گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد

گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد

https://www.tasnimnews.com/…/گفتمان-هایدینینقشمهمی-در-ترویج-…

۳۴ دقیقه پیش – نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارند گفت: وظیفه داریم در مسیر ترویج …

گفتمان های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ امربه معروف درجامعه …

www.mehrnews.com/…/گفتمان-هایدینینقشمهمی-در-ترویجفرهنگ-ام…

۳ روز پیش – گفتمان های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ امربه معروف درجامعه دارد … دوری از گناه، انس با معنویت وقرآن، احکام اسلامی، آموزش قرآن، امر به معروف و نهی از منکر و. … گفتمان های دینی نقش مهمی در کاهش اثرات تهاجم فرهنگی در جامعه داشته است.

گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد | …

khabarone.ir/…/گفتمان‌هایدینینقشمهمی-در-ترویجفرهنگقرآنی-در-

۳۳ دقیقه پیش – نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارند گفت: وظیفه داریم در مسیر ترویج …

گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد / …

porsyar.com/10853265

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارند گفت: وظیفه داریم در مسیر ترویج معارف قرآن همه تلاشمان …

گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد – …

hoorm.ir/post/khabar2016122913351166706/

۲۹ دقیقه پیش – گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد. سایت خبری هورم نیوز. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:گفتمان‌های دینی نقش مهمی در …

گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد | …

khabarpu.com/k.php?u=2q/…dG4uYWkvMTI4MTg5NQ…

گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد – تسنیم | خبرپو.

نتیجه تصویری برای گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد

{“cb”:6,”cl”:21,”cr”:18,”id”:”k3kz9HtPWIaCRM:”,”oh”:557,”ou”:”https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/04/25/139504250943447288136714.jpg”,”ow”:800,”pt”:”خبرگزاری تسنیم – گفتمان\u200cهای دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در …”,”rh”:”tasnimnews.com”,”ru”:”https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/09/1281895/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF”,”st”:”خبرگزاری تسنیم”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR03Tk-mrsLD6GdxcgEr3VnRFuBNn7Slgv-Ud8T3L9ucfv3m2h1ea-AoN8″,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد

{“cl”:18,”cr”:15,”ct”:3,”id”:”8JHBlwSmx6nzCM:”,”oh”:414,”ou”:”http://parsinews.ir/media/e0da1413975b16d6054011846fcfab9e.jpg”,”ow”:620,”pt”:”پارسی نیوز: گفتمان های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ امربه معروف …”,”rh”:”parsinews.ir”,”ru”:”http://parsinews.ir/news/page/c9fc4e0fba2e0f118a8c348186779627″,”st”:”پارسی نیوز”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSpky1yQDnwZghVSV7wTUKx4xte33nk9ZaO4O0-yCMjkH98v3aGbYy8o32G”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد

{“cb”:21,”cr”:12,”ct”:6,”id”:”RheUwnlreyXRmM:”,”oh”:275,”ou”:”http://img7.irna.ir/1395/13950415/82138292/82138292-70844583.jpg”,”ow”:450,”pt”:”گفتمان\u200cهای دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد”,”rh”:”tafsir-news.ir”,”ru”:”http://www.tafsir-news.ir/news/807320/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%86%D9%82%D8%B4+%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF”,”st”:”تفسیر نیوز”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSVLXBcLZ0iZ-tpzE5pOHON4K240X9L-fTk5PaxY6FP4GzblgOf7AHjyvQ”,”tw”:147}
نتیجه تصویری برای گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد

{“cb”:3,”cl”:12,”cr”:6,”ct”:9,”id”:”2SViFpDUCeUjAM:”,”oh”:338,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13950608/82208642/82208642-70976532.jpg”,”ow”:450,”pt”:”گفتمان\u200cهای دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد”,”rh”:”tafsir-news.ir”,”ru”:”http://www.tafsir-news.ir/news/807320/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%86%D9%82%D8%B4+%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF”,”st”:”تفسیر نیوز”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRAaiqIo64albaHN3Uad720ucf0YfG2Hjhf-TEuEdAq9sjmkfm0AP3TzA”,”tw”:120}
نتیجه تصویری برای گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد

{“cb”:9,”cl”:18,”cr”:6,”id”:”5z8V17JFgHXB2M:”,”oh”:300,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/irna/82288494/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%B7%D8%AD+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%DA%A9%D9%85%DA%A9+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF.gif”,”ow”:450,”pt”:”ترویج فرهنگی دینی در جامعه مهم\u200cترین وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی است”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/farsnews/13950506000134/%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSwlpDW_jjD-fx1sVxQf5Cmlp3pJnjvnECC_7FY-FSzf8U7XIAiNMQdgDbR”,”tw”:135}

گفتمان های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ امربه معروف درجامعه …

baznashr24.com/…/گفتمان+های+دینی+نقش+مهمی+در+ترویج+فرهنگ+ام…

۳ روز پیش – دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دارد، اظهار داشت: برگزاری گفتمان های دینی درمدارس، با هدف ترویج فرهنگی قرآنی و …

آستان نیوز – جامعه قرآنی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ازدواج آسان …

news.aqr.ir/portal/home/?…/جامعهقرآنینقشمهمی-در-ترویجفرهنگدارد

۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش آستان نیوز، دکتر رحیم قربانی در حاشیه مراسم عقد ۱۲ زوج قرآنی دارالقرآن خواف که شب گذشته در حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: ازدواج و …

گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد …

khabarche.ir/…/گفتمان-هایدینینقشمهمی-در-ترویجفرهنگقرآنی-در

۳ دقیقه پیش – نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارند گفت: وظیفه داریم در مسیر ترویج …

ترویج فرهنگ قرآنی و سبک زندگی اسلامی نیاز کنونی جامعه …

iqna.ir/…/ترویجفرهنگقرآنی-و-سبک-زندگی-اسلامی-نیاز-کنونی-جامع

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ترویج فرهنگ قرآنی و سبک زندگی اسلامی نیاز کنونی جامعه است … نیز نقش تعیین کننده‌ای در جامعه دارد، افزود: آگاهی اجتماعی از مهم‌ترین ویژگی‌های زمان … برنامه‌های ویژه شب ولادت و برگزاری گفتمان‌های دینی و غیره از جمله این برنامه‌هاست …

هنر نقش مهمی در ترویج و گسترش فرهنگ و ارتقای آن در جامعه …

baznashr24.com/search/?q…نقش+مهمیترویجفرهنگجامعه+دارد

هنر نقش مهمی در ترویج و گسترش فرهنگ و ارتقای آن در جامعه دارد …. مسابقات قرآنی عامل مهمی در ارتقای فرهنگ قرآنی جامعه است. ۰۹:۴۴:۳۱ ,۱۳۹۵/۳/۱۶ ( ۷ ماه قبل ) فرهنگ و جامعهگفتمان های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ امربه معروف درجامعه دارند. ۱۷:۱۶:۴۴ …

هرلحظه، گفتمان های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ امربه …

harlahze.com/…/گفتمان-هایدینینقشمهمی-در-ترویجفرهنگ-امربه-مع…

۳ روز پیش – گفتمان های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ امربه معروف درجامعه دارد … دوری از گناه، انس با معنویت وقرآن، احکام اسلامی، آموزش قرآن، امر به معروف و نهی از منکر و. … گفتمان های دینی نقش مهمی در کاهش اثرات تهاجم فرهنگی در جامعه داشته است.

گفتمان های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ امربه معروف درجامعه …

khabarfarsi.com/u/30360417

گفتمان های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ امربه معروف درجامعه دارند … وی با اشاره به نقش تاثیر گذار رسانه ها در ترویج فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، از … به معروف و نهی از منکر در مسائل سیاسی و کلان کشور نقش و تاثیر به سزایی دارد و . …. و نیز حفظ هویت اسلامی – ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدام …

Rasa News :: خبرگزاری رسا – چند خبر کوتاه از سازمان …

www.rasanews.ir/print/470554

۱۲ ساعت پیش – … ها، نقش مهمی در توسعه فرهنگ دینی و اصلاح ساختار فکری جامعه دارند. وی ادامه داد: رسانه عاملی مهم در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی است و دستگاه … مبلغ با توجه به مناسبت ها، برگزاری گفتمان دینی، ثبت ۲۸۰۰ هیئت مذهبی، ثبت … اداره در حکومت جامعه دارد و خوب است که به این رشته ها توجه بیشتری شود.

نقش رسانه های ارتباط جمعی در ترويج فرهنگ وقف در جامعه . – …

pooyesh.whc.ir/…/نقش-رسانه-های-ارتباط-جمعی-در-ترويجفرهنگ-وقف-د…

مسئوليت هاي سازماني رسانه ي ملي در ارتباط با ترويج فرهنگ ديني ۹ … و صدا و سيما خصوصاً بعنوان مهمترين كانال هاي فرهنگ ساز ،كه هدايت گري روند كلي فرهنگ جامعه …. تأثيرات رسانه اي معتقداست ،اين امكان وجود دارد كه رسانه : ۱)موجب تغيير گردد ۲) … ي «فرهنگ وقف »عبارتند از : بیان آیات قرآن کریم، احادیث و روایات معصومین(ع)در باب …

فرماندارسرپل ذهاب: معلمان نقش مهمی در ترویج فرهنگ دینی در …

baztab24.com/…/فرماندارسرپل+ذهاب+معلمان+نقش+مهمی+در+ترویج+فره

۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فرماندارسرپل ذهاب: معلمان نقش مهمی در ترویج فرهنگ دینی در بین جوانان دارند … از مشهد مقدس ، علیرضا رشیدیان ظهر امروز در بازدید از موسسات قرآنی و کانون‌‌های فرهنگی هنری. … فرماندار نقده: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش مهمی در رفع مشکلات جامعه داردگفتمان دینی نقش مؤثری در باورها و ترویج فرهنگ اسلامی دارد.

ترویج فرهنگی دینی در جامعه مهم‌ترین وظیفه سازمان تبلیغات …

www.espeli.ir/…/ترویج+فرهنگی+دینی+در+جامعه+مهم‌ترین+وظیفه+سازما…

۶ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ترویج فرهنگی دینی در جامعه مهم‌ترین وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی است. … گفتمان دینی نقش مؤثری در باورها و ترویج فرهنگ اسلامی دارد · هیات های مذهبی از ظرفیت های بزرگ … از وظایف مهم مبلغان · فاصله گرفتن جامعه از مفاهیم قرآنی.

دیدار نماینده ولی فقیه در استان با معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی – …

www.ghatreh.com/…/دیدار-نماینده-ولی-فقیه-استان-معاون-فرهنگ-ارشاد-ا…

۴۲ دقیقه پیش – معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام … گفتمان های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد …

خانواده-نقش-مهمی-در-ترویج-فعالیت-قرآنی-در-سطح-جامعه-دارد

www.ido.ir/news/?id=480293

حجت‌الاسلام محمودی بیان کرد: خانواده ها نقش مهمی در ترویج فعالیت های قرآنی در سطح … قرآنی را بر عهده دارند،گفت:آموزش آموزه های دینی و ترغیب و توسعه فرهنگ قرآنی از …

کانون خبر | نقش مسجد درکاهش آسیب های اجتماعی انکار ناپذیر است

kanonekhabar.ir/182237

بهشتی اضافه کرد: کانون های فرهنگی مساجد از حیث باورهای دینی می توانند مراکزی برای فرهنگ سازی و … گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد.

مؤسسات قرآنی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی دارند | تلاوت

www.telavat.com/…/مؤسسات-قرآنینقشمهمی-در-ترویجفرهنگقرآنی-د…

۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. – مؤسسات قرآنی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی دارند … و توسعه فعالیت‌های قرآنی و دینی و ترویج فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. … نقش تعیین‌کننده‌ای در اموزش مفاهیم قرآنی و ترویج فرهنگ ناب محمدی در جامعه دارد. … ۱۵ گفتمان با موضوع سبک زندگی اسلامی در مدارس شهرستان سقز برگزار شد.

للبیت | راهكارهای ترویج فرهنگ وقف | جستجو |

lalebit.ir/list/راهكارهای+ترویج+فرهنگ+وقف.html

فرهنگ کار نقش مهمی در نگرش افراد نسبت به کار دارد و یا به عبارتی دیگر رفتار … ترويج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی راهکارها و روش هابه گفته اكثر جامعه شناسان، اقوام و … جنگ نرم دشمن ارتقاء فرهنگ معنوی و قرآنی در جامعه یک نیاز اساسی به‌شمار می‌رود. …. گفتمان دینی حجاب و عفاف درهسته فرهنگي انصار المهدي تربت حيدريه برگزارشد.

ترویج مفاهیم قرآنی در فضای اطلاعات محور: فرصت ها، تهدیدها، …

www.ical.ir › خانه › مقالات

۲۹ خرداد ۱۳۹۱ ه‍.ش. – کلید واژه ها: مفاهیم قرآنی، ترویج، فناوری اطلاعات، فرهنگ قرآنی … پیشینه پژوهش های مربوط به ترویج فرهنگ قرآن به طور خاص و فرهنگ دینی بطور عام در داخل و خارج از کشور پس از آن می آید. … تمام مسائل و موارد مورد نیاز انسان در قرآن وجود دارد. ….. مراکز مشاوره برای کمک خانواده ها و جوانان، در این امر نقش مهمی ایفا می کنند.

فرهنگ عفاف و حجاب؛ راه کار نهادینه سازی، گسترش و حفظ …

www.hawzah.net/fa/magazine/view/3992/5197/47614

نقش حکومت اسلامی در ایجاد و ترویج این باور انکارناپذیر بوده و در نگاهی عمیق تر، …. در قرآن کریم، از اعضای خانواده صالح و شایسته به عنوان همراهان ابدی و همیشگی یاد شده …. نهادینه سازی باور و فرهنگ دینی در حوزه سوم یعنی جامعه نیز جایگاه مهمی دارد. ….. http://www.hawzah.net/per/magazine/ps/index.htm www.shareh.com آدرس: قم – خ.

بانوان فرهیخته استان هرمزگان | آموزه های قرآنی جوانان را در …

jbf-hr.ir/…/9TXBB97-آموزه-های-قرآنی-جوانان-را-در-برابر-تهاجم-دشمن-بیم…

۸ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی افزود: می‌ توان با اشاعه فرهنگ قرآنی در بین مخاطبان و نهادینه ساختن سبک زندگی … ترویج فرهنگ قرآنی در بین مخاطبان به ویژه جوانان می‌ تواند نقش مهمی در مبارزه با … های دشمنان، تعمیق باورهای دینی و آموزه‌ های قرآن و اهل بیت(ع) در جامعه است. … اسلامی در نهادینه کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضرورت دارد.

ترویج فرهنگ قرآنی نقش مهمی در راستای نهادینه کردن سبک …

payamedelijan.ir/…/2103-ترویجفرهنگقرآنینقشمهمی-در-راستای-نها…

۵ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ترویج فرهنگ قرآنی نقش مهمی در راستای نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی در جامعه داردمهمترین حرکت در راستای نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی در جامعه است. … وی با اشاره به اینکه اعتقادات ، احکام و اخلاق سه اصل مهم دین هستند تاکید کرد : باید سعی کنیم اخلاق قرآنی پیدا کنیم و عشق به قرآن را در دل های خود قرار دهیم.

نقش حوزه علميه در فرهنگ سازي جامعه چيست؟ – اندیشه قم؛ تنها …

www.andisheqom.com/public/application/index/viewData?c=11200…

حوزه هاي علميه و روحانيت، از عناصر مهم و اصلي مولّد فرهنگ در كشور ما بوده اند، و … يكي ديگر از وظایف حوزه هاي علميه و نقش انكار ناپذير آن در فرهنگ سازي جامعه، فراهم آوردن … ترويج اخلاق حسنه: … ديني خويش توانست، انبوه مردم دين خواه را به دنبال خود گسيل دارد و بالاخره؛ هدايت و … کتاب های منتشره مجله صباح کانون گفتمان دینی نرم افزارها.

حجاب وعفاف

effat.blogfa.com/

گفتمان دینی گلستان. » بوستان حجاب … برخی از آیات قرآن کریم به این حقیقت اشاره دارد. … ه- صداوسیما به عنوان گسترده‌ترین وسیله‌ ارتباط جمعی نقش مهمی در تبیین مسائل مختلف مربوط به حجاب دارد. … احترام لازم و محسوس مردم به بانوان با حیا و با حجاب جامعه سبب ترویج فرهنگ حجاب خواهد شد. … امر و نهی دینی، تکلیف عمومی است.

چند خبر کوتاه از سازمان تبلیغات اسلامی – روجانیوز

news.rooja.org/fa/content/301730.html

نقش مهم رسانه ها در توسعه فرهنگ دینی و اصلاح ساختار فکری جامعه، باید مسیر تحقق … ها، برگزاری گفتمان دینی، ثبت ۲۸۰۰ هیئت مذهبی، ثبت مشخصات ۱۲۰۰ مبلغ و … بالای تبلیغات اسلامی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی برشمرد. … مثل مهندسی اجتماعی وجود دارد که ربط مستقیم با نحوه و شئون اداره در حکومت جامعه دارد و …

بلاغ مازندران – نقش جامعه قرآنی در تحقق سبک زندگی اسلامی

www.bloghnews.com/fa/…/نقشجامعهقرآنی-تحقق-سبک-زندگی-اسلامی

۹ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – از مهم‌ترین گفتمان‌هایی که می‌توان در مقابل سبک زندگی غربی به صورت کارآمد و … لذا در این مقاله سعی گردیده است چیستی جامعه قرآنی و نیز نقش آن بر سبک …. تهاجم فرهنگی غرب قرار دارد هر لحظه امکان تغییرات هویّتی در آنجامعه وجود دارد لذا …. در اندیشۀ زندگی محور بدون دخالت دین و فطرت، محوریت با زندگی روزمره و عادی …

تجديد حيات شيعه و توسعة سياسي – دانشنامه موضوعي قرآن

www.maarefquran.org › صفحه اصلی موضوعات (۱۲۱۲۷) › معارف قرآن

از ديدگاه اصلاح طلبان تماميت اسلام در قرآن و سنت وجود دار دكه از ديدگاه شيعه سيره ائمه دوازده … عثماني و شمال آفريقا باعث ترويج فرهنگ اسلامي و غربي شده و نيز تأثير مهمي بر بيداري …. مهمترين اثر اين بحث به جامعه شناس آلماني ماكس وبر تعلق دارد. … بنابراين نقش دين به عنوان بخش مهم باورهاي فرهنگي جامعه در توسعه انكار ناپذير است، …

فرهنگ اخلاق اسلامی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه …

www.menbariha.ir/…/فرهنگ-اخلاق-اسلامی-برای-کاهش-آسیب‌های-اجتماعی-د…

۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه دین اسلام دین اخلاق است تاکید … امام جمعه بوشهر با اشاره به نقش مهم رعایت اخلاق در همه سطوح جامعه و خانواده تصریح … خانواده و جامعه دارد که در این راستا باید فرهنگ اخلاق اسلامی تدوین و ترویج شود. … گفتمان سازی، مطالبه گری ملت و پایبندی عملی دولتمردان، راه برون‌رفت از …

خبر بیجار گروس – فرهنگی هنری

bijargaroos.blogfa.com/category/5/فرهنگی-هنری?p=3

خبر بیجار گروس – فرهنگی هنری – پایگاه اطلاع رسانی بیجار گروس(اخبار بیجار)(bijar news) … و نهی از منكر همچون خون در پيكره دين جريان دارد و ضامن حيات جامعه اسلامی است. … مؤسسات قرآنی نقش مهم و تعين‌كننده‌ای در راستای ترويج فرهنگ قرآن در جامعه دارند. … قرآن(ايكنا) شعبه کردستان، با اشاره به اينكه گفتمان دينی ويژه دانشجويان در …

مبلغان نقش مهمی در فرهنگ سازی و تحقق پدافند غیر عامل دارند

basijnews.ir/…/مبلغان-نقشمهمی-در-فرهنگ-سازی-و-تحقق-پدافند-غیر-ع…

۷ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مبلغان نقش مهمی در فرهنگ سازی و تحقق پدافند غیر عامل دارند … تخریبی و بازدارنده دشمن است و کاهش آسیب پذیری را به همراه دارد لذا می توان گفت … هنوز در بین برخی اقشار جامعه به خوبی نهادینه نشده و برای ترویج این اصل مهم می بایست اقدام کرد. … ها، کارکردها، فعالیت های پدافند غیرعامل و گفتمان سازی آن در سطح جامعه …

محفل انس با قرآن با حضور قاری بین المللی در سیریک …

www.dana.ir/…/محفل-انس-با-قرآن-با-حضور-قاری-بین-المللی-در-سیری…

۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – محفل انس با قرآن با حضور قاری بین المللی در سیریک برگزار شد+ تصویر … های فرهنگی هنری مساجد نسبت به ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه قدردانی و تشکرکرد. … وی ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از برنامه های فرهنگی قرآنی در سطح روستاها و … گفتمان دینی نقش مهمی در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی به جوانان دارد …

آسیب‌شناسی گفتمان عدالت‌ در دولت دینی – ديگران – khamenei.ir

farsi.khamenei.ir/others-article?id=16820

۱ فروردین ۱۳۸۸ ه‍.ش. – این مقاله به روش تحلیل گفتمانی و با هدف آسیب‌شناسی گفتمان عدالت در سه قلمرو … مسائلی که ریشه در تحولات موجود در جامعه دارد و دولت دینی با این تحولات و ….. سازمان‌ها و نهادها، به روش‌های جدید و غیرسنتی برای ترویج فرهنگ عدالت در جامعه. ۶٫ …. علاوه بر نقش مهمی که ویژگی‌های فردی در شکل‌گیری عدالت در جامعه دارد، نقش …

جايگاه دولت در عرصه فرهنگ (مروري بر تئوري‌ها و ديدگاه‌ها)

mh.farhangoelm.ir/Articles/مهندسي-فرهنگي/۱۳۳۵

نخستين مسأله در مورد اين‌كه دولت چه نقشي در فرهنگ دارد، اين است كه بايد فهميد دولت چيست و چه ارتباطي با جامعه و فرهنگ مي‌تواند داشته باشد؟ در مورد مفهوم دولت تاكنون …

تبیان استان قم – اخبار سازمان تبلیغات

qido.ir › اخبار سایت

۴ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – فعالیت‌های قرآنی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های کاری اداره کل تبلیغات اسلامی … ۲۷ نقش هیئات مذهبی در فعالیتهای فرهنگی حوزه دین ۶ ساعت ۳۰ معاونین فرهنگی … ۲۸ دوره فقه کاربردی ۳۶ ساعت حضوری ۶۰ مبلغات جامعه الزهرا ساکن مشهد … گفتمان‌های دینی یکی از برنامه‌های فاخر سازمان تبلیغات اسلامی است که نزدیک به یک …

[PDF]نقش رسانه ها در گسترش و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب و … – …

bst.jrl.police.ir/…/08cd17e4ba40fcbfd3279c39e00cc21b060a579f.pdf

آسیب شناسی سیاست ها و عملکردهای گذشته رسانه ها، در جهت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و … در چند دهه اخیر، مسئله حجاب و عفاف بعنوان یکی از معضالت مهم فرهنگی اجتماعی جامعه مورد توجه ….. زبان بیگانه، آگاهانه و در پی تشدید و تقویت گفتمان مدرن برای مقابله با گفتمان دینی به طرح … تعبیری که قرآن در این باره دارد این است که زنان.

نقش جامعه قرآنی در تحقق سبک زندگی اسلامی – پایگاه خبری …

mazandarane.ir/27018/نقشجامعهقرآنی-در-تحقق-سبک-زندگی-اسلا-۲/

۴ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – از مهم‌ترین گفتمان‌هایی که می‌توان در مقابل سبک زندگی غربی به صورت کارآمد و … لذا در این مقاله سعی گردیده است چیستی جامعه قرآنی و نیز نقش آن بر سبک …. تهاجم فرهنگی غرب قرار دارد هر لحظه امکان تغییرات هویّتی در آنجامعه وجود دارد لذا …. در اندیشۀ زندگی محور بدون دخالت دین و فطرت، محوریت با زندگی روزمره و عادی …

آثار ترویج فرهنگ صداقت و شهادت در ارتقای خدمت به جامعه ۱

kualalumpur.icro.ir/index.aspx?siteid=262&pageid=32139

لذا به دلیل وجود این آثار و نتایج ، ترویج فرهنگ شهادت و روحیه شهادت طلبی نقشقرآن شهادت را نه تنها مرگ نمی داند ، بلکه آن را زندگی آن هم در جوار قرب الهی دانسته است . ….. علی علیه السلام جهاد و شهادت کارکرد های بسیار مهمی برای جامعه و دین دارد و ترک آن …

زکات [دومین جلسه شورای زکات استان کردستان]

www.zakatemdad.ir/Meetings-94/page2/lang/Fa

ایشان با بیان اینکه کردستان در زمینه ترویج و پرداخت زکات از استان‌های برتر کشور … مهم نشان از دیانت مردم و تلاش و همراهی روحانیون به عنوان راهنمایان فکری جامعه است. … خاطرنشان کردند : روحانیون و علمای دینی در ترویج فرهنگ زکات نقش مؤثری دارند و … در قرآن کریم آیات متعددی در مورد کمک به نیازمندان و رفع مشکلات محرومین وجود دارد …

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

https://www.tebyan.net/

احتمال دارد آن انجیل اصلی دست یهودیها باشد؛ یهودیهای فلسطین. ….. مهم نیست چه قدر زمان و پول صرف زیبا کردن او بکنی وقت مرگ ،اول از همه او، تو را ترک می کند. …… مشارکت جامعه و دولت است این سازمانها از طریق همکاری مردمان با هم و مقاله موانع فرهنگی …… آموزش دینی و قرآن مقاله نقش هنر و ادبیات در آموزش دینی و قرآن مقاله مکزیک (جغرافیای …

فرهنگ مقاومتی لازمه اقتصاد مقاومتی – قرارگاه فرهنگی هدنا

www.hodna.ir/index…/396-farhang-eqtesad-eslami-iran-resistance-econo…

فرهنگ و سنت های اسلامی · فرهنگ قرآنی · فرهنـگ عاشــورایی … امام راحل در جای دیگری در بیانی بسیار مهم می فرمایند: ….. اینکه هر فردی هرکاری را که انجام می دهد به بهترین نحو انجام دهد مساله ای بسیار مهم و کلیدی است و نقش بی بدیلی در رشد جامعه دارد. … راهکارهایی برای ترویج فرهنگ کتابخانی … غفلت از گفتمان رهبری در حوزه فرهنگ …

تاکید بر ترویج سیره، وصیت نامه، آرمان ها و اندیشه های امام راحل

www.imam-khomeini.ir/…/تاکید_بر_ترویج_سیره_وصیت_نامه_آرمان_ه…

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ ه‍.ش. – وی ترویج آرمان های امام خمینی(س) را در جامعه ضروری دانست و افزود: … نفس درون و شیاطین و مستکبران بیرونی را اقتدا به قرآن، ائمه اطهار(ع) و معارف اسلامی می دانست. … بهره گیری از نوآوری و خلاقیت های فکری و فرهنگی می تواند نقش مهمی در …. امام(س) توانست ادبیات غلط حاکم بر جامعه جهانی را با طرح گفتمان دینی عوض کند …

نقش شعائر در سبک زندگي ديني – فصلنامه مکاتبه و اندیشه

mokatebe.net/index.php/46/66…11…/1283-2013-11-09-11-53-47?…

مهم ترين کارکرد و فايده شعائر بخش عمده نظام رفتاري دين را نشان مي دهد ترويج سبک زندگي اسلامي است. … ديگري است که در سبک زندگي و توسعه فرهنگ ديني نقش مهمي ايفا مي کند. …. خاص زندگي است که به يک فرد، خانواده يا جامعه با هويت خاص اختصاص دارد. …. براي مسلمان طلب مغفرت بايد کرد، يک سوره کوچک قرآن بايد خواند؛ حمدي …

حرکت خزنده لیبرالیسم فرهنگی در کشو – جریان شناسی …

layali.parsiblog.com/Posts/…/حرکت+خزنده+ليبراليسم+فرهنگي+در+ک…

اسلام در ذاتش با فرهنگ لیبرالیسم و اصالت قدرت، ثروت و لذت تعارض دارد … این توسعه و سازندگی چندان با گفتمان دینی و گفتمان حاکم بر گزاره‌های دینی با نوع نگاه … اخیر در نوع نگرش به لیبرالیسم فرهنگی در جامعه و بخشی از بدنه دولت‌ها وجود دارد را … فرهنگی که بخشی از بدنه دولت‌ها و متولیان فرهنگی ترویج می‌کنند، فرهنگ توده مردم …

[PDF]فعالیت های قرآنی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.farhang.gov.ir/fa/filepool/…/3d1dc736d23949f3a4c650e15f7cbfc…

نقش مهمی در ایجاد گفتمان ارزشی و اصولی به خصوص در عرصه تولید و مواد … یکی از نیازهای اصلی و بنیادی نشر قرآن کریم در جامعه اسالمی، نظارت بر ترجمه … مهم ترین فعالیت در محور فعالیت های دینی و قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در دولت های … موسسات قرآنی در شش زمینه حوزه آموزش، پژوهش،تبلیغ و ترویج، حوزه هنر،نشر مکتوب و.

دريافت فايل مطلب – موسسه آینده روشن

www.intizar.ir/getcasqe82bqi.la2.html

این گفتمان،دارای ابعاد گوناگونی است؛فردی و اجتماعی،مادی و معنوی،دنیوی و … یعنی از طرفی نیازها،بهره ها و برخورداری ها و فعالیت های اجتماعی دارد و جز با … با توجه به این مهم بود که گروه علمی از جمله جامعه شناسی و مهدویت در موسسه آینده … ۱۴) نقش رسانه های ارتباط جمعی در ترویج فرهنگ مهدوی و انتظار. … ۵) دگرگونی در دین و دین گرایی.

ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه موجب تحکیم بنیان خانواده می شود …

hamedan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=23824

۶ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه موجب تحکیم بنیان خانواده می شود … کردن نوجوانان با آموزه های دینی و قرآنی و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه نقش مهم و موثری در تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی و کم اثر کردن ترفندهای دشمنان دارد.

ترویج فرهنگ توحید محوری مهمترین ویژگی مدیر جامعه اسلامی است

esfahantebyan.ir/index.php?option=com_content…id…

۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ترویج فرهنگ توحید محوری مهمترین ویژگی مدیر جامعه اسلامی است … های دولتمردان از منظر قران کریم، گفت: مهمترین ویژگی مدیر در جامعه اسلامی گسترش روح توحید است. … علاوه بر وظایفی که مدیر در هر جامعه‌ای دارد، باید روح توحید را در جامعه تزریق کند و … وی به نقش امر به معروف و نهی از منکر در دوام نظام اسلامی اشاره کرد و …

نقش زن در زمينه سازي ظهور – زمينه‌سازي زنان در خانواده

www.mahdi313.ir › زنان › مقالات

با توجه به اهميت اين دو نقش اساسي كه در قرآن نيز بدان اشاره شده است به بررسي نقش زنان در … مي‌شود و مادر به دليل جايگاه عاطفي كه در خانواده دارد، همواره مي‌تواند جلوه‌گاه جمال الهي و …. مهم‌ترين وظيفة زنان در اين زمينه، رعايت تقوا و گسترش عفاف و تقوا در جامعه …. مي‌توانند تحولات اساسي در افكار فرهنگي جامعه ايجاد نمايند و با گرايشات ديني …

[جلوگیری از اسیب های اجتماعی

haqiqatezendegi.blogfa.com/

تلفن همراه علاوه بر وجوه مثبت رسانه اي، پيامدهاي نامناسب اجتماعي را به دنبال دارد. … به گفته بسياري ازمحققان، آگاه سازي و ارتقاي سطح فرهنگ جامعه و فرهنگ سازي ….. به نظر می‌رسد نقش خانواده در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار حیاتی و مهّم است. …. افراد آگاه و خانواده های مطّلع با بهره گیری از آموزه های دینی، قرآن، سنّت، اتّکال به خداوند وتوجّه …

پایگاه خبری تحلیلی اروم نیوز – اخبار > رعایت حجاب، …

www.uromnews.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=44&pageid…

۲۳ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – رعایت حجاب، بیانگر عظمت نقش زن در جامعه اسلامی … آشنایی داشته باشد، به حفظ حجاب به عنوان یک اصل محکم دینی کاملاً اعتقاد دارد و موافق است. … عامل ارتباطی، بهترین و مهم‌ترین نقش را در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه دارند، ولی امروزه به … نخستین نشست هماهنگی مشاوران قرآنی دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی …

نگاهی به عوامل جامعه شناختی وروان شناختی دین گریزی جوانان

eshraghonline.ir/نگاهی-به-عوامل-جامعه-شناختی-وروان-شناخ/

۲۵ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. – در آغاز، عوامل جامعه شناختی دین گریزی با تمرکز بر دو موضوع مهم ذیل بررسی گردیده اند: … این که چرا در جامعه اسلامی ایران، که سابقه ای طولانی در دین داری دارد با آن که دین … سه گروه در بروز پدیده دین گریزی در سطح جامعه، نقش مهمی را ایفا می کنند: … گروه های مذکور، که در فرهنگ قرآنی، «ملأ» نامیده شده اند، گاه همراه با صفت …

اقتصاد مقاومتی الگویی از اقتصاد دینی است / نباید تنها به …

nafee.ir/…/اقتصاد-مقاومتی-الگویی-از-اقتصاد-دینی-است-نباید-تنها-به…

۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مبانی تئوریک اقتصاد مقاومتی بر پایه‌ فرهنگ اسلام و اقتصاد اسلامی است … مصرف در جامعه است و یکی از ملاک های مدیریت مصرف ترویج فرهنگ خرید و … شبکه های تبلیغی اثرگذار نقش مهمی در تبیین اقتصاد مقاومتی دارند … دشتکی اضافه کرد: راه‌اندازی گفتمان‌های دینی با موضوع اقتصاد … آغاز روز با قرآن، صفحه ۱۳۲٫

سازمان تبليغات اسلامي استان تهران – نقش بسیج در مقابله با …

www.tebyan-tehran.ir/articleDetail/…/نقش-بسیج-در-مقابله-با-جنگ-نرم

۱ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ۴- در جنگ نرم رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار جنگی هستند؛ بنابراین بسیج با همکاری … ۱۵- مرزباني و مراقبت و مواظبت از اسلام و فرهنگ اصيل اسلامي در جامعه و مقابله با … ۵- ايجاد تشكل‌هاي فرهنگي ، ديني … بسیج با توجه به ویژگی‌هایی که دارد از نقش محوری برای مدیریت …. ۸) ترويج قرآن و عترت دربين بسيجيان و جامعه؛.

بهره برداری از کارخانه ایران خودرو صحنه – باشگاه خبرنگاران جوان

www.hena.ir/paper/subject/…/بهره-برداری-از-کارخانه-ایران-خودرو-صحنه

۱۷ دقیقه پیش – رازانی گفت: کارخانه ایران خودرو صحنه از جمله طرح های مهم و اساسی است. … گفتمان‌های دینی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد · فاصله بین …

ستاد اقامه نماز خراسان رضوی – نقش نماز در تعالی فرهنگی جامعه

www.safiresobh.com/index.php/new/1135-2014-12-06-07-35-19

۱۵ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – و نسل متدین امروز باید ترویج این فریضه تعالی بخش فرد و جامعه را به شیوه … آنچه از آموزه های قران و روایات اسلامی بر می آید نماز جان فرهنگ دینی است که … از فعالیت های هدفمند اجتماعی را به دنبال دارد و عملا جامعه را فلج می کند. … و نکته مهم توصیه های پیشوایان دینی در رفتن به نماز مسجد و حضور در جماعت مسلمین است.

بهره مندی ۲۲۰۰ دانش آموز بانه ای از گفتمان های دینی در مدارس …

sepahkordestan.ir/…/بهره-مندی-۲۲۰۰-دانش-آموز-بانه-ای-از-گفتمان-هایدی

۲ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی افزود: اعتلای فرهنگ اسلامی، تبلور حیات معنوی و ترویج شاخص های … نقش مهمی در پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی داشته اند. منتظری با اشاره به فعالیت های اداره تبلیغات اسلامی بانه تصریح کرد: فعالیت در حوزه های فرهنگی و قرآنی …. برگزاری این مراسمات تاثیر بسزایی در ترویج فرهنگ دینی دارد.

[PDF]ویژگی های رسانه تأثیرگذار منطبق بر آموزه های دینی

resanevaomat.mazaheb.ac.ir/article_9922_5088da67e241c476b1222aa3…

آموزه های دینی بر این نهاد و نهاد رسانه بر جامعه فرهنگی و مذهبی بوده است. روشن است که … مسلمانان قرآن را رسانه ای می دانند که پیام خدا را به بشر ابالغ می کند. … کارکرد در پیشبرد اهداف توسعه امت دینی تأثیر بسیار مهمی دارد. … رسانه داراي نقش ایدئولوژیك در تبلیغ و ترویج دین؛ … هویت را نمي توان در گفتمان رسمي پي گرفت و رسمي کرد؛.

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/چکیده عناوین مقالات در دست …

www.isca.ac.ir/portal/home/?news/127800/205826/…فرهنگ-و…

نقش سبک زندگی اسلامی درتوسعه و پیشرفت سیدحسین همایون مصباح … در این مقاله به جلوه های حیات طیبه از دیدگاه قرآن اشاره شده و به جانمایه زندگی اسلامی که … فرهنگی، نقد الگوهای منفی از جمله سبک زندگی غربی، ترویج روحیه عزت،تعامل با نظام اسلامی . … دینی است ودرایجاد زندگی انسانی ورضایت مندی از زندگی نقش مهمی برعهده دارد.

مطالب جدیدتر – نهاد امامت جمعه چناران (میقات الرضا )

adinehchenaran.blogfa.com/author-adinehchenaran.aspx?p=7

وی بیان داشت: امام حسین (ع) در ضمن بیان انگیزه های قیام خویش، به این عنصر مهم اشاره می فرماید و آن را از … پیروان فرهنگ عاشورا، نبض پر حرکت جامعه انقلابی اند …. با حضور امام جمعه چناران جلسه گفتمان دینی در هنرستانهای چناران برگزار گردید ….. امام جمعه چناران :نقش حوزه های علمیه خواهران در ترویج ارزشهای اسلامی انکار ناپذیر است .

نقدی درون گفتمانی بر برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی …

nedaesfahan.ir/8108/نقدی-درون-گفتمانی-بر-برنامه-های-صدا-و-سی.htm

۲۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – یکی از قطب های فرهنگی کشور که حکم دانشگاه فرهنگی را دارد صدا و سیماست. … مرحوم امام (ره) در جای دیگر نگرانی خود را از نقش صدا و سیما اینطور بیان فرمودند: …. ۲- ترویج فرهنگ های غلط و خرافات به اسم خبر!! … به طور مثال برنامه های این شب ها، سخنرانی علمای دین و کارشناسان و جامعه شناسان ساعت ۱۱ و ۱۲ نیمه شب یا …

عوامل موثر در توسعه فرهنگي از ديدگاه قرآن و سنت – کانون …

kemb.ir/index.php/component/…/147…/818-2015-10-08-06-28-15

۱۶ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – اهميت و نقش حكومت و سياست گذاري كلان در جامعه در راستاي توسعه و تعميق …. و بد در اصلاح اخلاق و توسعه اخلاقي در جامعه نقش بسيار موثر دارد و قسمتي از خلقيات …. اسلام دين الفت و مهرباني است و مهمترين ابزار و سلاح ترويج و توسعه فرهنگ اسلامي ….. و با توسعه ارتباطات و ايجاد گفتمان ديني از راه هاي مختلف و نقد و …

اداره کل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان | بانوان با رعایت …

ido-hr.ir/…/JURKO1-بانوان-با-رعایت-حجاب-خود-می-توانند-از-هجمه-ها-و-تو…

۲۶ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – خانه های قران نقش مهمی در تربیت حفاظ قرانی دارد … برگزاری گفتمان دینی با موضوع مد و مدگرایی در مدرسه . … وی ادامه داد: رعایت حجاب و عفاف اثرات مهمی در زندگی فردی و اجتماعی دارد … این استاد حوزه و دانشگاه حفظ و ترویج فرهنگ حجاب در جامعه را حائز … وی رعایت حجاب به عنوان یکی از دستورات دین مبین اسلام را یک امر …

علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن

vista.ir/…/علل-و-عوامل-پیدایش-آسیب-های-اجتماعی-و-راه-های-پیشگیری-از-…

سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد كه از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت كنند. … برای مثال، خوردن و آشامیدن در روزهای عادی و حتی در یك جامعه دینی هنجار شكنی تلقّی نمی …. به هر حال، عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند كه در اینجا به برخی از آن ها اشاره می گردد: ….. از عوامل مهم پیدایش بزهكاری، سطح و طبقه اجتماعی و فرهنگی خانواده هاست.

| سایت هم اندیشی دینی و فرهنگی

www.otaghfekr.ir/

شهردار مشهد: علما نقش مهمی برای گسترش فضای دینی در مشهد دارند/ حضور اتاق تبلیغ ….. بصيرت،مهم‌ترين عامل موفقيت حق در برابر باطل در جنگهاي نرم و سخت است. … صورت در قرآن نیامده؛ بلکه آنچه در قرآن آمده، واژه‌هایی است که این معنا را در بر دارد؛ مانند … بدون شك اگر مبلغان توانا و زبردست در تبلیغ و ترویج اصول و مبانی مكتب اسلام، …

ولایت – فرهنگ شهادت‌ طلبی یا شهادت طلبی فرهنگی؟؟!

mahdaveyat0022.blogfa.com/post-58.aspx

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به لوازمی دارد که ابتدا با شناخت درست جوهره ایثار و … رمز پیروزی انقلاب اسلامی، تأسی از فرهنگ ایثار و شهادت و گفتمان امام خمینی (ره) بوده است. مقام شهادت از بالاترین رتبه‌های انسانی و اسلامی در جوامع بشری بوده و قرآن، … با توجه به آنکه مهمترین منبع فرهنگ سیاسی ایران، مبانی دینی و به طور خاص مذهب …

ایرنا – آیت الله تسخیری: مظاهر جامعه بدون خشونت در کتب …

www8.irna.ir/fa/News/81877235/

۲۳ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تسخیری، یکی از اصول قرآن را تعامل مسالمت آمیز و محبت آمیز دانست و گفت: در … شود، چه ملیت، زبان و فرهنگی دارد و همین که فی نفسه، انسان است، مورد خشونت … مداری، عقل باوری و کثرت گرایی بستر گفتمان خشونت پرهیزی و مدارا … وی افزود: باید خانواده را از منظر دین به جامعه معرفی کرد و دینداران می توانند نقش مهمی را …

تاثیر حجاب و عفاف بر کاهش آسیب اجتماعی

masome-bandar.kowsarblog.ir/?p=18506

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ه‍.ش. – از آن جا که اين موضوع نقش بارزي درکاهش آسیب اجتماعی دارد سعي شده با رويکرد به … حجاب و عفاف که یک دستور دینی است از مسائل مهم و کلیدی جامعه ماست و با … آنچه می تواند جامعه ای را از این آسیب ها ی شوم مصون داشته وحفظ کند، ترویج فرهنگ دقیق …. از آموزه های قرآنی این معنا به دست می آید که عفت و پاکدامنی، به معنای …

نقش موثر نخبگان برای معرفی الگویی از سبک زندگی دینی و …

shabestan.ir/mobile/detail/news/553150

۱ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … فضیلت بسیاری دارد، در روایات اسلامی، از ماه رمضان به عنوان بهار قرآن یاد شده است. وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ قرآنی سد محکمی در برابر هجمه های فرهنگی … لذا از مهمترین تأثیرات ماه مبارک رمضان بر فضای سبک زندگی جامعه، ارتقای … به شدت تحت تأثیر گفتمان معنایی زندگی غربی قرار گرفته است، با ارائۀ …

[PDF]ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش، ﻣﻮاﻧﻊ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪن ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﻫﺎي – پرتال جامع …

www.ensani.ir/storage/Files/20160301141026-9785-93.pdf

توسط معصومی راد – ‏۲۰۱۶

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – دﻫﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ. ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻗﺮآﻧﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ … ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﮔﯿﺮ. ﺷﺪن ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮐﻨﻨﺪه. اي دارد … ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻗﺮآﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﺮوﯾﺞ و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺲ …… اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردن ﮔﻔﺘﻤﺎن دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺎم.

برگزاری آزمون کتبی بیستمین دوره مسابقات قرآن و عترت در …

www.iauctb.ac.ir/fa/news/All/bodyView/5751/index.html

۱۲ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – همچنین به همت کانون قرآن و عترت دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن … سیاسی و تمامی نیاز‌های زندگی اجتماعی که انسان به آن نیاز دارد را می‌توان دریافت. … (ع)، حفظ و ترجمه زیارت عاشورا و جامعه کبیره، نماز، ترجمه قرآن کریم به زبان … علاقه مندان به قرآن و اهل بیت (ع) با هدف ترویج آموزه‌ها و فعالیت‌های قرآنی و نقش و …

نسخه چاپی – خبرگزاری اهل بیت (علیهم‌السلام) – ابنا – اخبار …

fa.abna24.com/498340/print.html

به عبارت دیگر استراتژی امامان واحد است و مقتضیات زمان٬ مکان و شرایط جامعه، تاتکیک … اگر امام صادق(ع) توانستند مکتب بزرگ علمی و فرهنگی شیعه را بارور کنند اولا باید …. مهم ترین سند نقلی که در بحث مرجعیت فقها و حجت بزرگان دینی وجود دارد نیز از امام … ابـنا: اهل رسانه در قبال ترویج فرهنگ تشیع و جعفری چه وظیفه ای دارند؟

گزارشي از نهمين شماره فصلنامه تخصصي جوان و رسانه – اداره …

www.irc.ir/article/index/show/+989/type/news

گستره عمل رسانه‌ها نيز شامل همه عرصه‌ها اعم از عرصه‌هاي فرهنگي، اقتصادي و … ذائقه‌ها و سليقه‌هاي مخاطبان خود، نقش مهمي در ايجاد تغيير يا بازتوليد سبك زندگي در جامعه ايفا مي‌كنند. … نخست با توجه به نقش رسانه ملي در ترويج سبك زندگي اسلامي، برخي از مهم‌ترين … يكي از زمينه‌هاي فردي كه نقش مهمي در ميزان اثربخشي رسانه‌ها دارد، سطح سواد …

[PDF]سند راهبردي كشور در امور نخبگان به همراه مقدمه و پيوست

sanad.bmn.ir/file/4/attach201506357147193876.pdf

اين امر تعهدات و مسؤوليت هاي متقابلي را بين جامعه و نخبگان،که … اين سند سعي دارد تا مبتني … است که در آن مهمترين رويكردهاي سند و نيز موضوع هاي اساسي اجتماعات نخبگاني مورد توجه …. راهبرد کالن ۲: توانمندســازي اجتماعات نخبگاني در چارچوب گفتمان …. ۱- ترويج فرهنگ انس با قرآن، معارف عترت عليهم السالم و اصول و ارزش هاي انقالب …

[PDF]برنامههاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت تدبير و اميد

www.iranpl.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=1ce87d74-0877-47a9…

فرهنگ جامعه اسالمی ایران نیز بر دو بنیان اسالم و فرهنگ ایران متکی است و زیبایی و … امروز بخش مهمی … از این منظر، گفتمان اعتدال فرهنگی بر متوازن ساختن نقش. های …. دارد. ،. علیرغم این که فرهنگ و هنر ایران با تالش های فردی و جمعی هنرمندان ظرفیت …. اعتالی معرفت دینی و توسعه فرهنگ دینی مبتنی بر قرآن کریم ، سنت نبوی و عترت.

نقش امام باقر(علیه السلام) در تغییرات فرهنگی سیاس …

daftarmags.ir/Journal/Text/OloomSiasi/Article/index.aspx?…28174

۱۹ خرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش. – در این بخش از نوشتار، نگارنده تلاش دارد تا نقش امام باقر را در تغییرات، … با ظهور و حضور این امام همام، گام اصلی و مهم در راستای تبیین آرای شیعه، که همان …. و ترویج فرهنگ و ارزش¬هایی را که از قبل توسط نبی مکرم اسلام در جامعه ایجاد شده … امام باقر در جایگاه بهترین مفسر قرآن با بازگو کردن تفسیر درست آیات، …

۸ راهکار ترویج حجاب

www.tafakorebidar.ir/index.php/hijab/item/488-۸-راهکار-ترویج-حجاب

آموزش عملی احکام دینی، بخشی از وظایف معلم و دانش آموز را تشکیل می دهد. … احترام لازم و محسوس مردم به بانوان با حیا و با حجاب جامعه سبب ترویج فرهنگ حجاب خواهد … از این رو، غیرت مندی مردان در نوع پوشش آن ها نقش به سزایی دارد. … خداوند در قرآن کریم می-فرماید: … رسانه ها به ویژه صدا و سیما در ساختار فرهنگ اجتماعی مردم نقش مهمی دارند و می …

[PDF]ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

www.iranculture.org/UserFiles/MohandesiFarhangi/Issue_59-60.pdf

۲۶ آذر ۱۳۸۱ ه‍.ش. – ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ … ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻮﺯﻩ … ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﻲ ….. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻳﻨﻲ … ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﭼﻨﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻣﻬﻢ.

آموزه هاي ديني نقش موثري درپيشگيري از آسيبهاي اجتماعي دارد

www.masjedsalamat.blogfa.com/post/33

… جرم,سلامت اجتماع – آموزه هاي ديني نقش موثري درپيشگيري از آسيبهاي اجتماعي دارد – … يكي از جدي ترين آسيب هاي جامعه تلقي مي شود، اظهارداشت: ترويج ارزشهاي ديني و … به سزايي دارد، لذا با فرهنگ سازي و اطلاع رساني مي توان اين مهم را در جامعه نهادينه كرد. … هاي اجتماعي است، اظهارداشت: راه و چاره كار، انس بيشتر و درك مفاهيم آيات قرآن است.

نقش بانوان بسیجی در ترویج گفتمان انقلابیگری | پایگاه …

zanemruz.ir/item/…/نقش-بانوان-بسیجی-در-ترویجگفتمان-انقلابیگر…

۸ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امسال نیز همچون گذشته ایشان به نکات مهمی برای پیشرفت کشور و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی اشاره کردند: … وی درباره نقش زنان بسیجی در ترویج گفتمان انقلابی گری به … ایران اسلامی، ترویج حجاب، آموزش قرآن و نشر عقاید دینی برنامه داشتند. … جامعه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، خدمت رسانی و …

متن کامل برنامه، اصول کلی و خط مشی دولت روحانی منتشر شد

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920514001263

۱۴ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. – انقلاب اسلامی بنیانی دینی دارد و بدون اندیشه دینی و معنویت و اخلاق اسلامی، هویت انقلاب …. مبارزه با فساد بخش مهمی از حکمرانی شایسته و مدیریت صحیح جامعه است. …… الف) اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ قرآنی با تکیه بر منابع اصیل اسلامی؛ … تقویت نقش الهامبخشی ایران و گفتمان اصیل انقلاب اسلامی، و تلاش برای …

مدیریت فرهنگی در نگاه مقام معظم رهبری

nahad.um.ac.ir/index.php?option=com_content…

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. – اگر فرهنگ در یک جامعه، به معنای درست کلمه، فرهنگ صحیح باشد با هر تلقی که انسان … می‌شود از مطبوعات، از اسم فرهنگ، از دین و از منابر تبلیغی دین هم سوءاستفاده می‌شود. … این مطلب مهمی است که باید برایش برنامه‌ریزی و فکر شود و راه های …. کشور- حتی تصمیم‌های اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، و یا در تولید-نقش دارد.

[PDF]نقش برنامه های دينی و غيردينی تلويزيون در افزايش يا كاهش …

www.ijcr.ir/article_88_cb6db366216933c137dad92085abae56.pdf

توسط راودراد – ‏۲۰۰۹

جامعه ای دینی است كه البته ميزان دینداری و آگاهی های دینی اعضای آن متفاوت است. … »ترویج دین از طریق تحریک عاطفه در رسانه های معاصر در مقایسه با ترویج مبتنی بر … و رقابت نيروهای فرهنگی تلویزیون و مذهب را از یک نگاه گسترده نظری بررسی كرده است. ….. دارد و گفتمان و رابطه ایدئولوژی با آن و كاركرد گفتمانی را در دل این نهاد ها و.

رویش فرهنگی – دانشگاه علمی کاربردی گفتمان انقلاب اسلامی

gofteman-ac.ir/index.php/آموزش-های-کوتاه-مدت/رویش-فرهنگی.html

شناخت فرهنگ از مسائل بسیار مهم و حیاتی در بقاء و تداوم انقلاب اسلامی بوده و ضروری است … پیروزی شکوهمند ملت ایران، قبل از آنکه ماهیت سیاسی داشته باشد، ماهیتی فرهنگی دارد. …. ·مطبوعات; نقش و وظایف مطبوعات; آسیب شناسی مطبوعات; آزادی مطبوعات …. فرهنگ اسلامی و پایبندی به مبانی و ارزش های انقلاب; ترویج فرهنگ قرآن در جامعه …

[PDF]ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ

https://www.msrt.ir/fa/SiteCollectionImages/M01.pdf

۸۹/۹/۳۰ ﻭ ۸۹/۱۰/۱۴ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ … ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ … ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﻄﻴﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺮﺍﻑ ﺑﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ … ﺟﺎﻣﻌﻪ،. ۸٫ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ. ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﻰ ﺍﺳﻼﻣﻰ،. ۹٫ … ﺍﺳــﻼﻡ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ….. ﻗﻠﻤﺪﺍﺩﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ، ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻭ.

تاریخی فرهنگی قرآنی ۱ – جنگ نرم و زنان. روش هاي شيطاني …

m3657z.blogfa.com/post-1653.aspx

دشمن در جنگ نرم تلاش دارد با استفاده از ابزارهای فرهنگی و ارتباطاتی پیشرفته و … خدا و دین، عمل نمایند؛ به عنوان نمونه قتل و غارت بی گناهان و زنان و کودکان در فرهنگ …. مهم ترین روش هایی که در طول تاریخ جنگ نرم و جنگ روانی گزارش شده، مجموعه ای از روش ها …. و ترويج راهبردي‌هاي پنج‌گانه يعني انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن اسلامي است.

بیانات مقام معظم رهبری پیرامون سبک زندگی – مبانی آداب و …

sabkezendege92.blogfa.com/post/151

شاید مهم‌ترین مبنا در التزام به آداب و سخت‌گیری در انتخاب سبک زندگی «تأثیر و تأثر … خود را به افرادشان ارائه می‌کنند و افراد جامعه در حفظ آن فرهنگ و ارزش‌ها می‌کوشند. …. جایگاه ویژۀ سبک زندگی در طبقه‌بندیِ سبکِ زندگیِ دینی مردم نقش به سزایی دارد. ….. تمام این گزاره‌های قرآنی و ِروایی با دقت فراوانی استخراج شد و هم اکنون موجود است.

هیئات مذهبی و مداحان، نقش مهمی در ایجاد همدلی و همزبانی بین …

gido.ir/?p=827

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – … برگزاری محفل انس با قرآن به مناسبت بزرگداشت دهه فجر در بندر انزلی · سخنرانی رئیس … مهمترین وظیفه کانون های فرهنگی کادرسازی و تربیت استعدادهای دینی است … برگزاری گفتمان دینی با موضوع «حماسه عاشورا» در شهرستان لاهیجان …. کانون مداحان حفظ شأن اهل بیت (ع) و ترویج فرهنگ علوی و فاطمی در جامعه است.

مقوله امنیت در نهج البلاغه

www.entekhab.ir/fa/news/34581/مقوله-امنیت-در-نهج-البلاغه

بلکه مفهوم امنیت مصادیق خود را از درون گفتمانهای گوناگون (Discourse) می جوید. … مراد از امنیت معنوی که برای آحاد یک جامعه و ملت وجود دارد این است که قلب انسان به واسطه ایمان و …. بنابراین امام و دین،نقش محوری خود را در زدودن بندهای اسارت انسانی واعلام …. خود را از دست داده اند، اشاعه ابتذال و فساد، نام ترویج فرهنگ و خدمت به جامعه بشری به …

شیوه های ترویج فرهنگ عفاف وحجاب

farzandanafif.blogfa.com/

شیوه های ترویج فرهنگ عفاف وحجاب – ارایه شیوه های فرزند پروری با تاکید بر … حجاب در قرآن … پیاده کردن آموزه های دینی و عینی نمودن دستورالعمل های شریعت، وظیفه آحاد جامعه … نماید و بن بست فکری در این باب، خودباختگی به فرهنگ غرب را در پی دارد. … و دریافتن ارزش ها و آفریدن روح تعبد و تعهد نسبت به این ها نقش مهمی در این زمینه …

۶ خانه قرآنی شهری و روستایی در سمنان فعالیت دارند

tabnaksemnan.ir/…/۶-خانه-قرآنی-شهری-و-روستایی-در-سمنان-فعالیت-دار…

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۶ خانه قرآنی شهری و روستایی در سمنان فعالیت دارند … اینکه باید مروجان قرآن برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تلاش ویژه ای داشته … دینی، اسلامی و تقویت در ارتقاء توانمندی مهارت های قرآنی از مهمترین اهداف … ۲۰ گفتمان دینی مدارس در شهرستان میامی برگزار شد … حمل و نقل نقش ویژه ای در تحقق توسعه استان سمنان دارد.

پايگاه اطلاع‌رسانی سعید بهمنی » مقاله «راهکارهای تقویت …

saeedbahmani.com/889.html

مقاله «راهكارهاي تقويت فرهنگ ايثار و شهادت در بين دانش آموزان و دانشجويان» … ايثارگري وشهادت طلبي نقش بسزايي درحفظ دين وارزشهاي آن واستقلال کشور … از سوي ديگر در تمام جوامع بشري، ارزش هايي وجود دارد که بنيان اصلي فرهنگ آن جامعه مي باشد. ….. لذا يکي از مباني نظري بسيار مهم در ترويج فرهنگ ايثار وشهادت، تعميق، باور به …

گلستان ما – جایگاه و نقش مسجد در ساختار جامعه اسلامی از منظر …

golestanema.com/…/36675-جایگاه-و-نقش-مسجد-در-ساختار-جامعه-اسلامی-ا…

۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – خداوند متعال در قرآن كریم می فرماید: و چه كسانی ستمكارتر از كسانی می باشند كه از … در زمان رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) یكی از مهم ترین نقش های مسجد تدارك … وظایف شرعی و دینی همواره پایگاهی برای استفاده های علمی، فرهنگی، آموزشی و. … هر مسجد و اهل مسجد بستگی به امام جماعت آن دارد، چراكه گاه عدم شایستگی او، موجب …

نقشه مهندسی فرهنگی کشور – موسسه سفیران فرهنگی مبین

science1404.com/fa/page.php?rid=41

۸ خرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. – فرهنگ اسلامی در هر جامعه و کشوری با حفظ ماهیت و اصالت الهی و جهان شمول خویش، … و فناوری در مقیاس منطقه ای و جهانی، نقش ممتاز و تعیین کننده فرهنگ (فرهنگ های ملی …. ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻲ (ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ)، ﻋﻤﻖ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ….. نهادینه سازی فرهنگ تمسک به قرآن و عترت و تبیین، ترویج، تقویت و …

سروش، از اسلام‌گرایی تا تأیید همجنس‌گرايی و زنا با محارم + …

www.mashreghnews.ir/…/سروش-از-اسلام‌گرایی-تا-تأیید-همجنس‌گرايی-و…

او نقش مهمی داشت و در ترجمه ای کردن علوم انسانی در ایران پس از انقلاب هم تأثیر … وجهه ی اجتماعی پوپر که در کتاب «جامعه باز و دشمنانش» نقادی بر آراء افلاطون و … عبدالكريم سروش برنامه علمی خود را با ترويج معرفت‌شناسي مدرن و نقدگرايي در ايران آغاز كرد. ….. که از استادان غربی خویش همچون پوپر فرا گرفته بود به سراغ فهم قرآن و دین …

باشگاه اندیشه › ناتوی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن از منظر …

www.bashgah.net › مطالعات اجتماعی › جنگ › جنگ فرهنگی

یکی از مسائل مهم و قابل تأمل در مهندسی فرهنگی و نظام آموزش و پرورش جامعه اسلامی … با بیان اهداف، ابزارها و مصادیق ناتوی فرهنگی و راهکارهای مناسب قرآنی، در راستای افزایش … مقبولتری بیابد و این تهاجم و دفاع، حکایت از یک “جنگ فرهنگی» تمام عیار دارد. …. ترویج و القاء این تفکر که حکومت یک پدیده و ایده غیر دینی و حتی مخالف با …

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود