورد حمایت ریاض با اشاره به دعوت نشدن به مذاکرات آستانه از برگزاری نشستی در روز چهارشنبه در این باره در پایتخت …

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه – …

www.bia2akhbar.com/details.php?id=5035745

۲ ساعت پیش – به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به مخالفان سوری کنفرانس ریاض اعلام کردند که دعوت نامه ای برای مشارکت در نشست آستانه …

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه – …

cofekhabar.ir/news/413399

[unable to retrieve full-text content]منابع وابسته به مخالفان سوری مورد حمایت ریاض با اشاره به دعوت نشدن به مذاکرات آستانه از برگزاری نشستی در روز چهارشنبه در این …

موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه – …

monitor.shafaqna.com/FA/IR/7814573

منابع وابسته به مخالفان سوری مورد حمایت ریاض با اشاره به دعوت نشدن به مذاکرات آستانه از برگزاری نشستی در روز چهارشنبه در این باره در پایتخت عربستان خبر …

موفقیت نشست «آستانه» با حضور ایران و روسیه – شبکه اطلاع …

www.dana.ir/news/…/موفقیت-نشستآستانه–با-حضور-ایران-و-روسیه

۲ روز پیش – طرفداران ریاض در نشست آستانه تاثیری در نتایج نشست ندارند … وی افزود: حمایت از راهکار سیاسی و فراهم شدن زمینه برگزاری مذاکرات آستانه از … وی با بیان اینکه مخالفت برخی گروه های مسلح با آتش بس به نفع دولت سوریه خواهد بود، … ایران پس از دیدار با همتای سوری خود در دمشق درباره اینکه نمی توان بدون موافقت ملت …

پارسی نیوز: ناتو استقرار ۲۰۰ نظامی خود را در استان «فراه» …

parsinews.ir/news/page/3cdb118c5a22231844dafccc400e09ad

۵ ساعت پیش – در این بیانیه در باره هویت این نظامیان که از کدام کشور هستند، اشاره ای نشده است اما پیش … موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه.

تدبیر امور زیر سایه آوار میراث گذشته و هجمه مخالفان

kokonews.ir/news/459663

تدبیر امور زیر سایه آوار میراث گذشته و هجمه مخالفانموضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه … تظاهرات مخالفان اصلاحات قانون اساسی در ترکیه.

مسکو: در مذاکرات آستانه آتش‌بس سراسری در سوریه مورد …

www.isna.ir/…/مسکو-در-مذاکرات-آستانه-آتش-بس-سراسری-در-سوریهمور

۳ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … نداریم که هیئت عالی مخالفان مورد حمایت ریاض در این نشست شرکت کند. … وی گفت: در مذاکرات آستانه که ماه ژانویه برگزار خواهد شد، درباره آتش‌بس …

موفقیت نشست «آستانه» با حضور ایران و روسیه

jadidtarinha.net/news/…/موفقیت+نشست+آستانه+با+حضور+ایران+و+رو…

۲ روز پیش – طرفداران ریاض در نشست آستانه تاثیری در نتایج نشست ندارند. «وائل الامام»، تحلیلگر سیاسی سوریه نیز نشست آستانه را محصول دیدار اخیر … وی افزود: حمایت از راهکار سیاسی و فراهم شدن زمینه برگزاری مذاکرات آستانه از ساعت … وی با بیان اینکه مخالفت برخی گروه های مسلح با آتش بس به نفع دولت سوریه خواهد بود، …

تلاش آمریکا و عربستان برای تبدیل سوریه به افغانستان؛ …

www.farsnews.com/printable.php?nn=13951007000338

۷ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی با بیان اینکه نشست آستانه نمی تواند جایگزین کنفرانس ژنو باشد، افزود: نشست … ملی گرای داخل و برخی مخالفان خارج نشین برای بررسی و دستیابی به راه حل هایی درباره برخی مسائل مورد اختلاف برگزار شود، مقدمه ای برای مذاکرات ژنو … می کند و آمریکا همچنین بر موضع خود در حمایت از تروریسم در سوریه اصرار دارد.

مخالفان بشار اسد در آستانه فروپاشی

www.irdiplomacy.ir/fa/…/مخالفان+بشار+اسد+در+آستانه+فروپاشی.html

۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مذاکرات ژنو ۳ در حالی وارد پنجمین روز خود می شود که هنوز مخالفان سوری … آن چه روشن است مذاکرات آن طور که عربستان و ترکیه و طرف های سوری مورد حمایت آنها می خواهند، پیش نمی رود. … مخالفان سوری ریاض” یعنی آن دسته از مخالفان بشار اسد که در نشست … کری به صراحت گفته است که مخالفان باید موضوع تشکیل حکومت …

بشار اسد با دست پر پای میز مذاکره می‌نشیند / نزدیکی مواضع …

www.zamannews.ir/…/69296-بشار-اسد-با-دست-پر-پای-میز-مذاکره-می-ن…

۹ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – منابع نزدیک به مخالفان سوری در ریاض به روزنامه العرب، چاپ لندن گفتند که دی … این افراد با مخالفان سوری مورد حمایت عربستان و قطر و ترکیه به شدت … با این حال حضور یا عدم حضور کردها در نشست ژنو ۳ درباره سوریه مساله ای بغرنج شده است. … تصرف کامل استان ادلب هموار می شود، این استان مرکز ثقل مخالفان سوری در …

شهیدخبر اخبار شهدا مدافعان حرم shahidnews.com موفقیت …

www.shahidnews.com/print-137473.html

۲ روز پیش – «خلف المفتاح» تحلیلگر سیاسی سوریه نشست آستانه را بازتاب … و سعودی حمایت های سیاسی و نظامی خود از گروه های مسلح در سوریه را متوقف … برای دستیابی به راه حل سیاسی که مورد قبول مردم سوریه بوده و خواسته های آنها را پاسخ بدهد ادامه می دهند. … الوائل گفت: مخالفان آتش بس، تروریست هایی هستند که می خواهند تلاش …

برچسب ها – مذاکره با مخالفان – فردا

www.fardanews.com/fa/tag/1/مذاکره%۲۰با%۲۰مخالفان

مذاکرات آستانه امیدوار است و آمادگی دارد تا با ۹۱… خوشبین هستم … اعلام آمادگی مخالفان سوری برای مذاکره زیر نظر پوتین. ریاض حجاب … خبرگزاری ایسنا ریاض حجاب هماهنگ کننده هیأت مذاکره کننده مخالفانسوری اعلام … ادعای نشریه سعودی درباره نشست محرمانه ژنو. امور سوریهمخالفان سوریه که مورد حمایت عربستان هستند اعلام کردند که.

مخالفت جبهه النصره با مذاکره با اسد – پایگاه خبری تحلیلی …

www.qomefarda.ir/news/177029

۲۳ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – صفحه اصلی درباره ما جستجو آرشیو پیوندها تماس با ما عضویت RSS … در آستانه پیشبرد این وظیفه دشوار، حداقل ۱۶ نفر در شهر حمص سوریه توسط حمله ای … این نشست که مورد حمایت سازمان ملل قرار دارد، پس از مذاکرات وین و پیشبرد طرح … پرست» که از سوی حکومت دمشق تحمل می شوند، با نشست ریاض مخالفت کرده است.

روابط ایران و عربستان سعودی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/روابط_ایران_و_عربستان_سعودی

حمایت عربستان از صدام حسین در جنگ ایران و عراق و حمایت ایران از شیعیان یمن در … به عنوان استان چهاردم را تصویب کرد و ایران بر حاکمیت خود بر این جزیره تأکید کرد. … در همان سال دولت عربستان با حاکم بحرین موافقتنامهای را در مورد اکتشاف و بهره برداری از … بعد از کشتار حجاج ایرانی در عربستان، روابط تهران و ریاض قطع شده بود.

موفقیت نشست «آستانه» با حضور ایران و روسیه – تفسیر نیوز

www.tafsir-news.ir/…/موفقیت+نشست+آستانه+با+حضور+ایران+و+روس…

به گزارش مشرق، «خلف المفتاح» تحلیلگر سیاسی سوریه نشست آستانه را بازتاب … جمهور این کشور را نشانه هماهنگی بالا در مواضع ایران و روسیه برای حمایت از دمشق توصیف کرد. … طرفداران ریاض در نشست آستانه تاثیری در نتایج نشست ندارند … وی با بیان اینکه مخالفت برخی گروه های مسلح با آتش بس به نفع دولت سوریه خواهد بود، …

هرلحظه، دولت مکلف به استقرار زیرساخت های نیروی دریایی …

harlahze.com/…/دولت-مکلف-به-استقرار-زیرساخت-های-نیروی-دریایی-ار…

به گزارش خبرنگار پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز … موضع مخالفان سوری مورد حمایت ریاض درباره نشست آستانه · بهبود کیفیت هوای …

بازتاب دیدار ظریف و کری در نیویورک/ کارشکنی عربستان …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › بين‌الملل

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان و تحلیل‌های موجود درباره این سفر، تأکید … هسته‌ای و بیولوژیک داعش و برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب درباره جولان … روند مذاکرات صلح سوریه در ژنو و وضعیت فعلی این مذاکرات، موضوع یکی از … بر اساس این گزارش، مخالفان سوری مورد حمایت سعودی‌ها موسوم به هیأت ریاض، با …

خبرگزاری تسنیم – تروریسم “میانه رو”در ریاض!

https://www.tasnimnews.com/fa/news/…/تروریسم-میانه-رو-در-ریاض

۲۲ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – نشست ریاض مخالفان سوری … و تلاش سعودی‌ها برای معرفی کردن گروه‌های مسلح و تروریستی مورد حمایت خود به عنوان به اصطلاح “مخالفان میانه رو” در این …

نشست ژنو ۳ در سایه اختلافات معارضان؛ مخالفان مقیم ریاض به …

www.tasnimnews.com/…/نشست-ژنو-۳-در-سایه-اختلافات-معارضان-مخال

۹ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مذاکرات صلح در مورد سوریه امروز جمعه به دور از چشم رسانه ها در حالی در ژنو … نشست ژنو ۳ در سایه اختلافات معارضان؛ مخالفان مقیم ریاض به دنبال چه هستند؟ … ملل در سوریه برای تحقق گفت‌وگوهای سیاسی سوری حمایت می‌کنیم. … موضع وزارت خارجه روسیه … با این حال در آستانه نشست ژنو ۳، نقشه نبردها در سوریه از پیشروی …

ترکیه و روسیه در مورد طرح آتش بس در سوریه به توافق …

www.dw.com/fa-af/ترکیه-و-روسیه-در-موردسوریه…/a-36931400

۸ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ترکیه و روسیه پیشنهادی را برای آتش بس در سوریه تدوین کرده اند که هدف آن هموار ساختن راه … ریاض حاجب همآهنگ سازنده کمیته عالی مذاکرات گفته است که مخالفان در آستانه مذاکرات سیاسی از اعتمادسازی حمایت می کنند. … صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع … حکومت افغانستان در مورد دومین نشست اقتصادی افغانستان …

چرایی چرخش موضع ترکیه درباره سوریه

nazbid.ir/post/?q=چرایی+چرخش+موضع+ترکیه+درباره+سوریه

این در حالی است که هیچ گونه موضع گیری رسمی از سوی هیات مخالفان سوری درباره اظهارات … با بیان اینکه مخالفان سوری مورد حمایت عربستان موسوم به گروه ریاض خواهان تکرار … وزارت خارجه امریكا اعلام كرد: جان كربی سخنگوی وزارت خارجه در یك نشست خبری … امنیت ترکيه در برابر حملات موشکی از خاک سوريه به استان مرزی کیلیس در ج …

ریاض حجاب خواستار برگزاری نشستی اضطراری در باره سوریه …

aa.com.tr/fa/خاورمیانه/-ریاض-حجاب…نشستی…در-بارهسوریه…/۵۶۲۷۰۴

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رئیس کمیته عالی مذاکرات گروه‌های مخالف رژیم سوریه، گروه دوستان سوریه را برای بررسی حملات رژیم اسد به نشست فوق العاده‌ای در پاریس فراخوانده است. … ریاض حجاب خواستار برگزاری نشستی اضطراری در باره سوریه شد … انهدام ۱۱ موضع گروه تروریستی پ.ک.ک در شمال … کشته شدن ۴ نظامی عراقی در استان صلاح الدین.

گزارش مفصلی از مفتی تکفیری‌ تا کمونیست‌های سوری در …

atrack.ir/…/9254-گزارش-مفصلی-از-مفتی-تکفیری‌-تا-کمونیست‌های-سور

۱۹ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – اجرای طرح شهاب در ۶ شهرستان استان گلستان … پیگیری موضوع فرودگاه کلاله در جلسه اختصاصی. … مخالفان سرشناس سوری تاکید کردند که به دلیل حضور تکفیری‌ها در … کشورهای غربی مخالفان مورد حمایت خود را به این نشست فرستادند تا در … هشام مروة از دیگر مخالفان سوری نیز درباره نشست ریاض گفت که نتایج …

برچسب ها – مخالفان سوریه – شیعه نیوز

www.shia-news.com/fa/tag/3/مخالفان%۲۰سوریه

به گزارش شیعه نیوز گروه مخالفان سوری مورد حمایت عربستان… میستورا … درباره سوریه با یکدیگر گفت وگو کردند مذاکرات صلح سوریه… سازمان ملل در امور … از مفتی تکفیری‌ تا کمونیست‌های سوری در نشست ریاض … یکی از مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح در استان ادلب… سوریهسوریه تصویر مبهمی از موضع امارات ترسیم کرده و از.

نشست صلح ژنو ۳ و بحران سوریه (ماهیت، اهداف و عملکرد)

www.iribnews.ir/…/نشست-صلح-ژنو-۳-و-بحران-سوریه-ماهیت-اهداف-و-عمل…

۲۸ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – و هم اکنون هیئتی از مخالفان سوریه مستقر در ریاض از روز دوشنبه گذشته وارد ژنو … از آن است که برخی از معارضان که در نشست ژنو ۳ درباره حل بحران سوریه حضور … محرمانه و علنی از حل و فصل بحران با روی کار بودن بشار اسد حمایت می کنند. …. در آستانه آغاز مذاکرات صلح در ژنو و شهادت بیش از ۵۰ شهروند سوری به دنبال آن، …

نشست ژنو ۳ بی نتیجه می‌ماند؟ – حمایت

www.hemayatonline.ir/TextVersionDetail/10812

۹ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در زمانی که رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه بیشتر از همیشه دور از دسترس … شد و در نهایت معارضان مورد حمایت عربستان، از شرکت در این نشست سر باز زدند. … در نشست ژنو ۲ که آبان ماه برگزار شد گفت وگو میان مخالفان و دولت سوریه برای … در گفت وگوهای سوریسوری را دارند و این موضوع به نشست‌های آتی موکول شد؛ …

چرا سرکرده جبهة النصرة برای سعودی‌ها خط و نشان کشید/ دلیل …

boyerkhabar.ir/…/چرا-سرکرده-جبهة-النصرة-برای-سعودی‌ها-خط-و-نشان-کشی…

۷ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به گزارش بویرخبر،وقتی کلید بحران سوریه در ۱۵ مارس ۲۰۱۱ زده شد، … گروه های تروریستی فعال در سوریه مورد حمایت آمریکا و کشورهای مرتجع …. از سوی سرکرده النصره، نظام سوریه و معارضان و مخالفان سوری چه مسلح و چه … به اعتقاد الجولانی یکی از مهمترین اهداف نشست ریاض اعلام موضع، درباره «القاعده» و نحوه ارتباط …

مجلسی: حالا که اسد دست بالا را دارد، وقت سازش است/ رابطۀ …

www.khabaronline.ir/detail/538440/World/middle-east

۱ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – موضوع نشست وین درباره بحران سوریه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. … دانش · فناوری اطلاعات · طنز و کاریکاتور · چند رسانه‌ای · وبلاگ · استان‌ها … مجلسی: حالا که اسد دست بالا را دارد، وقت سازش است/ رابطۀ ریاض-واشنگتن به گذشته باز نمی‌گردد … دولت سوریه باید در مقابل دشمنانش تیم هایی را برای حمایت خود که شامل …

توافق آمریکا و روسیه: آتش بس در سوریه از روز شنبه اجرا می‌شود

ir.voanews.com/a/us-russia-syria-cease-fire/3201584.html

۳ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – خانه; موضوع ها …. نخست وزیر پیشین سوریه و رئیس گروه مورد حمایت غرب موسوم به “کمیته … وی همچنین ابراز امیدواری کرد که ترک مخاصمه میان دولت سوریه و مخالفان آن، … اواخر آبان ماه در یک نشست بین المللی درباره سوریه توافق شد که ظرف شش ماه … در آستانه نشست سازمان ملل؛ مذاکره آمریکا و روسیه برای رسیدن به نقطه …

همه چیز درباره ارتش آزاد سوریه – khouznews.ir | اخبار خوزستان

www.khouznews.ir/fa/news/32719/همه-چیز-درباره-ارتش-آزاد-سوریه

«ارتش آزاد سوریه» از جمله گروه‌های تروریستی مسلحی است که پس از آغاز بحران … «ریاض موسی ریاض الاسعد» در سال ۱۹۶۱ میلادی در منطقه «جبل الزاویه» از توابع استان ادلب در … میزان کمک‌های انگلیس به مخالفان سوری را به بیش از ۵ میلیون پوند می‌رساند. … را که برای سوریه آزاد و دموکراتیک تلاش می‌کنند، مورد حمایت همه جانبه و واقعی قرار …

ایرنا – جدیدترین تحولات میدانی و سیاسی سوریه

www.irna.ir/hamedan/fa/News/82378441/

۱ روز پیش – آتش بس کنونی سوریه، حاصل توافق ۳ کشوری است که با دیدگاه و … طی بحران سوریه با انتقاداتی هم از سوی دوستان و هم مخالفان آنکارا همراه بود. …. در صورت موفقیت آتش بس برگزاری نشست آستانه، و سرانجام در صورت … های مسلح مورد حمایت ترکیه و نزدیک به آنکارا پنج شنبه گذشته درباره ….. موضوع از شما گزارش از ما:.

وادی بردی» دمشق/ تحرکات مشکوک ترکیه در آستانه مذاکرات – …

www.mashreghnews.ir/…/ماجراجویی-تروریست‌ها-در-وادی-بردی-دمشق-تح…

۲ روز پیش – جبهه النصره درحالی علنا مسئولیت قطع آب پایتخت سوریه را برعهده گرفت که در … نشست مسکو با حضور وزرای خارجه ایران – روسیه – ترکیه … نکته مهم در آتش بس کنونی، تایید و موافقت تقریبا بدون مخالفت و اعتراض …. در این راستا، گروه های مسلح مورد حمایت ترکیه و نزدیک به آنکارا پنج شنبه گذشته درباره افزایش …

ریشه تحرکات دیپلماتیک اخیر عربستان چیست؟ – مشرق

www.mashreghnews.ir/…/ریشه-تحرکات-دیپلماتیک-اخیر-عربستان-چی…

۲۱ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تلاش فرانسه برای به بن‌بست کشاندن نشست آستانه … عربستان مدعی است که حملات علیه گروه‌های میانه‌روی مخالف در سوریه، به سود گروه داعش و … با دولت بوش برای تقویت گروه های سلفی در مقابل گروه های مورد حمایت ایران ادامه داد. … در واقع سیاست ریاض درباره تروریسم تکفیری، مبارزه با شاخه سلفی القاعده در خاک خود …

الف – بازي خطرناك تركيه با روسيه

alef.ir/vdcbf8baarhbf9p.uiur.html?431934

۴ روز پیش – تركيه همصدا با جريان‌هاي نظامي مخالف بشار اسد در سوريه ادعا مي‌كند كه … كردها در چندسال اخير در مناقشه داخلي سوريه مورد حمايت روسيه بوده‌اند و در … تركيه با امضايي كه پاي اين بيانيه قرار داد در حقيقت به تقويت موضع ايران و روسيه در منطقه كمك كرد. … به نظر مي‌رسد كه تركيه تلاش مي‌كند تا پيش از نشست آستانه، به نوعي …

هشدار عربستان به روسيه درباره سوريه/در ديدار شاهزاده سعودي …

paydarymelli.ir/…/هشدار-عربستان-به-روسيه-دربارهسوريهدر-ديدار-شاهزا…

۲۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – عربستان سعودي به روسيه درمورد اقدامات مسکو در سوريه هشدار داد. … وزير دفاع و عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان سعودي در نشست آنها با ولاديمير … روسيه افزود عربستان سعودي به تقويت و حمايت از مخالفان ميانه رو در سوريه ادامه خواهد داد. … کردن کرملين براي اتخاذ سياست هاي همسو با رياض در مورد سوريه حکايت دارد .

نشست وزرای خارجه امریکا، روسیه، عربستان و ترکیه درباره …

www.iscanews.ir/news/533346

۳ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – این در حالی است که جان کری در آستانه نشست وین گفته بود؛ همه طرف‌ها بر … وی بر مشارکت ایران و مصر در هرگونه مذاکرات در آینده درباره سوریه تاکید کرد و گفت: موضع روسیه در … جبیر با بیان اینکه ریاض هیچ مخالفتی با مشارکت کشورهای دیگر در … ارتش آزاد سوریه از گروه‌های مخالف مورد حمایت امریکا است که علاوه بر …

دیدار وزیر خارجه قطر با رهبران مخالفان سوری | – وزیر خارجه – قطره

www.ghatreh.com/news/…/دیدار-وزیر-خارجه-قطر-رهبران-مخالفانسوری

۴ روز پیش – … ائتلاف مخالفان سوریه و هماهنگ کننده کل هیات عالی مذاکرات ریاض در مورد … داد: در این نشست که علاوه بر محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر، … حمایت ترامپ از پایه گذار ویکی لیکس … آب ۱۰ میلیون ایرانی و عراقی از استان کردستان تامین می شود … آمریکا به شواهد جامعی درباره نقش روسیه در انتقال اطلاعات علیه …

چرا غربی‌ها از گزینه ریاست جمهوری حزب‌الله حمایت کردند؟ – …

www.boushehr24.com/…/15838-چرا-غربی-ها-از-گزینه-ریاست-جمهوری-ح…

۳ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بوشهر۲۴، ریاست جمهوری عون در نشست آینده قطعی است و آنچه مورد مناقشه و تنازع گروه‌های سیاسی است، در مورد حجم جریان‌های حمایت کننده از … درباره استان بوشهر … طرف های غربی با حل موضوع موصل و احتمال پایان درگیری ها در سوریه سعی … دیگر از عناصر جریان المستقبل اعتقاد دارند که مخالفان با تصمیم حریری در رد این …

دعوا در ژنو بر سر کرد ها بالا گرفت | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/173335

۸ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – این در حالی است که برخی گروه های مسلح مخالف سوریه تحت فشارهای … به دو دسته حامیان و مخالفین اسد تبدیل شده اند، درباره آینده کردها در میان هر …. سلمان بن عبدالعزیز از موضع ترکیه مبنی بر عدم حضور پ ی د در فرآیند گفتگوها حمایت نموده است. …. زیاد، نشست ریاض خواستار توضیحات بیشتری در مورد نحوه برگزاری …

(تصاوير +نقشه ) تحليل پيشروي كردها در سوريه – صدای ایران

sedayiran.com/fa/news/…/تصاوير-نقشه-تحليل-پيشروي-كردها-در-سور

۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وزیر خارجه آمریکا در این نشست خبری همچنین گفت: «تا زمانی که اسد در قدرت … به اینکه ریاض، آنکارا و دوحه از سال ۲۰۱۱ طرح ‌های آمریکا را در سوریه اجرا می … رئیس جمهوری آمریکا درباره ناکامی تلاش های این کشور برای آموزش و تجهیز نیروهای مخالف به … چه چیز آمریکا را در اقدامی بی‌ سابقه به حمایت از کُردها واداشته است؟

ائتلاف حق بازرسی کشتی ندارد، مخالفت روسیه با برگشت …

www.bultannews.com › صفحه نخست › بین الملل

آمریکا هم که از حملات ریاض به یمن حمایت می‌کند، با وجود اذعان به صلح‌آمیز بودن …. سران عرب در کمپ‌دیوید خواستار اقدام قاطع اوباما علیه ایران و سوریه می‌شوند … این نگرانی‌ها با همکاری آمریکا با شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در مبارزه با داعش در … و تأسف خود درباره عدم‌حضور در نشست کمپ دیوید را ابراز داشته و این موضوع را رد کرده که …

نگاهی به تاریخچه سازمان همکاری های اسلامی – شبکه اطلاع …

afghanpaper.com/nbody.php?id=110525

۳ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در … اما در برخی موارد همچون نشست پنجشنبه گذشته خود در ریاض تحت … است، مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیمات سازمان درباره آنها طی قطعنامه هایی منتشر می گردد. …. کرده و همچنین موضع گیری هایی نیز در مورد تجاوز هوایی آمریکا به سوریه و …

موضع تعمل برانگیز مولوی عبدالحمید درباره سوریه – افکارنیوز

www.afkarnews.ir/…/453837-موضع-تعمل-برانگیز-مولوی-عبدالحمید-در

۱۳ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – با آغاز حملات هوایی روسیه علیه مواضع گروهک های تروریستی سوریه که … نوارهای ویدئویی که وزارت دفاع روسیه در مورد حملات هوایی جنگنده های روس … های روس و سوری در چند نوبت مواضع تروریست های تکفیری را در استان های حمص و حماه هدف قرار دادند. …. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در مخالفت با بشار اسد و حمایت تلویحی از …

درخواست ریاض حجاب از شورشیان مسلح برای همکاری درباره آتش …

asrdiplomacy.ir/درخواست-ریاض-حجاب-از-شورشیان-مسلح-برای/

حجاب درباره نشست قزاقستان گفت: ما هیچ گونه دعوتنامه‌ای برای شرکت در هیچ نشستی … ریاض حجاب تأکید کرد: مخالفان سوریه آماده آتش‌بس و مذاکرات درباره انتقال سیاسی هستند. … قرار است در مذاکراتی که در آستانه برگزار می‌شود نظامیان روسی، ایرانی و ترکیه‌ای نیز شرکت داشته باشند. … آنچه در مورد قانون جرم سیاسی باید بدانیم؛ …

SCFR.ir – مصر و عربستان در آستانه جدایی راهبردی؟

www.scfr.ir/fa/print/مصر-و-عربستان-در-آستانه-جدایی-راهبردي

۱۹ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مصر و عربستان در آستانه جدایی راهبردی؟ … کرد و پس از آن تنها دو روز پس از نشست شورای امنیت، دولت عربستان نارضایتی خود را … این اختلافات در دیدگاه های دو کشور درباره بحران ها و مسائل منطقه ای از جمله بحران سوریه، بحران یمن، موضع گیری در … اختلاف مواضع قاهره و ریاض در لیبی انعکاسی از اختلاف در سوریه است.

روزنامه آفتاب یزد – مخالفان سوریه از ترک مذاکرات ضرر خواهند کرد

aftabeyazd.ir/?newsid=34283

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فرستاده سازمان ملل به سوریه با انتقاد از تصمیم مخالفان سوری برای … ۵۶۰ هزار تن در مناطق محاصره شده را به رغم تمامی‌مشکلات مورد حمایت خود قرار دهد. … به گزارش فارس، «وائل الحلقی» همچنین درباره این دور از مذاکرات میان طرف‌های سوری در ژنو گفت: … نخست وزیر سوریه همچنین تاکید کرد، هیئت ریاض تنها نماینده‌ای نیست …

ایران و عربستان؛ اولین مواجهه دیپلماتیک بر سر بحران سوریه …

www.asriran.com › صفحه نخست › سیاست خارجی

۷ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – این نشست نخستین نشستی درباره بحران سوریه با حضور قدرت های غربی و کشورهای مخالف حکومت سوریه است که از ایران نیز دعوت به عمل می آورد. … در آخرین مورد از نزاع های لفظی و دیپلماتیک بین ریاض و تهران ، وزیر امور خارجه سعودی ها … ایران و عربستان در حالی در وین در موضوع بحران سوریه پشت یک میز خواهند نشست …

ازدواج شرم‌آور زنی با پسر ۲۳ ساله‌اش/ ثروت واقعي “بابک …

www.yjc.ir › سیاسی › سایر حوزه‌ها

وی در این نشست انتقادات تندی را علیه “جان کری” وزیر خارجه آمریکا و تلاش‌های او برای پیشبرد … به اعتقاد این فرقه از یهودیان، استقرار دولت یهودی با اشغال و با زور اسلحه مخالف با … رهبر تروریست‌های سوری: پیامبر ما ابوسفیان است نه [حضرت] محمد! … همچنین افرادی که از وی به دلیل حمایت از نصرالله انتقاد می‌کنند را مورد سرزنش قرار داد.

رمز خوانی از نزدیک شدن تهران و قاهره – روزنامه دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/news/1073478

۱ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مصر و عراق هر دو از موضع ایران در قبال بشار اسد حمایت می‌کنند، اما مصر به دلیل اینکه … این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت دارد که وضعیت میدانی در سوریه تا حد زیادی … قاهره را به سوی جبهه متحدان اسد متمایل کند و از برتری مخالفان و اپوزیسیون بکاهد. … چورکین:از سازمان ملل برای حضور در نشست آستانه دعوت شده است …

شرط مهم دولت سوریه درباره آتش‌بس فراگیر

zeytunnews.com/News/…/شرط-مهم-دولت-سوریهدرباره-آتش‌بس-فراگیر/…

۹ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شرط مهم دولت سوریه درباره آتش‌بس فراگیر «محمد خیر العکام»نماینده پارلمان … و موضع دولت سوریه در این زمینه و همچنین مشارکت در کنفرانس آستانه در صورت … مقامات سوری مبنی بر حمایت ترکیه از این گروه‌‌های تروریستی را مورد تاکید قرار می‌دهد. … معتقدم طرف‌های شرکت‌کننده همان طرف‌هایی که ما در نشست ژنو ۲۰۱۶ با آنها …

نشست ائتلاف ضدداعش با حامیان تروریست‌ها! – شهدای ایران

shohadayeiran.com/fa/…/نشست-ائتلاف-ضدداعش-با-حامیان-تروریست‌ها

۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بعد از روزها تبلیغات درباره کنفرانسی از سوی ائتلاف بین المللی ضد داعش، این کنفرانس … مخالفان سوری درمدت ۶ سال است با کمک های و حمایت های همه جانبه آمریکا ….. تنشها در حلب به دنبال تقویت موضع هیات مخالفان طرفدار ریاض در ژنو برآمد. …. جنایات تروریسم درمنطقه خاورمیانه ازسوی آمریکا مورد حمایت قرارمی گیرد.

چرا ایران از نظام سوریه حمایت می کند؟ – فرارو

fararu.com/fa/news/149017/چرا-ایران-از-نظام-سوریهحمایت-می-کند

اینکه گفته می شود حمایت ایران از سوریه یک حمایت مذهبی است کاملا اشتباه است. … رویوران گفت: «حمایت ایران از بشار اسد را می توان از چند زاویه مورد تحلیل قرار داد. … وی افزود: «اینکه اکنون برخی گروههای مخالف در سوریه نام خود را گردان یزید بن معاویه … این مسائل ایجاب می کند ما در قبال نظام بشار اسد چنین موضع سیاسی را اتخاذ کنیم.

سعدالله زارعی: گفتگوهای آستانه، سنگ محکی برای سنجش …

alwaght.com/fa/News/…/نقش-در-حال-تضعیف-عربی-در-بحران-سوریه

۱۳ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – زارعی درباره اهداف ترکیه که به یکباره تغییر موضع ظاهری داد و در جبهه … کارشناس انگیزه گروه‌های معارض سوری را از حضور در این نشست استفاده از …

تل‌آويو نگران گسترش زنجيره امنيتي ايران تا جولان – جوان

javanonline.ir/fa/…/تل‌آويو-نگران-گسترش-زنجيره-امنيتي-ايران-تا-جو…

۱۱ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – چشمان نگران رژيم صهيونيستي به تحولات سوريه پس از آزادي حلب … تا چند هفته ديگر، نشست رؤساي جمهور ايران، روسيه و تركيه درباره سوريه، در … به دست حكومت سوريه كه مورد حمايت ايران و روسيه است، زنگ‌هاي خطر را درباره خطر بالقوه در … از سقوط حلب به آستانه پايتخت قزاقستان رفت، جايي كه يكي از خبرنگاران از او …

تبعات حضور نظامی عربستان در سوریه | پایگاه خبری ریشه

rishe.ir/news/14145

۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – استان حلب در شمال سوریه به مرکز اصلی گروه های مخالف مسلح تبدیل شده و بیشتر … بیشتر جلسات و نشست های مخالفان در ریاض شکل می گیرد و آنها … حمایت مستقیم و غیرمستقیم عربستان و ترکیه از گروه های مخالف مسلح و … این نشان می دهد، غرب، عربستان، ترکیه، امارات و قطر به شدت نگران این موضوع هستند و برای …

بررسی تحولات اخیر سوریه در گفتگو با دکتر عباس گلرو …

www.siyasi.ir/…/19748-بررسی-تحولات-اخیر-سوریه-در-گفتگو-با-دک…

۴ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – با توجه به تحولات میدانی و سیاسی اخیر در صحنه سوریه از جمله آزادسازی … بویژه در استان حلب، عربستان موضوع مداخله زمینی در سوریه به بهانه مبارزه با داعش را مطرح کرده است. … الوقت: اما در بعد سیاسی اخیرا شاهد برگزاری نشست امنیتی مونیخ … مخالفان دولت سوریه که مورد حمایت ریاض هستند، حرف اول و آخرشان کناره …

وادي بردي» دمشق/ تحرکات مشکوک ترکيه در آستانه مذاکرات – …

www.zangekhabar.ir/…/ماجراجويي+تروريست‌ها+در+«وادي+بردي»+دمشق%…

۱۲ ساعت پیش – نشست مسکو با حضور وزراي خارجه ايران – روسيه – ترکيه …. نمي شود و روسيه و ترکيه ضامن اجراي آن از سوي دولت سوريه و مخالفان سوري هستند. … وضعيت اين معارضان و موضع آنها طي گفتگوها چنان انفعالي، خوار و ترحم … در اين راستا، گروه هاي مسلح مورد حمايت ترکيه و نزديک به آنکارا پنج شنبه گذشته درباره افزايش …

عملیات نظامی روسیه در سوریه نتیجه نشست سردار سلیمانی و …

www.seratnews.ir/…/عملیات-نظامی-روسیه-در-سوریه-نتیجه-نشست-سردا…

۱۵ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – عملیات نظامی روسیه در سوریه نتیجه نشست سردار سلیمانی و پوتین بود … این مخالفان از سوی کشورهای مخالف اسد در منطقه مورد حمایت هستند. … مشترک ایران و روسیه درباره افزایش حجم حضور در سوریه در دیدار چند ماه … پس از آن، هواپیماهای جنگی روسیه مستقر در فرودگاهی در استان لاذقیه سوریه حملات خود را افزایش دادند.

ریاض و آنکارا بازندگان نبرد سوریه/ ترکمن‌ها و کردها کارت …

www.ilna.ir/…/357306-ریاض-آنکارا-بازندگان-نبرد-سوریه-ترکمن-ها-ک…

۱۳ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ریاض و آنکارا بازندگان نبرد سوریه/ ترکمن‌ها و کردها کارت آنکارا برابر مسکو … تظاهرات و جریان‌های سیاسی که مخالف سیاست‌های اردوغان در سوریه و مسائل کردها …. در منطقه بودند که نشست ریاض با محوریت سوریه هم یکی از مستندات این رویکرد و … ترکیه به دلیل هماهنگی که با آمریکا در مورد موضوع کرانه باختری رود فرات …

وادی بردی» دمشق/ تحرکات مشکوک ترکیه در آستانه مذاکرات – …

parastuha.ir/ماجراجویی-تروریست‌ها-در-وادی-بردی-د/

جبهه النصره درحالی علنا مسئولیت قطع آب پایتخت سوریه را برعهده گرفت که در آن سو مانع … نشست مسکو با حضور وزرای خارجه ایران – روسیه – ترکیه … نکته مهم در آتش بس کنونی، تایید و موافقت تقریبا بدون مخالفت و اعتراض به …. در این راستا، گروه های مسلح مورد حمایت ترکیه و نزدیک به آنکارا پنج شنبه گذشته درباره افزایش این …

هشدار وزارت خارجه آمریکا به کنگره درباره عربستان – Pars …

parstoday.com/fa/europe_and_america-i2026

۲۵ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مقامات وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کردند این موضوع، یک خطر امنیت ملی برای … کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، حمایت قوی خود را از این طرح اعلام کردند. … مقامات عربستان سعودی، به شدت مخالف این قانون هستند. … به نظر می رسد فشار مضاعف عربستان سعودی و هشدارهای شدیدی که ریاض به واشنگتن در باره عواقب …

گستاخی و تعیین تکلیف مجدد وزیر خارجه رژیم منحوس در مورد …

www.avinnews.ir/shownews.php?idnews=2201

۲۵ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مگر ما درباره امور داخلی ایران اظهارنظر کرده و واکنش نشان می‌دهیم؟ … در پی توافق ماه گذشته در ریاض عربستان میان گروه‌های مخاف بشار اسد و همچنین قطعنامه … بشار اسد، از حمایت کامل ایران برخوردار است و اغلب گروه‌های شبه نظامی مخالف او هم از سوی … داشت چرا که “فقط نمایندگان دولت سوریه” در آنسوی میز مذاکره خواهند نشست.

چرا رئیس جمهور مصر از اسد حمایت می‌کند – صبح قزوین

sobheqazvin.ir/…/219129-چرا_رئيس_جمهور_مصر_از_اسد_حمايت_ميند_پ…

۱۸ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بی شک رویکرد مصر در حمایت از سوریه تاثیر بسزایی بر پرونده های منطقه ای از جمله … درحالی که ظواهر امر نشان می داد، مناسبات ریاض – قاهره در اوج به سر می برد، یک … این اقدام السیسی با مخالفت های داخلی بسیاری در مصر مواجه شد و حکومت را با … به کنفرانس، آنها به شدت موضع‌ گیری الازهر در قبال وهابیت را محکوم و مورد …

چرایی علنی‌ شدن حمایت آل سعود از فرقه تروریستی رجوی و …

www.rajanews.com/…/چرایی-علنی‌-شدن-حمایت-آل-سعود-از-فرقه-تروری…

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به عبارت دیگر چرا رژیم آل سعود بی‌محابا و گستاخانه به حمایت علنی و آشکار از … ادعای رسانه‌های سعودی درباره تجمع منافقین: ۱۰۰ هزار ایرانی در پاریس خواستار … چرا یک مقام بلندپایه سعودی با شرکت در یک نشست خصمانه علیه ملت و نظام … به سرکردگی ریاض، بساط تروریست‌های مزدورشان در سوریه برچیده خواهد شد و …

دیدار نماینده ایران با سعد حریری مهم و پر‌معنا بود | اقتصاد آنلاین

www.eghtesadonline.com/…/166212-دیدار-نماینده-ایران-با-سعد-حریری-…

۴ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – درخصوص دولت جدید لبنان و مناسبات تهران و بیروت با ریاضدرباره آینده این کابینه باید منتظر، انتخابات آتی پارلمانی لبنان بود و دید که پارلمان … بازمی‌گردد که حوزه و واحد انتخاباتی، شهرستان باشد یا استان. … در منطقه دروزی‌ها، چون همیشه نمایندگان مورد حمایت ولید جنبلاط برنده انتخابات می‌شوند، او و جریانش مخالف …

توافق آتش بس سوریه/ نسیم صلح یا حاشیه امن برای گروههای …

alborzegolestan.ir/?p=12045

۵ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – توافق آتش بس سوریه/ نسیم صلح یا حاشیه امن برای گروههای شورشی … خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید که همچنان پرسش‌های عمده‌ای درباره نحوه … مخالفان سوری تحت حمایت ریاض نیز از موافقت ضمنی با توافق روسیه و … تلاش برای برقراری آتش‌بس نتیجه نشست کنفرانس مونیخ در دو هفته … فرمان اسد در مورد انتخابات.

ائتلاف سعودی؛ غفلت از اسرائیل و رویارویی با ایران – تحلیل …

www.tahlileiran.ir/a/32138.html

۲۵ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – هدف ما از طرح موضوع ناگهانی بودن این اقدام آن است که ما و میلیون ها نفر دیگر … آیا می توان این ائتلاف جدید و ناگهانی را “ناتوی سنی” تحت حمایت غرب و امریکا … یا مقابله با ائتلاف مورد حمایت روسیه متشکل از ایران، عراق و سوریه دانست؟ … رابعا: برگزاری چند روز قبل نشست مخالفان سوری در ریاض و تشکیل …. ۲-استان ها.

خدمت – استقبال دمشق از تلاش‌های مصر برای حل بحران سوریه

khedmat.ir/vdcb8abs.rhbwapiuur.html

۴ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سفیر سوریه در مسکو گفت که کشورش از تلاش‌های مصر برای حل بحران … به گزارش خدمت؛ ریاض حداد سفیر سوریه در روسیه در گفتگو با … وی با بیان اینکه هنوز برای سخن گفتن درباره موضع آمریکا در قبال حل بحران سوریه زود است، … همین مقوله در مورد سوریه هم صدق می‌کند و ما از ارتش سوریه و همچنین ارتش عراق حمایت …

کارشکني ايران در مساله فلسطين؟ چرايي حمايت از سوريه؟ | …

siasi.porsemani.ir/…/کارشکني-ايران-در-مساله-فلسطين؟-چرايي-حمايت-از…

روش تمهیدی‌ زمامداران عباسی با توجّه به اخبار قطعی که در مورد امام زمان(عج)از زبان رسول … و سازش ايجاد نماييم كه در مورد موضوع فلسطين ، اسرائيل اساسا هيچ گونه حقي را ندارد . …. البته فلسطينيان، اعراب و مسلمانان با تقسيم فلسطين مخالفت كردند. …… خود به تركيه در نشست خبري با حمايت از اسد آمريكا را از دخالت در سوريه بر حذر داشت.

هم اندیشی – از تلاش ریاض برای برگزاری نشست معارضان …

www.hamandishi.ir/news/311943/

۵ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تکاپوی عربستان سعودی برای گردهم آوردن معارضان سوری در ریاض، آزادسازی … آوردن شمار زیادی از گروه‌های سوری مخالف حکومت سوریه در ریاض جایگاه خوبی دارد و … قرار است معارضان سوری هسته مشترکی تشکیل دهند و به زودی درباره بحران … و شرقی استان حلب، گروه‌های تروریستی برای مقابله با پیشروی نیروهای سوری و …

روش تحلیل سیاسی – روسیه

beheshtipour.blogfa.com/cat-6.aspx

برنامه “رویداد” با موضوع افزایش ۸۰ درصدی معاملات ایران با روسیه و با حضور دکتر … محور اعتراضات اتحادیه اروپا درباره سیاست‌های روسیه در سوریه حقوق بشری است. … اکنون نیز هدف روسیه از استقرار این موشک‌های دفاعی در کالینگراد در آستانه روی کار آمدن ….. و ریاض و بحران یمن نیز می‌تواند از جمله موضوعات مورد مذاکره بین طرفین باشد.

۱۴ – ظـهـورنـیـوز

albeyatolelah.blogfa.com/author-albeyatolelah.aspx?p=14

به گفته اين جنبش ، گروههاي مسلح مورد حمايت يگانهايي از گروههاي مسلح با … و آنها را از موضع ملي شرافتمندانه خود در دفاع از وحدت و حاکميت ملي سوريه بازدارند . …. مخالفان سوریه بسیار متفرق‌تر از آن هستند که بتوانند هیات واحدی به این نشست بفرستند. ….. به ریاض قرائت گزارش “راهبردی امنیتی درباره آخرین وضعیت سوریه” بوده است …

از انتقام حزب‌الله در «مزارع شبعا» و انتفاضه سوم تا جنایت …

armanpress.ir/…/از-انتقام-حزب‌الله-در-مزارع-شبعا-و-انتفاضه-سوم-تا-جنا…

۱۲ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در ۲۹ اکتبر دور دوم نشست وین با حضور وزرای خارجه روسیه … ریاض در ابتدا از مشارکت دادن برخی گروه‌های سیاسی مخالف دولت سوریه که مخالف اهداف … بیانیه پایانی کنفرانس ریاض موضوع تازه‌ای نبود و عمدتاً بر مواضع عربستان در مورد پرونده …. در استان صلاح الدین، این منطقه استراتژیک در نهایت با حمایت گروه‌های مردمی …

خراسان | شماره :۱۹۴۳۵ | تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۹

khorasannews.com/Newspaper/Page/19435/3

۹ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سخنگوي کاخ سفيد: با وجود مخالفت ترامپ، اوباما احتمالا تعداد ديگري از زندانيان گوانتانامو را آزاد مي‌کند. ۴ دقیقه قبل. وزير کشور الجزاير: برخي به …

PressTV-دلایل لغو حج تمتع ۹۵

www.presstv.com/DetailFa/2016/…/Iran-Ohadi-Saudi-Arabia-Hajj-Mina

۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – باید این موضوع را درنظر گرفت که تکمیل نرم‌افزار ویزا بسیار پیچیده است. … وی همچنین گفت: «سال گذشته ۴۰ مورد دستگیری به بهانه‌های واهی صورت گرفت، … با وجود محکومیت حملات خودسران از سوی مقامات ایرانی، ریاض به بهانه این حوادث، … در عربستان که در نشست خبری از سوی معاون وزیر حج صورت گرفته بود و به …

اهداف و چالش‌هاي راهبردي ترکيه در تحولات سوريه … – منصف – …

monsef.blogfa.com/post-2591.aspx

واکنش دولت ترکيه به بحران مصر قاطع‌تر بود؛ به‌طوري‌که ضمن حمايت از معترضان، … موضع ترکيه در قبال تحولات داخلي سوريه در ابتدا توصيه‌‌محور و در جهت ايجاد … هزار آواره سوري در مرزهاي خود، به مخالفان دولت اجازه دادند چندين نشست در شهرهاي آنتاليا و …. نخستين اختلاف ترکيه و سوريه در مورد ادعاهاي ارضي سوريه نسبت به استان هاتاي …

پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران -معاونت سیاسی …

www.aja.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object…ID…

در این راستا عربستان در آستانه تهاجم به عراق اگرچه بنابه محدودیت‌ها و مقتضیات داخلی و منطقه‌ای، موضع صریحی در … موضع پادشاهی عربستان در برابرجمهوری اسلامی ایران … ورود تمام قد عربستان به بحران سوریه با تسلیح معارضان و حمایت مادی، معنوی، امنیتی و تسلیحاتی آنان و نیز … مخالفت ریاض با مشارکت ایران در نشست ژنو۲٫ ۹٫

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

https://www.tebyan.net/

کارورزی ۲ دانشگاه فرهنگیان (موضوع:چگونه حل مشکل عدم تفهیم مطالب درسی دانش آموزان) ….. محمد شاکری می گوید: «امام در محراب می نشست و به سجده می رفت و من می خوابیدم و بیدار می ….. ﻭﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺩم ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺧﺪﺍ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ. …… وی همچنین اذعان کرد داعش در ریاض تشکیل شد و رژیم سعودی از این گروه حمایت و از …

پیشنهاد انصارالله یمن به ریاض برای توقف حملات به …

keleme.ir/?option=com_content&id=1654

۵ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – هشدار تازه روسیه به آمریکا درباره سوریه · صفحه اصلی · آرشیو اخبار. پیشنهاد انصارالله یمن به ریاض برای توقف حملات به عربستان, مشاهده در قالب PDF · چاپ · فرستادن به ایمیل … به عربستان را متوقف کرده و به گروه های مخالف انصارالله نیز امان بدهد. … را آغاز کرده و کشورهای غربی نیز از این حملات دفاع و حمایت می کنند.

خبرگزاری رسا:ائتلاف چهار کشور مهم عربی در برابر عربستان

www.rasanews.ir/detail/news/463418/25

۵ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کارشناسان مصری اقدام ریاض در میزبانی از نخست وزیر اتیوپی را دهن کجی به قاهره … در واقع ترامپ و سیسی در موضع یکسانی در قبال مبارزه با اسلام … در این نشست ۸ کشور عربی عربستان، امارات، بحرین، قطر، اردن، یمن، … محور مصر، الجزایر، عراق و سوریه که از سوی ایران و روسیه مورد حمایت قرار …. امکانات | · درباره ما.

مخالفان سوریه از ریاض تا “ریاض”! – اعتدال

etedaal.ir/fa/news/52160/مخالفانسوریه-از-ریاض-تا-ریاض

عامل دوم حمایت همه جانبه عربستان از مخالفان سوری را باید تلاش این کشور برای کمرنگ … را داده است تا صندلی خالی کشور سوریه در اجلاس سالانه این سازمان را پر کند مورد … به حمایت از گروه های مخالف پرداخت، که این موضوع موجب نزدیکی مجدد این کشور به … داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در اظهار نظر جدید درباره بحران سوریه اذعان داشت که …

سامرا در آستانه سقوط قرار گرفته است/ انفجار دو خودرو بمب …

www.faraghlit.com/جلوگیری-از-ورود-نیروهای-داعش-به-کربلا-ا/

۲۱ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. – داعش روز سه‌شنبه موصل را تصرف کرد و به سوی استان صلاح‌الدین … نشستی فوق‌العاده درباره اوضاع امنیتی کشور در پی سقوط استان نینوا … یک روزنامه انگلیسی با اشاره به ادامه جنگ و درگیری در عراق و سوریه، …. مخالفت پارلمان عراق با اعلام حالت فوق‌العاده …. آیت الله سیستانی در مورد اوضاع موصل بیانیه صادر کرد.

به بهانه سخنان مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان کنفرانس …

www.hawzah.net/…/به-بهانه-سخنان-مقام-معظم-رهبری-در-دیدار-مسئولان-…

۲ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اسامه بن محمد بن عواد بن لادن، در سال ۱۹۵۷ در نزديكي رياض ديده به جهان گشود. … سعودی به سرعت موضع مخالف و خصمانه‌ای در قبال گروه تکفیری «داعش» گرفت و … عبدالله المحیسنی در شهر «القصیم» واقع در استان «بریده» به دنیا آمد؛ منطقه‌ای … الاسلام در سوریه که به صورت مستقیم از سوی عربستان سعودی حمایت مالی و …

ضرورت حضور ایران در اجلاس مکه » دکتر منصور معظمی

www.drmansourmoazami.com/?p=1620

۱۹ مرداد ۱۳۹۱ ه‍.ش. – منصور معظمی، با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: سوریه به شرایط … ارتش سوریه برای بازگرداندن آرامش به این شهر و سرکوب مخالفان مسلح بودیم؛ این … غیبت عربستان و ایران برگزار شد و دیدیم که تصمیم گیری‌ها در مورد سوریه در … موضع جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درباره سوریه کامل متفاوت است و …

پایگاه خبری شوشان

نشست دوره اي شوراي مشترك فعالان عرب خوزستان در شادگان / بحث و تبادل نظر در … خوزستان/ خرمشهر پیشتاز انتصاب مدیران زن / موالی زاده اولین شهردار زن در استان … از جمله موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد فعالین سیاسی و اجتماعی این حوزه قرار. ….. ستاره باران سوریه (عکس) …. اظهارات عجیب نماینده اصفهان درباره انتقال آب کارون : …

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۱۶دی ۹۵

https://www.mojahedin.org/news//…/اعدام-دو-زندانی-در-ملأعام-در-سرپل-ذها…

۴ روز پیش – اعتماد: ترک گفت و گو، چرا جدل سران جایگزین نشست مشترک روسای سه قوه شده که … دادستان موضع می‌گیرد، مشاور و معاون رئیس‌جمهوری واکنش نشان می‌دهد. … شده است نقاط تاریک و حل نشده درباره عملکرد دولت روحانی مورد سؤال قرار گیرد. …. که ارتش آزاد سوریه تحت حمایت آنکارا خود را برای عملیات گسترده‌ برای کنترل …

خبر در زندگی

newsinlife.ir/news.php?no=7679

در این نشست که در تاریخ ۱۱ ژانویه گذشته برگزار شد، شورای وزیران کشورهای عربی به … قد علم کردن حزب الله در برابر مخالفان مسلح تحت حمایت عربستان … و گفته می شود این اقدام ریاض بیانگر موضع سیاسی و عقیدتی سران سعودی است و به طور … چیزی که المشنوق در مورد آن سخنی به میان نیاورد اینکه عربستان که به مخالفان سوری در …

iran emrooz (ايران امروز) – ایران امروز

www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/print

۵ روز پیش – حمایت ائتلاف از کرد‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع بوده است. … البته همه این‌ها با توجه به عدم اطلاعاتی که از نشست مسکو در اختیار است، بیش از همه … شاید ایران قبل از همه این‌ها حجت را با روسیه و ترکیه در مورد منافع خود تمام کرده …… در اجلاسی که در آستانه پایتخت قزاقستان با حضور مخالفان و رژیم سوریه و کشورهای …

استانها

www.goftogoonews.com/Pages/Cats-استانها_-۲۶۴-۱٫aspx

خطر توافق دو جانبه آمریکا و روسیه درباره منطقه نصرت اله تاجیک … تکمیل می شود/ نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان در استان اصفهان این صفحه برای معرفی … رهبری از آذربایجان غربی این دو گروه هوادار و مخالف دکتر شریعتی در مدرسه حقانی اختلاف …. نگهبان اعلام حمایت مجلس از پیروزی‌های اخیر سوریه و عراق در نبرد با تروریست‌ها نشست …

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود